| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!



  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Janičáři
Vydáno dne 19. 02. 2012 (7858 přečtení)

Jednou z nejzajímavějších kapitol současného dění je zrcadlení dávno minulých událostí: Vysoce tolerovaný masový atak drogových dealerů v ČR nasměrovaný na děti a mládež(Vedený od samého počátku pravdoláskovského podvodu.), řízená devastace společnosti, průšvih v Jugoslávii, Kosovu, Iráku, v Lybii, Syrii, hrozby Iránu, ČT i další trapné mediální kampaně proti Rusku, vygenerovaný průšvih v Řecku, dlouze připravovaný možný průšvih v ČR - má nepochybně jeden ze svých počátků v metodice multi kulti praktikované v dobách tzv. Římského imperia. Mám na mysli "kapitolu" práce s dětmi možných nepřátel - rukojmími, budoucími otroky, gladiátory a posléze i netečně surovými vojáky. Ve stínu jiných podvodů a manipulací, avšak přesto vystupující na povrch i za časů Osmanské říše, co jedinečný nástroj své doby... ...



yeni çeri (mladí, rozuměj "dětští vojáci")

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - Praha 2011

© Nezávislé dějiny podivně závislé Evropy

Osmanská elitní pěchota vybudovaná z dětí (synů) slovanských rodů, které byly jaty, jako rukojmí, co záruka proti vzpouře. Cvičeni systémem "vymývání mozků" k bezmezné oddanosti a věrnosti ke svým únoscům. Jejich jádro pocházelo převážně balkánských národů a vyznamenalo se zejména v boji proti Slovanům (proti Srbům na Kosově poli a zejména při obléhání byzantské Konstantinopole. Byli to janičáři, kteří prakticky v zájmu římsko katolické církve, roku 1453 n. l. dobyli Konstantinopol pod prorokovými standartami.). Procházeli velmi důkladným a tuhým vojenským výcvikem. Bojovali tvrdě, krutě a bez smilování. Vyzbrojeni meči, luky a palicemi (Později, jak šel vývoj válečné mažinerie.). Na smrt šli poslužně a bez reptání. Kdo z nás by neznal dobový slovanský příměr: Poturčenec horší Turka.

Co mi to jen připomíná?

"Vyžeňte své líné děti z domovů", zní dnes Evropou lstivý, tučně mediálně propagovaný, až pejorativní slogan.

"Musíte být konkurence schopní na globálním trhu práce".

Na trhu otrockých sil!

Přesně na tomtéž trhu, co se ve velkém obchodovalo s dětmi, Slovany a černochy? Tam, co se nejsou schopni, ba ani se nechtějí, postarat o své vlastní? Tzv. pracovní síly?

Stálé jádro osmanské armády bylo v časovém intervalu 1330 - 1826 n. l. stále doplňované tzv. daní z krve (devširme). Tato daň byla zružena roku 1683 a janičáři, krátce po své vzpouře dekretem Mahmuta II. 17. června 1826. Daň z krve byla vyhlášená sultánem Orkhanem (1326 - 1359) spočívala v pravidelném odvlékání dětí (ve věku 6 - 10 let, nejvýše však 14 let.) ze slovanských enkláv, v té době spadající pod správu Osmanské říše. Takže většina cca 6 - 10 letých hochů, určených do janičárského (mladého vojska) pocházela, jak již řečeno ze slovanského Balkánu.

Mladí vojáci: Malí chlapci, určení k dokonalému vykořenění, islamizaci a surovému zabíjení, byli dáváni "na převýchovu" do tureckých vojenských osad, jiní do Sultánova paláce, kde pod dohledem tyranských enuchů prodělávali čtrnácti letý výcvik, aby se i oni později stali, co otroci Porty (kapi kullari) nedílnou a stálou součástí turecké armády. Jejich zvláštní výcvik, jenž byl vlastně otroctvím, byl nelidský. Směřující k vyvolání pocitu nesoupatřičnosti sám k sobě, ke svému původnímu rodu a zemi, k popření sama sebe, směřující výcvikem k neobyčejné krutosti a sebeobětování se na pokyn Agy, velitele, jenž se odpovídal přímo Sultánovi.

Otrokářský otisk systému biče a cukru je patrný i při jistých výhodách, které janičáři v míru požívali.

300 let trval tento systém, který prakticky do puntíku, říkám do puntíku, kopíroval otrokářskou metodiku výroby otroka. Vlastně opisoval metodiku tzv. Říše Římské. Včetně násilného odběru dětí z území obsazených, ale i území, na které měla Římská říše zálusk. Z téhož důvodu je dobré prostudovat všechny dostupné prameny o systému "janičáři". Obrázek o praktikách Římské říše pak vynikne o to plastičtější. Je to totiž ten samý systém, dnes i v kombinaci s drogami hojně používaný, při destrukci a reorganizaci zejména Afriky.

Počátek konce janičárů nastal v čase jejich vzpoury kolem 12. června 1826.

Vzbouření janičáři byli v táboře Et Meydanu (Slůvko "mejdan", u nás hojně používané, je odvozeno z názvu téhož vojenského tábora, avšak.... Jak doufám, hovořící o jiné velké podívané. Snad o bohaté svatební hostině pořádané sultánem.) v počtu asi 6000 dílem uškrceni, sťati, naraženi na kůly a zároveň vydán příkaz, aby byli všichni janičári v osmanských provinciích okamžitě povražděni a řád Bektážíja, s nimi související - zakázán. Povražděno mělo být celkem až 20 000 janičářů, což se prý zdá být počet velmi nadnesený Celkový počet janičářů (včetně černých duší) se však odhaduje na více než 85 000. Přičemž svatá válka byla vyhlášena proti všem janičárům. Celá akce "ukončení janičářů" pak byla osmanskými dějinami vnímána jako "Požehnaná událost".

Jména Jančár a Jančárek, je nepochybně vzpomínkou na děti surově odtržené od rodičů, aby byly od útlého mládí směrovány k suvorému vraždění ve prospěch svých otrokářů. Jako červená niť stejných praktik tzv. Římského imperia, či jen opisující Osmanské říše, směřující skrze infiltraci Leninů a rudých Kaganů, přes Hitlerovu třetí říši, snahy dodatečně v Jugoslávii vyhrát druhou světovou válku, až do dnešních dní, s jediným a stále týmž zavrženíhodným cílem.

A jsem stále "na tvrdo" přesvědčen, že i Hitler by, bez pomoci bankovních rodin, přijel ke Stalingradu jen na jednoduché koloběžce, co velmi chudý turista.

A to platí v čase podivných fašizoidních praktik a ještě podivnějších zákonů - dvojnásob.

informační pramen: Wikipedie



Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky






DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0