| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Na tvrdo... 1.
Vydáno dne 29. 04. 2010 (3970 přečtení)

Malthusiánská demografická teorie (autorem pastor Thomas Robert Malthus) doporučuje místo represivního zadr?ování populační "exploze" (krvavými revolucemi, hladomory, smrtícími nákazami, vra?děním v omezených válečných konfliktech. Dnes již i v uměle vybuzených přírodních pohromách, aniž jsou další světové války odvrhnuty, co středověké barbarství.) preventivní téměř tiché omezení populačního růstu. V průběhu nepříliš známého vývoje příprav NWO zainteresované skupiny praktikovali různé formy možné prevence: Velmi si slibovali zejména od tzv. léků se silným vedlejšími sterilizačním efektem.

Sterilizace byla uvažována jednak plošně - biochemickými přípravky pro domácnost (umělá sladidla, zubní pasty, prací prá?ky, čistíci prostředky, ochranné postřiky proti hmyzu viz např. DDT atd), druhotně skrze umělá hnojiva, GM potraviny, BSI skrze masokostní moučku (ve skutečnosti skrze cíleně naružený člověčí potravinový řetězec modifikací smrtelného onemocnění Kuru kuru). Velké naděje kladly, v souladu s malthusiankými trendy, v plošném šíření virulentních smrtelných virů po celé planetě (Ebola, ptačí chřipka, SARS, HIV a naposledy prasečí chřipka) s cílem vyvolat pomocí rozvratné mediální hysterie dojem potřeby vyhlásit po celé planetě stanné právo zcela výjimečnými, prakticky válečnými zákony, s cílem vyhlásit zvláštní re?im panepidemické plošného očkovaní smrtící látkou vyvinutou firmou Baxter a ostatními přidruženými dceřinými společnostmi. K prosazování těchto praktik byly používány deviantní zrůdy, které zřejmě nacházejí v této činnosti vysoké uspokojení. Vše propojené s čipizací, ?mírováním a odposlechy všech obyvatel planety. Nejdříve tu a tam, pak v?ude. K svému cíly vedle represivních sociálních nástrojů používají vyznavači tohoto vadného směru i ekonomiku: uměle vyvolané finanční krize. Přičemž války, zvýšenou úmrtnost šířením nákaz, ale i mnohdy uměle vygenerované hladomory považují vyznávači malthusiánství za božské po?ehnání.... neboť jinak již nelze: Dokud je čas?

Zanedbaná historie i budoucnost lidstva © Zdeněk Patrick - 1994/2010 Praha

Víme již, čemu čelíme?

Plo?ná sterilizace lidských bytostí byla dlouhodobě praktikována. Nyní zcela zjevně i se snahou tento zločin uzákonit. Následně, skrze povinné očkování, i uskutečnit: Při příležitosti plošného šíření laboratorně vyvinutých smrtících virů šířících se v nekontrolovatelné, naštěstí jen virtuální nákaze. Mediální hysterií povýšené na panepidemii.

Tento dominantní program skupiny, jejíž mluvčí se stal jeden z nejbohatších mužů planety Bill Gates (Kill Bill), je doplněn o nepřeberný výběr antikonpce, l?ivě vynucené kyretáže, nasílenou propagaci potratů, oslavou a propagací sexu bez lásky, znevýhodněním rodin s dětmi, uzákoněním asistovaného uvra?dění (euthanázie) i podivně a urychleně navýšenou asocialitou tzv. elitní rasy.


www.prvnízprávy. cz

Bill Gates přiznal : Vakcíny mají sní?it populaci...
Multimiliardář a zakladatel Microsoftu, Bill Gates na únorové schůzi elitářské organizace TED (v roce 2010), seznámil širokou veřejnost s neuvěřitelným programovým prohlášením: Vakcíny a současná zdravotní péče mají za jedinečný cíl celkové vylidnění (vyvra?dění) planety?

Kdo již si vzpomene na mediální hysterii a šíření fale?né popla?né zprávy mediálními prostituty, jednoznačně směřující k nezákonnému vyhlá?ení vyjímečného stavu skrze fiktivní ohrožení nebezpečnou panepidemii prasečí chřipky. Když do téže kategorie nejvyšších podivností lze započítat beztrestnost stejně mektajícího hlavního hygienika i ministryně zdravotnictví.

Připomeňme si, že mediální hysterie i propagace povinného očkování, v čase neexistující panepidemie, utichla až po krocích prezidenta ČR.
Vše navíc dodatečně viděno i v souvislostech s prohlášením Bill Gatese. Nanejvýš? udivující, se zdá být i fašizoidní reakce někerých státních a stranických leadrů, jež je sice započítáváná jako beztrestná, nicméně u některých jedinců již na samé hranici podezření z organizovaného spolčení se zvláště nekalými úmysly - dlouhodobě směřujícími k potlačení občanských práv a svobod:

24. července 2001 ČT1

Zasedala vojenská rada České republiky, aby řežila skutečnost, že za půl roku bude 5 milionů obyvatel České republiky zasaženo smrtelnou panepidemií s průběhem připomínající velmi těžkou chřipku.

Kdo si již vzpomene na nedávné a kupodivu stále ještě beztrestné fašistické snahy "Zelených" protiústavní cestou sesadit řádně zvoleného prezidentě ČR, v souladu nikoli s Ústavou ČR, nybr? jen dle instrukcí agentů cizích mocností. O nic lépe nevznívá ani nabádání ke svržení prezidenta ČR pomocí nepochybně již osvědčených praktik zneužité psychiatrie.
Vlastizrada?
Nikoli! Ve svém souhrnu souvzta?ností a faktických příznaků, podstatně hrůznější čin... Směřující až k samotné likvidaci lidského pokolení na této planetě. V čí prospěch? V prospěch bankovních rodin a nepočetné Sběře?

Za boží po?ehnání považují páchaný zločin? A to až do té míry, že malthusiánské praktiky splývají s hédonismem, a ve svém důsledkovém součtu veškerého jednání, lze vypozorovat společné ukazatele i s příchylným karl_marx materializmem (Pragmatický satanizmus s prvky religiozního satanizmu a souznějící podobně zvrácené filosofie - viz Freud a jemu souvzta?ní vyznavači tého?.), ale i s fašistickou ideologii. Jedná se o konečný cíl, kterého je nutné dosáhnout. Tím je nejvyšší možný pocit štěstí skrze slast, docílenou jakýmkoli způsobem. Mnohdy jsou hédonisté připodobňováni nesprávně k epikurejcům. Ti však nele?í tím směrem, odkud vítr skutečně fouká.

11. března 2010
www.idnes.cz

CIA a chléb napužtěný LSD: Francie: Byl vyřešen 50 let starý kriminální případ tzv: "prokletého chleba" z vesnice Pont-Saint-Esprit. Použitá mouka byla napužtěna halucinogenním LSD (agenty CIA bylo dokonce LSD sprayováno po vesnici. S otřesnými následky: obyvatelé trpěli těžkými psychickými poruchami. Koncentrace LSD byla natolik vysoká, že některé oběti zakrátko v křečích a neuvěřitelném stresu umřely. Americký novinář našel důkazy o tom, že pečivo napustila drogou LSD tajná služba CIA v rámci zkoumání lidské mysli. (Zřejmě projekt MK ULTRA).
Odkaz: Celý článek zde....

S demografickými teoriemi malthusiánství souvisí i právo elitní rasy na životní prostor, který lze získat jakýmkoli podrazem, či vra?děním (viz např. Polabští Srbové, či Kosovo).

Takové je prý nezadatelné právo silných. Směr, jimž se již v časech Franka Dagoberta II., Karla Velikého a zejména pod vedením Jindry Ptáčníka vydali budoucí předci německé "elity", jimž pak i Adolf Hitler přišel náramně vhod.
Bohužel vítězové přejímají nectnosti poražených a operace Paperclip očividně nestála tomuto neblahému procesu v cestě. Fa?izoidní struktrury se jak ?vábi rozlezly do celého světa.
Skrze ústřední projekt MK ULTRA byla v minulém století se vší surovostí pak praktikována v tak zvaných demokraciích celá škála "jemné genocidy" na cikánech, méněcenných a nepřizpůsobivých, duševně nemocných, ale i náhodně vybraných, mnohdy nic netušících obětech.
Jednalo se prakticky o kruté mučení pomocí pseudo_psychiatrických pokusů, skrze se životem neslučitelné chemické látky, ale i drogovým velkoprůmyslem (heroin, opium, LSD atd.).
Pocit vlastní neposti?itelnosti a vlastnoručně vyrobenými dekrety své zaručené beztrestnosti a špičkové utajení vyvrcholily v uskutečnění dalších částí programu, směřující k podpisu shangenských ujednání méněcennými státy tzv. východního bloku a ve své další fázi k fašistickému diktátu v podobě tzv. Lisabonské smlouvy, jež s konečnou platností má umožnit závěrečnou kolonizaci Balkánu a východoevropských území. Včetně zásadní eliminace původního obyvatelstva ( A těch z černých listin, které loutkoví východoevropští gubernátoři povinně dodávají Velkému EU bratru. S povinností rozvrátit vše, co bylo v rodné zemi dobré, smysluplné a pro domorodé obyvatelstvo výhodné. S povinností, skrze fašístíckou doktrínu o ochraně práv a svobod postupně zásadně omezit všechna práva a svobody lidských bytostí. Podvody, l?í virtuální reality, naordinovaným spotřebním šílenstvím a souvisejícím zadlužováním. V konečném důsledku vše povýšeno do své nejpravdivější podoby exekutorskými a soukromými silovými bandami, ale i dalšími mocenskými nástroji diktatury bankovních a politických elitních vládců. S cílem konečně urychleně ustavit globální neo feudálně otrokářský systém. Proč urychleně? Protože poplatný po?adavkům velmi netrpělivým tvorům, poklusávajícím nedaleko planety, podzemních základnách, či kdekoliv jinde?

Pokud nikoli, pak vrcholní idioti již zcela ze?íleli a straničtí pohlaváři "jak by smet". A tak si ?eptám jen do vlastního ucha:

A vy je chcete skutečně volit?
A lhostejno, zda se jedná jen o malé služebníčky, či přímo o faš_ eunácky ze zelené či jakkoliv barevně velké, či malé parlamentní strany.
Když ta nejnebezpečnější individua se právě lstivě přeskupila do malých, leč římsko dagonovou relikvií středověku silně podporováných a kýmsi náramně bohatě dotovaných výtahových stran.


www.idnes.cz V Číně se musí nechat sterilizovat 10 000 lidí, jinak zatknou a uvězní jejich rodiče.

V rámci programu plánovaného rodičovství chtějí úřady na jihu Číny ve městě Pchu-ning sterilizovat na 10 000 lidí. Některé dokonce proti jejich vůli.
Místní zdravotnické úřady v provincii Kuang-dong zahájily kampaň, jejím? cílem je sterilizovat lidi, kteří už mají jedno nebo více dětí, aby se podařilo udržet plánovanou úroveň populace.
Odkaz na přejatou informaci: www.novinky.cz.. zde

Nenechte se mýlit tématem lidnaté Číny: Nejdříve tu, pak tam - nakonec v?ude - po celé planetě!

S narůstající arogancí a brutalitou systému a globalizovaných silových složek!
A vy je hodláte ještě volit?
Ach...
Kdo neoporuje zlu stává se buď jeho součástí, z větší pravděpodobností však jistou obětí!


Na tvrdo...2.
Na tvrdo...1.Právě čtete
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény!
Ve znakové řeči.. pro Vás:...
Nesly?ně voláme
až Strach a Hrůza strachy a hrůzou zkamení...
Kosti?užlal......
Mrvící se kal...Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1701 hl.)
 
Ne (1077 hl.)
 
Možná (1058 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3836

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0