Na tvrdo... 1.

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 29. 04. 2010

Malthusiánská demografická teorie (autorem pastor Thomas Robert Malthus) doporučuje místo represivního zadr?ování populační "exploze" (krvavými revolucemi, hladomory, smrtícími nákazami, vra?děním v omezených válečných konfliktech. Dnes již i v uměle vybuzených přírodních pohromách, aniž jsou další světové války odvrhnuty, co středověké barbarství.) preventivní téměř tiché omezení populačního růstu. V průběhu nepříliš známého vývoje příprav NWO zainteresované skupiny praktikovali různé formy možné prevence: Velmi si slibovali zejména od tzv. léků se silným vedlejšími sterilizačním efektem.

Sterilizace byla uvažována jednak plošně - biochemickými přípravky pro domácnost (umělá sladidla, zubní pasty, prací prá?ky, čistíci prostředky, ochranné postřiky proti hmyzu viz např. DDT atd), druhotně skrze umělá hnojiva, GM potraviny, BSI skrze masokostní moučku (ve skutečnosti skrze cíleně naružený člověčí potravinový řetězec modifikací smrtelného onemocnění Kuru kuru). Velké naděje kladly, v souladu s malthusiankými trendy, v plošném šíření virulentních smrtelných virů po celé planetě (Ebola, ptačí chřipka, SARS, HIV a naposledy prasečí chřipka) s cílem vyvolat pomocí rozvratné mediální hysterie dojem potřeby vyhlásit po celé planetě stanné právo zcela výjimečnými, prakticky válečnými zákony, s cílem vyhlásit zvláštní re?im panepidemické plošného očkovaní smrtící látkou vyvinutou firmou Baxter a ostatními přidruženými dceřinými společnostmi. K prosazování těchto praktik byly používány deviantní zrůdy, které zřejmě nacházejí v této činnosti vysoké uspokojení. Vše propojené s čipizací, ?mírováním a odposlechy všech obyvatel planety. Nejdříve tu a tam, pak v?ude. K svému cíly vedle represivních sociálních nástrojů používají vyznavači tohoto vadného směru i ekonomiku: uměle vyvolané finanční krize. Přičemž války, zvýšenou úmrtnost šířením nákaz, ale i mnohdy uměle vygenerované hladomory považují vyznávači malthusiánství za božské po?ehnání.... neboť jinak již nelze: Dokud je čas?

Zanedbaná historie i budoucnost lidstva © Zdeněk Patrick - 1994/2010 Praha

Víme již, čemu čelíme?

Plo?ná sterilizace lidských bytostí byla dlouhodobě praktikována. Nyní zcela zjevně i se snahou tento zločin uzákonit. Následně, skrze povinné očkování, i uskutečnit: Při příležitosti plošného šíření laboratorně vyvinutých smrtících virů šířících se v nekontrolovatelné, naštěstí jen virtuální nákaze. Mediální hysterií povýšené na panepidemii.

Tento dominantní program skupiny, jejíž mluvčí se stal jeden z nejbohatších mužů planety Bill Gates (Kill Bill), je doplněn o nepřeberný výběr antikonpce, l?ivě vynucené kyretáže, nasílenou propagaci potratů, oslavou a propagací sexu bez lásky, znevýhodněním rodin s dětmi, uzákoněním asistovaného uvra?dění (euthanázie) i podivně a urychleně navýšenou asocialitou tzv. elitní rasy.


www.prvnízprávy. cz

Bill Gates přiznal : Vakcíny mají sní?it populaci...
Multimiliardář a zakladatel Microsoftu, Bill Gates na únorové schůzi elitářské organizace TED (v roce 2010), seznámil širokou veřejnost s neuvěřitelným programovým prohlášením: Vakcíny a současná zdravotní péče mají za jedinečný cíl celkové vylidnění (vyvra?dění) planety?

Kdo již si vzpomene na mediální hysterii a šíření fale?né popla?né zprávy mediálními prostituty, jednoznačně směřující k nezákonnému vyhlá?ení vyjímečného stavu skrze fiktivní ohrožení nebezpečnou panepidemii prasečí chřipky. Když do téže kategorie nejvyšších podivností lze započítat beztrestnost stejně mektajícího hlavního hygienika i ministryně zdravotnictví.

Připomeňme si, že mediální hysterie i propagace povinného očkování, v čase neexistující panepidemie, utichla až po krocích prezidenta ČR.
Vše navíc dodatečně viděno i v souvislostech s prohlášením Bill Gatese. Nanejvýš? udivující, se zdá být i fašizoidní reakce někerých státních a stranických leadrů, jež je sice započítáváná jako beztrestná, nicméně u některých jedinců již na samé hranici podezření z organizovaného spolčení se zvláště nekalými úmysly - dlouhodobě směřujícími k potlačení občanských práv a svobod:

24. července 2001 ČT1

Zasedala vojenská rada České republiky, aby řežila skutečnost, že za půl roku bude 5 milionů obyvatel České republiky zasaženo smrtelnou panepidemií s průběhem připomínající velmi těžkou chřipku.

Kdo si již vzpomene na nedávné a kupodivu stále ještě beztrestné fašistické snahy "Zelených" protiústavní cestou sesadit řádně zvoleného prezidentě ČR, v souladu nikoli s Ústavou ČR, nybr? jen dle instrukcí agentů cizích mocností. O nic lépe nevznívá ani nabádání ke svržení prezidenta ČR pomocí nepochybně již osvědčených praktik zneužité psychiatrie.
Vlastizrada?
Nikoli! Ve svém souhrnu souvzta?ností a faktických příznaků, podstatně hrůznější čin... Směřující až k samotné likvidaci lidského pokolení na této planetě. V čí prospěch? V prospěch bankovních rodin a nepočetné Sběře?

Za boží po?ehnání považují páchaný zločin? A to až do té míry, že malthusiánské praktiky splývají s hédonismem, a ve svém důsledkovém součtu veškerého jednání, lze vypozorovat společné ukazatele i s příchylným karl_marx materializmem (Pragmatický satanizmus s prvky religiozního satanizmu a souznějící podobně zvrácené filosofie - viz Freud a jemu souvzta?ní vyznavači tého?.), ale i s fašistickou ideologii. Jedná se o konečný cíl, kterého je nutné dosáhnout. Tím je nejvyšší možný pocit štěstí skrze slast, docílenou jakýmkoli způsobem. Mnohdy jsou hédonisté připodobňováni nesprávně k epikurejcům. Ti však nele?í tím směrem, odkud vítr skutečně fouká.

11. března 2010
www.idnes.cz

CIA a chléb napužtěný LSD: Francie: Byl vyřešen 50 let starý kriminální případ tzv: "prokletého chleba" z vesnice Pont-Saint-Esprit. Použitá mouka byla napužtěna halucinogenním LSD (agenty CIA bylo dokonce LSD sprayováno po vesnici. S otřesnými následky: obyvatelé trpěli těžkými psychickými poruchami. Koncentrace LSD byla natolik vysoká, že některé oběti zakrátko v křečích a neuvěřitelném stresu umřely. Americký novinář našel důkazy o tom, že pečivo napustila drogou LSD tajná služba CIA v rámci zkoumání lidské mysli. (Zřejmě projekt MK ULTRA).
Odkaz: Celý článek zde....

S demografickými teoriemi malthusiánství souvisí i právo elitní rasy na životní prostor, který lze získat jakýmkoli podrazem, či vra?děním (viz např. Polabští Srbové, či Kosovo).

Takové je prý nezadatelné právo silných. Směr, jimž se již v časech Franka Dagoberta II., Karla Velikého a zejména pod vedením Jindry Ptáčníka vydali budoucí předci německé "elity", jimž pak i Adolf Hitler přišel náramně vhod.
Bohužel vítězové přejímají nectnosti poražených a operace Paperclip očividně nestála tomuto neblahému procesu v cestě. Fa?izoidní struktrury se jak ?vábi rozlezly do celého světa.
Skrze ústřední projekt MK ULTRA byla v minulém století se vší surovostí pak praktikována v tak zvaných demokraciích celá škála "jemné genocidy" na cikánech, méněcenných a nepřizpůsobivých, duševně nemocných, ale i náhodně vybraných, mnohdy nic netušících obětech.
Jednalo se prakticky o kruté mučení pomocí pseudo_psychiatrických pokusů, skrze se životem neslučitelné chemické látky, ale i drogovým velkoprůmyslem (heroin, opium, LSD atd.).
Pocit vlastní neposti?itelnosti a vlastnoručně vyrobenými dekrety své zaručené beztrestnosti a špičkové utajení vyvrcholily v uskutečnění dalších částí programu, směřující k podpisu shangenských ujednání méněcennými státy tzv. východního bloku a ve své další fázi k fašistickému diktátu v podobě tzv. Lisabonské smlouvy, jež s konečnou platností má umožnit závěrečnou kolonizaci Balkánu a východoevropských území. Včetně zásadní eliminace původního obyvatelstva ( A těch z černých listin, které loutkoví východoevropští gubernátoři povinně dodávají Velkému EU bratru. S povinností rozvrátit vše, co bylo v rodné zemi dobré, smysluplné a pro domorodé obyvatelstvo výhodné. S povinností, skrze fašístíckou doktrínu o ochraně práv a svobod postupně zásadně omezit všechna práva a svobody lidských bytostí. Podvody, l?í virtuální reality, naordinovaným spotřebním šílenstvím a souvisejícím zadlužováním. V konečném důsledku vše povýšeno do své nejpravdivější podoby exekutorskými a soukromými silovými bandami, ale i dalšími mocenskými nástroji diktatury bankovních a politických elitních vládců. S cílem konečně urychleně ustavit globální neo feudálně otrokářský systém. Proč urychleně? Protože poplatný po?adavkům velmi netrpělivým tvorům, poklusávajícím nedaleko planety, podzemních základnách, či kdekoliv jinde?

Pokud nikoli, pak vrcholní idioti již zcela ze?íleli a straničtí pohlaváři "jak by smet". A tak si ?eptám jen do vlastního ucha:

A vy je chcete skutečně volit?
A lhostejno, zda se jedná jen o malé služebníčky, či přímo o faš_ eunácky ze zelené či jakkoliv barevně velké, či malé parlamentní strany.
Když ta nejnebezpečnější individua se právě lstivě přeskupila do malých, leč římsko dagonovou relikvií středověku silně podporováných a kýmsi náramně bohatě dotovaných výtahových stran.


www.idnes.cz V Číně se musí nechat sterilizovat 10 000 lidí, jinak zatknou a uvězní jejich rodiče.

V rámci programu plánovaného rodičovství chtějí úřady na jihu Číny ve městě Pchu-ning sterilizovat na 10 000 lidí. Některé dokonce proti jejich vůli.
Místní zdravotnické úřady v provincii Kuang-dong zahájily kampaň, jejím? cílem je sterilizovat lidi, kteří už mají jedno nebo více dětí, aby se podařilo udržet plánovanou úroveň populace.
Odkaz na přejatou informaci: www.novinky.cz.. zde

Nenechte se mýlit tématem lidnaté Číny: Nejdříve tu, pak tam - nakonec v?ude - po celé planetě!

S narůstající arogancí a brutalitou systému a globalizovaných silových složek!
A vy je hodláte ještě volit?
Ach...
Kdo neoporuje zlu stává se buď jeho součástí, z větší pravděpodobností však jistou obětí!


Na tvrdo...2.
Na tvrdo...1.Právě čtete
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény!
Ve znakové řeči.. pro Vás:...
Nesly?ně voláme
až Strach a Hrůza strachy a hrůzou zkamení...
Kosti?užlal......
Mrvící se kal...