| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Co zjevnější...
Vydáno dne 30. 08. 2010 (2978 přečtení)

Nejsem vyznávačem chanelingu, či zjevení mocných religiozních autorit, neboť do nezastupitelného příchodu nemají být očekávány nijaké zvláštní milosti. Tolik dogma, které by mělo být i pro mne posvátné.

Jakkoliv v hodinách náboženství nám bylo zamlčeno, či spíše z nedostatku času se nestihlo říci, mnohé o jevech, jež by mohly být související s čímkoli. Tedy i mimozemskou aktivitou... Jako sama únavná pošetilost hromadění slov...

Hovořím-li o nedostatku času, pak mám na mysli nedůtklivého modrého svazáka, který z hodiny na hodinu vystřídal pani učitelku náboženství, aby nás a okamžitou platností "pečlivě" připravil na pionýrský slib, který místo nachystaného svatého příjímání slavnostně proběhne, za několik málo okamžiku, nedaleko Michelského kostelíka.

Mohlo-li by se někomu zdát, že má orientace v otázce víry byla tím pádem zcela narušena, byl by na omylu. Patřím do rodu, jemuž se skrze věrohodné předky přihodilo zjevení jedné z nejvyšších autorit víry. Je to vlastně poprvé, co se o tomto fenoménu, či spíše o jedné jeho části zmiňuji. Vede mne k tomu jednak úvaha jednoho ze čtenářů o chanelingu, jednak část chanelingu paní Marie Cibulkové.

Jak jsem již jednou potvrdil, nejsem přítelem těchto informačních pramenů.

Alespoň nikoli do té míry, abych nebyl v této oblasti tísněn vlastními i rodovými rozpory z téhož. Neboť vázán slibem, že si budu pamatovat vše, co mi bylo vyprávěno prostou pracovitou venkovskou ženou, jež byla mojí českou babičkou, si pamatuji téměř vše.

Protože se sdělení z velké části týkala budoucnosti rodiny prosté venkovské ženy, zmíním se jen o té malé části obsahu zjevení, která se týkala Českého národa. Aniž prozradím místo, kde se tak stalo. V čase Rakouska Uherska a první světové války. Naposledy se Panna Maria zjevila s československou vlajkou a vizí svobodného českého národa, když osud rodiny té venkovské ženy se propojí s jiným národem. Tak se i stalo. Aby naopak krátce po smrti mé slovenské maminky, díky jejíž neobyčejné odvaze žiji tam, kde procházely dějiny českého národa, bylo "fyzicky" naopak Československo zničeno. Zda-li i v duchovní sféře ukáže čas.

Jak jsem již mnohokrát potvrdil jsem pragmatik a nikoli vše, co jsem dosud viděl a zažil, mohu svobodně vyslovit. Nicméně? Doba pokročila natolik, že nelze k některým souvislostem jen tak prostě mlčet. Mám nyní na mysli ty texty, napsané paní Marii Cibulkovou, týkající se osudu českého národa a o nichž se dá říci, že pramenem sice mohl být prostý chaneling.

Jakkoliv nad míru zvláštní. Týkájící se téhož, co mi celá léta vrtá hlavou, aniž se mohu vnitřně srovnat s některými svými "zkušenostmi" a souběžně přicházejícími religiozními náměty. Říkám-li chaneling, pak mám většinou, z hloubi svého přesvědčení, na mysli jednoznačné vměšování se venkovních sil.
Otázkou zůstává jakých.
A tak nechám na čtenáři, aby posoudil a rozhodl se sám, co je možné a co nikoli. Jen malá poznámka na samý okraj: Boží milostí je mnohdy míněna prostá oběť.

Z textů Marie Cibulkové nepochybně neobyčejně rezonuje nejen osud Českého národa, přesněji? Českých zemí (ČR), ale i Vyšehradu. Jak je patrné z "Projevu dvanácti božích archandělů v České zemi" (zpracováno podle textů pí. Boženy Cibulkové.):

Boží archandělé skrze Marii Cibulkovou říkají, že jim byla dána moc působit nad všemi národy a zeměmi k pozdvižení lidských bytostí. Jen jeden národ a jedna země byla vyňata... Cituji:

"Jen jeden národ nám nebyl dán do svrchované péče a k samostatnému vedení v rámci univerzálně platného řádu pro bytostné soužití. Tento národ nazvaný český byl od počátku své pozemské existence v přímé a zvlášť vyhraněné péči i vedení Kristem. Má proto zvláštní postavení mezi všemi národy v Zemi. Bylo nám známo ještě před jeho vstupem na čelné místo života v ní, že jeho úloha je nezastupitelná, modelová, v tajemství úradků výsostně Božích."

Z téhož textu zaznívá nikoli nezajímavá vize budoucnosti Země, zcela zásadních proměn nejen sluneční soustavy, ale i celé galaxie, v níž má sehrát Kristem seskupený lid Země české (ČR) dominantní roli. Pokud ovšem uspěje v tvrdých zkouškách obětí a vytrvá v Pravdě s příslovečnou mírnosti nenásilí, aby Kristus nezůstal na své cestě osamocen.

To, co bylo zjeveno na konci druhého tisíciletí a samém počátku třetího tisíciletí směřuje do daleké budoucnosti, když základ nejdůležitějšího projektu Božího plánu byl kdysi dávno založen do nejnepatrnější kosmické částice "S nejvyšší koncentrací jsoucnosti hmotné i duchovní, V čase i bezčasovosti".
Tím nepatrným a tajemným bodem ve vesmíru, v němž je uložen Boží úradek: "S ústřední částicí síly a absolutní moci. Je lidsky označen, pojmenován a historií nazván - Česká země."

Pročítal jsem "Projevy archandělů v české zemi" skrz na skrz. A bylo nad mé síly shledat sebemenší nesoulad s fyzikou, relativitou, či s čímkoliv. Tedy i vnitřním přesvědčením.

A přesto váhám?
Stejně sofistikovanou práci jsou totiž schopny odevzdat i ti, co s nikým nekamarádí???
Avšak v jednom jediném okamžiku, v sepětí mých celkových vzpomínek, ale i souznějících součtových pocitů, či životních zkušeností vyznívá nakonec vše ve prospěch mých dávno zmizelých ideálů:

Cituji ve zkrácené podobě: ..."Božský stvořitelský potenciál soustředěný v České zemi je uložen v jediném místě, s nímž jsou svázány a propojeny absolutní tvořivé duchové moci, životní síly a veškeré energie. A to od samého počátku Země. životní prostor výlučně posvátný a svatý. Zcela nedotknutelný, aniž postižitelný jakoukoliv útočnou silou temných sil".

Z textu pak vyznívá, že fyzická podoba onoho fantastického místa v základech České země, jež je zároveň i životním prostorem, může sice v čase doznat změn, co se týká staveb a památek, avšak jeho pravá podstata... cituji: Rozložení a zakotvení Božských stvořitelských mocí a duchovně silových prostředků pro stavby jsoucností zůstane nedotčeno, v něm zachováno ve stabilitě i v procesu transformací zákonitostí hmot i duchovních řádů.

To místo, o němž je řeč, mnozí z nás důvěrně známe. Je stejně prosté, jako tajemné svojí památností. I skrze dávné legendy. Ač pevností, nebylo pevností. Ač jej Jan Žižka velmi silně zakalkuloval do svých plánů, neodvážil se jej dobývat zbraněmi, nýbrž jen a jen prostým slovem...


Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNA (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit breton?tinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Merkatorovy mapy Severije (Hyperboreje) (11.04.2012)
Třetí oko šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Bock 2 (06.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Protržení pohoří Calpre... (14.01.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčteněj?ích článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, kdy? nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Lebor Gabala Erenn (11.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
O původu Gadů (Hadů)... (05.02.2011)
Raetie... (02.01.2011)
Bít, či nebít, to? otázka... (29.12.2010)
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničeho? nic... 2. část/3 (29.11.2010)
Drahokam všech drahokamů (02.11.2010)
Zlatá hvězda Margita... (18.10.2010)
Ja jesum byl... (17.09.2010)
A co Svatopluk? (11.09.2010)
Boleslav I - Státotvorce (12.08.2010)
Svanto gorici... (31.07.2010)
Zkoumání dračí linie... (27.07.2010)
Slovan a římský císař Konstantin I. Veliký (13.07.2010)
Jak Panonie ke jménu při?la... (13.07.2010)
"Šíření lásky k bližnímu svému" skrze barbary... dokončení (05.07.2010)
Několik slov o šíření lásky k bližnímu svému (05.07.2010)
Hyperborea - Severije (24.06.2010)
Antonín Horák mů?e mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Vzpamatujte se, dokud je čas?. (08.09.2008)
Energie pro pře?ití 1. část (fotovoltaika) (27.08.2008)
A je to? (10.07.2008)
Modlitba za Českou zemi (05.07.2008)
Bajka (15.06.2008)
Anthropoid (27.05.2008)
Tvé cesty a osudy národe český... (24.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....dokončení (16.05.2008)
Hrdina nebo... (14.05.2008)
Boží bojovníci a zemští škůdci (12.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Nomen Omen (22.11.2007)
Svantovid (05.11.2007)
Živá a mrtvá voda (01.11.2007)
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU? (30.10.2007)
Nusle - Nov sjelo? (22.10.2007)
Globalizovaná historie EU? (18.10.2007)
Karel, ten Veliký (17.09.2007)
Velengorod (Velehrad) na Šíravě? (11.09.2007)
Libu?ina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obslou?íme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Socha Svobody, nebo symbol egyptské bohyně Eset? (09.11.2006)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajněj?í z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Jak se Češi "proplakávali" dějinami (06.02.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 24 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (727 hl.)
 
Ne (515 hl.)
 
Možná (455 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1697

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0