| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Akce "Dobytčí trh" 1.část
Vydáno dne 31. 01. 2007 (6348 přečtení)

Karlovo náměstí, rok 1571? Stalo se za vlády Maxmiliána II., otce Rudolfa II. Pro výjimečnost viděného zapsal pan V. Slavata (někdejší místodržící, který se bezprostředně zúčastnil slavného, nicméně z pohledu procesní efektivity - zbabraného vyoknění.). Jakkoliv se narodil až po oné udalosti.>Kolem dvanácté hodiny noční ze dne 20. na 21. července byli novoměstští obyvatelé probuzeni nebývalým hřmotem. Vše se otřásalo. Ti, kteří vyhlédli z oken svých příbytků, spatřili podivný průvod ještě podivnějšího vojska, vyjíždějícího právě ze Spálené ulice. Podivní jezdci a za nimi ještě podivnější vůz, zcela zakrytý a železem okovaný.

Vůz bez kol, který tažen vydával takový neslýchaný hřmot, že se okolní domy v základech otřásaly. Za vozem kráčelo osm postav obrovského vzrůstu, všichni bez hlav, v těžkých botách s velkými ostruhami. Vykračovaly tak hřmotně, že od nich "takový hluk byl, jako od vojska jízdného."

Když se tento zvláštní průvod přiblížil ke kapli Bož ího těla, která stávala tenkrát uprostřed náměstí, vzplanula náhle v těch místech podivná záře, kterou svědci popisují jako oheň nebo ohnivý kruh. Svědkové vypovídali, že v těch místech bylo možno spatřit velké množství jakýchsi truhel a sudů naskládaných na sobě. Velký vůz odjel až k planoucí záři a ti, co šli za ním, do něj naložili všechny truhly i sudy a vůz se spěšně rozjel tentokráte opačným směrem. Jel k Novoměstské radnici a dále ke Starému městu. Podivné bytosti však zůstaly u kaple, poblíž planoucího ohnivého kruhu. V tu chvíli se zvedl velký vichr jako na počátku a oheň zmizel. Vše zmizelo, pouze jakási podivná světélkující záře v ovzduší mohla být v těch místech viděna až do svítání.

"Z lidí, kteří na to vidění strašlivé patřili, přemnozí z úděsu se rozstonali, někteří i zemřeli. Když se ta věc po městě roznesla, zavoláni někteří ze svědků toho vidění na radnici, a ti lidé hodnověrní vyznali a přísahou stvrdili všechno o tom přepodivném vidění nočním."

Adolf Wenig

Převzato z Pamětí V. Slavaty

(volně zpracováno)

Akce "Dobytčí trh" 1. část

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Stalo se ve středověké Praze. Na Dobytčím trhu - dnešním Karlovu náměstí dne 20. července 1571 o půlnoci. Přesněji: Kolem půlnoci z 20. na 21. července 1571.

Starodávné dobytčí tržiště bývalo v těchto místech (v severní části dnešního Karlova náměstí) již odedávna. Mnohem dříve než Otec vlasti podepsal zakládající listiny Nového města.

Napříč náměstím, vedle cesty (jež vedla v ose Ječné a Presslovy ulice), směrem k jižní hraně náměstí, stávala kaple Božího těla s půdorysem ve tvaru osmicípé hvězdy. A právě její neobvyklý tvar, ale i jasné obrysy náměstí ve tvaru velkého obdélníku, mohly sehrát, z hlediska topografie prostředí, svojí nezastupitelnou roli v podivné akci "Dobytčí trh".

Osmicípá kaple v hraně velkého obdélníku byla skvělým orientačním bodem.

I pro pozorovatele pohybujícího se ve větších výškách.

Jiným podstatným příznakem, byla samotná velikost náměstí, jež někteří blízce zahraniční "experti" označili za obludně veliké. Prý zbytečně větší, než několik tehdejších německých vesnic dohromady.

A skutečně.

Osvícený český král a římský císař Karel IV. navrhl budoucí Karlovo náměstí do třetího tisíciletí.

V dostatečné velikosti letiště.

Dalším příznakem nemnohých sounáležitostí v blízkém okolí, jež mohou mít jistou souvztažnost s nočním středověkým thrillerem na dnešním Karlově náměstí, je skutečnost, že se poblíž nachází i tzv. "Faustův dům".

S případem odvozeně souvisí i ulice Vyšehradská, jež ústí v ulici Na Slupi, směřující naopak dále k novoměstským hradbám, jejichž pozůstatky lze dodnes spatřit poblíž dnešního Ostrčilova náměstí (Nalézající se naopak pod severními vyšehradskými hradbami.).

Kaple Božího těla byla vystavena v letech 1382-1393 bratrstvem "Obruče a kladiva", v místech někdejší dřevěné věže, kde byly z příkazu českého krále a římského císaře Karla IV. každým rokem, druhý pátek po velikonocích, vystavovány ostatky svatých a říšské klenoty. Později byla místo věž e vystavena již zmíněná kaple, sloužící předešlému účelu. A to až do roku 1437.

Kaple byla později zbořena (za panování Josefa II.) a kamenné desky (dodnes jediný svědek tehdejších událostí), jež obsahovaly prohlášení Karla IV. o tom, že Čechové a Moravané jsou věrnými křesťany a pravými syny církve, jsou deponovány v Národním muzeu.

Náměstí samo bylo nedlážděné, nerovné a jak bylo dobrým středověkým zvykem, hlavně po hojném dešti, značně blátivé.

Nevábně páchnoucí neadresně vytékající splašky a středověké odpady všeho druhu turistickému ruchu rozhodně nepřispívaly.

Hromady kamení, dříví, či dokonce odhozených věcí, vytvářely jistě zcela specifickou podívanou, jež mohla být umocněna i pohledem na nehezké dřevěné boudy, jež společně s několika (13) starými domky stály nepravidelně kdesi v podélné ose Dobytčího trhu. Později se uprostřed objevil i mramorový kámen s vytesaným křížem, umrlčí hlavou a letopočtem 1627 označující popravní místo. Svědek mnoha hlubokých noci, když tajně popravováni duchovní a šlechtici osnující povstání proti tehdejšímu panovníkovi, setřásali zcela nedobrovolně ze svých beder své pozemské marnosti. Pod tímto kamenem, osazeným čtverem kruhů, vedla prý i tajná chodba přímo do Faustova domu.

Abychom se vůbec přiblížili rovině reálného chápání tak zvláštního vidění, jakým se od prvního okamžiku zdá být prezentace techno armády z Dobytčího trhu, připomeňme si některá další související fakta.

Povšimněme si prosím, i když jen velmi okrajově, některých příznaků podivností, které nás ponechávají v bohorovné metodice naučené nevědomosti, že nic, co nyní vyjmenuji, nesmí jménem zákona pšt (!)... existovat...

Zatímco obří objekty záhadné provenience hravě unikají relativistickými rychlostmi směšným snahám pozemských supersoniků, jiní mimozemci zasvěceně píší geniální novinové články na téma "Ufoni nemají prsa a strachem ochromeni prchají do nicoty odstrašeni silou naší techniky z počátku třetího tisíciletí parních lokomotiv".

Vzápětí se objevují na našich loukách a polích:...

Pokračování ZDESouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0