| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Necronomicon IV.
Vydáno dne 26. 04. 2007 (5114 přečtení)

A právě v časech, kdy se Anu (Uran) mů?e konečně stát pánem přilehlého vesmíru, vynořila se z temnot nebytí bezrozměrného vesmíru neznámá entita Prastarých.

Vyu?ívající gigantických elektromagnetických sil k prostupu z propasti času. Entita o ní? hovoří Soupis mrtvých jmen (Nekronomicon) z dílny chaldejských čarodějů.
Mohlo se tak stát na počátku věků. Při formování na?í Sluneční soustavy.Soupis mrtvých jmen 4.

©Zdeněk Patrick 1994
Soupis mrtvých jmen

Co víme bezpečně je, ?e dne?ní podoba na?í Sluneční soustavy ani zdaleka neodpovídá někdej?ímu vzhledu. Mám na mysli samý počátek jejího vzniku. O to překvapivěji mů?e znít chaldejský (sumerský) epos Enúma Eli?.

Pokusíme se nyní, prostřednictvím sumerského eposu Enúma Eli?, vytvořit si dal?í alternativní představu o planetárním uskupení na?eho slunečního systému, jen? nemusel být nutně toto?ný s tím, co jsem popisoval kdysi, či je k vidění na nebeské obloze dnes.
Ačkoliv je nejisté, od koho vlastně Sumerové informace o zásadních změnách na?í sluneční soustavy získali, je naopak téměř jisté, ?e popisované změny probíhaly v daleké minulosti, která je nejen Sumerům - vědecky "přísně zakázaná".
Zopakujme si je?tě jednou příběh z počátků časů první generace chaldejských bohů (zástupně planet), nebo? je to čas, kdy do na?í právě tvořící se Sluneční planety pronikli "Prastaří nebes". Entita, je? postupně v čase kolonizuje planetu Zemi.
Zlo, je? se vynořilo z Temné země nebytí.

"Na počátku věků, kdy? nahoře nebesa nebyla pojmenována a dole Země nebyla zvána, tu prastarý Apsú a jejich ?ivotadárná Tiámat, rodička ve?kerenstva, své vody smísily dohromady."

Nevynořily se je?tě pastviny a rákosové hou?tiny nebyly vidět.
Kdy? ?ádný bůh se je?tě neobjevil
I. Tabulky eposu Enúma Eli?
Babylónský epos o stvoření světa
(Mýty staré Mezopotámie).

Na počátku věků, kdy nebesa nebyla pojmenovaná a Země (Ki) nebyla zvána, tu prastarý vesmírný oceán Apsú (té? Abzú) - mezihvězdný plyn obsahující převá?ně molekuly vodíku se smísil s ?ivotadárnou Tiámat, zhu?těným hvězdným prachem, obsahujícím v?echny ?ivotadárné stavební prvky (uhlík, vápník, dusík atd.)

Je?tě zdaleka se nemohly objevit pastviny a rákosiny u říčních toků, V?dy? se je?tě neobjevili ani Bohové (zástupně planety).
Rotující hvězdný prach obsahující v?echny stavební prvky promísený mezihvězdným plynem, obsahujícím mimo jiné i molekulární vodík se pozvolna smr??uje a gravitační síly jej rozdělují na obálky prvních planet, je? nabalují dal?í stavební materiál. Neuva?ujeme-li ji? připravený hmotný objekt, jen? jednou zazáří jako ?ivotodárná hvězda ?ama? (té? Utu - Slunce).
Gravitační síly a smr??ování hmoty musí nejdříve dosáhnout v jádru budoucí hvězdy několika milionů stupňů celsia, aby mohlo Slunce vzplanout a spalovat vodík (získaný z praoceánu Apsú) na helium.
Nicméně, a? se tak stane bude, podle jiných kosmologických legend, stvořen i bájný Světlono? (Lucifer, Lucifug), první a nejkrásněj?í z bo?ích bytostí.

Tato zásadní informace, z úvodní části babylonského eposu Enúma Eli? tvrdí, ?e pochází z dávných dob, kdy nebylo nikoho, kdo by pojmenoval nejen Zemi, ale i okolní vesmírné prostory.

V?e bylo pusté a bez ?ivota.
Co? je velmi pozoruhodné tvrzení, je? není v rozporu se ?ádnou doktrínou, či učením.
Uvá?íme-li neprůchodnost informací v současných mediálních systémech, či naopak plí?ivou cenzuru celé ?kály nátlakových uskupení, pak jsou zcela namístě pochyby i o mo?nostech dávných "bohů" obelstít informační ?um a přes propasti času zaslat tyto zcela zásadní informace nejistotě budoucího věku. Zejména proto, ?e dávní "bohové" patří, i dle vědců, pouze do folklorní mystiky.
Nicméně připus?me pro tuto krátkou chvíli, ?e na?í sluneční soustavu, obklopenou vesmírným praoceánem Apsú, tvořila na počátku věků pouze Tiámat, budoucí roditelka ?ivota.
Hovoříme o dobách, kdy nebylo ?ádné rozumné bytosti schopné zaznamenat cokoli.
Planeta, či zárodečná obálka Tiámat, tvořena zhu?těným prachem prý původně obíhala kolem ústřední hvězdy "?ama?e" (o něm? epos sice tajuplně, nicméně v souladu s přírodními zákony mlčí) a její tě?i?tě se pohybovalo po tém?e orbitu, kde se dnes nalézá pásmo asteroidů.
Dnes bychom ji ve zmíněné oblasti tě?ko hledali, nebo? byla později zničena v planetárním kataklyzmatu. Respektive roztr?ena ve dví. Jedna její polovina snad dodnes obíhá v podobě meteorických rojů a miniplanetek, kdy? druhá byla "odta?ena" blí?e ke Slunci, "ani? by se vylily oceány do prostoru".
Dříve, ne? se v?e právě popisované uskuteční, vytvořily gravitační síly na?í sluneční soustavy dvě zbrusu nové planety:

"Kdy? se Lachmu (Mars) a Lachamu (Venu?e) objevily a jménem nazvány byly..."

Z dávného textu jasně vyplývá, ?e Mars a Venu?e vznikly a? v dobách, kdy mohly být pojmenovány rozumnými bytostmi.

Jakými?
Vzápětí (v procesu trvajícím pravděpodobně relativně krátce) se objevily dal?í dvě planety: An?ar (Saturn) a Ki?ar (Jupiter), jejich? spojené gravitační síly se staly rodiči dal?í planety Anu (Uran ).
Není jistě bez zajímavosti, ?e Saturn a Jupiter, podobně jako Uran a později i Neptun, patří do té?e skupiny "obřích" planet (V porovnání se zbývajícími planetami). Navíc Saturn, Jupiter a Uran mají jako jediné planety prstenec.
Dal?ím podezřelým fenoménem eposu Enúma Eli? je skutečnost, ?e logicky popisuje vznik planet postupující od centra gravitačních sil.
Tedy od pomyslného středu na?i planetární soustavy. Tam, kde tu?íme Slunce (?ama? - později v?ak řadili Sumerové planety od vněj?ího kruhu).
Dříve ne? se mohl stát Anu (Uran) dominantním bohem v na?í sluneční soustavě, Anuem navý?ené gravitační síly umo?nily vytvoření Neptuna (Ea).
Merkur je kapitola sama pro sebe. Jakkoliv hovoříme o planetě, svoji velikost i krátery zbrázděný povrch připomíná spí?e Měsíc.
Původně objekt náhodně přilétající do vznikající planetární soustavy, aby se načas usadil blízko trajektorie bájné Tiámat. Zde při planetárním kataklyzmatu zřejmě při?el ke své zjizvené tváři.
Nakonec byl gravitačními silami Neptuna zbaven bo?ské záře a pásu, zbaven koruny, aby nakonec skončil jako první planeta nedaleko Slunce.
Jeho září se naopak oděl Ea (Neptun)
A? ji? tomu bylo jakkoliv, je Anu (Uran) pova?ován chaldejskými eposy za otce Enlila (Neptuna).
Zbytky zárodečné obálky Tiamát byly roztr?eny sítí gravitačních sil ve dví. Přičem? z jedné části, v době vrcholícího kataklyzmatu, mohlo být vytvořeno pásmo planetek. Druhá část, zavlečená blí?e Slunci, se mohla stát planetou Ki (Zemí) a Kingu (někdej?í planetka), jejím Měsícem.

A právě v časech, kdy se Anu (Uran) mů?e konečně stát pánem přilehlého vesmíru, vynořila se z temnot nebytí bezrozměrného vesmíru neznámá entita Prastarých.

Vyu?ívající gigantických elektromagnetických sil k prostupu z propasti času. Entita o ní? hovoří Soupis mrtvých jmen (Nekronomicon) z dílny chaldejských čarodějů.
Mohlo se tak stát na počátku věků. Při formování na?í Sluneční soustavy.


Necronomicon - Kniha mrtvých jmen
Necronomicon II.
Necronomicon III..
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen IV.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0