| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Necronomicon II.
Vydáno dne 07. 10. 2005 (5527 přečtení)

Necronomicon II. aneb Soupis mrtvých jmen -

Motto:

Je jich sedm a přesto nekonečně mnoho.
Démoni strachu procházejí časem.
Dobývají v?echny vě?e.
Od Uru do Nippuru.
Přesto je Ur nepozná!
Srazili moc v?ech mocných měst lidí
v minulosti, přítomnosti i budoucnosti.
A přesto je lidé, i mocná města neznají,
Létají v povětří, přesto je lidé nevidí,
Porazili ji? východ a přesto je západ nezná!
Zaplavili terorem západ, přesto východ nevěří!
Jejich jména i čísla jsou lidem neznámá!
Jejich podoby se podobají v?emu a čemukoliv!
Jejich obydlí jsou mezi na?imi obydlími,
ale i v pustinách země, v jeskyních i na dnech moří.
V příbytcích lidí, kteří jim slou?í a přiná?ejí oběti!
V chrámech společenství smrti. Kde vyvolení hlupáci
magickými cestami otevírají brány, za nimi? vládne
Ere?_ki_gal - Paní Velké země, z ní? není návratu.
Odtud přicházejí, Prastaří temnot
procházejí utajenými cestami minulosti, přítomnosti i budoucnosti?Prozatím, skrze multimediální prostituty, vládcové s mnoha jazyky bezuzdně jásají. A s nimi v?ichni ti, jejich? jména v knize ?ivota nebudou nalezena.

Parafráze na NecronomiconSoupis mrtvých jmen - Necronomicon II.

Zdeněk Patrick Z cyklu: "Den, kdy ptáci chodili pě?ky"

V těch pradavných dobách planety, pronikali Prastaří a Pradávní, nikoli nepodobni útočícímu hmyzu, branami nebytí, do časů, kdy nahoře nebesa je?tě nebyla pojmenována a Ki (Země) dole jménem je?tě nemohla být nikým nazvána. Jakkoliv kosmický praoceán Absú (stvořitel velkých bohů) a ?ivotodárná Tiámat, rodička ve?kerenstva, ji? dávno smísili své vody dohromady, ?ádný z bohů se na úsvitě v?eho pozemského dění je?tě neobjevil, ani? jménem mohl být nazván a osud ?ádného nebyl nikým určen. A s Pradávnými vystoupili z hlubin zapomnění, i Alalu. Entita krve?iznivých bytostí se psí tváří.

Parafráze na I. Tabulku eposu Enúma Eli? (Babylónský epos o stvoření světa).
(Mýty staré Mezopotámie).

Ji? přicházejí z dávno minulých vesmírů, kdy? dlouhý čas beznadějně pře?ívali u neprůchozích bran černé ří?e Gin zir, aby jednou a pak tisíckrát pronikli branami meziprostoru. Stalo se tak na úsvitu planety, aby tak bez potí?í opanovali počátek časů. Nebo? nebylo tehdy nikoho, kdo by se jim postavil jako rovnocenný. Stalo se tak za časů, kdy se na?e Sluneční planetární soustava teprve tvořila a ?ádný z bohů je?tě nebyl stvořen. ?ádný nebyl pojmenován.

Ze svých shroma?di?? a dávných pevností pak pronikali Pradávní a Prastaří, děti nejhlub?ích temnot, později i skrze vyvolené "zasvěcence", do hloubi na?ich du?í, aby v nadcházejícím období v?dy stáli za v?ím zlým, co tuto planetu a její lid postihlo:

Přicházejí děti podsvětí zrozené v dobách Anuova stvoření, prastaří andělé temnot. Hlasitě dnes řvoucí v ulicích i na výsostech.

Z nebeských vý?in přiná?ejí zničení.
Démoni a zplozenci temnot přicházejí a prostupují i těmi nejsilněj?ími zdmi.
?ijí v opu?těných pustinách, podzemních prostorách Země i hluboko při dnech Oceánů.
Podivné bytosti přicházejí, neznají potravu, neznají nápoje, nejedí odsypanou mouku, nepijí ulitou vodu, nepřijímají příjemné dary!

Vegetují a pře?ívají i v tě?ko přístupném mimoprostoru hlubokých nebes. Plí?í se zákeřně skrze soustavy jeskyň, jejich shroma?di?tě le?í v opu?těných pustinách Země.

Nemají ?ádného jména, ani nebesích, ani na Zemi.
Vládnou skrze "svobodně volené" i vyvolené!
Jsou Prastaří a Pradávní!
V?dy najdou ty, které hledají.
Přicházející z dávno zaniklých vesmírů a nikdo je nezná.
Oděni do hrůz a utrpení parazitují na lidském strachu! Číhají a pozorují na?e domovy, spadají z nebes, jak shnilé podzimní listí!
Oddělují ?eny od mu?ů, matky od dětí, děti od rodičů!
Virtuální realitou utloukají pravdu k smrti.
Nic je nezastaví! Jsou to andělé temnot!
Přicházejí nesly?ně v podobě nedýchatelného vzduchu, rezaté mlhy, pr?í jako bariový dé?? z uměle vytvořených mraků! Přicházejí z mimoprostor nebytí, brány podsvětí.
Stávají se bohy bohatých hlupců.
Vzýváni tajnými spolky seskupují síly.
Přistupují k nám bystře skrze své domorodé ?oldáky!
Jsou svatými otci zákeřně zinscenovaného teroru, l?í, zloby a uměle vybuzených nemocí.
Skrze uměle vyvolané stresy napadají na?e těla, prostupují skrze krev nevinných obětí.
Jejich moc se upevnila dnes i včera, i mnohem dříve, ne? byl ustaven samotný základ Nebes a Země - Brána bohů, kdy? je?tě nebyl polo?en základní kámen obranných vě?í pevnosti Babylónu!

Parafráze eposu I. Tabulky eposu Enúma Eli? (Babylónský epos o stvoření světa)
(Mýty staré Mezopotámie).

Stalo se tak v ?eru tajemného času, kam lidská pamě? nedosahuje. V dobách, kdy je?tě nebyl postaven základní kámen Nebes a Země - E_Temen_an_ Ki , kdy? ani ?u_Ana (Babylon) je?tě neexistoval. Za časů pána chaldejských čarodějů Enkiho, mocného draka, jen? v Eridu stojí, jeho? stín pokrývá nebe i zemi. Enkiho vládce Anunnaki(ů).

Tehdy prý stra?ná válka bohů zasáhla Zemi.

Vystupují z hlubin oceánu.
Přicházejí i z rozlehlosti nebes.
Nejsou ani mu?, ani ?ena.
Neplodí děti.
neznají potravu, neznají nápoje, nejedí odsypanou mouku, nepřijímají příjemné dary
Je jim cizí dobročinní.
Posilují se na?imi obtí?emi.
Svou sílu čerpají ze Zla.
Stresy, zločiny a zvrhlosti jsou jejich radostí.
Jejich jména nebudou v knize ?ivota nikdy nalezena

Přicházejí, nebo? pronikli kdysi skrze sedm bran Gin_Zir do reálné skutečnosti na?í planety. Přicházeli a odcházeli v dobách, kdy je?tě nebyly polo?eny základy Babylonu, odtud pak do dávné minulosti, přítomnosti a budoucnosti planety.

Pronikli, aby ovládli skrze prodejné vládce nás i na?í mysl. Jejich frakce a satanistické sekty bu?í, skrze své prospektory a politruky, do v?eho, co se jim zamane. Ničí, kradou a trvale l?ou.

Uměle vybuzené katastrofy přicházejí skrze Umrlčí hlavu a zkří?ené hnáty. Zabíjení dětí bude jejich poznávacím znamením.

Satanova sběř přichází a peklo s nimi. Podvody a zločin jsou jejich potravou, kdy? státní terorizmus, kamerizace a čipizace ji? vztekle poskakují nedaleko.

Přichází a řvou v rytmu návykových drog a zářivě běsnících obrazovek. A hovoří o na?ích nezadatelných právech a svobodách.

Aby v?ak ovládli v?e!

Snad i Boha samého!


Naga - hadí bytost nejen z indických legend
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen
Necronomicon II.
Necronomicon III..
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen IV.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0