| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část
Vydáno dne 12. 03. 2009 (2305 přečtení)

...ani? tou?ím negovat mně neznámé cizí zku?enosti...

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2009 Praha

Komentář k článku Genius lociNepatřím rovně? mezi ty, kteří se nechávají samovolně vláčet svými, nato? cizími vidinami, ani? to povolím i za účelem nezku?ené hry. Můj směr je povrchněj?í a blí?e pragmatickému uchopení mo?ných technologií, ani? mne nechávají v poklidu neumělá vyhledávání svádivé magie, co vitálního prostředku "psitec". Vědom si skutečností: Kdo z nás tu?í, zda v tom není a? po u?i, jestli?e ve?keré dějinné události stály bok po boku jedné z odno?í právě této instituce.
Magická kouzla přiřazeného světa uva?uji jen tehdy, přihodí-li se někomu jinému. Zpozorním v?ak velmi, pokud se cosi podobného praktikuje na můj účet. Ani? jsem dal předbě?ný souhlas. Pokud je mi dobře rozuměno, mám stále na mysli má jednotlivá setkání s jevy vymykajícími se bě?ným starostem. I ty, o nich? jsem se nikdy nezmínil a je? musím velmi pozorně posuzovat v souvislostech i odděleně zároveň.
A nyní mi dovolte zastat se mého ?ivotního amuletu, který, na rozdíl ode mne, vyzařuje v?dy, či téměř v?dy, jen kladné energie. Jakkoliv ?enského typu. A kdy? někdy tichounce, zdůrazňuji - "tichounce" :-)), zpívá o malinkatou cihličku jinde. Jakkoliv hledí v?dy jen směle vpřed, bezpečně vím, ?e v případě překvapení, skrze neobvyklé jevy, mne nechá na osvědčených holičkách, či zlému mimozemci na pospas. To u? mám plně odzkou?eno z dřevních časů na?í vzájemnosti. Krátce po zdánlivě bojovém vřísknutí, pou?ívá velmi účinný únikový systém "bleskurychlý zajíc - klasifikace: jednička s hvězdičkou". Následné zabouchnutí dveří před nosem a pečlivě zamykaní jen navý?í dramatické okam?iky mezitím, co venku číhající mo?ná mo?ný "mimozemec", či jiné bestie, si při?ly při mé devastaci na své.
Zvykl jsem si.
Rozhodně Jste velmi sečtělý a pokročilý v oblastech, které v?ak nejsou moji doménou a jim?, pro jistý stupeň agrese a volných stupňů nejistoty, nedovoluji vstupovat. Kdy? času nemám nazbyt. Vycházím tedy jen z prosté dedukce: Ten, kdo se musí skrývat, ani?, mimo zmizení, projeví náznak vstřícnosti, které naopak rozumím já, pak hledám jediné mo?né vysvětlení takového stavu. Nikoli statisíce příčin, v nich? bych marně utápěl čas.
Kdy? je nutné při praktikování nemateriálních ?ádostí zvá?it, co v?echno mů?e neinformovaný jedinec vyvolat, neuva?uje-li odpovědnost k zákonům materiálního i duchovního světa, jeho? jsme nepochybně nedílnou součástí.
Tolik na vysvětlenou k mé úvaze o holografickém přenosu trpajzlíka z ryze německých zahrádek. Pova?ujte tyto za můj nekalý pokus o únik z pasti magie, kam nepatřím. Ani? kdy tou?ím stát se pasivním obdivovatelem triků, by? vy??ího řádu.
Přičem? v posuzování tého? vycházím zejména, či spí?e - jen z vlastních zku?eností, nebo? příslu?ná specializovaná polosoukromá sdru?ení mnohdy ani netu?í, o čem je řeč.
Kdy? na pozadí Va?eho vstřícného kratičkého komentáře přiznávám, ?e Va?e - pro mne poučná úvaha, které jsem se, jak jste jistě poznal, zalekl (zvlá?tě pak termínu "?ivlová bytost" a "magie"), má svoje opodstatnění. Hovořím o va?í poznámce stavu mysli. Velmi citlivě jste definoval první podmínku úspě?nosti. Převá?ná část mých pozorování technicko - fyzikálních jevů se zdá souviset s tímto faktorem. Bez stejného rozpolo?ení a zti?ení se neobe?el ka?dý, kdo se chtěl účinně podílet, nebo byl mnou účelově "přinucen", jako příse?ný svědek, tyto jevy pozorovat. I kdy? výjimky často potvrzují pravidlo. Právě tato část Va?eho příspěvku naznačuje, ?e přesně víte, či tu?íte, o čem hovoříte.
Nicméně zvy?ující se četnost i přidru?ených, zdánlivě nesouvisejících okolností, mne přinutila přehodnotit bezhlavou taktiku "neohro?ený Mike?", s cílem maximálně vzdálit se úrovni, je? není v logickém souznění s mým vnímáním světa. Nebo? bylo a stále je obtí?něj?í vymezit hranici únosnosti a bezpečnosti. Přesně určit, co jsou je?tě příznaky projevu vy??ího řádu a jsou-li stále je?tě v souladu s moji koncepcí a které přesně naopak. A která instituce z obou jmenovaných, ale i nejmenovaných, je více na pová?enou. Nebo? nejen?e ji? skrze zemské ?kůdce a deprivanty pravděpodobně "řve v ulicích a mediích, kdy? času nemá nazbyt", ale i její sofistikované technologie neobyčejně pokročily. Součástí mé taktiky je nepo?eptat některé pravdy ani do vlastního ucha. A tak to i zůstane. Z tého? důvodu jsem nenaznačil rámec (jak jste správně postřehl), ale nechávám jej opodál. Nikoli v?ak proto, ?e by se nenabízela, by? omezená, ?kála vysvětlení.
Pokud kdy zveřejním část, hledám motivaci, smysluplnou odezvu, či naopak logicky znějící negaci, či související mo?nou alternativu. Nebo alespoň zajímavý způsob pochopení příslu?né atmosféry, tak jak jste ji dokázal vytu?it ve svém komentáři.
V souvislosti s mým tvrzením o nejasné hranici únosnosti a bezpečnosti, zvlá?tě pak k doplnění Genia loci, oprá?ím mo?ná související, kdysi ji? zveřejněný článek. Popisující mo?ná náhodný lov za bílého dne, v něm? rovně? chybí hrdinové okam?iku.
Zdeněk Patrick

Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. částSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0