| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Blesky a relativistické jevy nad Prahou
Vydáno dne 01. 04. 2008 (8957 přečtení)

Blesky a relativistické jevy nad Prahou

blesky © Zdeněk Patrick 1973 / 2008

29. července 2005 Praha 4, 22.30 hod.

Je to již několik hodin, co podivná letadla, v ještě podivnějším množství, do chemtrails v zakletého přísvitu mrazivého Slunce dolétala a chemtrails v podobě skřížené neuronové sítě, rozpouští vše v beznadějnou modře šedou směs polopropustného zrcadla.

Zdánlivě modrá, bezoblačná nebesa, se díky změně dopadového úhlu slunečních paprsků mění v hrozivě temné bouřkové oblaky. Aniž se cokoliv hnulo, či dokonce připluly snad dokonce skutečné mraky.

Jež by se měly přiřítit, podle dílčích TV "zaručeně" prý pravdivých, nicméně programově kusých zpráviček z Německa a Rakouska, přinejmenším rychlostí Uragánu (191 km/hod).

Nic takového se však nestalo!

Vše se konalo pouze na úrovni změny barvy nebes!

A pokud bylo možno sledovat nějaký pohyb na nebesích, tak jen velmi sporadicky a v zanedbatelné úrovni (čímž vůbec nechci bagatelizovat ¾ minuty trvající větrnou smršť přicházející z temných nebes do oblastí kolem Chomutova, jež brala střechy a do omítek zasekávala střešní krytinu (?)! Uragán (moderátorsky ponížený na "možná" možný orkán) se pražské lokalitě totiž vůbec nekonal.

Nicméně?Vše přicházelo z nebes a navracelo se většinou i zpět?

Není to poprvé, kdy pozoruji nad Prahou tisíce nehlučných blesků, aniž by "mediální prostitut" cokoliv poznamenal.

Nad našimi hlavami nehlučně blýskající se nebesa odhalovala jakási nová mračna, jež tam ještě před několika vteřinami vůbec nebyla a vlastně ani nemohla být. Pokud hliník_bariový smog vypouštěný podivnými letouny, možná již dostatečně radioaktivní (viz funkce baria), neklesl ze stratosféry poněkud blíže k naším plicím.

Aby už konečně byl nahrazeny poslední molekuly nebezpečného kyslíku čímkoli, co se již nedá běžně dýchat!

Intenzita bezhlučných explozí se rychle navyšovala a čas od času se objevil i krátký oranžový blesk, mířící k zemi, doprovázený suchým zapraskáním, jež ani zdaleka nepřipomínal burácející hrom, jenž by logicky a v souladu s tisíciletými tradicemi měl zaznívat (podobný byl naopak onomu, blesku, jež byl vystřelen před několika dny z nad námi letícího dopravního letadla a jehož zvuk byl hromu zcela nepodoben!

Záblesky získávaly i na světelné intenzitě a tu, když už byla neuronová síť bývalých chemtrails (zdánlivé kondenzační pruhy podobné chemickému útoku smrtelným plynem Orange na někdejší vietnamské "rebely a buřiče"), zřejmě dostatečně oživena ionizaci, přichází nový, dosud nevídaný trik.

Z nebes nad Krčským údolím (vzdušnou čarou necelé čtyři kilometry od Nového hrádku u Kunratic, kde se, podle informací blíže zainteresovaných skupin, má v roce 2006 objevit nedobrovolný cestovatel časem Karel Hynek Mácha) vystoupil oslepující záblesk a nehlučně míří k zemi. Ve výšce asi 400 metrů nad zemí téměř zaniká, až do následujícího okamžiku, kdy z chemtrails mračen, do téhož bodu, zamíří v podobě pyramidy čtyři menší, stejně nehlučné blesky.

V tomtéž okamžiku se z několika, zřejmě přesně vybraných míst zmíněné pražské lokality (kde se již dříve rovněž objevovaly podobné nehlučné jevy), se zablesklo a jasně zářící a oči oslepující blesky naopak stoupají nehlučně vzhůru. Rovněž ve tvaru pyramidy, k podobně situovaným bleskům vycházejícím z nebes, aby se setkaly právě v bodě nedávného mateřského blesku!

Dvě zcela, co do rozměru a okamžiku, totožné pyramidy, vytvořené z blesků stýkající se v jediném vrcholovém bodu. Jev, jenž by mohl být, zanedbáme-li jeho nepřirozené zabarvení a nehlučnost, považován za běžný. Ovšem pouze tehdy, pokud by se do omrzení, jak jsme postupem času seznali, neopakoval, co do podoby i co do místa výskytu.

Ale i to bych z hlediska logiky, či zákona pravděpodobnosti "jakž takž" unesl!

Pokračování děje nenechalo žádného z pozorovatelů na pochybách, že se jedná o jev zcela nebývalý a umělý.

V tentýž okamžik, kdy se čtveřice nebeských blesků propojila se čtveřicí blesků přicházejících ze širokého okolí krčského údolí, pohasl mateřský blesk z nebes a z uzlu, kde se ještě před vteřinou propojovala se čtveřicí svých "nebeských dětí" (Dovolte mi prosím, vzhledem k mým mezerám ve vzdělání, ten příměr), vyrazila temně rudá ohnivá koule směrem k Vltavě. Když na pozadí ohnivé koule se objevila překrásně vyvedená sinusoida o značné velikosti a celkové délce 2π.

V tentýž okamžik se pomyslná oblaka osvětlila oranžově v přímce východ západ, aby letící koule zřejmě navýšila ionizaci určené dráhy v chemtrails. V následujícím okamžiku se objevil, v místě uzlu, v němž se všechny nehlučné blesky před několika málo okamžiky spojily a ze kterého vyletěla i ohnivá koule (v přímce východ - západ, 300 - 500 metrů nad hlubokým Krčským údolím, podlouhlý oranžově žhnoucí válcovitý náboj. Podobný ohnivé plazmě, jež po kratičké prodlevě vystřelil po téže přímce, jež se zdála být součástí právě vytvořené trajektorie. Podobající se neuronové síti lidského mozku.

V jisté fázi letu se pohyboval náboj rychlostmi hodnými relativistických seancí.

Opakuji - přírodní (?) jev s relativistickými tendencemi!

Stále by bylo možno ještě tvrdit, že invence a umění přírodních sil jsou nevyčerpatelnými zdroji inspirujícími lidské poznání.

Pokud by se téhož pozdního večera, na stejném místě, do nejmenších podrobností, neopakovala tato neobyčejná podívaná, ještě nejméně desetkrát. Včetně krásně vyvedených sinusoid!

Celé pseudovědecké "Stmívání planety", nasílené o chemický posyp domorodých Jožinů a nyní možná povýšené i o ionizaci vzdušného obalu planety (pro snazší směrování mikrovlnných zbraní, snazší snímání elektronických dat z možných podkožních nosičů informací (bezpečně oddělujících "zrno od plev"), viditelně, téměř ze dne na den, akceleruje politické ambice deprivantů usilujících o pružnější zavádění čipizace do praxe.

Přičemž jedna z mých pracovních hypotéz uvažuje o jevu, jako o možném zbraňovém systému, na úrovni relativistických efektů, z provenience domorodé SDI (byl-li v té době na oběžné dráze raketoplán).

Jiná pracovní hypotéza je poplatná jisté nedokonalosti použité metodiky a do jisté míry i četnosti neúspěšných pokusů. Z téže příčiny by mohl být jev přisouzen i zběsilosti pozemských náčelníků motivovaných religiozními odborníky "šelmy" - na sestupování "ohně z nebes" (viz Janova vize).

Nikoli však mimozemské entitě.

Nabízí se ještě jedno možné vysvětlení! Známý videosnímek a líně pohybující se mimozemské cíle, avšak vždy bleskurychle reagující na vnější domorodé ataky, přicházejících v podobě již dříve vyzkoušených, přímo k cíli letících, elektromagneticky urychlených střel.

Nyní mají být zřejmě možné cíle zmateny a oklamány nevyzpytatelně a zdánlivě chaoticky, nicméně průběžně urychlujícím se elektromagnetickým nábojem, pohybujícím se cik cak.

Po zdánlivě chaoticky vytvořené dráze ionizovaných linií tak, že vybraný cíl nevyhodnotí stav jako závažný. Pak nemá šanci ani seberychlejší U.F.O., či inteligentní střela.

Bylo by to krásné, kdyby to tak ve skutečnosti bylo!

Pak bychom si dokonce skutečně mohli blahopřát k existenci svátku slaveného 4. července.

Bylo by to krásné?

Skutečnost je však, dle věrohodných zkrušujících příznaků, zřejmě mnohem, mnohem smutnější.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0