| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Akce "Dobytčí trh" 2. část
Vydáno dne 03. 02. 2007 (4617 přečtení)

?O půlnoci veliký vítr na Novém městě pra?ském se strhl a takový hřmot i pohnutí učinil, jakoby zemětřesení bylo...?
Nenadále se objevilo ?velké vojsko jízdné, jehož začátku ani konce nebylo. Vydě?ení obyvatelé Nového města, ?zvláště na rynku Dobytčí trh zvaném?, probuzeni a vystraženi nenadálým hlukem, vyhlíželi ze svých příbytků.Akce "Dobytčí trh" 2. část

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Abychom se vůbec přiblížili rovině reálného chápání tak zvláštního vidění, jakým se od prvního okamžiku zdá být prezentace techno armády z Dobytčího trhu, připomeňme si některá další související fakta.

Povšimněme si prosím, i když jen velmi okrajově, některých příznaků podivností, které nás ponechávají v bohorovné metodice naučené nevědomosti, že nic, co nyní vyjmenuji, nesmí jménem zákona p?t (!)... existovat...

Zatímco obří objekty záhadné provenience hravě unikají relativistickými rychlostmi smě?ným snahám pozemských supersoniků, jiní mimozemci zasvěceně pí?í geniální novinové články na téma ?Ufoni nemají prsa a strachem ochromeni prchají do nicoty odstraženi silou naší techniky z počátku třetího tisíciletí parních lokomotiv?.

Vzápětí se objevují na našich loukách a polích:
?Fantastické kresby a dokonce i vzkazy v podobě amerického počítačového kódu a kódu pro telefonickou komunikaci (ASCII)?.
Tváříme se, že nevidíme ubohosti nadopovaných falzifikátorů, kteří se, jakoby na pokyn systémově vyrojili ze svých marných narkotických doupat, aby za několik státem přidělených "lehkých" jointů potvrdili jakoukoliv připravenou le?.
Například právě tu, kterou si přejeme slyšet. neboť skutečná pravda je tak deprimující!
Z téhož důvodu jsou rovněž i všechna zjevení Panny Marie, vrcholné autority křesťanské víry, obzvláště nezajímavá a musí zůstat i nadále pouze problémem katolické církve.
Vděčně a rádi přivítáme na televizních obrazovkách zainteresované blby s nápisy ?hvězdní_lidé.cz?, kteří v rámci dezinformačních kampaní vytvoří gala_matyá? hodný označení ?neproniknutelný gulá??.
Nicméně...
Není kouře bez ohně. neboť vše se vším může souviset.
Ve?kerá známá zjevení vrcholných autorit katolické církve začínají kupodivu stejně, jako náš příběh: Nejdříve se strhne silný vítr a tě?ko definovatelný hřmot. V záblescích světla se pak odbývá, jakoby v holografické projekci, celé zjevení.
Je?tě dlouho po vydařené produkci, poté co všichni protagonisté zjevení zmizí, setrvává v exponovaném místě záře. Respektive světelné efekty v podobě světélkování. Tak tomu bylo i o půlnoci z 20 na 21. července 1571v Praze:

?O půlnoci veliký vítr na Novém městě pra?ském se strhl a takový hřmot i pohnutí učinil, jakoby zemětřesení bylo...?

Nenadále se objevilo ?velké vojsko jízdné, jehož začátku ani konce vydě?ení obyvatelé Nového města, ?zvláště na rynku Dobytčí trh zvaném?, probuzeni a vystraženi nenadálým hlukem, vyhlíželi ze svých příbytků.

Slovo ?nenadále? koresponduje s termínem ?zjevení?. Signalizuje na samém počátku tuté? možnou variantu, jež může být charakterizována religiozností celého projektu. Vzápětí se možná religiozita kupodivu zcela vytratila do pozadí. Do popředí naopak vystoupil zvláště surový počin neznámého fenoménu, jemuž byli obyvatelé ?nevědomého? středověku, se vší nemilosrdností, vystaveni. Hovořím o systému, jemuž je jakákoliv očekávaná logika cizí, jakkoliv se v problematice lidského strachu dokonale vyzná.

Cílený kontakt entity demonstrující svoji nesmírnou moc a sílu, jako součást vyššího celku, jehož smysl a cíle lze snad pochopit teprve v průběhu časů. V konkrétních souvislostech, z nichž každá se již prakticky stala, se zpětnou platností, marností všech marností a setrvává mezi námi již jen v podobě trezorově utajovaných skutečností.
Rozhodně bychom rovněž mohli uvažovat o takové variantě časového průniku s následnou holografickou projekcí, ve které možná mimozemsky tvářící se entita naopak znuděně a nezúčastněně postává kdesi opodál.
Tatáž entita o níž hovoří Necronomicon (Soupis mrtvých jmen), či bula papeže Řehoře?
Entita proti níž vedla Svatá Inkvizice nesmiřitelný boj celá staletí ?očistnými? plameny?
Nic však není tak nejistého, jako tvrzení, že se časem pohybuje neobyčejný, po zuby ozbrojený kontingent vetřelců, připomínající přepadovou pě?í jednotku domorodců, podporovanou několika málo obrněnci a malým výsadkem techno armacopů z konce třetího tisíciletí. A to vše v kombinaci s císařskými husary.

?Všichni pak, pohotově své zbraně dršíce, jakoby se s nepřítelem potýkati měli? kráčeli prý od ulice zvané Spálená, podél kostela Bo?ího těla, směrem ke klášteru Na Slovanech.

Akční zbraňová pohotovost signalizuje čistě teoretickou možnost, že si entita (mající své, možná nemimozemské prsty i v tomto zapeklitém případu), s oblibou promítá známý americký thriller jménem ?Predátor?.

O jaký druh zbraní ?pohotově dr?ených? se vlastně jedná, nebylo bohužel udivenými pozorovateli dostatečně blíže specifikováno. Snad i proto, že se vymykaly všemu, co tehdejší obyvatel Nového Města Pra?ského běžně očekával ve výbavě středověkého kyrysníka. Pouze poznámka, že jejich zbraně a koně ?k pohledění příjemní nebyli?, signalizuje možnost, že se nejednalo o notoricky známé středověké meče, halapartny, či dokonce arkebuzy.
Ačkoliv běžný smrtelník většinou považuje vše neznámé (a nejen na pohled) za nepříjemné, ze své zkušenosti vím, že i mnohý současný vzdělanec odmítá rozhovor o vesmíru, neboť mu při představě nekonečných prostor a zejména nebezpečného neznáma, z nepochopitelných důvodů, ?běhá mráz po zádech?. A má husí ků?i snad i na patě.
Nyní nastal čas, kdy je nezbytné upřesnit některá fakta z oné osudné noci. Zejména sporé osvětlení zmíněné scifi scény může sehrát dominantní roli v posuzování celého případu. Zanedbejme pro tuto chvíli i dolo?ená svědectví, která na druhý den na radnici pod přísahou stvrdili vybraní očití a hodnověrní svědkové.

Tehdejší noční osvětlení bylo spíše velmi sporé, takže pozorovatel, nemající kočičího zraku, mohl sledovat námi popisované událostí pouze s přesností nepřesahující možnosti lidského zraku v temné červencové noci. Tedy asi v úrovni nepříznivě pokročilé kombinace zeleno - ?edého zákalu.

železné ko?e čnějící tenkrát pouze velmi sporadicky na náro?ích ulic (plněné dřevěnými třískami, smolnými víchy, či pochodněmi) osvětlovaly (pokud vůbec) okolní prostory více než prabídně. Účastnící středověké noční promenády museli být naopak, dle příslušného zákona, vybaveni lucernou, či pochodní.
Každý, kdo nenaplnil literu zákona, byl nutně považován za krajně podezřelého, jehož je nutno okamžitě přísně pokutovat.

To, co se týkalo sporého osvětlení novoměstského rynku, však platilo pouze do okamžiku, kdy se neznámí turisté, přicházející z tajemné nicoty, rozhodli obstarat vlastní a podstatně účinnější městské osvětlení. Ale o tom později.

Za uspořádaným a početným jízdním vojskem ?...vezen byl vůz přikrytý a železem dobře okovaný, nemající kol žádných a toliko po zemi vlekl se s takovým hřmotem, až domové se otřásaly a země pohybovala...?

Povšimněme si jedné maličkosti. Jakkoliv Adolf Wenig (Staré pověsti pra?ské) hovoří o vozu ta?eném koni, původní Slavatův text tvrdí že byl ?vezen? a zcela bez kol se vlekl po zemi. Vůz bez kol, jenž byl celý zakryt a hustě pobit železnými pláty.

Co vše by napáchal obrněný pásový vůz nejen se středověkými domky, když i ty současné (s bytelnými základy) by se zaručeně otřásaly podobně.
Samohybný stroj lze s pohledu středověkého Pra?ana prozatím zavrhnout, neboť i ten současný má problém podobného ražení.
Nutně se tedy jedná o bájný příběh, jehož místo je pouze ve starých pověstech.
A tak se i stalo.
Nicméně příběh ještě zdaleka nekončí. Za kavalerií seřazenou ?v pěkném pořádkuž a pravděpodobně samohybným obrněncem?....


Pokračování pří?tě


Akce "Dobytčí trh" 1. část


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčkuž (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Silnější než Däniken

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1907 hl.)
 
Ne (1228 hl.)
 
Možná (1179 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4314

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0