| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921
Vydáno dne 12. 12. 2011 (7597 přečtení)

Zdá se, že 28. září je horká stopa vedoucí ke skutečné pravdě, nejen o dění před více než tisíci léty, ale i jako součást důkazového řízení o lžích směřujících až do dnešních dní. Prozradím jen tolik, že falšování těchto, pro Čechy tak důležitých datumů, se děje ve vztahu k dlouho utajované příčině i datumu zkolabování Jindřicha Ptáčníka, jehož smrt, či nemohoucnost, byla utajována více, než osm měsíců.Účelová církevní falzifikace úmrtí kněžny Ludmily

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick . Praha 1988

Není snad státním tajemstvím, že staleté "římské" a z téhož brlohu vyplývající austroasjsko - francké snahy o podmanění si slovanských území, povýšil Heinrich der Vogelsteller na neobyčejnou úroveň, když pro své programové vyvražďování Slovanů lstivě používal, rovněž tak, Bohu k nelibosti - podobně jako jeho jeho předchůdci, logo o šíření Boží lásky k bližnímu svému. Jakkoliv velice inteligentní, přesto přizemní barbar a věčný pohan z uhnilé větve starověrectví.

Po celý průběh českých dějin se setkáváme univerzálně použitelným falzifikátorským dílem, ve kterém nezdárně pokračoval i jeho syn Oton I. a jenž se projevuje papouškováním nesmyslů podstrčených skrze římsko katolickou církev, skrze objednané náboženské legendy, inspirované vůdčím systémem řezenské a pasovské marky, vždy plnící jen požadavky svých velkoříšských panovníků.

Včetně masové výroby falz tzv. historických dokumentů, jež mnohdy slouží dodnes, aby jednak mátly stále méně a méně pravdivě informovanou veřejnost, ale zároveň pragmaticky dokumentovaly, v okamžiku odhalení, špinavou hru římsko katolického kléru německého jazyka, pro něž šíření Pravdy a lásky k bližnímu svému, hrálo vždy roli podružnou a mnohdy až obtěžující.

Protože čeští i moravští panovníci a Slované vůbec, vždy tvrdě hájili svoji nezávislost, a tak nelze než připomenout, že németh náčelníci se naopak vždy snažili o jakoukoliv, i jinou formu ovládnutí slovanského prostoru. Na samém počátku vyvražďování zejména skrze německé kněze římsko katolické církve. A v průběhu "studené války", vedené proti Slovanům, podsouváním falešných zpráv skrze tzv. "zpovědníky". Vlastně infiltrované agenty řezenské (české) pasovské (moravské) a srbské marky.

Ti si v rámci Christianizace postupně usurpovali množství jim nepříslušejících práv, mezi něž patřilo zakládání německých klášterů na starých slovanských územích, se stále "samovolně" rozšířujícími se pravomocemi. Do nichž spadalo i vedení matrik a kronik. Součástí této činnosti pak byly zápisy historicky "důležitých" zpráv v latině a zápis příslušných datumu římskými číslicemi, jejichž jednoduchá podstata umožňovala pravé "čáry a máry" ve falšování dějinných událostí. Kupodivu vždy v neprospěch slovanského plemene.

Nyní předložím jeden z několika přímých důkazů o těchto zavrženíhodných praktikách, jež se, vedle ničení slovanských písemností, německými panovníky inspirované, katolickou církví praktikované, jež bylo i nedílnou součástí úporného vyhánění slovanské liturgie a vzdělanosti. Když falšování historických datumů bylo a stále ještě je, součástí jejich zbraňového systému. Prozatím se v této části nehodlám probírat podivnými okolnostmi smrti české kněžny Ludmily. Mým prvním počinem bude jednoduchý důkazový rozbor a propočet skutečného datumu dne smrti kněžny, jež bylo církevně klamně stanoveno na 16. září, neboť i 15. září může prozradit Velký podraz.

Ve svým výpočtech se odvolávám na informace v příloze: Kalendář Slávů. Přičemž při počátečním výpočtu použiji rok zavádění Gregoriánského kalendáře tedy 1582 n. l. (Ve skutečnosti 1584), jenž zároveň určuje výchozí rok, ke kterému se výpočet Gregoriánského kalendáře vztahuje:

Jsem na přesvědčen, že datum 15. září, v časování smrti kněžny Ludmily, stanovené podle julianského kalendáře, nebylo přepočítáno správně. Tedy s kolerací celkové chyby, která narůstala již od samého počátku zavedení julianského kalendáře v roce 46 př. n. l. Nikoli, jak již řečeno chyby přepočítané pouze k roku 525 n. l.

Výpočet celkové chyby Julianského kalendáře k roku přechodu na gregorianský mod: tedy k roku 1584 n. l.:

46 př. n. l . + 1584 n. l. = celkem 1630 let,

rozdíl (chyba) od astronomického roku: cca 1 den/125 let.

Celková chyba 1630 / 125= 13,04 dní.

Sporné datum 15. září + povinné 3 dny (chyba juliánského kalendáře, která nebyla započítaná k roku 525 n. l.) = 18. září + 10 dní posunutých v roce 1582 (při zavedení gregorianského - respektive v Čechách 1584) = 28. září 921.

Opakuji: Celková chyba činí nikoli 10 dní, ale celých 13 dní. A hle.. Úmrtí kněžny Ludmily kupodivu rovněž vychází na 28. září. Tedy den, kdy téměř týdenní posvícení, s počátkem 22. září (dle podzimní rovnodennosti) končí 28. září starověreckými obětmi.

Byla-li tedy kněžna Ludmila, podle katolické církve, zavražděna 15. září 921, pak tvrdím, že kdosi v jejím případě úmyslně nepřepočítal astronomické (starověrecké) datum této smutné, nicméně významné události. A nejen na kněžími vynucovaný Julianský kalendář, ale co je na pováženou, ani přepočet na kalendář Gregoriánský. Naopak nechal původní nepřesné datum juliánského kalendáře.

Na upřesnění této informace dodávám, že starověrečtí Slávové se řídili podstatně přesnějším slunečním a měsíčním kalendářem, kde i východy Siria sehrávaly dominantní roli. Nebovidové a příslušní vlchevci přesně určovaly dny Svantovidových oslav připadajících z dnešního pohledu, vždy na ranní svítání 28. září. Den zástupné Svatovidovy oběti a to vždy v místě, kdy se první svaté sluneční paprsky dotkly matky zemlji.

Neuvážuji-li další proradnost - úmyslné posunutí tohoto pro Čechy významného dne na následujícího 16. září, neboť římsko katolické církvi německého jazyka se prý nedostávalo volných dní pro dalšího světce.

Lehce dokáži, že skutečný den smrti kněžny Ludmily je tentýž, co den úmrtí knížete Václava, tedy 28 září. Den Velké oběti sedmiletého cyklu posvátného Orákula.

15. září - den smrti údávaný římsko katolickými analysty

+ 3 - viz vypočítané dny

+ 10 - počet dní o které byl kalendář v roce 1582 povinně posunut o 10 dní

28. září - výsledný den smrti české kněžny Ludmily.

Jinými slovy: Přestože čeští Slované slavili žertvou, i v den smrti kněžny Ludmily, Svantovidův svátek, z dnešního pohledu odvozeně "28. září", zmatky nepřesného Juliánského kalendáře a přechod na Gregorianský kalendář, umožnil církevním falzifikátorům, a to i po rekonstrukci kalendáře, odečíst 13 dní a ponechat zmateční datum 15. září. A navíc tento pochmurný den lehce přesunout, prý kvůli přebytku svatých, až na 16. září. Aby se za tisíc let zcela zapomnělo a umožnila se tak další církevní falzifikace - tentokrát v určení roku smrtí Sv. Václava. Z roku 928 (ale postupně i roku 929, 933 atd.) až na dnes katolickou církví a mediální prostitucí propagovaný povinný rok 935 n. l.

Proč by to vlastně dělali?

Malé strpení.

Zakrátko se vše dozvíme v dalších kapitolách, tentokráte o falzifikaci skutečností v případě úmrtí knížete Václava. Abychom pochopili o co vlastně kráčí nabízím pohled na gotjskou radžu

Každopádně si pamatujme velmi důležitý historický fakt, že kněžna Ludmila byla zavražděna nikoli 15. září, ale až 28. září 921. Na den přesně bude za sedm let zabit i její vnuk český kníže Václav. Jindra Ptáčník byl sedm let poté 28. září 935 stižen "mrtvicí" a vyřazen z projektu vyvražďování Slovanů. Sedm let po té, 28. září 942, zemřel vlastní rukou při rituálním obřadu i žrec, jenž se zúčastnil velké oběti knížete Václava. Sedm let po té, 28. září 949, se propadla dýmajícímu "ohnivému peklu", za přítomnosti římsko katolického kléru, i kněžna Drahomíra, která projížděla skrze někdejší pohanské pohřebiště žigom (pohřby praktikované žehem.). Ve výroční den "oběti Sv. Václava", byl 28. září 995 n. l. na Libici vyvražděn prakticky celý rod Slavníkovců.

Zdá se, že 28. září je horká stopa vedoucí ke skutečné pravdě nejen o dění před více než tisíci léty, ale i jako součást důkazového řízení o lžích směřujících do dnešních dní. Prozradím jen tolik, že falšování těchto, pro Čechy tak důležitých datumů, se děje ve vztahu k dlouho utajované příčině i datumu zkolabování Jindřicha Ptáčníka, jehož smrt, či nemohoucnost, byla utajována více než osm měsíců.


Sv. Václav - světec až panovník?
Kněžna Drahomíra
Praha roku 964/ 965 - Jako vždy jen zadarmo!
Arij Bojové...
na gotjskou radžu
"šíření lásky k bližnímu svému" skrze barbary... dokončení
Několik slov o šíření lásky k bližnímu svému...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 18 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0