| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení
Vydáno dne 19. 02. 2007 (4713 přečtení)

Strach, mocná zbraň a spojenec terorizmu, jenž povýšen systémově na státní úroveň, dovolí beztrestně, s lehkostí pracovníků gestapa, likvidovat na příklad i neúnosně přetí?ený sociální systém.

Vhodným doplňkem stresů jsou nejen uměle vybuzené životní nejistoty, ale i každodenní drobná a zákonem nepostihnutelná denní diskriminace, či dokonce obyčejně naučená absence etiky.
Správnými podněty vyvolaný stres, či dobře směrované frustrace, způsobují totiž zvýšenou produkci adrenalinu. Hormon připravující tělo na zvýšený výdej energie tím, že zvy?uje hladinu cukru v krvi, zrychluje srdeční tep a roztahuje cévy v kosterních svalech a v srdci.
Aktivace mobilizující veškeré tělesné síly je vykoupena sní?ením krve do ?méně důležitých? orgánů. Čím méně krve, tím méně kyslíku. Ve vlásečnicích dochází pak k úniku plazmatu a krevní stav se v tomtéž důsledku neobyčejně sni?uje. Stav, jenž může končit i smrti. Trvá-li déle než tělo unese, či opakuje-li se v dostatečně frekventovaných zabijáckých cyklech.
Nebo přesahuje-li rázově několikanásobně únosnou hranici.
Pak není ostuda zemřít strachem.
Je to promy?lený zločin útočícího zmetka.


?...Tím strašlivým viděním byli mnozí tak byli přestraženi, že odle?eti to museli, jiní také smrt z toho divadla měli...?

Akce "Dobytčí trh" 5. část

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Kdo, či spíše jaká entita, stojí v pozadí prozatím nesrozumitelného činu, jehož logika mizí kdesi v dalekých prostorách vesmíru a novinářsky nepřijatelných fyzikálních zákonech.

Dle různorodosti (a nyní důrazně podtrhuji - velmi reálných) technicko fyzikálních jevů, dochovaných zpráv a eposů, lze (pro tuto malou chvíli) uvažovat o výběru té entity, jež má na svědomí nejen akci Dobytčí trh, ale i nesmyslné ?ně v knížectví markraběte brandenburského (Branni Bory - území Polabských Srbů). Jakkoliv jsou naše snahy nerozumné a pro mnohé z nás zcestné, je nutné si připustit, že mimozemská entita (odovozeně i její možní domorodí vazalové) ovládající techniku, kterou jsem měl kdysi možnost spatřit, se může díky svým technologiím, či prosté prostorové holografii, představit vybraným pozem??anům v jakékoliv výhodné podobě.

Takže, ač možný vetřelec z toho nejobludnějšího sci-fi seriálu, navenek může vystupovat jako zjevení svaté a nedotknutelné provenience.

Jistě?e neprůchodná vize v okamžiku, kdy zavedený systém věcí, prostřednictvím servilních novinářů a tupých moderátorek, společně se zanícenými mluvčími ufologických sekt a neomylných nositelů idealistické vědy, udupal vše ?nepotřebné? bezpečně do země.

Nikoli však z dosahu utajených laboratoří a vědeckých pracovi??, jejichž pracovní náplň, ale i výše dotací, by vyvedla běžného daňového poplatníka přinejmenším ?do vytr?ení?.

Mnohé aspekty operace ?Dobytčí trh? v mnohých detailech připomínají možnost, že za vším mohou být agentury, těch nejzvučnějších jmen, jež ?opravdu s nikým nekamarádí?.

Zásadní problém, praktické výsledky teorie relativity, jevící se v této souvislosti, jako velmi podezřele nespolehlivý element, zapadá do zcela jiného schématu, než bychom kdy vůbec čekali.

Golem rabbi Löviho vykazuje totiž tolik nesporných podobnosti s bezhlavými bytostmi neobyčejné a hrozné velikosti, že je to až na pováženou. Uvážíme-li místo výskytu, ale i místa relativně nedaleká, včetně času, kdy Golem zahájil svoje pra?ské anga?má zdánlivě ve prospěch místní ?idovské obce, pak nevidím žádný důvod pochybovat o schopnostech cizokrajných chasníků zmocnit se, ve spoře osvětlené chvíli, jednoho z přítomných exemplářů bezhlavého techno bojovníka.

O danajském daru prozatím netřeba uvažovat, neboť vyjmutí zásuvného kartridge může být dílem okamžiku. Rychlý pochod k břehům nedaleké řeky plné bláta a maskování mohutné pří?ery je vyřešeno. Včetně ukrytí v nedaleké nemovitosti, jež je rovněž ve vlastnictví židovské obce.

Vše bude vyřešeno, až moudrý rabín Lövi ben Becalel přijme nabídku a přijede do Prahy, aby se stal zemským rabínem. Pak jistě Golema o?iví k radosti všech zainteresovaných.

Stalo se tak prý skutečně roku 1573, dva roky poté, co byla zřejmě úspěšně zakončena mise z 21. 7. 1571 na Karlově náměstí.

Oplácán vltavským bahnem, se Golem krátce po vložení ?ému silně zahříval. Jeho funkce byly tak nevypočitatelně nebezpečné, že bylo, až na další, upužtěno od jeho dalšího provozování.

Mám dojem, že je v tomto okamžiku nejen lhostejné, zda rabín Löwi ben Becalel, zmanipulován současnými borci tajnoslužebnictví, dodatečně přesídlil do Prahy až v roce 1590, ale i zda to byl on, kdo zkoumal možné příčiny dětského moru v židovském městě.

Možné mimozemské entity působící na naší planetě, či v blízkém okolí, z nichž jedna z nich může působit jako zvěstovatel apokalyptických vizí, či v podobě zjevení religiózních autorit. Jiná jako vrcholná realita satanských uskupení, nebo naopak andělský záchranný tým s webovou adresou www.apokalypsa.cz. Když další entita se jeví jako přijatelný politický partner při globální domestikaci pozemské lůzy.

I když je naopak možné, že za vším je konglomerát, jemuž se zvláště konec Janovy apokalyptická vize může velmi zamlouvat. Jako dobře připravený scénář mimozemské agrese. Je? probíhá s podobným scénářem a podporován stejným teamem, jako za slavných dob VŘSR. Tudí? relativně velmi snadno. S účastí bankovních rodin reprezentovanými tuzemskými náčelníky a ?amany, jejichž mysl je již beznadějně zatemněna staletou touhou po mocné ří?i, nad kterou Slunce nikdy nezapadá. Když servilní novináři a moderátoři ochotně postaví jakoukoliv Bestii na nohy. I tu z Janovy apokalypsy

Odhodlaně, svědomitě a sofistikovaně.

Zbývá ještě jedna varianta. V?e, co je zde napsáno, je pouze mé idiotské ?vatlání.

Nepochybně skvělá varianta.

Když na otázku ?je někdo tam venkuž? nám bohužel vždy odpoví jen bušící pěstičky nové nomenklatury svědomitě utloukající vše, co by mohlo způsobit hysterický záchvat ?éfovi ?éfů nově instalovaného barbarika.

Poznámka pod čarou: Vzdálenost ústí Spálené ulice k hraně kostela byla 150 dvojkroků,odhadem 200 metrů cca 5-8 minut velmi volné chůze.

V Praze 7 - 17. října 1623 byla viděna v odpoledních hodinách ohromná koule, která se otáčela a měnila barvu od bílé přes ?lutou a modrou až k rudé.

1570 - 12. ledna 1570 Kutná hora

12. ledna 1570 se objevil na noční obloze plné hvězd, nad Horami Kutnými neobvyklý atmosferický fenomén. Planoucí záře. Podobný úkaz se objevil 5. 10. 1591 nad Norimberkem.

Roku1572 se v souhvězdí Kasiopeja objevila z minuty na minutu jasně a bíle zářící ?kometa bez ohonuž. Byla viditelná pouhým okem i za bílého dne. Postupem času se jasná bělost měnila do marsově zarudlé, až ?luté barvy. Aby nakonec v roce 1574(?) zmizela z oblohy. Jiné prameny hovoří o několika týdnech.

Snad 1574

Pohřební průvod, respektive smuteční hosté kráčející Prahou za rakví Maxmiliana II. se rozprchli v okamžiku, kdy se znenadání zvedl velký vichr. Za rakví zůstal ze smutečních hostí pouze jeho syn Rudolf. Vysvětlení davové psychózy bylo prý způsobeno nedávnými krvavými událostmi v Paří?i. Tak tzv. ?Krvavá Bartolomějská noc. Náboženská nesná?enlivost končící vyvra?děním hugenotů.

Co však s tím měl co dělat silný vichr?

Nebylo to spíše ve spojení s asociacemi ?viděného? na Dobytčím trhuž

Možná obojí!

Akce "Dobytčí trh (134 kb/ formát pdf (celá kapitola)


Akce "Dobytčí trh" 4. část
Akce "Dobytčí trh" 3. část
Akce "Dobytčí trh" 2. část
Akce "Dobytčí trh" 1. část


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0