| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://youtu.be/7y7dOBAH6TI


Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Vydáno dne 02. 03. 2019 (4295 přečtení)


Jsem. Přicházím. I am. I Come.

verš 24.
Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou
divy veliké a zázraky, tak že by svedli i vyvolené

verš 27.
Nebo jakož blesk vychází od východu Slunce, a ukazuje se až na západ.
Tak bude i příchod Syna člověka.Já už jdu, už jdu, již je všechno hotové? 1/4

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Zpracováno nejen podle událostí z 19. března 2008 (středa)

GRB (Gama Ray Burst), jak jsem nedávno zjistil, je označení pro Gama záření, jež lze zaznamenat speciálními přístroji, když ty obzvláště mohutné výboje může obyčejný smrtelník spatřit i na noční obloze. Přičemž se (čistě amatérsky) domnívám, že nehlučné světelné výbuchy na obloze , jež pozoruji již několik roků, jsou výtrysky fotonů, ve které se část tvrdého záření, průchodem vzdužným obalem, vyzářila.

Ale jak jsem již řekl, nejsem v této oblasti odborník a některé nehlučné světelné (kruhové) záblesky mohou být i sekundárním efektem zbraní SDI (Strategic Defense Initiative. Jestliže zároveň neuvažuji možné mimozemské aktivity.).
První gama záblesky začaly být pozorovány na konci padesátých let a do dnešních dní je jejich původ velmi nejistý.
Tenkrát bylo uvažováno o možnosti použití nových zbraňových systémů Sovětským svazem a Čínou, respektive o projev pokusných výbuchů jaderných zbraní v hlubokém vesmírném prostoru.

Vycházím-li z poznatků www.astro.cz (http://www.astro.cz/article/3115 - viz článek "Rekordní gama záblesk", pak pravé přičiny stále trvajících mnohočetných a zejména celé roky pozorovaných nehlučných kruhových záblesků, jejichž množství lze napočítat od několik desítek - a povede-li se, tak i stovek záblesků za pár hodin. Někdy o neobyčejném stupni jasnosti, pak se lze domnívat, že odborníci se mýlí, pokud spojují tyto neobyčejné a běžně pozorovatelné energetické výtrysky s přeměnou hmotných těles (Sluncí, respektive Nov) v černé díry, či velmi husté neutronové hvězdy. Co do počtu nehlučných kruhových světelných efektů za tak krátký časový úsek, velmi nepravděpodobná fabulace Nicméně lze jen potvrdit, že vydělují dva různé druhy vyzařování gama paprsků (neuvažují-li rovněž energetickou veličinu výbuchu). S malým a velkým dosvitem. Přičemž úzce směrovaný paprsek je přinejmenším doposud nepoznanou zvláštností.

Pozorováním GRB indikují odborníci přeměnu hmotných těles v černé díry, či neutronové hvězdy. K jednotlivým zdrojům GRB pak přiřazují číslo, jež je datumem pozorování, avšak jež musí být kupodivu čteno obráceně.

Takže kosmická družice NASA Swift zaznamenala ve středu dne 19. 3. 2008 v 8:12 našeho času gama záblesk, jemuž bylo přiřazeno číslo GRB 080319B. Přičemž písmeno B je označení pro druhý záblesk zaznamenaný toho dne viz www.astro.cz .
Zbývá již jen dodat, že záblesk přicházel ze souhvězdí Bootes (Pastýře = Čecha), jehož naši starověrečtí předkové nazývali souhvězdím Přemysla Oráče. Při této příležitosti si připomeňme že zpoza vlády Arcturu, nejjasnějšší hvězdy souhvězdí Bootes, přišli, podle jedné z (jak také jinak) nepodložených legend, předkové našich starověreckých Slovanských předků.
Jaké souvislosti jsou pak tyto legendy s poselstvím českému národu ( skrze paní Boženu Cibulkovou ), o jehož reálné váze lze, v obraze stavu současné české společnosti, sice pochybovat, diskutovat, - nicméně... Možná, že by pomohla i Modlitba za Českou zemi.
Zbývá dodat, že rekordní gama záblesk přicházel tentokráte ze vzdálenosti 7,5 miliardy světelný let. Tedy z časů, kdy naše planeta zdaleka ještě neexistovala. Přičemž, prozatím nejmohutněšší zaznamenané gama záření (druhé ze čtyř toho dne detekovaných) mířilo v překvapivě úzce nasměrovaném paprsku přímo k naší planetě.

Nyní si ještě dovolím připomenout svůj nedávný článek, jenž se týkal téhož a směřoval, zcela náhodně k jisté souvislosti s apokalyptickými vizemi:

Zatímco jedna z explozí v souhvězdí Pastýře (Bootes) byla k vidění již 23. ledna 1999 jiná, podstatně mohutnější, právě v čase svátků Sv. Josefa (19. března 2008), Mesiášova pěstouna, v předvečer svátků "Z mrtvých vstání Krista", směřovala k Zemi v podobě úzce směrovaného paprsku, jehož zdroj prý opět pocházel z mohutné exploze v souhvězdí "Pastýře" (Bootes - Čecha). Výtrysk úzce nasměrovaného gama záření připomínal ve své mohutnosti velmi koncentrovaný laserový paprsek nutný k získání dostatečné energie.
Vycházel údajně z hvězdy 40x větší než Slunce, vzdálené 7,5 miliard světelných let. Gigantický výbuch a výtrysk následné energie překonal všechny dosavadní rekordy.
Koncentrace energie do úzkého výtrysku, směřujícího přímo k Zemi bylo možno spatřit (i podle velmi renomovaných astronomů) pouhým okem a zaručeně nemohla být dílem té samé agentury, jež s nikým nekamarádí a vylepuje, skrze humanitární bombardéry, nezajímavé karikatury s průhledným cílem. Aktivovat svého velkého "fantoma opery", specialistu - poradce na nadstátní teror. Slavného menšitele našich nezadatelných občanských práv a svobod? Sakra jak to jen říci? Usa ma bin Satana.
Nicméně, nehlučné záblesky, po několik let viditelné na noční obloze, připomínaly podivné sofistikované válečné aktivity (SDI, jež byly pro mne ukončeny moji přechodnou, více než rok trvající slepotou. Jakkoliv nezvykle rychlé oslepnutí zcela určitě pocházelo zejména z mikrovlnných ataků domorodé provenience.)???

A již se blížíme k téměř samé podstatě prozatím nevysloveného problému. Když, relativně nedávno "Svatí Otcové" hodlali a skrze Svatou Inkvizici, Velký Drtič Kostí, následně i praktikovali nesmiřitelný boj s temnými silami spolupracujícími s domorodými čarodějnicemi a heretiky, museli nejdříve definovat svého třídního nepřítele - teroristu Satana, jemuž přisoudili podobu a zvyky, jež si v ničem nezadají se soudobými mimozemci typu "šedivec". Jednotlivé čarodějnice i celé sekty heretiků byly postupně zatýkány a vy?etřovány bez jediného důkazu vinu. Ty vykrystalizovaly až z výslechů a nelidského mučení.

Tak jednoduchá byla taktika Svatého Drtiče Kostí jemuž, na základě vymyšlené invaze mimozemských temných sil Satana podlehlo, dle mírných odhadů, na 9 000 000 lidských bytostí. Jakkoliv církev latinského ritu přiznává jen několik tisíc. Není žádným tajemstvím, že na rozdíl od Inkvizičních "otců" (jimž mučení dělalo zřejmě velmi dobře), zapisující úředníci mnohdy omdlévali hrůzou.
Není rovněž bez zajímavosti, že nelidsky a systematicky mučené oběti označovali za Satanovi služebníky právě Inkviziční důstojníky.

Troufám si tvrdit, že do dnešních dnů, nebyl v revolucích, světových válkách, honech na čarodějnice zabit ani jeden příslušník významných bankovních rodin a velkokapitalistických korporací, což je pozoruhodné, uvážíme-li fakt, že od "honů na čarodějnice" až do dnešních dnů jdou "přední mužové" a jejich otrockých velkokapitalistických korporací výhradně jen po zlatu, stříbru a drahých kamenech.

Maximálně bylo nesymetricky rozpůleno několik králů a potupně zastřelen jeden odbojný Car a několik jeho dětí! Zatímco prostý lid v milionech hynul v takticky vymyšlených válečných sporech, vygenerovaných hladomorech, když šibenice byly připraveny jen pro vlastence bojující za vlast a kriminály pro desetitisíce drobných živnostníků.
A tak dnes, v době nasíleného Temna, stejně tak, jako instituce "čarodějnic" dobře poslouží, při vyhledávání třídního nepřítele, zde odkaz na altermedia, článek "Utajovaný nástup nové totality" respektive prostého občana - a nelze -li jinak tak i možná možného teroristy, šmírování policejního nadstátu, zde odkaz na ww.blisty.cz, článek "Fízlování mobilů prošlo hlasy Zelených" jemuž se z jednoduchého důvodu nelíbí ta společenství, která mají více než jednoho člena.
A nejen to. Systému kupodivu rovněž vadí "náboženské sekty", které by nás prý nejraději "umlátily láskou", zatímco systémoví zločinci, podporování mediálními prostituty a humanitárními bombardéry vraždí dvouleté civilisty ve velkém!
A padáme do propasti, čím dál tím hlouběji. Uvážím-li výrok paní Clintonové? Budu-li zvolena (za prezidentku USA, státu, jež si libuje v mučení lidských bytostí, tak že si uzákonil i takové právo) vymaži Irán z mapy. A to jen proto, že Irán (jakkoliv z hlediska průměrného Pražáka - nic moc), že odmítá za svoji naftu, opakuji svoji naftu, dnes již bezcenné petrodolary!
A tak šílené hrozby o vymazání nějakého národa mají tytéž tendence jako středověké křižácké výpravy Svaté církve římské německého národa, sledující jedinečné vymazání českého národa z mapy Evropy.
A tak zatímco policejní stát šmíruje z příkazu globalizované instalace nadstátu Nových fašistických pořádků? své vlastní občany , nadstátní mystifikoidní terorista Usama bin Ladin vegetuje aniž by cokoliv podnikal.
Říkám policejní nadstát?
Využije cokoliv, k posílení svých fašistických doktrín.
Tedy i zamlčování pravdy, politických skutečností a snad i mohutného výbuchu v souhvězdí Bootes!
???

Doporučení a výzva US Evropské unii (okamžitě) použít vůči náboženským sektám přísná (tvrdá) opatření v souvislosti s "kosmickou zprávou" (ze dne 19.3. 2008): ....

Pokračování příště?

odkaz na www.astro.cz, článek Rekordní gama záblesk:


Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemiCelá tisková zpráva | Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1949 hl.)
 
Ne (1266 hl.)
 
Možná (1216 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4431

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0