| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Mávnutí motýlím křídlem
Vydáno dne 14. 02. 2008 (26936 přečtení)

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko

"Příli si hochu viděl", řekl soudruh.

"My si tě u? pohlídáme", dodala soudru?ka

Nejdříve poděkování pani doktorce Procházkové z nemocnice na Homolce, je? mi vysoce profesionální operací navrátila ztracený zrak, který jsem postrádal po účelovém mikrovlnném ataku polosoukromých silových slo?ek.

Na této stránce se postupně objeví odkazy na jednotlivé články, týkající se neobvyklých poznatků a jevů. Přičem? odkaz na tento článek bude stabilně zařazen v nabídce.

Smyslem sumarizace není prevence, nýbr? prostá snaha "jak příle?itostně nezemřít strachem", či ve vylhaných válečných konfliktech vygenerovaných skrze hypoteční du?e.Tu a tam, pak v?ude... v?ude

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008


Technicko - fyzikální jev nad Prahou ...
Nemusí to být toté?, nicméně...
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973)
Dru?ice a číhající dravci
Létající baňky
Orlický fenomén roku 1982
Genius loci
Obdélníkový kouř a to ostatní
Blesky a dal?í relativistické jevy nad Prahou
Nebeská holografie
U.F.O. ji? dávno odlétly!
U.F.O. - Nechme se překvapit!
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 1. část
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně...
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku?
U.F.O. nebo silové systémy?
Světelné výbuchy na obloze
6. července 2007
Známé mimozemské objekty
Ani? víme, co je dobré?
Sestřelen nad Prahou?
Zde je celý článek: Divné, divné, divné? z 1. června 2009
U.F.O.? - Nechme se překvapit!
Cosi nad Čínou (cizí video) - Nechme se překvapit!

Zuřivé mlčení odpovědných sousedí se Zlým úmyslem. Zároveň je i usvědčujícím důkazem. Nicméně nedovolme, aby jednoho dne právě proto byla umen?ena na?e práva a svobody.

Sám pro sebe si třídím některé ?ivotní poznatky, které se týkají jedinečných setkání, je? sice nejsou pouze mojí exkluzivitou, nicméně stále více nabývám dojmu, ?e v?e souvisí se v?ím, co jsem kdy viděl a poznal.

Uva?uji-li v této rovině, pak nemohu jinak, ne? konstatovat, ?e mne od prů?vihu zachránila má programová netečnost k negativním jevům obestírajících mo?ná ka?dého z nás.

Nevím, jak přesně, či lépe bych tuto, zčásti neúmyslnou, kamuflá? popsal.

Neuva?uji-li nesmiřitelný třídní boj, jen? byl se mnou, bez mého souhlasu, veden od útlého dětství a? do věku, kdy vět?ina z nás mů?e ka?dým dnem očekávat přirozené "nata?ení pérek".

Od skalpování dětskými hrabičkami neohro?eným ochráncem pískovi?tě soudruha Klementa Gottwalda, slibů soudruha Hadraby o uříznutých a dobře opečených končetinách v balíčku zaslaných mým rodičům, proklamační soudru?ské ?krcení pětiletého kluka, dobře zinscenovaná, nicméně soudruhy deprivanty zpackaná poprava mého tatínka elektrickým proudem, či dal?í jedinečně napínavé zá?itky v časech budování vyspělé socialistické společnosti a nového člověka se socialistickým morálním kodexem, je? dočasně vyvrcholily i nařčením z neuvěřitelného (a pova?te jen je?tě k tomu věří na UFO), ani? si mohu (nebo? není komu) stě?ovat na detaily organizovaného mobingu, jen? nasílil zejména po roce 1989, pak stále hledám odpověď.

Nicméně ji znám velmi dlouho, nebo? v?e se v?ím úzce souvisí.

A přesto jsem neměnně udiven, koho to vlastně neustále, na cestě ?ivotem potkáváme.

Jejich jiskřící očka jim záhy pohasínají, zjistí-li ?e jejich neomalená mávnutí motýlím křídlem nemusí zůstat v Univerzu bez odezvy.

O to důrazněji vřískají, objeví-li se pravda bez jejich povolení.
To jsou ti, kteří mají u?í a nesly?í, mají oči a nevidí!
Deprivanté s hypotékovou du?í a hubitelé lidství.
Není jich v?ak tolik a tak řvou, aby vyvolali dojem přesily.
Řvou jako faraonovi vojáci, kteří právě spatřili hrozivé mno?ství nepřátel.
Ka?dý z nich řve strachy, posílen dojmem, ?e ostatní řvou odvahou.

Zcela opomenu i fakt, ?e jsem byl přesně 17. listopadu 1989, opět v mém bezvědomí, zařazen jako beznadějně nevyléčitelný "nestraník" mezi nomenklaturní pracovníky. Skvělý trik byl dokončen slavnostním padákem tými? soudruhy přeskupenými do Občanského fóra.

Av?ak i pro tuto nekalou men?inu sumarizuji výčet části podivností, které postupně chronologicky seřadím, jak jsem je kdy spatřil (v?dy s minimálně jedním svědkem).

K tomuto cíli pou?iji pouze svá pozorování, zčásti ji? tam, či onde zveřejněné.

To je toti? ten prů?vih, jen? nedává spát bankovním rodinám, deprivantům světového managementu, či hojnému zástupu bláhově souznějících. Zde je toti? podstata v?ech novodobých i někdej?ích "honů na čarodějnice".

Podstata pro její? pochopení trochu historických fakt, fyziky, segmentů píar, sociologie, psychologie, strojařského a elektrotechnického minima nebude na ?kodu.

S vědomím, ?e nů?ky mezi novými objevy a klesající vzdělaností se, zvlá?tě po roce 1989, propastně rozevírají.

To co nyní páchám nemů?e být nazýváno databází, nebo? nebude obsahovat ty záva?né projekty, jejich? zveřejnění by přivodilo neblahé důsledky, kterých mi beztak létá kolem hlavy habaděj s přebujelým mno?stvím přehr?lí.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0