| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Nehorázná provokace
Vydáno dne 17. 06. 2009 (4967 přečtení)

Potomek šéfa popravčího komanda ze staroměstského náměstí Lichtenšteina, jenž vydělal na genocidě nejušlechtilejšího jádra českého národa, na vyhánění, genocidě a násilné rekatolizaci Čechů a Moravanů, přijíždí na Břeclavsko, kde chce s konečnou platností vyřešit Benešovy dekrety. Svůj příchod oznámil téměř v den výročí popravy českých pánů skrze protentokrátní mainstreamový tisk.

Potomek zloděje a popravčího nástroje ze zištnosti, přijíždí s cílem s konečnou platnosti vyřešit zrušení dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edwarda Beneše a za Hitlera dodatečně vyhrát druhou světovou válku?

Přijíždí navázat osobní kontakty s možnými zištnými zemskými škůdci, jež by napomohli vyhovět žádosti o navrácení majetku, který jeho předci získali bezpříkladným zločinem - pobělohorskými konfiskacemi a z odměn za páchaná příkoří. Z téhož vyplývá, že se nejen k těmto zločinům, ale i k nedávným zločinům fašistického Německa, páchané proti českému národu, s cílem vyvraždit český národ podobně jako Polabské Srby a korutanské Slovany, nyní i za bezostyšné spolupráce některých zemských škůdců, hlásí!

Nezapomeneme a uchováme si v paměti...... a útok za asistence zemských škůdců....

Velmi pobouřený© Zdeněk Patrick - Praha 2009

Lichtenštejnský Kníže Hans Adam II. přijede na Břeclavsko

Břeclavsko - Na návštěvu Břeclavska přijede kníže Hans Adam II.

Lichtenštejnský vládce se dočká přijetí na radnicích v Mikulově i Břeclavi.

Zprávu o jeho příjezdu protentokrátní vlastenci zveřejnili 21. 6. 2009, v den výročí Popravy 27 českých pánů. 21. června si připomínají protestanti a celý český národ: památeční den popravy 27 českých pánů:

Ze stavu panského a zemanského byli popraveni

Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Jan Jessenius, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Bedřich z Bílé, Jindřich Ota z Losu, Vilém Konecchlumský, Bohuslav z Michalovic, Diviš Černín z Chudenic (jediný katolík) a měšťané Valentin Kochan z Prachové, Tobiáš Štefek z Koloděj, Kryštof Kobr, Jan Šultys, Maximilián Hošťálek, Václav Jizbický, Jindřich Kozel, Ondřej Kocour, Jindřich Řečický, Michal Vitman, Šimon Vokáč, Leander Rüpel a Jiří Haunschild. Na šibenici skončili Jan Kutnaur, Šimon Sužický a Nathanael Vodňanský.

Toho dne 21. 6. 1621, pod taktovkou popravčí komise vedené Lichnštejnem zvítězila habsburská závist z nenasytné pažravosti, zášť, nenávist a podlost.

Potomek zloděje a popravčího nástroje ze zištnosti, přijíždí vyjednat zrušení dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edwarda Beneše!

Potomek vrahů Lichnštejn nechal oznámit svoji "návštěvu" Břeclavska. Zpráva o jeho příjezdu byla načasována téměř na výroční den popravy českých pánů. Potomek Lichtensteina hodlá usilovat o konečně vyřešení zrušeni dekretů československého prezidenta Dr. Edwarda Beneše.

Potomek popravčí komise Lichtštejnského rodu, jenž se podílel a obohatil skrze Habsburky uzákoněnými krádežemi, při na násilném běsnění a vyvraždění nejušlechtilejšího jádra českého národa, následné násilné rekatolizaci, a zuřivé nenávisti, nemajícího v dějinách lidstva, mimo vyvražďovaní Polabských Srbů, či jihoamerických Indiánů obdoby, na jehož konci byla genocida a násilná germanizace zbytku českého národa, potvrdil svůj příjezd na Břeclavsko a Mikulova, kde bude slavnostně i s chotí přijat na magistrátu.

(https://www.denik.cz/z_domova/knize-hans-adam-ii-prijede-na-breclavsko-20090616.html)VERITAS historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, o. s.
Staroměstské popravy v roce 1621

115.06.09 Autor: PhDr. Vladimír SAKAŘ, CSc.

"Komise navrhovala, aby byl vedoucím celé této akce Maximilián Bavorský. Vše s ním prokonzultovali v Mnichově hrabě Hohenzollernský a Hegenmüller. Ti ještě předtím jednali v Pasově s českými katolickými emigranty - někdejším nejvyšším purkrabím Adamem ze Šternberka a Slavatou a Martinicem. Vévoda Maximilián Bavorský s celým plánem souhlasil, odmítl však čistku v Čechách vést. Byla tedy ustavena pražská exekuční komise s Lichtenštejnem v čele".


Vážení, zkuste napsat o nějakém etniku žijícímu v ČR... nedej Bože... že je pakáží. Odměnou bud možnost osmi letého pobytu žaláře s přísnou ostrahou. Pokud se však jedná o českou národnost, zdájí se být urážky žádoucí a kupodivu zaručeně beztrestné a hned skrze propagaci, jakkoliv dávno monarchiích a habsburským chaganům již odzvonilo, jiného knížete:

POLITIKA: Co Karel Sch. naučí českou politickou pakáž?

https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-co-karel-sch-nauci-ceskou-politickou-pakaz-fhp-/p_politika.asp?c=A090616_102243_p_politika_wag

Zpět do (nové)Evropy?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0