| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Strážci a Svatí duchové České země...
Vydáno dne 01. 09. 2010 (6316 přečtení)

To místo, o němž je řeč, mnozí z nás důvěrně známe. Je stejně prosté, jako tajemné svojí památností. I skrze dávné legendy. Ač pevností, nebylo pevností. Ač jej Jan Žižka velmi silně zakalkuloval do svých plánů, neodvážil se jej dobývat zbraněmi, nýbrž jen a jen prostým slovem...

A bylo mu povoleno vstoupit a místo využít k obraně.
Když vstoupil bylo jasné, že zde, na tomto posvátném místě, nemusí bojovat, neboť Pravda byla s předstihem vítězem.
Při obraně České země proti celé pseudokřesťanské Evropě, hodlající s požehnáním papežů a papeženců vyvraždit český národ. Označený obludným systémem za kacířský......občas mrkněte prosím, zda-li již nenastal Váš časů Čas...

Projevy Božích archandělů v České zemi.

Zpracováno dle textů Boženy Cibulkové:

V den a hodinu, kdy tyto myšlenky budou předneseny a tím oznámeny k poznání skrytých duchovních významů celé Země české a zvláště Vyšehradu, nastane velký Boží akt. Promítne se v duchovním prostoru České země jako nadpozemský děj, avšak spojený s její hmotnou dimenzí až do jader její struktury.

Jakkoliv jsem zcela mimo, mnohdy nabývám dojmu: Že skrze souhrn veškerého dění a uprostřed zuřivě tutlaných jevů, se objevil ještě jeden prazvláštní fenomén, o němž se doposud nehovořilo. Neboť prý nebylo možné ani vytušit, či jak říká text... Nebylo povoleno nahlížet (v celé hloubce problematiky) ani duchovním strážcům České země, aniž kdokoliv z lidu i náboženských myslitelů kdy tušil, jakými silami kosmického prostoru je prostoupen právě jeho lidský domov.

Zveřejnění má být manifestačním stvrzením dosud skrytých skutečností, nad jejichž odrazem do naší pozemské reality si láme hlavu každý, kdo souzní se svou rodnou zemí i celou planetou. Přičemž lidsky vnímá utrpení veškerého lidu Země, tedy i té, kde jsme skrze své předky domovem. V nepravostech světa, které byly v průběhu staletí i tisíciletí pojímaány jakoby neadresné, tedy snáze zapomenutelné. Jakkoliv naopak důmyslně navyšováné až za samou míru únosnosti. Zejména v časech, kdy se již zdálo, že lid a země podlehnou nesmírnému, až nelidskému nátlaku.
Český národ překvapivě překonal mnohé nástrahy a dosud žije. A vesměs cítíme, že nikoli náhodou, či nahodilostí. A určitě také nikoli proto, aby trpně a jen z povzdálí sledoval, jak jeho těžce zkoušenou vlast opět drancují hordy nenasytných lumpů!

Texty Boženy Cibulkové pokračují:

Řekli andělé (strážci a dobří duchové země):
Nechť je slyšen i náš projev o České zemi, o jejím tajemstvím oblitém prostoru, který může vytvořit jen Bůh. Je složen ze sedmi existenčních vrstev jako dům o tolika podlažích. Mezi nimi je vsunuta fantasticky geniálně sestavená existenční sféra andělů, která však nemá trvalé prostorové zakotvení. Je nepředstavitelně lehce přenosná, přesunutelná jako zvláštní samostatný objekt či budova do určitého místa za pracovním, studijním či zcela služebním účelem.
(Zde je text mírně krácen a nepatrně upraven.)Tato sestava podivuhodné výlučnosti je mimořádným životním darem Boha Stvořitele zdánlivě malému prostoru, jemuž od počátku Země je určeno být místem, kde ve vrcholné a konečné fázi dějin spásy dojde k absolutní události.
Místo, jež umožní univerzální setkání
(O němž vyprávějí i dávné legendy. poznámka ZP).
Setkání duchů Božích, vesmírných, tedy i nebeských, zemských i oblastí temných. Setkání s Pánem života, který přijal jméno Kristus. Setkání na platformě umožňující všem zúčastněným pohybovat se ve svých přirozených podobách.

Tato část textu kupodivu souzní s dávnou českou legendou o nesmírných hlubinách pod Vyšehradskou skalou, jež jsou vlastně odrazem, či částí dalšího vesmíru plného hvězd. V jiné než pozemské dimenzi, kde byl zároveň ukryt vzácný a neobyčejný Libušin poklad, jenž se vynoří v časech posledních, kdy bude českému národu nejhůře.

Podle textů Boženy Cibulkové dojde v oblasti Vyšehradu k setkání se vším životným i duchovním (Setkání Krista s bytostmi veškerého kosmu majícími svoji účast na dění planety. Včetně mnohých duchů zrozených do lidských těl, či i mimozemců různého formátu i dimenzí. Usilujícími jednak o závěrečnou nápravu a podstatnou změnu chodu vesmíru a naopak i strany zcela opačného názoru. I ty, jež jsou stále připraveny, zejména skrze Sběř spustit svůj "doomsday" s cílem škodit... až ke zničení života na této planetě.
Vzhledem k rozdílné podstatě bytí a v zájmu hladkého průběhu jedinečného jednání, při rovnosti všech zúčastněných, byly zdávna vytvořeny podmínky, aby se všechny zúčasněné formy života mohly volně pohybovat ve svém přirozeném prostředí i podobách.

Nemohu jinak, než s úsměvem nevzpomenout jiného setkání na výsost "mocných" světových (tuším-li správně tak NATO) předáků, jež proběhlo v komunistickém sjezdovém paláci kultury. Tedy hned těsně (cca 150 metrů) před branami Vyšehradu. Zda-li pilně a nevědomky nenacvičovali své "antré" (podobně jako děti na Spartakiádu?), na zcela jiné, podstatně zajímavější setkání? :=))

Váženému čtenáři, jenž dočetl až sem: Jsem na rozpacích, zda vlastně chápu a jsem-li oprávněn. Určitě však nejsem povolán jinak, než oklikami dosáhnout pravé podstaty této informace, která je, ostatně jako vše, co se divného děje kolem nás, na stejnou pováženou. Zkrátka: Informace se dostala až ke mně a tak ji přeposílám dál. Když výběr, či zamítnutí souvisejících podivností a i nepříčetných událostí, nechávám na posouzení "každému sama za sebe a své blízké". Nemohu jinak, než nevzpomenout úsilí českého krále a římského císaře, blahé paměti Otce vlasti, jedinečného potomka českého panovnického rodu, vybudovat Prahu, co nebeské město, jež v čase "SD" povstane k novému poslání. Posledního z romantických rytířů a předních světových osobností vůbec. Pro tuto chvíli i jinak mnou obdivovaného.

A protože se v naší zemi, na i kolem naší planety, u Slunce i na Slunci, vlastně v celé naší sluneční soustavě, ale i galaxii dějí stejně neobyčejně jevy, jako ve vzdáleném prostoru, aniž jsme přesně informováni, říkám si: Jestliže nám nevadí smrtící, či sterilizující plošné očkování za 380 milionů, denní tisk, či TV mektání sedmi rošťáku u nechutného hořčáku, nasílené mediálním žvaněním o ničem. Při rovném dělení lupu především... Proč nedočíst tento kratičký článek až do konce. "Co kdyby i ta proradná motyka přeci jen spustila...

Nejzajímavější pasáže textů paní Boženy Cibulkové již ponechám bez komentáře:

Sféra andělů, která byla do prostoru České země tiže, neznatelně vsunutá, je její nebeskou půdou, na niž sestoupil a na ní pevně stanul Kristus k setkání se s celým vesmírným životem, s každým člověkem, se vším lidstvem i andělstvem, se všemi živými tváří v tvář a s odkrytým srdcem.

Je však třeba sdělit, co je ztajeno za českými horami a lesy, za řekami a poli, městy i vesnicemi. Je třeba říci, že je to ve vesmíru jediný, Božským tvůrčím způsobem pro nejvyšší ideji věčného sjednocení všech živých vytvořený, složitě, ale univerzálně složený prostor. V něm po určitém věku zápasů bytostí a stvoření s vyvstalou negací, zraňující život až do vykrvácení, dochází k absolutní regeneraci všech životních tkání vesmírných i osobních. Nastalému procesu obnovy jednoty života, jednoty bytostí, jednoty všeho stvoření v živém i silovém poli je zasvěcen a jím je již naplňován onen zjevně maličký prostor, územní srdce hmotného světa - Země česká - nesmrtelná základna jednoty bytí, jíž je věčná Láska.


Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Cokoli udělali, nebylo dobré? (28.10.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze ji? nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zbo?í? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i je?tě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Prů?vihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na pape?e Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystra?ené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Kdy? ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Krajní meze... (19.02.2011)
Z konce časů čas... (14.02.2011)
Zloději času... (02.02.2011)
Kontaminace sterilizátory? A? nám za u?ima pra?tělo... (15.01.2011)
?uk, ?uk? (18.12.2010)
Vzdělání nám skutečně velmi vadí... (17.11.2010)
Česká televize zneva?uje a rozvrací českou státnost... (28.10.2010)
Ji? nic, co není dobré... (06.10.2010)
Bledě ocelový skelet... (02.10.2010)
Před branami Věčnosti... (27.09.2010)
Podívejte se dnes (nejlépe hned teď ) na noční oblohu... (22.09.2010)
Zanechte v?ech nadějí. (08.09.2010)
A ostrovy pominuly a města nebyla nalezena... (23.08.2010)
Řval jsem ?nad?ením?... (17.08.2010)
Není mi jasné, vrtá mi hlavou... (05.08.2010)
Viz major... (24.07.2010)
V předvečer výročí barbarského činu... (20.06.2010)
Množení řízkováním? (18.06.2010)
Bildebergové? (07.06.2010)
Nečas a slota? (03.06.2010)
Děkujeme: Zůstáváme... (29.05.2010)
Proč se stále odrá?et... (28.05.2010)
Závěrečná zpráva (24.05.2010)
?e by obětaví včelaři? (21.05.2010)
Zátopy a pří?tě? (19.05.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako v?dy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději v?ak toto, ne?li lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 ? Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel ve?kerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fa?istickému puči? (11.10.2009)
Vá?ený pane prezidente... (08.10.2009)
Nebo? sám počátek v?eho na?eho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Dal?í hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Nesly?ně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes ?ílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Nostradam - Král Propastí (29.09.2008)
Karusel ? jediná realita fiktivního světa, kdy?? (24.09.2008)
Právě v ten den... (22.09.2008)
Globalizovaná krize? (18.09.2008)
Strach - účinná zbraň... (04.09.2008)
Sběř čtvrté ří?e útočí 1. část (01.09.2008)
Umělohmotný avatara (18.08.2008)
Jsme zde... (12.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
O stavu Unie (01.07.2008)
Přiznávám se (28.06.2008)
Čarodějnic je prý zásadní nedostatek... (25.06.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické hara?ení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Óda na radost (12.11.2007)
Brána bohů, archa úmluvy a babylónský vládce (15.10.2007)
Dračí entita v. příchod Máhdího? (12.10.2007)
Sprites from the Sky (Divní) duchové z nebes (08.10.2007)
Duchové temnot (04.10.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Kdy? Sv. Jan na ostrově Patmos prá?il... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Je?í?... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zem?tí ?kůdci (21.11.2006)
Mar?anky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 46 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (727 hl.)
 
Ne (515 hl.)
 
Možná (455 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1697

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0