| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973)
Vydáno dne 02. 03. 2008 (4717 přečtení)

Stojíte-li u železniční tratě a pozorujete-li 120 km/hod rychle jedoucí rychlík, máte snad povinnost domnívat se, že se jedná o stádo válejících se ježků omámených jemně rozemletým Rudým Právem?

K tomu, co jsem skutečně viděl nemohu mlčet. Snad až mne sklátí dobře mířený lék soudruha ministra pro nelehké umírání a euthanazii zejména.

Kdyby někdo vyprávěl, nevěřil bych.Odpověď určitě neurčitým směrem

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Vážení přátelé,

rozumím tomu, že mnohým z Vás nebylo dopřáno vidět některé technicko - fyzikální jevy. A sdělit nesdělitelné, v dobách všeobecného úpadků, při dokonalé absenci pravdy, je zřejmě nesdělitelné.

A to je také jediný důvod mého snažení, vyplývající z údivu nad touto sekundární, nicméně velmi zajímavou zvláštností.

Co do spojitosti, či sounáležitosti s tak závažným tématem, jakým výskyt podivných fenomenů a technicko fyzikálních jevů ve skutečnosti je.

Odtažitě od "miš maš" mediálních snah a profesionálně vedené demozkyzace, vypisuji naopak vše podstatné a zcela po pravdě, co jsem kdy pozoroval. Bez jakéhokoliv úmyslu podsouvat lži a mezipravdy.

Zároveň důrazně odmítám podsouvání "stříbrňáků", plynných koulí, kontaktologie a bůhví čeho ještě .

Aniž vnucují to, co jsem kdy viděl já.

Jediným tématem, o kterém jsem v této oblasti ochoten diskutovat, je má teorie relativity, vypracovaná na podkladě právě těch technicko fyzikálních jevů, které oficiálně neexistují.

Přičemž ubezpečuji "marné tahače kamení", že jsem si plně vědom faktu, že moje teorie relativity (ta část kterou jsem zveřejnil), je skvělá a špičkové jakosti.

Snadná k pochopení a dnes již také nesnadně zcizitelná!

Nicméně...

Jsem přesvědčen, že doba diskuzí "zda existují" dávno, velmi dávno, minula!

Neboť nasíleně urychlující se deprivace směřující k všeobecné netečnosti, tedy k zániku nejdůležitějšího pudu sebezáchovy, jde s nanotechnologickou přesností "v ruku v ruce" s celkovou dezintegrací všeho lidského.

A tak opakuji již řečené: Pouze kvůli svému svědomí a bez touhy s někým diskutovat, vypisuji části toho, co jsem kdy spatřil.

Tupý kámen je pro mne (v tomto hraničním případě) příliš užvatlaným partnerem.

Vědom si zároveň toho, že mnou a mými přáteli společně pozorované technicko - fyzikální jevy, nemohou být otázkou víry, ale jen a pouze poznání, jež je v souladu se zákony Univerza (až již je chceme znát, či utíkáme-li se raději ke drogám, lehce zaměnitelným nekonečným seriálům zblbělosti, či do náruče jiné Reality Show dobře vymyšleného Velkého bratra).

Ano, na horních palubách Titanicu se programově jásalo a v podpalubí, až do jistého okamžiku, vládla nevědomost.

Když zahynout, tak vesele?

Nebo v důsledku, či skrze modifikovanými deprivanty, vygenerovanou celkovou nevědomosti?

Z téhož důvodu, nebo právě proto, průběžně doplním některé detaily svých pozorování:

Budou postupně seřazeny, dle časové posloupnosti, v článku "Mávnutí motýlím křídlem".

Současně se tak pokusím odpovědět na smysluplné připomínky.

viz článek "Roku 1973, Praha - Československo.
Zde původní článek...

Celý problém s maximální rychlostí stíihacích migů byl v tom, že v roce do invaze roku 1968 byly lety bojových letadel nad Prahou omezeny prakticky pouze na přelety při vojenských přehlídkách. To se ovšem změnilo krátce po agresi Varšavské smlouvy.

Dokonce se stávalo běžným zvykem, že sovětská letadla překonávala hranici zvuku s příslušným efektem v nad hustě obydlenými, byť periferními částmi Prahy 4. Tomuto řádění byla po roce 1970 zřejmě udělána přítrž novou dislokací sovětských vojsk.

Nicméně přelety sovětských letadel na Prahou byly praktikovány okupačními vojsky ještě v roce 1973.

A protože se právě v té době objevil na periferii Prahy 4 zmíněný objekt, k němuž byla vyslána ona dvojice stíhaček přilétajících z jihu, usoudil jsem z téhož, že: Tím směrem leží nejen budějovické letiště, ale i záložní letiště v Bechyni, pokud nepočítám ostatní možnosti.

Tedy oblasti vybavené migy 21, a SU, přičemž doba volného letu z Budějovic mohla trvat nejdéle cca 5 minut. Což odpovídalo časové prodlevě mezi výskytem obřího objektu a příletem stihaček.

Prvotní detekce mimozemského objektu obřích rozměrů byla nepochybně provedena systémem PVOS, jenž nebyl V Českých Budějovicích. Nicméně nebyl proveden raketový útok a tak předpokládám let průzkumný s příslušnými filmovými záběry.

K objektu tedy přidoharašily dvě stíhačky neznámé provenience, nicméně jak jsem již uvedl, odhadem jsem určil ČS Migy a pokud se pamatuji v originále poznámek jsem napsal: "připloužili vysokými rychlostmi cca kolem 2 000 km/hod.

Což se později mému nakladateli nepozdávalo, neboť v případě, že se jednalo o sovětská letadla běžně operujícími i nad Prahou, pak by to mohly být i Migy 23 (v páteřní výzbroji SSSR od roku 1972). Pak by se jednalo o rychlosti vyšší než 2 600 km/hod.

Dvojice zmíněných letadel byla tak vysoko, že připomínala špendlíkové hlavičky.

Jejich rychlost mne až tak nezajímala a přiznám se, že ten stav trvá dodnes, neboť v celém případě sehrává roli ventilku na koštěti Baby Jagy.

V době, kdy jsem psal onen článek, jsem byl již záložák - radista a radiodálnopisec při speciálním systému, tedy vázán mlčenlivosti a přísahou.

Z téhož i jiných důvodu jsem dodnes zamlčel některé detaily a vzhledem k své získané dočasné slepotě jsem ponechal, při kopírováním textů, i rychlost 3 000 km/hod.

Možná naopak čekám, až se ozvou hlavní protagonisté onoho setkání a upozorní mne na nezvyklou rychlost Migů a konečně prozradí, jak objekt vypadal zblízka. Respektive, jak se povedly kamerové záznamy mimozemského objektu.

A kde jsou uloženy s trezorovou pečlivostí.

Mimo to, že jsem navíc získal nesdělitelnou zkušenost fantasmagorického mobingu, jež následoval krátce po vydání nejmenovaného dílu mých knih, týkající jednak mých dalších pozorování a dílem mé teorie relativity, si pochvaluji stále obměňující se legraci, když termín "fantasmagorický" onu specifiíckou zábavu ani zdaleka nevystihuje.

Mimořádnost vzniklé situace spočívala hned v několika rovinách.

Jednalo o naružení vzdušného prostoru nejen komunistického státu, ale celého, považte jen:

"Socialistického tábora" plného mírových raket zuřivě dalekého dosahu, když náplň byla mnohdy nejistá.

Když naopak náplň nepřátelských raket, řízených otrokářským bičem Wall Streetu, byla již tenkrát jednoznačně určena.

Aniž nám tenkrát kdokoliv řekl, že se ve skutečnosti jedná o rub a líc téže fašistické mise.

Že je to mimozemský objekt muselo být od samého počátku patrné i na radarech PVOS (Proti Vzdušné Obrany Státu) a nad zmíněnou oblast, pokud nevysublimoval přímo z mimoprostoru, se také nějak odněkud dostavil.

Obří objekt drze trčel nad oblastí, které dočasně vládli urputně brunátní sovětští generálové, z nichž mnozí věděli více, než by obyčejný smrtelník přežil ve zdraví.

Fyzikálně reálný objekt se objevil nad hlavním městem státu, jehož speciální kontrašpionážní jednotky spolehlivě pracovaly a tak tehdejší prezident, zřejmě Gustáv Husák, okamžitě mohl servilně žhavit své rudé telefony přímo do Moskvy.

Kam také jinam.

Hlavní vrata do pekel se totiž pootevřela až po roce 1989 /2001.

Objekt "odfrčel" rychlostmi překračujícími práh za pomezím relativistických jevů.

To znamená, že se nejednalo o skutečný let, ve smyslu námi přednostně vnímanými a do hlav vtloukanými newtonovskými, tedy doslova přízemními zákony.

Byl to přesun v čase a prostoru, jehož cykly vnímal nedokonalý zrak, jako plynulý sled jednotlivých filmových snímků.

Z téhož důvodu jsem vždy tvrdil, že někdejší pohádková "neviditelnost", je "reálným" jevem, vyplývajícím z těchto relativistických příčin. Neuvažuji-li kamufláž, jež byla majiteli objektu použita na počátku pozorování.

A nebyl to stroj domorodé provenience.

A dlouhá staletí a tisíciletí asi ani nebude!

Bude-li, kdy jaká budoucnost, nebudou to Zlaté zítřky borců z prognostického ústavu.

Přihlédnu-li k nasíleně provozované globalizační destrukci rozumu a lidství.

Hrozí ještě jedno nebezpečí.

Až bude výpomocnými globalizátory konečně zničena nejen veškerá potravinová soběstačnost jednotlivých států a regionů, ale i zdárně cílené razantní umenšení obyvatelstva konečně umožní všeobecnou čipizaci zbytku, při jasně podvržené rekonstrukci historických skutečností, vyhlásí nekalé živly "na věčné časy" zvláštní "vyjímečné" zákony a zároveň "zveřejní" část holywodské filmotéky prezentující hraným dokumentem přistání mimozemců, se zásadním projevem o konci vydrancované lidské společnosti na této planetě.

Je dost bláznivé, aby to byla Pravda?

Kolik šílenosti je již mnoho, kolik málo?

A kolik je příliš?

Přesně tolik kolik neuneseme ve zdraví!

Kdy byla, či doufejme že teprve bude, překročena mez lavinovitě (nevratně) šířícího se průšvihu, jež smete nejdříve nic netušící oběti a deprivanty a pak i samotné iniciátory.

Když ani jedna, z již realizovaných zvracených šíleností, ba ani jediná lež:

Nepochází ani ode mne, mé rodiny, mých přátel. Aniž by se na zločinném šíření zvráceností podíleli mí známí a geometrický součet jejich přátel... A troufám si tvrdit, že nepochází od převážné většiny obyvatel této planety!

A přesto jsou očividně šílené teze realizovany s lehkostí gazelích skoků!


Nyní dovolte, na vylepšení nálady, moji malou, velmi optimisticky laděnou Sci fi pohádku na dobrou noc!Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0