| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Kostižužlal...
Vydáno dne 21. 06. 2020 (5596 přečtení)

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko

Nic neříkající balada o černé skládce, inspirovaná TV šotem o čilém pejskovi a kostích ze zrušeného hřbitůvku a ukradených hrobů povalující se na návsi chytře zadlužené vesničky.

Věnováno nejen laskoidům, apostatickým odborníkům na prázdné peklo, ale i bohatýrům, kteří mávajíce do košů odhozenými rudými knížkami svých prý pomýlených tatíků, se zbraní v ruce stejně hrdině, společně s placenými teroristy und mit dem Waffen_Bruders_Schaft rozstřílejí ruskou armádu na cimpr and campr, aby konečně zachránili náš malý protentokrátní jaderný popelníček / The Trauntenbergs Žvatlálkovo, k dalšímu zhola bezproblémovému drancování.... aneb "Odkud vítr vlastně fouká"? Komu vlastně dáme Signum Laudis za zradu Českého národa?

Velmi zanedbaná minulost i budoucnost, aneb opět zdařile nevyvedená opravná zkouška © Zdeněk Patrick - 1994/2010 Praha

Vzhůru braši, již je čas, volá z CT v rodnou zemi Jevropánů nedůtklivý hlas.

Z nebytí ticha časů konce čas, tajemné konandru všech marnosti nad marnost kolem nás.

Vstal bych, to je víc než jisté, srali mne již vlasizrádci, laskoidně přirození blbci, zelení i bodří modří komunisté.

Avšak? Ouha, lebka, či loketní kost mi zase chybí.

Celé časti trupu, kdys kostry vznosné, mě zas žebra někdo zcizil, bagr utnul stehno boga_stýra mocné

Na lebce kdes poskakuje rejsek

Kostižužlal? Hravý pejsek z černé skládky bystře odnes,

zbytek v temné díře bahna vězí dodnes.

Notu divnou pěješ duchu, a navíc - nezaškodí trochu vzruchu dostatečně špinavému chemtrails vzduchu.

Z nebe místo rosy živé - tíseň, prý padající prach a sněžná plíseň, rodným krajem smutná píseň.

Leč kosti mé kdys na zelené louce, dnes mrtvý jazyk betonové sloupy líže, šeredného velkoskladu z pekel mocný Žvatlalkova kníže, hůře živých zemská tíže,

Moje nepokojné zbytky víře stále níž a níže, řádně ukostřen poklidně si klesám:

pln fluor baria prý od radosti zvesela si plesám.

Kosti předků na psů hraní, aniž pyšná srdce brání, lehce duši zraní,

tíseň - nehorázných keců svinstva plíseň,

v rodné zemi přepodivná havěť, jak v řeči hovad nesmyslná závěť

Zlý den a dovolání žádné, zlobou pilnou mocné zaklínadlo zavel:

V času proměn skrytý Šavel, v skrytu hovad svatý Havel, přísahou křivou: Prý "na mou čest", v prdeli vše zaručeně bude a vskutku nepochybně jest!

Až tedy zavolá země Svaté duch, však počkáš času dosti, v českém zlatě cizí kosti, naše žužlaj od radosti - psi a z venku přišlí nenasytní hosti.

Vstaňte z hrobu kůže líné, již je čas? Větší vlast vás volá, či snad zrádný ticha mráz?

Počkej, jen posbírám, co rodná země hostí. Závěrečné množství uražených kostí, vyházených od libosti, neb prý peněz není dosti.

Bankocetle hoří, tuny barevného papíru, po zuby global gardy v ulicích, jak vystřižené na míru.

Banksterů veselý krach, zemí smutek a sopečný prach při marných hrách, Kill Bill a zastavené nasílené chemtrails lety, polský orel zhůry dolů jako smetí, dosti bylo Slávy dětí, sprosté kletí z fašistické mety světem mediální hysterie dvojích tváří mrtvých duší letí. Konandrum is over Their Heads.

Kašlu na vás - hurá do Evropy, all is overš Zvesela si žvatlá svobody lebka své: Juch, juch, juch?

Ach Pane... Jak je to jen prosté. Laskoidní Signum laudis aus dem Waffen_Brüder_Schaft, i to je dnes již jisté: Změna prospěje, možná střelby ostré, či atomové hřiby pěkně vzrostlé

Dame nostre, Das ist aber presstitutí und z ct nasílený puch: 777? vzduch - vzduch, palubní kulomet, prý snad, možná: mimoni a zbraně země - vzduch?

Odkud? Kdo víš

Zlata mamon v betonovém měšci, z CT na mne blejí věštci těžcí

Miliardy duší čas již hostí, v čase hořkých zlostí prý již nepotřebných předků kostí?


Na tvrdo...2.
Na tvrdo...1.
Neslyšně voláme
Až Strach a Hrůza strachy a hrůzou zkamení...
Kostižužlal...Právě čtete
Mrvící se kal...
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! ...
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! ...

Zas jedu vrchovaté kádě, Ja opjať pišů predorogoj německoj Ádě.

Ty sejčas opjať i snova naprotiv von a protiv ruskoj ďadě?

Z Gliwitz fasch hnusná břečka zeměplackou skrz gays a jásající svině.

Vy ne?

Moch cát a nesej zas jedu plné kádě,

válečnické bubny duní,

to prý lze, to prý oni umí,

ač deprivací snad i blahem při tom nestydatě funí?

To oni zkrátka saprholte umí...

Nesličný duch, leč k pohledání roztřepený fešák, co hlav se týče, na kulichy věšák,

Zemský škůdce, jak had se k holi cvičitele tiše líže, mektajíce zavedená klíšé, by stoupal výš a ještě výše, rozradostněn touhou rozechvěle dýše, chci výš... a ještě výše. Moch cát pod falešnou vlajkou nesej,

blbe českej ty vždy poslušen buď a idiotsky plesej.

Válečnické bubny duní, to prý oni zkrátka saprholte umí...

Ach tak bystře nastražena z Gliwitz léčka, však další ještě chvilku sečká

zas ráno všude i mediálně sviní bečka,

jak v blátě břečka ucuchtaná královnina vlečka,

moch cát i nesej zas jak křivé šavle z neturecké havle

stanu válečného, kde hlavních idiotů vedlejší z vedlejších je

povedených pseudoknížat, prý ryze českých tábor,

zde Pane... zde snažně prosím, o nejčasnější zábor.

Noční duchovní rozprava na Mostecké věži:

Na samém počátku bylo samo nejjásnější světlo posvátného Habsburského domu. A to trvalo, považte jen, celých nekonečně krásných 300 let, včetně milostivých českých dragonád... (Z metodického listu: Sjednocený náhled na evropské dějiny: Neb o zlých Češích, kteří se konečně se zlou potázali a propadli se sakumprásk, za všeobecného veselí ostatních Evropánů, do horoucích pekel. Nikdo je prý již v Čechách nechce a nikdy nechtěl. Jak jsme se nedávno na tvrdo dočetli v drze orientovaném občanském tisku, v němž již chyběl jen jejich tradiční pozdrav: Heil Hitler.).

21. června 1621 - den, kdy čeští Slávové, každoročně od samého východu Slunce světili jarost rozkvětu života a přírody:

Mistře Mydláři, bezpráví konečně již zatni

nechť běsové černí vzletí, aj i ti matní,

i ti zcela neudatní.

Popravčí prkno tupě zaboří,

je to jen chátra nevolníků, česká prasata a nebytyční magoři.

Hlavu vzhůru Češi, trofej hlavní na mostecké věži věší,

když marností blouzní s duší černou souzní prý "milostivý pardon"...

Aj, tu náhle... co to... pověz mrzký drábe,

ač rozhled krásný,

co to náhle v krku šrábe?

Obyčejné třísky v krku český rábe,

protože ti věčně o jediné pravdě v hloupé bedně hrabe,

odměnou ti budiž i lidu tvému, nekonečná trable...

Bůh suď, staniž se, což o to, jaký pěkný výhled z relativně nevysoké věže,

co si říkal drábe?

Komu vlastně hrabe?

Promiň, nedoslýchám, upadly mi uši,

holá lebka k tomu, to prý dneska letí, to prý sakra sluší.

Ach páni vzácní, teď jste teprv OK,

vypadáte spočinutě, odležele svěže,

s hlavou na tyči, i bez ní, bezhlavě i v leže.

Drzý drábe... sakra neodcházej brachu,

je mi smutno, nevím, kde mi hlava stojí,

zasejc koukám, jak ta žába z prachu:

Divná země lidu plná strachu. Hlavně neodcházej,

v hlavě Úhl se rojí,

on a všechno tady kolem, až k té boudě u Strakojc,

za hovínko stojí.

Až je tedy po tvém, i pravda nechť je dvojí,

ta pravda pravá i ta, co se věčné pravdy bojí.

Vždyť je to jedno...

Sakra, na čem vlastně mrzký drábe moje hlava stojí?

Na Mostecké věži stála,

vystrčená v koši, šlachu poslední, jež z lebky větru vlála

sezobli dva koši... Éé opravuji... kosi,

Kdosi říká, že se to dnes nosí,

duté lebky, uši vosí, tělo bez hlavy, bez těla duch...

z dívek drogy šumné, z mizerného havla načinčaný bůch,

žbuchy, žbuchy žbuch.

velmi malé pravdo_laskyplné juch...

Třísky plivu, to snad není ani možné,

kolik vlastně drábům cizích zemí dlužím

za mizerné složné & ložné?

Ač přiznávám, za ten pohled z nevysoké věže

v netuzemském loji brachu

i když tělo mé je beznadějně v prachu,

každá pravda něco stojí, kdo nemusí, kdo nechce, kdo se bojí?Celá tisková zpráva | Komentáře: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2046 hl.)
 
Ne (1313 hl.)
 
Možná (1333 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4692

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0