| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Antonín Horák může mít pravdu...
Vydáno dne 11. 04. 2010 (12423 přečtení)

Slovanské texty staré 2 500 let napsané modifikací foinické abecedy?

Nedávno jsem jistému čtenáři, z nedostatku času, odsekl, že neznám žádného Antonína Horáka, ani jeho knihu "O Slovanech úplně jinak".

Tímto se váženému čtenáři, ale zejména panu Antonínu Horákovi, jenž relativně nedávno zemřel, omlouvám.

Knihu jsem si nedávno koupil, hnán jednak zvědavostí, jednak ovlivněn Novilarskou stélou. Můj dojem, po letmé kontrole vyluštěných textů: Musím přiznat, že pan Antonín Horák na mne velmi zapůsobil, jakkoliv je prý (a nebylo by pro vlastní obsah divu) ve velké nemilosti za svůj geniální kousek s rozluštěním nerozluštitelných etruských nápisů.

A pokud má pan Antonín Horák pravdu, a já si myslím, že ano? Pak příliš snah poznat rozsah jeho objevu o pravé podstatě Etrusků, nebude mezi zavilými odborníky a eunácky valného zájmu.

Je to pro mne neočekávané poznání, ale převážná část nápisů i celých textů se zdá být skutečně slovanského, přesněji chorvatského původu. Nebo ještě lépe: zápis chorvatskému nářečí blízký, tedy jazykem srozumitelným i pro střední i západní Slovany. Když není marné si připomenout, že rod praotce Čecha pocházel z Chorvatska. Takže téměř průměrně jazykově nadaný Čech, celkem svižně porozumí návodu pana Antonína Horáka a hravě si mnohé nápisy s porozuměním, mnohdy i s jistou jízlivostí napsaný - přečte.Předkové českých Slávů - Nýšané a jejich ozbrojené složky - Bojané, bojovnici Jara

Glosy © Zdeněk Patrick - 1998/2010 Praha

Máme-li snad stále věřit cizímu pracně vybudovanému dogmatu, že se Slávové s jedinečně jednotným jazykem i (zejména na Moravě) dochovanými zvyky, objevili na evropské, či světové scéně z čista jasna?

Pátrejme systematicky po jejich stopách, nikoli jen po důvodech proč je jim tak nasíleně upíráno právo existence. Jakkoliv již dobře víme odkud vlastně přichází tolik nevole.

Podezřelou je v našem soukromém pátrání, mimo již zmíněné "Etrurie", i římská provincie Raetie, z dob vlády císaře Augusta (14 - 117 n. l.) v níž se nachází oblast zvaná Windonissa, když nedaleko je Windelicum, ale i provincie Raetie - Zářící. Pokud budeme ve svém pátrání důslední pak zjistíme, že Nýšané z kmene Wanů (Wenedů, či chcete-li Slávů) měli jedinečný úkol ochraňovat zářící kámen Rayetu - Čintámáni. Přičemž název jisté švýcarské oblasti Windo Nissa jakoby zákrytně hovořil. Zatím však jedinými stopami po těchto Slávech, jež se stali našimi předky, jsou jen topografické názvy Nisa, Jablonec nad Nisou, Nižbor, atd., když právě tito Slávové přispěli k jedinečnému prostupu keltského světa do našeho, aniž jsme si to kdy plně uvědomovali.

Připomeňme si rovněž, že hranice římské provincie Raetie se částečně kryje s Boiowarii, zemí Bojů, jež sousedí s římskou provincii Noricum, se slovanským Korutanskem, když provincie Panonnie se slovanským osídlením na Dunaji - Windebonou, hovoří o stejné problematice - šíření Slávů z jižních směrů. Pro ty později narozené připomínám slovanské osídlení, sahající skrz Moravské pole až k Windeboně (dnešní Vídní).

Nepochybně se k těmto překvapujícím příznakům jednoho dne přiřadí, mimo objev dávného slovanské písma nalezeného při dunajském břehu, i neobyčejný objev pana Antonína Horáka, který jednoduchým způsobem rozluštil nerozluštitelné písmo nazvané "severní picené". Prý jazyk neznámého neindoevropského původu, jež je rozeset skrze nápisy, po celém Toskánsku.

Kdyby Etruskové uměli číst, velmi by se podivili, co že jim jejich vzdělaní a pracovití původní praslovanští obyvatelé Toskánska (sochaři, hrnčíří, zlatníci a zemědělci) v roce 500 př. n. l. vlastně vytesávali na jejich vznešené hrobky, nádoby a zrcadla.

Že staří Praslované žili i v Boiowarii rovněž snad není tajemstvím. Dokonce odtud pochází prastará slovanská legenda o zlatém městě se stovkami zlatých kopulí pokrývajících kruhové chrámy, jež se kdesi v Čechách, prý čas, od času vynoří.

Postup části Slávů (předků západních a středoevropských, tedy i části "českých moravských" Slávů) ze směru Středozemního moře můžeme dokumentovat i názvem Wenetia (Venecie - dnešní Benátky), kde prokazatelně svého času slovanské kmeny bytovaly.

Jestliže říkám ze Středozemního moře, pak se nabízí otázka - odkud.

Prvotní odpověď zní Kréta a Minojská kultura. Je to sice překvapivé, ale nic víc s tím eunáckové z lesních houštin neudělají.

Jak se předkové Slávů dostali na Krétu?

Z Egypta, ale i Foinikie. Z Foinikie přijuchali i do Etruruie (Etruskie, Toskánska) dávno před příchodem očividně nevzdělaných Etrusků.

Jak se dostali do Egypta?

Zatímco jižní Slované Srbové, Makedonci, Černohorci, Chorvaté, Moravané (Slovinci, Slováci, část obyvatelstva tzv U_hor, alei i dnešní Moraváci) přicházeli z Chaldejska Babylonie a Perzie) skrze Řecko Dalmacii a Ilýrii. Ostatní pak od východu Slunce skrze železná vrata na Dunaji (Istru) a dále Podunajím, jiní mořeplavci Slovanským mořem od Severu a severovýchodu. V různých směrech a v různém čase. Aby prakticky obklíčili své budoucí domovy. Když slovanští Nýšané (Arjové) přicházeli oklikami z Hyperboreje, jež kdysi ležela v mírném pásu. Jakkoliv na nejvyšším Severu. To vše se odehrálo před mnoha ticíci lety, aby jako poslední do naší vlasti přišli od východu Doudljebové hnáni Avary.

A je též možné, že to byli předci Slovanů, kteří předali přicházejícím barbarským řeckým kmenům svoji vzdělanost, kulturu i legendy.

Podobným problémem se za čas mohou jevit i legendární Bojové, možní pseudokelti, aby se nám konečně vyjasnila nejen i konstelace dochované bojské topografie...


Domov bohyně Léto...
Bož ský vládce Jaro...
Když cizinec dovolí...


Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0