| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení
Vydáno dne 19. 02. 2007 (3915 přečtení)

Strach, mocná zbraň a spojenec terorizmu, jen? pový?en systémově na státní úroveň, dovolí beztrestně, s lehkostí pracovníků gestapa, likvidovat na příklad i neúnosně přetí?ený sociální systém.

Vhodným doplňkem stresů jsou nejen uměle vybuzené ?ivotní nejistoty, ale i ka?dodenní drobná a zákonem nepostihnutelná denní diskriminace, či dokonce obyčejně naučená absence etiky.
Správnými podněty vyvolaný stres, či dobře směrované frustrace, způsobují toti? zvý?enou produkci adrenalinu. Hormon připravující tělo na zvý?ený výdej energie tím, ?e zvy?uje hladinu cukru v krvi, zrychluje srdeční tep a roztahuje cévy v kosterních svalech a v srdci.
Aktivace mobilizující ve?keré tělesné síly je vykoupena sní?ením krve do ?méně důle?itých? orgánů. Čím méně krve, tím méně kyslíku. Ve vlásečnicích dochází pak k úniku plazmatu a krevní stav se v tomté? důsledku neobyčejně sni?uje. Stav, jen? mů?e končit i smrti. Trvá-li déle ne? tělo unese, či opakuje-li se v dostatečně frekventovaných zabijáckých cyklech.
Nebo přesahuje-li rázově několikanásobně únosnou hranici.
Pak není ostuda zemřít strachem.
Je to promy?lený zločin útočícího zmetka.


?...Tím stra?livým viděním byli mnozí tak byli přestra?eni, ?e odle?eti to museli, jiní také smrt z toho divadla měli...?

Akce "Dobytčí trh" 5. část

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Kdo, či spí?e jaká entita, stojí v pozadí prozatím nesrozumitelného činu, jeho? logika mizí kdesi v dalekých prostorách vesmíru a novinářsky nepřijatelných fyzikálních zákonech.

Dle různorodosti (a nyní důrazně podtrhuji - velmi reálných) technicko fyzikálních jevů, dochovaných zpráv a eposů, lze (pro tuto malou chvíli) uva?ovat o výběru té entity, je? má na svědomí nejen akci Dobytčí trh, ale i nesmyslné ?ně v kní?ectví markraběte brandenburského (Branni Bory - území Polabských Srbů). Jakkoliv jsou na?e snahy nerozumné a pro mnohé z nás zcestné, je nutné si připustit, ?e mimozemská entita (odovozeně i její mo?ní domorodí vazalové) ovládající techniku, kterou jsem měl kdysi mo?nost spatřit, se mů?e díky svým technologiím, či prosté prostorové holografii, představit vybraným pozem??anům v jakékoliv výhodné podobě.
Tak?e, ač mo?ný vetřelec z toho nejobludněj?ího sci-fi seriálu, navenek mů?e vystupovat jako zjevení svaté a nedotknutelné provenience.
Jistě?e neprůchodná vize v okam?iku, kdy zavedený systém věcí, prostřednictvím servilních novinářů a tupých moderátorek, společně se zanícenými mluvčími ufologických sekt a neomylných nositelů idealistické vědy, udupal v?e ?nepotřebné? bezpečně do země.
Nikoli v?ak z dosahu utajených laboratoří a vědeckých pracovi??, jejich? pracovní náplň, ale i vý?e dotací, by vyvedla bě?ného daňového poplatníka přinejmen?ím ?do vytr?ení?.

Mnohé aspekty operace ?Dobytčí trh? v mnohých detailech připomínají mo?nost, ?e za v?ím mohou být agentury, těch nejzvučněj?ích jmen, je? ?opravdu s nikým nekamarádí?.

Zásadní problém, praktické výsledky teorie relativity, jevící se v této souvislosti, jako velmi podezřele nespolehlivý element, zapadá do zcela jiného schématu, ne? bychom kdy vůbec čekali.
Golem rabbi Löviho vykazuje toti? tolik nesporných podobnosti s bezhlavými bytostmi neobyčejné a hrozné velikosti, ?e je to a? na pová?enou. Uvá?íme-li místo výskytu, ale i místa relativně nedaleká, včetně času, kdy Golem zahájil svoje pra?ské anga?má zdánlivě ve prospěch místní ?idovské obce, pak nevidím ?ádný důvod pochybovat o schopnostech cizokrajných chasníků zmocnit se, ve spoře osvětlené chvíli, jednoho z přítomných exemplářů bezhlavého techno bojovníka.
O danajském daru prozatím netřeba uva?ovat, nebo? vyjmutí zásuvného kartridge mů?e být dílem okam?iku. Rychlý pochod k břehům nedaleké řeky plné bláta a maskování mohutné pří?ery je vyře?eno. Včetně ukrytí v nedaleké nemovitosti, je? je rovně? ve vlastnictví ?idovské obce.
V?e bude vyře?eno, a? moudrý rabín Lövi ben Becalel přijme nabídku a přijede do Prahy, aby se stal zemským rabínem. Pak jistě Golema o?iví k radosti v?ech zainteresovaných.
Stalo se tak prý skutečně roku 1573, dva roky poté, co byla zřejmě úspě?ně zakončena mise z 21. 7. 1571 na Karlově náměstí.
Oplácán vltavským bahnem, se Golem krátce po vlo?ení ?ému silně zahříval. Jeho funkce byly tak nevypočitatelně nebezpečné, ?e bylo, a? na dal?í, upu?těno od jeho dal?ího provozování.
Mám dojem, ?e je v tomto okam?iku nejen lhostejné, zda rabín Löwi ben Becalel, zmanipulován současnými borci tajnoslu?ebnictví, dodatečně přesídlil do Prahy a? v roce 1590, ale i zda to byl on, kdo zkoumal mo?né příčiny dětského moru v ?idovském městě.

Mo?né mimozemské entity působící na na?í planetě, či v blízkém okolí, z nich? jedna z nich mů?e působit jako zvěstovatel apokalyptických vizí, či v podobě zjevení religiózních autorit. Jiná jako vrcholná realita satanských uskupení, nebo naopak andělský záchranný tým s webovou adresou www.apokalypsa.cz. Kdy? dal?í entita se jeví jako přijatelný politický partner při globální domestikaci pozemské lůzy.

I kdy? je naopak mo?né, ?e za v?ím je konglomerát, jemu? se zvlá?tě konec Janovy apokalyptická vize mů?e velmi zamlouvat. Jako dobře připravený scénář mimozemské agrese. Je? probíhá s podobným scénářem a podporován stejným teamem, jako za slavných dob VŘSR. Tudí? relativně velmi snadno. S účastí bankovních rodin reprezentovanými tuzemskými náčelníky a ?amany, jejich? mysl je ji? beznadějně zatemněna staletou touhou po mocné ří?i, nad kterou Slunce nikdy nezapadá. Kdy? servilní novináři a moderátoři ochotně postaví jakoukoliv Bestii na nohy. I tu z Janovy apokalypsy
Odhodlaně, svědomitě a sofistikovaně.
Zbývá je?tě jedna varianta. V?e, co je zde napsáno, je pouze mé idiotské ?vatlání.
Nepochybně skvělá varianta.
Kdy? na otázku ?je někdo tam venku?? nám bohu?el v?dy odpoví jen bu?ící pěstičky nové nomenklatury svědomitě utloukající v?e, co by mohlo způsobit hysterický záchvat ?éfovi ?éfů nově instalovaného barbarika.

Poznámka pod čarou: Vzdálenost ústí Spálené ulice k hraně kostela byla 150 dvojkroků,odhadem 200 metrů cca 5-8 minut velmi volné chůze.

V Praze 7 - 17. října 1623 byla viděna v odpoledních hodinách ohromná koule, která se otáčela a měnila barvu od bílé přes ?lutou a modrou a? k rudé.

1570 ? 12. ledna 1570 Kutná hora

12. ledna 1570 se objevil na noční obloze plné hvězd, nad Horami Kutnými neobvyklý atmosferický fenomén. Planoucí záře. Podobný úkaz se objevil 5. 10. 1591 nad Norimberkem.

Roku1572 se v souhvězdí Kasiopeja objevila z minuty na minutu jasně a bíle zářící ?kometa bez ohonu?. Byla viditelná pouhým okem i za bílého dne. Postupem času se jasná bělost měnila do marsově zarudlé, a? ?luté barvy. Aby nakonec v roce 1574(?) zmizela z oblohy. Jiné prameny hovoří o několika týdnech.

Snad 1574

Pohřební průvod, respektive smuteční hosté kráčející Prahou za rakví Maxmiliana II. se rozprchli v okam?iku, kdy se znenadání zvedl velký vichr. Za rakví zůstal ze smutečních hostí pouze jeho syn Rudolf. Vysvětlení davové psychózy bylo prý způsobeno nedávnými krvavými událostmi v Paří?i. Tak tzv. ?Krvavá Bartolomějská noc. Nábo?enská nesná?enlivost končící vyvra?děním hugenotů.
Co v?ak s tím měl co dělat silný vichr?
Nebylo to spí?e ve spojení s asociacemi ?viděného? na Dobytčím trhu?
Mo?ná obojí!

Akce "Dobytčí trh (134 kb/ formát pdf (celá kapitola)


Akce "Dobytčí trh" 4. část
Akce "Dobytčí trh" 3. část
Akce "Dobytčí trh" 2. část
Akce "Dobytčí trh" 1. část


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0