| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Na tvrdo...2.
Vydáno dne 02. 05. 2010 (3967 přečtení)

Zvrácená "malthusiánská demografická teorie" a vyplývající hédonistické zvrácenosti (nasílené doktrínou nutného spotřebního šílenství) jsou jen zákrytnou fraškou skrývající podstatně větší nebezpečí. Vědomé organizované spolčení proti celému lidskému společenství a veškerému budoucímu pokolení. Zvláště nebezpečnými uskupeními, která sofistikovaně prošpikovala nejen společnost všech suverénních zemí, až do úplného "morku kostí" a jimi udržitelného rozkladu. S vizí radostně plesajícími masami uvědoměle kráčejícími vstříc fašistickému otrokářskému neokolonializmu.

Viní jsou Ti nepříčetní, co nás nutí cválat na mrtvém koni EU Lisabonského diktátu!

Viní jsou všichni křivopřísežníci, všichni političtí a mediální prostituti, kteří v ruku v ruce s Zemskými škůdci zaprodali rodnou zemi Ničitelům!
Viní jsou Ti, kteří úmyslně nás a rodnou zemi vedou do propastí!
Viní jsou Ti, co mají v souladu se svoji přísahou konat a úmyslně nekonají!
Ti, kteří vlastenectví, z prostého příkazu své podřízenosti k Ničitelům, začali velmi jasně... nyní cituji: "a tak nějak internacionalisticky" nehezky nazývat "nacionalizmem".
Sami bezpříkladní a bezduší kosmopolité a vlastnoručně vykořenění světoobčané bez vlasti, k pohrdání vší rodné Země!
A jestliže jste zapomněli odkud vítr fouká, pak pamatujte: S parlamentními stranami i nově, stále dokola oživovanými politickými mrtvolami, z nich každá s několika podlými tvářemi a velkou kapsou zaprodanou příhraničním sponzorům - jednoznačně volíte svoji rychlou záhubou i přetěžký úděl svých milovaných dětí. Nepočítaje blízký zmar smysluplnosti konání a pravděpodobně i nad všechna očekávání: Blízkou, bystře nastupující neexistenci budoucnosti lidského pokolení na této, ještě nedávno tak krásné planetě...Pokud nevíš odkud a kam jdeš, jsi politování hodný. Pliveš-li navíc do svého rodného hnízda a drancuješ-li jej, abys dokázal svoji oddanost těm za humny, domnívaje se, že na jejich ramenech vyrosteš v obra, brzy poznáš, že jsi jen ubohým trpaslíkem v jejich malinkaté a kýčovité zahrádce.

Nebo nepoznáš vůbec nic a pak tě není škoda!

Tedy jdi svou cestou a prosím... nezastavuj se!

Zdeněk Patrick

... Jinak již nelze: Času není nazbyt?

Zanedbaná historie i budoucnost lidstva © Zdeněk Patrick - 1994/2010 Praha

Víme již, čemu čelíme?

"Národní socializmus použije svoji vlastní revoluční cestu k ustavení Nových světových pořádků."

Adolf Hitler

Eugenika, nasílené kyretáže, mediálně propagované potraty, euthanasie, "sňatky" buzerantů s oprávněním vychovávat nic netušící a zcela nevinné děti, navíc zmatené skrze fiktivní realitu a masovou výrobou souhlasu:

Chceme-li zničit národ,

musíme nejprve zničit jeho morálku

a padne nám do klína jako zralé ovoce.

Vladimír Iljič Lenin

Nyní prosím čtěte velmi pozorně:

"...Postupně, pomocí selektivního křížení, se vrozené rozdíly mezi ovládajícími a ovládanými zvýší, až se z nich stanou téměř rozdílné druhy. Vzpoura plebsu se tak stane nemyslitelnou, jako organizované povstání ovcí, proti praxi jedení skopového!

Bertrand Russel

laureát (nositel) Nobelovy ceny

Vidíte, vše v současnosti je ve skutečnosti aktivováno v souladu s dřívějšími nosnými ideami vašich nezapomenutelných velikánů a myslitelů: Tentýž váš velký myslitel a nositel Nobelovy ceny Betrand Russel si pochvaluje zejména nelidskou likvidaci lidských bytostí:

"Účinnost vakcinaci lidí jedovatou rtutí i dalšími látkami bezpečně a těžce poškozujícími mozek, jež z lidských bytostí lehce vyrobí, skrze tuto chemickou lobotemií servilní populaci zombie."

Není možné, abychom tak rychle zapomněli na zločinné pokusy skrze mediální hysterií rozšířit strach ze smrtelných nákaz a následně, pověřenými úředníky připravovat vyjímečný stav, s cílem: Při neplatnosti zákonů přinutit obyvatelstvo smířit se s plošným očkováním smrtící látkou firmy Baxter.

Podle podobných tézi téhož mediálně obdivovaného Bertranda Russela je jisté, že:

...Strava, injekce a různorodé zákazy zkombinují od ranného věku charaktery a postoje plebsu, jež budou pro (námi dosazené) elity přijatelné a jakákoliv kritika jejich zlých úmyslů se tak stane nemožnou!

Bertrand Russel

laureát (nositel) Nobelovy ceny

Aniž vůbec lze někdy zapomenout zrudné myšlenky skupiny reprezentované Bill Gatesem (divoký Kill Bill) prostřednictvím plošného očkování sterilizovat celou nejplodnější lidskou populaci.

Zrůdnost všech zrůdností, mající nahradit příliš hlasitě vyvolané světové války. Tytéž cíle sledují iniciátoři umělých finančních a výsledně i hospodářských krizí, manažeři biochemických laboratoří, výrobci GM stravy, tvůrci katastrof skrze vysokofrekvenčními pulzy, ale i mikrovlnným ozařováním a potravinami s neurotoxickými, či smrtícími bojovými látkami (např. Chlor, Fluor Aspartam, atd.) a smrtícími viry, aby zcela nepozorovaně a tiše eliminovali mediálně vystresované lidstvo.

Slovy: Vyvraždit šest až deset miliard lidských bytostí? Krátce po odevzdání osobního majetku, zejména pak zlata a drahého kamení bankovním rodinám.

Proč to vlastně dělají?

Jsou snad šílení?

Nejsou-li, připravujme tedy nikoli volby, nýbrž zcela zásadní mezinárodní tribunál.


www.prvnizpravy.cz

Pan Solis je přesvědčen, že nejvyšší zájem o povinnou plošnou sterilizaci svéprávných lidských bytostí očkovací látkou mají průmyslníci a majitelé nadnárodních koncernů. Očkovací látky obsahují životu nebezpečné látky, ale i ty, které zabraňují ženám početí. Virus ptačí chřipky, ale i viru prasečí chřipky byl vyvinut, aby mohla být co největšímu počtu lidí na planetě, v co nejkratší možné době implikována smrtící, v lepším případě lidskou bytost sterilizující vakcína? Ti, co o povinném očkování v každé zemi odděleně rozhodují, jsou od té chvíle nanejvýš podezřelí z účasti na tomto odporném a organizovaném zločinu.

Odkaz: Celý článek zde?


Dopis prezidenta ČR hlavnímu hygienikovi v souvislosti s povinným očkováním vojáků
Mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu
Nedávné nabádání k fašistickému puči...
Opakování je matka moudrosti
Dělit nedělitelné
Jak lehce eliminovat domorodce...


Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény!
Ve znakové řeči.. pro Vás:...
Na tvrdo...2.... Právě čtete
Na tvrdo...1.
Není mi jasné, vrtá mi hlavou...
Neslyšně voláme
až Strach a Hrůza strachy a hrůzou zkamení...
Kostižužlal......
Mrvící se kal...Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2046 hl.)
 
Ne (1313 hl.)
 
Možná (1333 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4692

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0