Setkání n-tého druhu

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 15. 12. 2019

x

Setkání n-tého druhu

© Zdeněk Patrick - 2005 Praha

30. srpna 2005 17:00 hod. Jižní Čechy Procházím se po malé, téměř lesní zahrádce. Tichý večer a pomalé stmívání. Mám dobrý pocit, že jsem dobře prchnul z řevu pražské kamionové dopravy a vztekle blikající nečeské TV nabízející fiktivní realitu nikdy neexistujícího světa. Vše kolem mne je v pohodě. Pohlédnu vpravo, krásný les a nedaleká třešeň. Pohlédnu vlevo, květiny v přirozené kráse, pohlédnu k obloze - chemitrails jsou stále na svých místech. Pouze mohutně expandují. Pohlédnu tedy raději na krásný ořech. Jsem zcela uvolněn a spokojen.

Pohlédnu vlevo...

Zeleně neonová koule o průměru 10 cm.

Pohlédnu vpravo - třešeň.

Pohlédnu vlevo...Civím do zeleně neonové koule o průměru 10 cm, jež mne v úrovni mého obličeje "bedlivě" pozoruje (Měřím, respektive za mlada jsem měřil 182 cm.).

Koule mne stále nehnutě "pozoruje" ze vzdálenosti cca 30 centimetrů.

Rovněž i já stojím nehnutě a tiše. Avšak jen proto, že jsem v nejvýhodnější líné poloze a měnit ji by byl hřích.

Nicméně zbystřím a pozoruji světelný fenomén.

Je zcela kompaktní. Prozatím se nic neděje, ani se mnou, ani kolem koule, ani uvnitř.

Nemám žádný pocit. Ani dobrý, ani zlý.

Zkrátka civím na zeleně neonovou kouli a nic mne nenapadá.

Snad jen probleskne myšlenka nesahat, nekrmit a nedráždit.

Krátce zkoumám okolí. Ano, zdá se, že jev je velmi reálný.

Pohlédnu vlevo...

Koule je stále na svém místě a uvnitř se nic neděje. žádný vzruch, žádné záření kolem.

Zeleně neonová koule o průměru 10 cm se dává do viditelně zrychlujícího pohybu.

Profrčí nehlučně těsně kolem mne směrem ke třešni, o níž byla již řeč.

Ta je ode mne vzdálená jen 3,5 metrů.

V úrovni kmene třešínky se neonová koule začne prodlužovat, a trhat takže vzniká dojem světélkující dráhy. V témže okamžiku se ve světélkující "trubici" (stále o průměru 10 cm) jakoby rozprskává a v následujícím okamžiku je docela fuč. V relativistickém přestupu zpět do svého multidimenzionálního světa.

Slovo "fuč" je ten pravý termín pro vypaření záhadné věcičky.

Není nic. Koule zmizela a kolem mne je jen ticho a srpnové stmívání.

Celý efekt nemohl trvat déle než osm vteřin.

Osm vteřin, o nichž budu vědět do nejdelší smrti.

To je mi víc než jasné, když se otáčím a jdu k chatě, abych sdělil tuto radostnou zprávičku svým vytrénovaným blízkým.

Ještě jednou se otáčím a hledím k místu, kde jsem přestal zeleně svítící kouli zajímat. Nic než stmívání a ticho.

Vzápětí se dělím se svými blízkými o svůj nevšední zážitek. Právě běží oblíbený seriál (lehce zaměnitelný za několik dalších).

Smutné pohledy a nezájem.

Vracím se tedy zpět k místu "setkání"!

Poprvé pociťuji nedefinovatelné obavy.

Přistihuji se, že si pohrávám s myšlenkou, co pak asi povím neznámé zelené kouli. Tedy až se znovu objeví a na něco se mne náhodou zeptá! Doufejme jen, že na mne nevybafne z temné noci!

Prvotní nedefinovatelný pocit se, jak cítím v žilách, poprvé za tento večer, mění v mírně zbabělý strach. Zůstávám stát uctivě opodál!

Nic než ticho a houstnoucí stmívání.

Pro tento večer, a to vím již zcela jistě, nepotřebuji zelené kouli nic říci.

Nyní si také uvědomuji, že jsem takové pocity, či emoce při setkání se zeleným fenoménem zcela postrádal.

Počkám několik měsíců, možná rok. Nechám si všechno projít hlavou a teprve pak... možná... o tom napíši. Možná! Kulový blesk ve skutečnosti nemá nic společného s elektřinou, ale jde o energetický mikroreaktor pracující na principu fúze jader atomů vzdužného kyslíku, dusíku a uhlíku z oxidu uhličitého, která je někdy nastartována během srážky dvou, či více silných blesků, Jaderná fúze probíhá samovolně a neřízeně do té doby, dokud intenzita anihilace nepoklesne do té míry, že dostředný gravitační tlak nepoklesne natolik, že se již v plazmatickém jádru neudrší potřebný rozdíl energetických potencionálů.

To je tak všechno, co s osmi vteřinami z konce srpna roku 2005 mohu udělat.

Majíce oči nevidí, majíce uši neslyší.

Bludy?

Měli jsme dostatek času, abychom si ujasnili mechanismy prostupu multidimenzemi tzv. Pěrunových zbraní, které byly použiti jednak v letecké bitvě nad Šumavou v tzv. ASSA HAЃI BORU - VZDUŠNÉ BITVĚ S HADY, kdy zbraně čistých ničili letouny zloduchů jiné tavili skály, viz více Den mluvících kamenů pilotní vydání, kniha ULTAVA ASSA ALBA. V čase Lady Agi Adži lady str. 73 - 75; prostup dimenzemi, Velký Blaník str. 60- 68, je zcela nepochybné, že téma veršů "Mor ho!", sepsané podle skutečné události, vlastně příběh vzniku slovenské hymny Nad Tatrou se blýská, hromy divo bijů, si vyžaduje mnohá pečlivá vysvětlení. Jedním z nich jsou Pěrunovy zbraně použité proti ještěrům na Ceylonu Lance 2, kde byla deponována letecká základna ještěrů, které se zúčastnili pod vedevním RAMY živy Bhaša Nagara i starozákonní Elamité mezi nimiž byli předci Čechů... viz drahokam na koruně českých králů.

1. kniha Onoho dávného dne - Tissulská princezna z karbonu...

2. kulový blesk ve skutečnosti nemá nic společného s elektřinou, ale jde o energetický mikroreaktor pracující na principu fúze jader atomů vzdužného kyslíku, dusíku a uhlíku z oxidu uhličitého, která je nastartována během srážky dvou, či více silných blesků, Jaderná fúze probíhá samovolně a neřízeně do té doby, dokud intenzita anihilace nepoklesne do té míry, že dostředný gravitační tlak nepoklesne nakolik, že se již v plazmatickém jádru neudrší potřebný rozdíl energetických potenciálů.

3. Vážené čtenářky, vážení čtenáři ve svých závěrech vycházíme co očití pozorovatelé prostupu světelných koulí z multidimenze do 3D, která se přibližuje k zobrazení Živy Bháša Nagara a pomalé ochočování pozorovatelů, když chotit může znamenat i lovit. Bylo to velké dobrodružství v kraji kam Dažbog ukryl svého syna Koledu. Vládce času a hybatele kolem dějin. Nejen z onoho pozorování, ale i ze setkání mého otce s tímto podivným fenoménem, jež mělo stejný průběh jako mé setkání. Jiným příběhem byla smrt mé české prababičky nedaleko Koloděj a Koloměřic. Zatímco první dva kulové fenomény byly vybuzeny rozdílem vnitřní a vnější energie.

4. Alchymie a Theurgie svatého ohně
Ivo Viesner
str. 109

7. Kulové blesky známé též jako Pěrunova jablka se používaly jak účinné zbraně k sestřelování nepřátelských letounů i anihilaci nepřítele.

8. Každopádně uvnitř je diferenciální manometr zkoumající množství Energie uvnitř a porovnává s energetickým potenciálem vnějším. Část frekvencí kolem ovlivňuje mozek a ten reaguje na vysílané frekvence.

9. Obrana zemnící drát o průměru 2 mm v ochranném kruhu kolem ohrožené bytosti.

10. Alchymie a Theurgie svatého ohně
Ivo Viesner
str. 109

To, co zabilo vystraženou ženu běžící s plnou nůší posekané trávy bylo jiné podstaty: Při zkoumání kulového blesku američtí vědci zjistili, že vyzařuje silný tok vysokofrekvenční energie a současně dochází k výrazné fluktuaci (ztrátě místního gravitačního pole.) singularita BST Příčiny těchto jevů nebyly nalezeny. Teze o tom, že kulový blesk je mikroreaktorem, v němž probíhá neřízená jaderná fúze, vychází z jevů a beze zbytku objasňuje nejen původ energie, ale i původní událost. Teoreticky lze proces předpokládaných fúzních reakcí znázornit jistou soustavou rovnic. Odkaz na vzorce později.

Teoreticky lze očekávat i možnost fúze tří a více jader atomů, zejména pokud start byl zahájen za vyšší teploty a tlaku, takže se vytvořil mocnější mikroreaktor. Vzniklé prvky (křemík, fosfor, síra, hořčík) za poměrně vysokých teplot rychle oxidují, takže se setkáváme s páchnoucími oxidy síry a fosforu a pachovou stopou SiO2 a MgO, což v obou případech četní pozorovatelé popisují.

Dostatečné velký kulový blesk vyzařuje takové množství energie Fohat (Zero), že za jistých okolností může dojít ke vzniku krátkodobého gravitačního víru vyvolávajícího časovou distorzi, takže se dočasně otevírá časoprostorový tunel vedoucí do jiné dimenze nebo do minulého či budoucího času. Intervenční bod v projektu BST (Blank site Time). Velmi nebezpečný projekt, který na úkor svého zdraví používala i česká kněžna éterická Libuše. Jeden velmi dobře zdokumentovaný případ nastal 18. května 1899 v domě H. Wilsona v londýnské čtvrti. Za silné bouře majitel domu na půdě kladl nádoby zachycující prosakující dešťovou vodu. V okamžiku, kdy do domu uhodily současně dva silné blesky, do?lo k oslnivé explozi. Když se H. Wilson vzpamatoval, zjistil, že se nachází na troskách svého domu zničeného německou pumou, přičemž bylo 10. srpna 1944. V policejním archivu byl při vyšetřování nalezen zápis o tom, že H. Wilson podivným způsobem zmizel ze svého domu 18. května 1899, což potvrzeno svědectvím rodinných příslušníků i sousedů.

Kulový blesk má i jiné nepříjemné vlastnosti, přičítané zejména silnému gravitačnímu víru, který způsobuje změny charakteristické paměťových prvků komputerů i změny krystalové mřížky čipů, takže jsou dále nepoužitelné. A nejen ale i lidského mozku. Ovlivňuje chování lidské bytosti, jež bez jakéhokoliv pozorovatelného znásilnění mysli nutí jednotlivce vyjít a pozorovat celý průběh jevu.

Na okraj si dovolím říci že má prchající prababička uklouzla a velká nůže ji přitlačila hlavu do tekoucí vody.

Změna časové linie měla jistý dopad na celý jihočeský rod, jehož pokračování bylo velmi ovlivněno.

Narodil jsem se prakticky kvůli kravičce červince dávající mléko, kterou matka mého dědy skrze církevní otce nabídla mé babičce Anně Zemanové i s pracovitými rukama mého dědy. neboť ušivit dvě malé děti i mladšího bratra bylo nad síly mladičké dívky.

Každopádně jsou tyto jevy natolik rozprostraněné a rozevláté, že k jejich upřesnění bude nutná hlubší studie, jejíž podstatu jsme právě velmi ostra?itě nastínili. Z téhož důvodu dáváme odkazy na kapitoly Den mluvících kamenů - kde jsme mnohé matematicky i s vzorci popsali. Abychom v druhém díle DMK rozevláté příběhy českých a slovenských dějin ujasnili v souladu s pravdou.


Lechův kámen
Lechův kámen Vortex a záhada kouřimského "idolu...
Vortex a Brány mezi dimenzemi?


Portály, Vortex - shrnutí, aneb Brány mezi dimenzemi?

Související článek: Altyn gorod- mizející Zlaté město

Související článek: U.F.O. nebo silové systémy?