Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 12. 03. 2009

...aniž toužím negovat mně neznámé cizí zkušenosti...

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2009 Praha

Komentář k článku Genius lociNepatřím rovněž mezi ty, kteří se nechávají samovolně vláčet svými, natož cizími vidinami, aniž to povolím i za účelem nezkušené hry. Můj směr je povrchnější a blíže pragmatickému uchopení možných technologií, aniž mne nechávají v poklidu neumělá vyhledávání svádivé magie, co vitálního prostředku "psitec". Vědom si skutečností: Kdo z nás tuší, zda v tom není až po uši, jestliže veškeré dějinné události stály bok po boku jedné z odno?í právě této instituce.
Magická kouzla přiřazeného světa uvažuji jen tehdy, přihodí-li se někomu jinému. Zpozorním však velmi, pokud se cosi podobného praktikuje na můj účet. Aniž jsem dal předběžný souhlas. Pokud je mi dobře rozuměno, mám stále na mysli má jednotlivá setkání s jevy vymykajícími se běžným starostem. I ty, o nichž jsem se nikdy nezmínil a jež musím velmi pozorně posuzovat v souvislostech i odděleně zároveň.
A nyní mi dovolte zastat se mého životního amuletu, který, na rozdíl ode mne, vyzařuje vždy, či téměř vždy, jen kladné energie. Jakkoliv ženského typu. A když někdy tichounce, zdůrazňuji - "tichounce" :-)), zpívá o malinkatou cihličku jinde. Jakkoliv hledí vždy jen směle vpřed, bezpečně vím, že v případě překvapení, skrze neobvyklé jevy, mne nechá na osvědčených holičkách, či zlému mimozemci na pospas. To už mám plně odzkoušeno z dřevních časů naší vzájemnosti. Krátce po zdánlivě bojovém vřísknutí, používá velmi účinný únikový systém "bleskurychlý zajíc - klasifikace: jednička s hvězdičkou". Následné zabouchnutí dveří před nosem a pečlivě zamykaní jen navýší dramatické okamžiky mezitím, co venku číhající možná možný "mimozemec", či jiné bestie, si přišly při mé devastaci na své.
Zvykl jsem si.
Rozhodně Jste velmi sečtělý a pokročilý v oblastech, které však nejsou moji doménou a jimž, pro jistý stupeň agrese a volných stupňů nejistoty, nedovoluji vstupovat. Když času nemám nazbyt. Vycházím tedy jen z prosté dedukce: Ten, kdo se musí skrývat, ani?, mimo zmizení, projeví náznak vstřícnosti, které naopak rozumím já, pak hledám jediné možné vysvětlení takového stavu. Nikoli statisíce příčin, v nichž bych marně utápěl čas.
Když je nutné při praktikování nemateriálních žádostí zvážit, co všechno může neinformovaný jedinec vyvolat, neuvažuje-li odpovědnost k zákonům materiálního i duchovního světa, jehož jsme nepochybně nedílnou součástí.
Tolik na vysvětlenou k mé úvaze o holografickém přenosu trpajzlíka z ryze německých zahrádek. Považujte tyto za můj nekalý pokus o únik z pasti magie, kam nepatřím. Aniž kdy toužím stát se pasivním obdivovatelem triků, byť vyššího řádu.
Přičemž v posuzování téhož vycházím zejména, či spíše - jen z vlastních zkušeností, neboť příslušná specializovaná polosoukromá sdružení mnohdy ani netuší, o čem je řeč.
Když na pozadí Vašeho vstřícného kratičkého komentáře přiznávám, že Vaše - pro mne poučná úvaha, které jsem se, jak jste jistě poznal, zalekl (zvláště pak termínu "?ivlová bytost" a "magie"), má svoje opodstatnění. Hovořím o vaší poznámce stavu mysli. Velmi citlivě jste definoval první podmínku úspěšnosti. Převá?ná část mých pozorování technicko - fyzikálních jevů se zdá souviset s tímto faktorem. Bez stejného rozpoložení a zti?ení se neobešel každý, kdo se chtěl účinně podílet, nebo byl mnou účelově "přinucen", jako přísešný svědek, tyto jevy pozorovat. I když výjimky často potvrzují pravidlo. Právě tato část Vašeho příspěvku naznačuje, že přesně víte, či tušíte, o čem hovoříte.
Nicméně zvy?ující se četnost i přidružených, zdánlivě nesouvisejících okolností, mne přinutila přehodnotit bezhlavou taktiku "neohrožený Mikeš", s cílem maximálně vzdálit se úrovni, jež není v logickém souznění s mým vnímáním světa. neboť bylo a stále je obtížnější vymezit hranici únosnosti a bezpečnosti. Přesně určit, co jsou ještě příznaky projevu vyššího řádu a jsou-li stále ještě v souladu s moji koncepcí a které přesně naopak. A která instituce z obou jmenovaných, ale i nejmenovaných, je více na pováženou. neboť nejenže již skrze zemské škůdce a deprivanty pravděpodobně "řve v ulicích a mediích, když času nemá nazbyt", ale i její sofistikované technologie neobyčejně pokročily. Součástí mé taktiky je nepošeptat některé pravdy ani do vlastního ucha. A tak to i zůstane. Z téhož důvodu jsem nenaznačil rámec (jak jste správně postřehl), ale nechávám jej opodál. Nikoli však proto, že by se nenabízela, byť omezená, škála vysvětlení.
Pokud kdy zveřejním část, hledám motivaci, smysluplnou odezvu, či naopak logicky znějící negaci, či související možnou alternativu. Nebo alespoň zajímavý způsob pochopení příslušné atmosféry, tak jak jste ji dokázal vytušit ve svém komentáři.
V souvislosti s mým tvrzením o nejasné hranici únosnosti a bezpečnosti, zvláště pak k doplnění Genia loci, oprá?ím možná související, kdysi již zveřejněný článek. Popisující možná náhodný lov za bílého dne, v němž rovněž chybí hrdinové okamžiku.
Zdeněk Patrick

Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část