| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


V časech Astraii a Maji Zlatogorky
Vydáno dne 16. 06. 2011 (1909 přečtení)

Na počátku Zlatého věku, kdy ještě neexistovaly zákony, ani soudci, sestoupila z nebes bohyně Astraia, Diova dcera a dcera Themidy (bohyně Spravedlnosti), aby učila, v šerém a mnoha vzpomínkami opředeném čase, překvapené (?) lidstvo zlatého věku poznávat zákony, právo, řád a spravedlnost? I soudit po právu bezpráví.

(kráceno)Nezávislá historie podivně závislé Evropy

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nedávno jsem se jen lehce zmínil o sporném původu Gadů (Gétů, či chcete-li pseudo "germánských" Gottů). Název, jenž se zdá být motivován vzpomínkou na jeden z nejstarších preslovanských kultů, jednoznačně směřujícímu k uctívání ochranného božstva někdejších zasvětitelů, či podmanitelů (?) lidstva. Přicházejících k nám z neurčitých dob (viz první Dažbogova žena, Maja Zlatogorka), dnes již zcela zapomenutého a zaniklého světa Slávů (Svávů, viz Svévi - Svoji):

Zcela zvláštními, až podezřele tvrdošíjně zdůrazňovanými, tedy nepochybně velmi důležitými indiciemi, k nimž patří nejen souhrnný název Slované (Slavjani, Vani), ale i prosté připojení slůvka "slav", které nebylo u slovanských jmen, pouhým výstřelkem (Jakkoliv i Nomen Omen se stal v časech úzkých a nepřejícných, součástí této utajené hry vzpomínek na Zlatý věk: BoleéSlávy, ViaceSlavy, RostiSlavy, StaniSlavy atd...). Aniž se hodlám zabývat bohatýrskými pitkami pravověrných Slovanů, kterým raději říkáme "slavení", oslavy, slavnosti, při kterých slavní oslavenci volají sláva, sláva... aby svoje rody odvozeně nazývali Slávy dcery. Když i Slovo, přicházející ve Slávě (Jasu) k lidu této Země je slavného původu.

Dávno zašlé vzpomínky, které mohou být současně varováním. Vzpomínky snad na katastrofický konec Zlatého věku. Věku v němž Matka Sláva (Matka Sva), v plné nebeské parádě - slávě (božském jasu a záři) poprvé sestoupila k lidu jednotného jazyka, aby přilétala znovu a znovu, přinášejíc první slova poznání, ponaučení i "božské" zvěsti, či varování do budoucnosti, aby se stala i předobrazem Diovy dcery(?) Astraji:

Ve zlatém věku, kdy ještě neexistovaly zákony ani soudci, sestoupila z nebes bohyně Astraia, Diova dcera a dcera Themidy (bohyně Spravedlnosti) učila lidstvo zlatého věku znát zákony, právo, řád a spravedlnost?

Zatímco Matka Slava, je zahalena nicotou až k nepoznání, jiná dosud nevyřešená záhada, nepatrně mladšího data, se skrývá ve hvězdě všech Slávů. Hviezdoslavě - dnes pohádkové princezny se zlatou hvězdou na čele (Zákrytně Margyta - Sirius). Ačkoliv i Perun (Pěrucij - Opeřený božský válečník), vševládný a vážený přísedící a strážce slovanského Provi - Práva a pravého, tedy spravedlivého soudu, splynul v českých pohádkách se Sluncem: S dědem Vševědem a jeho zlatými vlasy.).

Takže, kým vlastně byly božské bytosti, inspirující národ prastarých Slovanů, tak jako žádný jiný?

A to tak velmi, že vzpomínky dorazily, skrze vyprávění, až do třetího tisíciletí...

Jsem Majka a vládkyně

odkojena za Starých časů

Jednohlasně pozemšťanů Božica

V celém světě slavně proslavena

Ó (jak) blažená, sladká a čistá

Ve Zlaté době mých vítězství

ve které jsem lehce (moudře) vládla světu

a nazvala se Bohyní a Slavěnou

Byvše Bohyní výše svrchu hvězd

Hospodine, nikdo mne nesvrhne

A ptají se, kde je moje sídlo (hvězda, hviezdno, hnízdo)

zkoumám okraje svého světa:

Z vůle jsem Slawanská Božica

Stará Slava starého národa

Rozumíme-li příznakům, jedná se o bytosti se znaky připomínajícími jednak božské vodní Vany, či naopak vzdušné Asy, ale i Titány řecké mytologie. Bytosti mající vnější vzhled člověka, avšak místo končetin - hadí podvozek.

Hbití ve vodním živlu, s charakteristickou kolébavou chůzí na souži. Někteří navíc vybaveni kožnatými křídly. Když i preslovanský Nij (Dyj), mohl být i předobrazem Titána Dia, jenž byl posléze, za nepříliš jasných okolností, odstraněn Zeusem (viz příznačná podvojnost). Aby Dyj (též Nij), v časech post katastrofických, byl jednoznačně zaevidován, co zloduch: Djaus, Ďas (zbytkově Děs). Aniž bylo opomenuto přejmenovat jej na Nije, Nulu, Nijaký, Nicota - vlastně gospodin Nijan - Mr. Nikdo.

Měl to být totiž on, kdo se měl spolupodílet, po eliminaci zlatého vejce Kostějů, na zničení Zlatého věku. Snad, dle řecké mytologie, věku Kronovy (Saturnovy) vlády.

Zpět ke Gadům: První žena Pěrunova syna Dažboga a zároveň i předobraz bájné starozákonní Lilith, zdá se být Maja Zlatogorka, dcera Dyje/Nije. Narozena v hvězdném znamení Panny (Maji) a měsíci Srpnu (Serpeň, Sarp sanskrt - had, Sarpat - lézti. Plaziti se, odvozeně? srp, zbytkově Serpoňa). V měsíci plném hadů a zmijí (zmije - šárka). Sama Nijovna, z otce hadoviče Nije (Dyje), schopného proměn skrze vnucené liché představy?

Je skutečně Maja Zlatogorka Astraiou (Aštarou) a zároveň bohyní a Matkou Slávy nejstaršího z národů, který vstal, jak bájný Fénix z popele a zpoza trosek Starého světa. Je Dyj (Nij) - Diem/Zeusem? O to všem pojednávají nejen umlčené starověrecké vzpomínky našeho národa, ale i stejně cíleně a nevlídně odmítnuté technicko fyzikální jevy, související s mnohosti světů i forem života, které se celé desítky tisíciletí, se vší pravděpodobností, tak jako dnes, silně vměšoval do dnes utajovaného dění na této planetě.

Woronič w Lechiadě: Vstep: Sláwo, stare božyszcze Slawianúskiege rodu

Josef Kermopotič: Pjesmo Wojewodam z roku1789:

Sláwa

Ja som ona Majka i Carica

Kojena sam u stara vrjemena

Jednoglasno zemljaka Bož ica

Od swjeg sweta slawno proslawljena

O blažena, sladka i čestita

Zlatna doba mojich witezowah

S kim som lasno sawladala swita

Nazwala se Bogiňa i Sláěa.

Bih Bogiňa, wiahse werch zwizdah

Gospodowah, nikto me nesmeta

A sada me, gdi je moja Gizda

Ispituju swi kraji od swěta:

Owoli ja Slawanska Bož ica

Stara Slawa staroga naroda


Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?)...


Uroboros...


Čas tří Sluncí...
V časech Astraii a Maji Zlatogorky...Právě čteteSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0