| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvláštní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJižní Čechy chataKunžakKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  obsah


Blaník 1-->
Blaník3 -->
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvláštní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


FAUNA a FLORA SEVERIJE
Vydáno dne 30. 03. 2012 (3741 přečtení)

Uvědomíme-li si skutečnost, že sanskrt bhaša nagara byl pro potřeby „lidí a božských bytostí z Altyn gorodu“ seškrtán (slov. zoškrtán) ze slovanských dialektů, pak může být a nepochybně i dodnes je, či může být, hlavním věrohodným příznakem, určujícím míru účastenství na dění v Severiji / Hyperboreji.Da Arija, darovaná Arija, Viněta? Země Punt?

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick – Praha 1998 © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 2008 © autor: Zdeněk Šmitmajer /73 production Praha 2011

Jak již řečeno Severije (Borea), byla šťastnou zemí štastných lidí, přestože ležící na severním pólu. Zemí stálého slunce a tepla subtropického podnebného pásu. Obklopená Bílým (Dnes Ledovým) oceánem. Jak již řečeno: obloha bývala nádherná, klima příjemně mírné i subtropické, podle příslušného pásma. S bohatým svitem Slunce.

Posuzujeme-li dnešní subtropické pásmo, pak uvažujeme vše, co leží mezi tropickým a mírným podnebím. Na severní polokouli mezi 30° a 45° a na jižní mezi obratníkem Kozoroha a 40°. Typickou krajinou subtropického pásma je nesporně Jihoslávie na Jadranu (Ilyrie a Dalmácie), ale i ostatní přiléhající země Středomoří. V současné době dělíme subtropické pásmo, podle příslušných vlivů subtropického podnebí, na 4 typy: pevninské (kontinentální), mořské (maritimní), západních břehů pevnin (středomořské) a východních břehů pevnin (monzunové).

Očekávatelná flora Severije, je tedy srovnatelná s květenou současného mírného a subtropického pásma. Jakkoliv není marné uvažovat i další vlivy ovlivňující podnebí někdejší Severije. Pravděpodobně ovlivněné okolními oceánskými vodami (tedy mořskými subtropy, s tzv maritimními vlivy), s vlivy kontinentálními (V té zamýšlené době ležel Ural, dnešní Sibiř, Aljaška, Kanada, ale severní oblasti dnešních Spojených států, v tropickém pásmu). Takže lze v Serveriji odvozeně předpokládat ráz květeny typického středomoří: Vegetace společenství vždy zelených tvrdo listých keřů a keřových stromů, vlhké subtropické lesy, v hornatých oblastech borovice, jedle, či modříny. S oblastmi plnými vinic, pomerančových hájů a citrusových plodů, jabloní, třešní, oliv, tabáku, ale i žírných pastvin a nepochybně i úrodných polí, kde se v hojnosti vodnatých řek naopak pěstoval mák, ječmen, pšenice a žito.
V jižních a jihovýchodních oblastech lze vytušit vliv pevninského tropického podnebí s polopouštní florou a částečně snad i monzumy.

Jednou z typicky subtropických rostlin, mnou předpokládaných, byla nepochybně i rostlina s mírně nasládlými pistáciovými oříšky. Plodů keřovitých stromů dorůstajících, podle druhu, do výše 5 až 15 metrů, jejíž původ současní botanici směrují do severního subtropického pásu.

Pistácie terebintová (Pistacia terevintha) může, jak se za malý okamžik ukáže, sehrát neobyčejnou roli při našem pátrání po slovanských, vikinských předcích (R1a) keltických nejbližších příbuzných (R1b). Dříve však nutné dodat, že tyto keře, či stromy s rudými dužnatými květy a stejně dužnatými listy jsou, při naříznutí kůry, zdrojem aromatické mízy a pryskyřice, jež sehrála zásadní roli nejen v celém pásmu života Starého světa, ale i světa nově, po katastrofě vznikajícího.

A právě aromatické květy, plody i čerstvě vyvěrající pryskyřice byla a doposud je zdrojem obživy larev velkého množství motýlů (např. i martináče habrového). Nutno dodat, že aromatické výpary této prastaré rostliny ovlivňují i nervovou soustavu. A v souvislosti s tímto fenoménem mne napadá odtažitě hříšná myšlenky i o původu, či obsahu českého slůvka „motýl“. Při opylování silně podrouženi „motajli“ se vzduchem podroušeně „mota(j)li! Jakkoliv jistě nemá slůvko opýlit a opilý, aniž může mít stejný slovní základ, co pilný, či chvályhodná píle: Neodpustím si kacířskou poznámku. „Co si jiného pomyslet, jestliže po opylení motajli se pilní motajli, jak opilí. Skrze již zmíněnou opylenou květenu“.

Stejně dopadne, v souladu s mými kacířskými myšlenkami i Velko brataňský (dnes ryze anglický) ekvivalent téhož - Buter_flay... Ano motaj_li třepotající se , či vlají –li, jakoby ve větru? „Ryze“anglické slovo Buter_flay. V přesném překladu máslo létající. Mazali si snad staří Anglové své pečivo máslem z motýlů?
Zcela určitě nikoli!
A jak vlastně vyslovuji „motajla“ v přepisu? Bater_flaj! Porovnejme slůvko „flay“ (čti „flaj“) z českým vlaj (ve větru), neboť vždy a jedině ve větru se vlaje, pak nelze jinak, než potvrdit někdejší můj tichý vzdorný poznatek, že rukodělné, či umělohmotné spletení jazyků, s podílem nevzdělaných přepisovačů dějin, tam, kde bylo slovanské „B“ (čti „V“) na začátku slova, jakým je jednoznačné „vlaj“, „vlaje“ podstrkávali „fau“, pokud nenechali původní „B“ nikoli však s významem „V“, nýbrž „B“
Takže, žádné anglické „létající máslo“ nýbrž v původní verzi: „Bютер влай“ - čti vjutěr vlaj (větru vlaje)?

Jiným hmyzím požehnáním byly nepochybně i mädhuljenky (slovenština je zde obzvláště mile blíže nejen sanskrtu (madhuliena – včela medonosná), ale v samé své podstatě, co další věrohodná stopa po slovanském společenství v Severiji).

Slované jsou od pradávna známí, nejen jako prodejci medu a medoviny (mírně alkoholického nápoje vyrobeného kvašením medu), ale i pěstitelé včel. Když základem předcházejícím pěstování včel v úlech bylo brtnictví (brť – vykotlaný kmen). Pěstování lesních včel v brtích. Přičemž „Medvědi (Medjedí), vědí kde je med, žili nepochybně na dnešní Sibiři, aniž jsem prozatím schopen vypsat, neboť je pro mne záhadou, jakými cestami se dostali na současnou Arktidu lední medvědi.
Připlavili se oceánskými vodami a tehdejšími proudy? Jinými slovy: Nejsem schopen jinak, než přes sanskrt a slovenštinu nepřímo tvrdit, že med má původ v Severiji společně s brtnictvím.

Nejrozšířenějším společným slovem mezi současnými slovanskými národy je slůvko "sarp" (sanskrt) – had (Viz Srp, Srpsko, odvozeně Srb, řecky Sauro_mat – Sarmat; sauro = plaz, ještěr, drak, ale též Sarponica, Srpen, srp atd... atd...) zmije, zmej, jakkoliv má nepatrné obsahové odlišnosti. Zmije – konkrétní druh jedovatého hada (česky). Rusky, slovensky zmija. Ale také Zmej (okřídlený drak). Ač u českých Slávů srbská „šárka“ (zmije) není pojem neznámý, může být i toto příznakem, že dnešní Srbové, ač Slované nesdílející dílo Severije, jsou jim tytéž severijské zkušenosti R1, vlastní. Mohou totiž být a pravděpodobně i jsou, skrze Y_chromozom Hs (I2a) původními kontinentálními obvyvateli (z doby kamenné – neolitu) Srbska, velké oblasti Makedonie, Drakie, Dakie (Bulharsko, Rumunsko), ale i tzv. Sarmatie (cca dnešní Bělo_Rusko). Jakkoliv si právě Bělorusové zachovali vzpomínky na neobyčejné mrazy a chladna, které ze dne na den a pak trvající několik roků, překvapily zemi předků.

V Severiji lze předpokládat i výskyt vlka . Mnohé slovanské jazyky, žijící dnes odděleně mají pro toto zvíře stejný, či podobný výraz: Vlk, volk, vuk (zde se „l“ typicky pro některé dialekty mění na „u“, někdy na „v“ viz Svavi. Slávi atd.). Pastevectví koz a ovcí bylo vždy, vedle mořeplavectví, brtnictví a medonosné včelařství, obdělávání půdy, typickou slovanskou záležitosti. Zda-li i pro naše předky Severijany / Hyperborejci, toť otázkou. Odpovědí může být jednak jazyková shoda, jež může být pro Slovany typickou.

Uvědomíme-li si skutečnost, že sanskrt bhaša nagara byl pro potřeby „lidí a božských bytostí z Altyn gorodu“ seškrtaným jazykem, pak může být a nepochybně i dodnes je sanskrt seškrtaný ze slovanských dialektů, hlavním věrohodným příznakem, spolehlivě určujícím míru účastenství na dění v Severiji / Hyperboreji.

Nejblíže je tomuto jazyku čeština, slovenština a zcela nepochybně ruština. U tak zvaných germánských národů, nechť politrukové – dějepravci, kriticky zhodnotí procentuální výskyt Y_chromozomu odvozených od Hs R a I (R1, I1 atd…) a přiznají konečně pravdu, odkud bylo čerpáno při tvorbě umělých jazyků odvozených od stejně umělohmotné latiny.

České „oř“ (orati – příkazově „oř!“), komoň (komotně – pohodlně), kvoň, kuoň, kůň, rusky lošaď (лошадь), ale také dýl (дыл). Slůvko дыл, česky dýl (déle), hovoří hned ve dvou rovinách: Dýl, hovorově: „dýlka“ – délka, délková míra.
Odvozeně: překonání několika délek. Za stejný maer (časový díl) - ujedu delší vzdálenost. Rozdílnost může spočívat v příznaku, jenž se zda být na samém počátku domestikace divokých koní dominantní. Ať již souvisí z pastevectvím, polnohospodářstvím, s jezdectvím ve spojení s migrací, při navýšení akčního radiusu.
Podle všeobecně vnímaného názoru se domestikace koní odehrála v kavkazských stepích, ale až v pozdních časech postkatastrofického věku.

Přiznávám, že mě skrze římskou mapu s typicky slovanskou topografií (a nyní mám na mysli zejména oblast nazvanou Strevintha – čti Strevinča), zcela učarovala pistácie terebintová a to hned v několika rovinách, jenž mají jedinečného jmenovatele: Starý a starověký svět. Hovořím-li o „Starém světě“, mám nyní na mysli zlatý věk lidstva nejsevernější Severije, ale i v kvetoucích zahradách Šamo, či právě pučících a nágy budovaných městských státech, tvořících základy říše Rama. V podobě prastarého pětiměstí, aby v obráceném gardu přední vládci mocné Atlantidy, svými politickými pavučinami takticky zásíťovali neprůzračným matrixem, vzájemně odporujících si legend, své spojenectví s nově vycházející hvězdou Tiahuanaca u jezera Titicaca, při možné okupaci Egypta, ale i celého Středomoří. Spojenectví, jež jako dnes, bylo nasměrováno nikoli ke svobodě a vzepnutí se lidstva, nikoli tedy jen proti moci městským státům Chaldejska, pod navládou Semiramidina prvního Babylonu, nýbrž ve prospěch nekalých sil, zde působících již za dávných časů. Před planetární katastrofou. Spojenectví, jež se zakrátko proměnilo v úporné vazalství a pohlcení, nyní zcela fabuluji: Vševládnými cíly Chrona, mocného vládce Atlantidy.

Nicméně jsem na tvrdo přesvědčen, že celosvětovým jazykem byla jednotná řeč jedinečného etnika R1 (slovanská, vikingská a Čeltoi) nazývající se též „Svévi, Svoi atd... Přesněji: Příbuzenské rody a kmeny pocházející z jednoho otce R1), které byly nesporným nositelem vzdělanosti a tehdy používaných špičkových technologií.

A naopak obyvatelé starověkého Egypta, Říše Rama i městských států v Chaldejsku, byli v postkatastrofických časech jedinými udržovateli zmizelých kulturních tradic a vzdělanosti. Při uměle vzrůstající religiozitě navyšující se odvozené moci zasvěcených kněží. Přesto to budou tito pletichářští kněží, z jejichž vědomostí odvozeně snáze pochopíme religiozitu, zvyky a hygienické návyky obyvatel zcela výjimečné oblasti Severije (Boreje). Dávného domova našich předků. Jakkoliv již částečně tušíme i vyjimečnou úroveň jimi používaných technologií. Porovnávacím lakmusovým papírkem nám budiž nejen Dendera, ale i prastaré město Iuno, středisko egyptské vzdělanosti a zasvěcenců vědy. Plně odevzdaných slunečnímu kultu. Město prastaré tradice známější pod názvem Sluneční město Heliopolis (On). Město Slunečního boha Re.
Místo, kam se uchýlila, z jednoho ostrova Severije, zvaného též Sluneční, pozdější egyptská bohyně Eset.
Ačkoliv jeden z dochovaných útržků legend hovoří o Esetě (z rodu vodních Vanů) prchající společně s Tovthem do Egypta, z jakési potápějící se pevniny, z mnoha důvodů není hovořeno Antlanii (Atlantidě), jež v témže čase byla v područí vodním Nágům krajně nepřátelské entity. Právě té, která společně s Drakony zničila domovinu vodních Vanů v Orionu a Siriu a později i jejich asylovou planetu - Venuši. Připomeňme si, že čeští Slávové uctívali Siria nejen svým přesným kalendářem, podobně jako staří Egypťané, ale i Hvězdu, ze které přicházela paní českých pohádek nazývali Hvězdou všech Slávů – a paní samu "Hviezdoslavou". V podobě symbolu zlaté šesticípé hvězdy, která v sobě nesla zvěst snad i o samotné bohyni E_set, co princezně se zlatou hvězdou na čele (Podle označení "Pěrunica" snad i dcera samého Pěruna.). A to včetně přináležejících symbolů: Rohu hojnosti a stříbrného půlměsíce. Když půlměsíc byl naopak symbolem Usirevovi moci.
A navíc… roduvěrní starověrečtí Slo_Vané vždy jasně a sebevědomě dávali najevo, že vědí že jsou nezávislým a nejstarším národem, ale i na které straně konfliktu „Vědoucích“, společně se svými nejbližšími bratry stáli, stojí a budou stát i v čase, až se posvátný kruh jejich poslání zcela uzavře a i oni, nikoli tváření otroci, nýbrž děti dávných bohů, se stanou Vědoucími Univerza.
Na straně Pravdy...

pokračovat?Související články:
Svatobor – starověrecké pohřebiště “Na Hrobce”... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNA (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Merkatorovy mapy Severije (Hyperboreje) (11.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Bock 2 (06.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
O původu Gadů (Hadů)... (05.02.2011)
Raetie... (02.01.2011)
Bít, či nebít, toť otázka... (29.12.2010)
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničehož nic... 2. část/3 (29.11.2010)
Drahokam všech drahokamů (02.11.2010)
Zlatá hvězda Margita... (18.10.2010)
Ja jesum byl... (17.09.2010)
A co Svatopluk? (11.09.2010)
Co zjevnější... (30.08.2010)
Boleslav I - Státotvorce (12.08.2010)
Svanto gorici... (31.07.2010)
Zkoumání dračí linie... (27.07.2010)
Slovan a římský císař Konstantin I. Veliký (13.07.2010)
Jak Panonie ke jménu přišla... (13.07.2010)
"Šíření lásky k bližnímu svému" skrze barbary... dokončení (05.07.2010)
Několik slov o šíření lásky k bližnímu svému (05.07.2010)
Hyperborea - Severije (24.06.2010)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec a… panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Vzpamatujte se, dokud je čas…. (08.09.2008)
Energie pro přežití 1. část (fotovoltaika) (27.08.2008)
A je to… (10.07.2008)
Modlitba za Českou zemi (05.07.2008)
Bajka (15.06.2008)
Anthropoid (27.05.2008)
Tvé cesty a osudy národe český... (24.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....dokončení (16.05.2008)
Hrdina nebo... (14.05.2008)
Boží bojovníci a zemští škůdci (12.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Nomen Omen (22.11.2007)
Svantovid (05.11.2007)
Živá a mrtvá voda (01.11.2007)
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU? (30.10.2007)
Nusle - Nov sjelo? (22.10.2007)
Globalizovaná historie EU? (18.10.2007)
Karel, ten Veliký (17.09.2007)
Velengorod (Velehrad) na Šíravě? (11.09.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964/ 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Socha Svobody, nebo symbol egyptské bohyně Eset? (09.11.2006)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Jak se Češi "proplakávali" dějinami (06.02.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (493 hl.)
 
Ne (265 hl.)
 
Možná (240 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 998

  Novinky
10.01.2018: Čtení článků Zdeňka Patricka

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

- 18.5.2019 - 4 324 674
- 18.5.2019 - 3 320 973
12.8 - 878675
18.5.2019 125025

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0