| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Čipošelmostroj v ohrožení?
Vydáno dne 15. 07. 2011 (3391 přečtení)

Včera jsem se, bloumaje popůlnočním Inetem, dočetl (Na nepříliš jistém Sorcha Fall, https://www.whatdoesitmean.com/index1503.htm) nikoli až tak překvapivé zvěsti o další možné variantě, spěchající nelidsky zmordovat skvělé výdobytky naší nádherně rozvíjející se otrokářsko kapitalistické Reality Show. A není utajovanou skutečností, že se jim to musí podařit nejpozději a zcela nenáhodně... považte jen... opět do uhrančivého roku 2012...Ach, jaké neštěstí, aneb vyhozené dvě miliardy za Open Card konečně zlegalizovány...

© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nejlépe prý již zítra, pozítří a co já vím když Když se opět naskytá příhodná chvíle (nikoli atomovým bombardováním Iranu), snadno a hezky "od podlahy" vystresovat neinformované podlidi. Cosi prý šuká bušením na pomyslná dvířka našich zkormoucených mysli:

"Cataclysmic Turning Of "The Great Solar Serpent" Warned Near", zkráceně:

Velký solární had opět ohrožuje Midgard Zemi.

Přesněji:

Vymoženosti Velkého bratra, včetně šmírujícího čipošelmostroje, jsou prý v bezprostředním ohrožení.

A ještě přesněji:

V ohrožení může být zaváděný podrazový systém tlupy ničemů, kteří se již hodný čas snaží eliminovat vše, co motivuje harmonický rozvoj lidského ducha.

Ponížením osvěty a prevence na pouhý monolog podřadné mediální prostituce.

V úrovni mektání o ničem.

A hlavně - v příslušném ritu Nadčasových tunelářů, prosazujících až takové neuvěřitelnosti, že bych na dotyčné obhroublé gentlemany nevsadil pro příště ani tu pověstnou zlámanou grešli (pro zahraniční překladače, obtížně překládající mé nesrozumitelné texty s mnoha vedlejšími větami nabízím obrat:

"Zlámanou penny", či chcete-li "třicet šekelů na stole českých.").

Dříve, než se pokusím o shrnutí některých mých všeobecných poznatků, chci váženého čtenáře ubezpečit, že výběr - zda ano, či nikoli??? nechávám plně na jeho laskavé moci, rozhledu i náladě. Aniž chci být Mr. "Poplášňák", jenž odstartuje jakýkoliv Šílený běh kolem tématicky vybraného plácku ("Poplašňák" - viz poplašná, čili startovací pistolka, kterou bylo možné, za mého útlého mládí, ještě na samém počátku budování kouřících komínů velkopodnikatele Klementa Gottwalda", běžně sehnat za 40 Kčs (našimi nepatrně staršími kolegy, které však moje maminka, dodnes nevím proč, tvrdohlavě nazývala "vagabundy" :=)) i s kolty ráže "bramborák". Levně, ve staré tvrdé měně, téměř v každém prosperujícím hračkářství, zabývajícím se problematikou nutných a nepostradatelných potřeb skupin hrajících si dětí. Skrze svůj vlastní, po domácku vyrobený SpyWare. Tedy své vlastní děti. Skutečně vše podnikáno na velmi solidní úrovni. Kdesi na nádherné pražské periferii.

Do simulace titulu Mr. "Poplašňák" započítávám nejen možné funkční náhrady, skrze něž bylo možné, za pomoci všech drogerijních komponentů (potřebných pro školní pokusy -jak snadno a bezpečně, bez zbytečné ztráty důležitých oudův, střelný prach vyrobiti snadno a rychle, když nadmíru prestižní otázkou:

Z odhozených svitků filmových archivu gestapa, či dymogánu na hubení létající havěti, v kombinaci se sacími "pijáky" a pivními lahvemi, bylo nanejvýš potřebné sestrojit, co nejdéle a nekontrolovaně létající rakety.)? Jedině tak bylo možné navýšit naše nesmírné dětské radosti, neboť použitelné k rozličným výzkumně zábavným projektům v nedaleké pískovně. Ač někdy, k témuž hlučnému účelu, posloužili hlavičky tehdejších sirek made in ..., aneb solo Sušice (nedostižné kvality) a klíč na režném provázku.

Pro vysvětlení: Čestný titul Mr. Poplašňák jsem v tichosti a jen pro vlastní potřebu, udělil majitelům některých článků, na nejmenovaných web stránkách. Abych se v implozi informační exploze vlastně vyznal - kdo je kdo.

Mr. Poplašňák není v mých představách ani čestným titulem, aniž příliš dehonestujícím. Pouze ve zkrácené formě vyjadřuje mé pocity ke snahám "evokovat" v okolí a navíc v nepříhodný čas, své skryté touhy. Např. NtvZPD (Nové, tentokráte velmi zdařilé pražské defenestrace.). Aniž konce světa v roce 2012 možné komukoli dohlédnouti, nejsou tyto vize ani konstruktivní a navíc vybrané ve šťastné chvíli agentů provokatérů, tedy nemotivující.

Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že jsem se před časem zabýval vikingskou mytologii na téma "Had" obkružující Medju Gard a navíc kousajícím se do svého vlastního ocasu, cítím nutkání krátce polemizovat s článkem Cataclysmic Turning Of "The Great Solar Serpent" Warned Near, který se zabývá, na pozadí současných slunečních aktivit, s týmiž legendami. Abych využil téhož k upřesnění některých mých dřívějších tvrzení. Pro úplnost a objektivitu musím poznamenat:

Jsem vyučený zámečník, a vše ostatní, o čem si myslím, že vím a znám, je dílem náhody a mého nad obyčej úporného odporu proti školastické vzdělávací soustavě a masivní frontální výuce. Resumé: Nic z toho, co nyní napíší nemůže být bráno jinak, než jako legrační zamyšlení:

"Kam jsme to, proboha až došli".

Nepochybně si již mnozí povšimli, že se nejen ve zločinném podsvětí, ale i nad našimi hlavami, skutečně cosi nezvyklého děje. Jednou v podobě práškovacích letounů, jindy v podobě podivných fyzikálně technických jevů, či neobyčejných a u nás netradičně se opakujících se uragánů. Viz nedávné bouře s neobyčejně se blýskající oblohou a nad očekávání neobyčejně zářícími blesky, jasně ozářujícími chemtrails zasviněnou oblohu. S četností záblesků blížících se četnosti záblesků umělecké flash exhibice TV narkomanů, tedy nadobyčej velmi vysoká. Jakkoliv ani zdaleka nedosahující úrovně minulé, mnou popsané krupobitné smrště.

Sluneční vítr, Světový had opět obepínající Medju Gard Zemi, kousající se do vlastního ocasu?

Co můžeme ztratit My, co mohou ztratit Oni?

To není téma, které vzniklo až po volném pádu dvojdomku. Tato problematika je známá od dob prvního obřího tranzistoru (sestrojeného v padesátých létech minulého století). V trvalé přípravě válečného stavu, a tím byla a je dodnes, vždy "dobře" míněna totální atomová válka proti všem lidským bytostem. již tehdy tedy bylo jasné že v elektromagnetickém vysokofrekvenčním pulzu mají větší životnost "lampáče" (lampové heterodyny). Přestože tomu tak bylo, byl trh zahlcen tranzistorovou elektronikou, jejíž výhodnost se v mírových časech jeví nadmíru výtečnou. Nic méně nepochybujme, že v podzemních palácích, budovaných otroky, se budou ústřední energetické a elektronické přístroje, jako čert kříži vyhýbat komponentům, které trvale, ač dokonale odstíněny, vyhrožují stálou labilitou ve stejně nestabilním a kolabujícím systému. Tyto základní poznatky do nás hustili nejen na průmyslových školách, ale i v čase základní vojenské služby.

Jinými slovy:

Životnost některých elektronických součástek byla, podobně jako životnost civilisty, radisty, či tankisty limitně blížící se nule. A mnohdy nepřekročila časový interval 30 vteřin. Max. minutu a něco. Podle vzdálenosti výbuchů.

O to více nepříjemnější je sluneční vítr, či rovnou sluneční uragan. Zejména při (atomovým výbuchem v 60 letech) narušených ochranných Van Allanových pásech a vzniku obří ozonové díry (80 léta minulého století 1980/85, kterou zřejmě vytvořil pan Pepa Vonásek z Kotěhůlek). Říkají, skrze zasvěcené Mr Poplašňáky, že z kosmu se vlní smrtící energetický had, vytvořený vysokoenergetickými pulzy, mikrovlnným a tvrdým zářením, jenž prý do roku 2012 vyřeší hamletovskou otázku Adolfa Hitlera zda konečně řešit, či neřešit nekonečnou českou otázku. neboť dle prognóz hrozí brzké nebezpečí, že energetický had obemkne Zemi svými smrtícími účinky. Ano již nyní prý otevírá, tu zde, hned onde, matoucí lokální časové brány, spojující mezidimenzionální prostory s D3 Midgard zemí. Co můžeme ztratit? Špionážní a výzkumné družice, šmírovací aparatury napojené na čipošelmostroje, společně s čipy (RFIDy) a veškerou elektronikou biorobotické armády, TV seriály, zprávy z českého poslaneckého šapitó, mnohé mikrovlnné letální i neletální zbraně akutně připravené k masakrům, či k rozehnání stávkujících rebelů, veškeré šmírovací a kamerové systémy, dokonce i ty na hospodských WC.

Zkrátka, neutěšný stav systému prý odsoudí mikrovlnné šmíráky k návratu do dřevních dob nechutně viditelného uličního výboru pověřeného blahem sledovaných občanů a usvědčení "třídního" nepřítele, a možná možné čarodějnice.

Zcela jistě by zcela selhala veškerá přenosová energetická síť, pokud by nebyla naopak lstivě vypnuta. Bez náhrady by zkolabovala veškerá MHD, zvaná namyšlenými šašky "socka". Bezmocná autíčká, ale i mocné Tunelovy limuzíny by tiše střádaly na rez, aby snadněji chřadla a chřadla...

Mohutné tlupy hladových a cizí asanační brutálové obrnění jak biorobocop Ilja Muromec.

Ostatní, hlavně jadernou problematiku, v tom neúprosném čase konců spotřebního šílenství, přenechejme na starost jaderné královně paní Drábové.

Zbytek temelínských radovánek a starožitností k okecání, řádně osvícenému atomovému knížeti.

Při silném elektromagnetickém vysokoenergetickém pulzu, či stabilním valu, obrazně míněného energetického hada vyvolávajícího sluneční uragan rychlými tempy směřujícího přímo k Zemi. Který kupodivu přichází "jak na zavolanou", posoudím-li stupňující se tendence dovyhubit jistou část lidstva (R1a - R1a1) s prazvláštně překroucenou historií planety a umně sestavenými pogromy, termoregulací vzdužného obalu, smrtícími nákazami, povinným plošným očkováním, chemickou i rukodělnou sterilizací, hladomory?

A zbytku světa globalizovaně vyhlásit stanné právo. (Viz nepochopitelné zákony, betonové panely na zúžených komunikacích, ale i automobily pro masovou "A"sanaci - již bezpečný náklad, např. zemina apod.).

Zkrátka, jakoby nikdy neexistující, ale o to více, než velmi vzteklí mimozemci, tak jako v minulosti, tak i v současnosti, nechtěli lidstvo vyhubit celé, ale opět, tak jako kdysi, hodit zpátky na větve a do jeskyň. Z téhož pohledu mne nanejvýš udivují vystoupení domorodého pana někdejšího EU komisaře, v čase šíleného ničení potravinové soběstačnosti, mektajícího o nezákonné šedé ekonomice, abych vzápětí překvapen, v čase hladomorů, četl o kriminalizaci ženy pěstující na svém pozemku zeleninu. V globalizovaném světě lhostejno kde.

Co můžeme ztratit my?

Svobodu?

To se již bohužel stalo velmi dávno. Otrocké řetězy?

Zdraví?

Podle mne hrozí efekt, který jsem sám pro sebe nazval "Den trifidů" (viz známý knižní příběh z oblasti sci-fi).

Vycházím z vlastních zkušeností, které jsem popsal již dříve. Oslepl jsem jednak při fotografování světelných záblesků na obloze, jednak nasíleným mikrovlnným atakem vycházejícím od nepříčetného šmíráka, jenž je bohužel mým sousedem. Oslepl jsem ve velmi rychle a v neuvěřitelně krátké době.

Zcela a úplně.

Naštěstí operací odstranitelná slepota, ač velmi zvonícího šedého zákalu.

Domnívám se, že záblesky poslední bouře byly natolik intenzivní, že jejich jas mohl být mnohdy dokonce v nebezpečné úrovni svařování CO2. Vyhýbám se již fotografování těchto jevů. Tak jako fotografování kapschařských mikrovlnných pícek nad dálnicí, když jedna z nich, hned na poprvé, spálila čip ovládající zaostření mého fotoaparátu, čímž jej natrvalo vyřadila z provozu.

Pro upřesnění: množství kulových záblesků vycházejících vždy z kontrétně stabilních bodů pozoruji již od roku 1988.

Vlastně od roku dřívějších, kdy při východu Měsíce, vždy ve stejnou dobu, poprvé v mém životě, nepřetržitě čtvrt hodiny nehlučně blýskalo z čisté a jasné oblohy.

Každý den cca 15 minut před dvacátou první hodinou. Po celé dva měsíce, aniž byla jakákoliv oficiální, či neoficiální odezva. Všude informační hřbitov, což není jev i dnes neznámý.

Pozoroval jsem i jiné jevy, z nichž některé svoji podstatou mohou vyplývat z množství energie, která se v dané lokalitě nahromadila skrze usilí nejen gakonských srabů. Tolik energie, že byla schopna místně vyvolat relativistické jevy. Při již zmiňovaném informačním hřbitovu. I když? Nebýt KPUFO agentů, nikdo by se nedověděl, že má teorie relativity, odlišně odvozená než VŠ, se nedá matematicky zpochybnit. A už vůbec amaterským břídilem, nemajícím pokory před postuláty, kterým ani zbla nerozumí.

Zároveň tímto odpovídám těm, kteří o mne napsali, to co jsem nikdy neřekl, ani nenapsal: "Že očekávám příchod Nadčlověka".

Ach?

Jiná akce byla akcelerována, v souvislosti s příběhem Karla Hynka Máchy. Příběhem, jenž má jiné pozadí, než prezentováno. Ten příběh se neodehrával v Praze 2006, jak lstivě jinými oznamováno, ale podstatně dříve.

Proč o tom hovořím? Pokud by skutečně docházelo k tomu, co popisováno weby "Poplašňáky", pak lze očekávat jevy nesouměřitelné s newtonovskou fyzikou. Tedy jevy sice nepochopitelné, nicméně nevymykající se fyzikálním zákonům. Přičemž při každém posuzovaní, případ od případu, je nutné vzít v úvahu, že současné technologie postoupily tak dalece a mnohým k nepochopení, že jsou až za samou hranicí běžných denních starostí. A bohužel by posloužily jen k zrůdné manipulaci s lidskou myslí.

Co bychom vlastně ztratili? Úplné pokrytí tlf a mikrovlnným signálem. Jízdní kola? Chuť do života? Investice do předražených fotovoltaických článků? Větráky vyrábějící el. energii, měli bychom se naučit odmagnetovat a opět nahodit el. motory. Znát agrotechnické lhůty a masírovat pravou nohu, schopnou nakopat lehkoživky a vždy přísavné vetřelce. Neschopné se ušivit jinak.

Jasně, že postkatastrofická situace by byla podstatně květnatější a složitější. Ptejme se tedy odpovědných po příčinách, které je vedou k domnění, že nás mohou kdykoliv beztrestně obelhávat, okrádat, a přehazovat přes důmyslně pomyslnou palubu Titaniku.

Žádejme vysvětlení, kdo, či co vlastně stojí za změnou klimatu. Žádejme přesně a do detailu vypracovaný účet zadlužení České republiky, odkud a z jakého důvodu přišel příkaz k zadlužení, žádejme seznamy viníků podílejících se na velkokrádežích a drancování naši rodné vlasti a proč tak činěno. V čí prospěch. Žádejme seznamy viníků, kteří se podíleli na zcizení nezcizitelného zlatého pokladu ČR, neboť symbolem státnosti. Atd.. atd.?

Žádejme přehodnocení našeho nelegálního a protiústavního vstupu do shangenského prostoru, odvozeně pak do EU. Zvažme i další setrvání v NATO, které neplní nic z toho, co tato vojenská organizace měla plnit. Určitě to nebyly neokolonialistické choutky francouzského prezidenta, co přimělo politiky podílet se na křižáckých výpravách. O to více jsem si cenil německé kancléřky, odmítající se svého času podílet na masakrech v Lybii. Požadujme okamžitou výměnu celého vedení ČTV i rady pro rozhlasové a TV vysílání. Požadujeme řádné zmapování a vyšetření šmírovacích spolků praktikujících skupinový mobing. Žádejme tvrdé tresty pro dealery drog. Požadujme důsledné vyšetření a potrestání skutečných válečných zločinců Jugoslávské tragedie.

Požadujme řádné a vysoce odborné a zcela vyčerpávající vysvětlení, proč v protiváze stárnoucích obyvatel, není touž měrou vyjasněna dominantní otázka:

Proč nejsou u nás děti!

Zatímco v Africe naopak umírají hlady. Jinde mizící na náhradní orgány movitých starců?

Žádejme rovněž řádné vyšetření UCK vyřezávačů lidských orgánů, co hrůzný a organizovaný, tedy řízený, avšak k nepochopení - tolerovaný fašistický teror.

A protože ani náhodou nedomnívám, že nám odpovědní ze dne na den vyhoví, zda-li vůbec, sněme své sny o svobodné společnosti, kde je rovný mezi rovnými, a všestranně se vzdělávejme a připravujme své rozhovory s odpovědnými, odmítajícími konat ve prospěch rodné země, ač hovoří stejným jazykem. Jednejme s nimi připraveni, ač oni pacholci, přec mají své vzdělání, rozhled a informace, co se skutečně děje. Ač běh na dlouhou trať, jednejme s nimi klidně a rozvážně, připraveni argumentovat na profesionální úrovni.

Aniž je povoleno jakékoliv násilí a hrubosti.

Avšak suďme podle spravedlivých zákonů našich otců. Každý sám za sebe a své bližní. S vědomím, že občanská společnost i EU zklamaly naše očekávání na plné čáře. Což neznamená, že rozchod znamená nepřátelství. Jednotící pohled nelze vynutit příkazem nerudných neználků, plivajících a chrchlajících na hradě českých králů.

Jedná se zákonitě o dlouhodobý proces směřující nejdříve k prosperitě rodiny, rodů, kraje, rodné země, k prosperitě sousedů, okolních národů, k prosperitě a důsledné a všestranně připravené obraně planety.

Tedy naší budoucnosti.

Máme-li mít vůbec nějakou šanci.


Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?)...
Uroboros...
Čas tří Sluncí...
V časech Astraii a Maji Zlatogorky


Modlitba za Českou zemi


Tvé cesty a osudy národe český...Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2029 hl.)
 
Ne (1301 hl.)
 
Možná (1295 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4625

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0