| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Arij Bojové...
Vydáno dne 02. 12. 2011 (4877 přečtení)

Vzpomínka Arij Bojů na Zlaté město (Altyn Gorod) mizící pod zemí, může v mé vizi, jež si prozatím (v této jednoduché podobě) nečiní vyšších nároků, než současná podvodně "spíchnutá" historie světa a Evropy.

Možná nepatrně výše, než být jen možným příznakem okolností, že slovanští Arij Bojové z Bojov Arije, či v Čechách známí Bojové, tiše promlouvali (prozatím bohužel jen ve svých legendách) jasněji, než kdykoliv předtím...a legenda o Zlatém městě...

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Při rekonstrukci aktivit české kněžny Ludmily jsem se velmi těžce vyrovnával s rozporem mezi oficiálně propagovanou a pravou podstatu jádra sporu, jenž tvrdě probíhal mezi starověrci stranícími kněžně Drahomíři a novokřesťanským společenstvím (Byzanstského ritu, v duchu cyrilo metodějské orientace.), původem, či příbuzenskými vztahy - většinou spjaté s Velkou Moravou. Výsledně a zdánlivě nelogicky spočívající v politické orientaci jádra, obklopujícího kněžnu Ludmilu - spíše na bavorského vládce, než na vizi spojenectví s pohanskými (starověreckými) Polabskými Srby.

Připomeňme jen, že vlivné politické jádro, obklopující kněžnu Ludmilu, většinově původem z Velké Moravy, zřejmě vycházelo z dojmu, jenž v jisté setrvačnosti kopíroval někdejší dobré, až přátelské vztahy, bavorského vládce s panovníkem kdysi mocné Velké Moravy - Svatoplukem (Svatoplukova žena Gizela byla sestrou bavorského Arnulfa.).

Nemohl to však být jen tento mlhavý a vývojem událostí dávno již překonaný "dojem", který vyhraněně směřoval kněžnu Ludmilu na Bojov_Ariji. Tím dominantním důvodem byl ve skutečnosti doposud úspěšně zamlžovaný slovanský původ autochtonního obyvatelstva Bavorska, Arij Bojů, jejichž domovina, Římany nazývaná Bojov Arija (dnešní Bawaria) kdysi přesahovala rámec dnes známé Bojovarie. Aby skrze Bojů les - odvozeně Český les, ale také levobřežní střední Podunají a slovanské Vitorazsko, kdysi dávno, přesahovala Šumavu. Jejíž nedílnou součástí (Bojov Arije) byla celá oblast sahající až k Bojovu u Prahy (včetně Zavisti na Zbraslavi).

Jednoznačně byli slovansky hovoříci Arij Bojové z Bojov Arije, jednou z mnoha obětí římských imperiálních aktivit. Odvozeně pak i jedním z cílů KarlMagna, který si, Římany již dostatečně zdecimovanou jihozápadní a podunajskou část slovanské Bojov Arije, zcela podmanil. Aby vzápětí, skrze své výnosy, omezil nejen přirozený běh setkávní se slovanských Arij Bojů, ale i zde původně usedlé slovanské obyvatelstvo omezil i v právech svobodně obchodovat se zbytkem slovanského světa.

Společná slovanská řeč zbytkového obyvatelstva Bojov Arije, dobré obchodní vztahy, vše to, ale i jiné, mohlo být a zřejmě i bylo, důležitým hybatelem v názorově vyhraněném sporu mezi kněžnou Ludmilou a kněžnou Drahomírou. Ještě dnes v Bojov Ariji (Bojovarii - Bavorsku) procentuální výskyt Y_chromozomu R1a (Arij slovanského) činí 9,5 % a bratrská R1b (Čeltoi) dosahuje výše 48,5 %. Společná slovanská řeč zbytkového obyvatelstva Bojov Arije, dobré obchodní vztahy, to mohl být a zřejmě i byly, důležitým faktorem v názorově vyhraněném sporu mezi kněžnou Ludmilou a kněžnou Drahomírou.

A nyní se pokusím konečně zapátrat po slovanském Zlatém městě, jež se prý kdesi v Čechách, čas od času, vynoří zpoza země.

Jak velice zvědy Karla Velikého motivovaly zlaté kupole věž í na Vyšehradě, vystavěné za časů knížete Neklana, ale i tvrzení někdejších slovanských Arij Bojů o zlatém městě kdesi na severovýchodě od jihozápadní Bojov Arije?

Do latiny byla rovněž převedená verze dávné legendy slovanských Arij Bojů, ve které se hovoří o zlatém městě v říši samo. O městě s tisíci zlatými báněmi, které se prý nazývalo? Fíha!! Húú.. až tak mocně "latinsky", tedy od samé podstaty velmi nevěrohodně: "Pilatus".

Zlaté město Pilatus, které se za jedné nepřiznivé katastrofické noci prý propadlo do země. Vzpomínky na tisíce let, či mnohem vzdálenější časy? Vzdálené tak, že i pohádka se dnes zdá být pravdivější?

Nejdříve tedy prozkoumejme, pro slovanské jazyky neobvyklé latinské slovo: "Pilatus": Jaký by mohlo mít vlastně význam:

a) Oštěp, kopí - přesně tolik, co latinské slovůvko pilum. (pilus manipul triaris - zbraň římských vojáků třetího šiku.). Když pilus může být rovněž totéž, co si my Středoslované představujeme pod termínem vlas, či chlup.

A naopak latinský termín pila - míč, či latinské slovo pileus - klobouk, ani zdaleka nepřípomínají zmíněný "Pilatus", aniž se blíží k vysvětlení vztahové sounáležitosti se Zlatým městem Slovanů.

Pokud bychom přijali tézi o městu Samo(va) děržaví, pak nejblíže obsahu onoho příběhu je "třetí vlna bojovníků", připravena zničit smrtícím útokem nepřítelem ve třetím sledu. I když je zcela evidentní, že se jedná o zcela odlišnou Samo_děržavu (volný slovanský státní útvar, držící sám o sobě v samovolné koexistenci).

Tu, jež kdysi, za planetární katastrofy navždy zmizela spolu s ostatními městy z povrchu zemského. V dobách, kdy vlast prapředků starých Slovanů zachvátil ohromný chlad a lid se pod vedením svých božských knížat a kouzelníka Čitovraže, vydal na jih hledat život.

Někteří moravští vlastenci se naopak domnívají, že se vlastně jedná o vzpomínky na velkomoravský Velehrad. Pak je na místě připomenout, že se Velká Morava ve skutečnosti rozpínala od Slovanského moře (Veletské, dnes kupodivu nazvané zcestně "Baltické") daleko na jih k Jadranu. Přinejmenším až k srbské řece Moravě. Ale i na západ a sever Evropy.

Rozpomeneme-li se na lid bohyně Danice, jenž se usídlil v zemi Ejren (Irsku), pak jedno z měst ledopádem a sněhem zaváté Severije, (jinými nazývané též Dja arija) se jmenovalo Fili as. Velké Fili.

V provotní latince je zvuk "F" mnohdy dodnes zastoupeno ligaturou "PH"

Phil_as? Pilas - nebo Palas. Palác?

Přiznávám se, že jsem svojí ryze amatérskou metodiku "F = PH =P někdy F" odvodil ve své nejvyšší slabosti skrze napodobení slaboduchých římsko katolických praktik (viz Svantovít - Svatý Vít, Margita - svatá Markéta, drakobijce Jaro / Jura - svatý Jiří, Borevič - Buorebist, Velt - Balt, Lutecia - Paris, Velvetija - Helvetia atd...) tedy odvozeně jsem si vycucal z téhož prstu. Přesněji "z názvu mořských běsů obývajících kdysi Ejren (Irsko) "Phomorians" - Pomoriané (Pomořané).

Vzpomínka Arij Bojů na Zlaté město (Altyn Gorod?) mizící pod zemí, může v mé vizi, jež si prozatím (v této podobě) nečiní vyšších nároků, než současná podvodně "spíchnutá" historie světa a Evropy, být možným příznakem, na který chci vážené čtenářky a stejně vážené čtenáře upozornit: Podivně závislá historie, stejně závislé a odvozeně velmi nedůvěryhodné Evropy.


Když se řekne Morava...
Gótština
Celtoi - Keltové...
Jak hluboko jsem klesla...
Jak Němci lehce o své germánství přišli...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Zkoumání dračí linie, aneb german (džermen) = řemeny ujařmen, pod jhem...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Vysněná a nikdy neexistující Velká Germánie...
Raetie...
Saturace projektu...
Legenda o SjegoVjesu a Bjelovjesu
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničehož nic... 1část/3
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničehož nic... 2. část/3
Jak skrze Babu Jagu dojíti až do Picardie?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 25 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0