| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Nehorázná provokace
Vydáno dne 17. 06. 2009 (4705 přečtení)

Potomek ?éfa popravčího komanda ze staroměstského náměstí Lichtensteina, jenž vydělal na genocidě nejušlechtilejšího jádra českého národa, na vyhánění, genocidě a násilné rekatolizaci Čechů a Moravanů, přijíždí na Břeclavsko, kde chce s konečnou platností vyře?it Bene?ovy dekrety. Svůj příchod oznámil téměř v den výročí popravy českých pánů?skrze protentokrátní mainstreamový tisk.

Potomek zloděje a popravčího nástroje ze zištnosti, přijíždí s cílem s konečnou platnosti vyře?it zružení dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edwarda Bene?e a za Hitlera dodatečně vyhrát druhou světovou válkuž
Přijí?dí navázat osobní kontakty s možnými zištnými zemskými škůdci, jež by napomohli vyhovět žádosti o navrácení majetku, který jeho předci získali bezpříkladným zločinem - pobělohorskými konfiskacemi a z odměn za páchaná příkoří. Z téhož vyplývá, že se nejen k těmto zločinům, ale i k nedávným zločinům fašistického Německa, páchané proti českému národu, s cílem vyvra?dit český národ podobně jako Polabské Srby a korutanské Slovany, nyní i za bezosty?né spolupráce některých zemských škůdců, hlásí!
Nezapomeneme a uchováme si v paměti...... a útok za asistence zemských škůdců....

Velmi pobouřený© Zdeněk Patrick - Praha 2009

Lichten?tejnský Kníže Hans Adam II. přijede na Břeclavsko

Břeclavsko - Na náv?těvu Břeclavska přijede kníže Hans Adam II.
Lichten?tejnský vládce se dočká přijetí na radnicích v Mikulově i Břeclavi.
Zprávu o jeho příjezdu protentokrátní vlastenci zveřejnili 21. 6. 2009, v den výročí Popravy 27 českých pánů. 21. června si připomínají protestanti a celý český národ: památeční den popravy 27 českých pánů:
Ze stavu panského a zemanského byli popraveni
Jáchym Ondřej ?lik, Václav Budovec z Budova, Kry?tof Harant z Pol?ic a Bezdružic, Ka?par Kaplíř ze Sulevic, Jan Jessenius, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Bedřich z Bílé, Jindřich Ota z Losu, Vilém Konecchlumský, Bohuslav z Michalovic, Divi? Černín z Chudenic (jediný katolík) a mě??ané Valentin Kochan z Prachové, Tobiá? ?tefek z Koloděj, Kry?tof Kobr, Jan ?ultys, Maximilián Ho??álek, Václav Jizbický, Jindřich Kozel, Ondřej Kocour, Jindřich Řečický, Michal Vitman, ?imon Vokáč, Leander Rüpel a Jiří Haunschild. Na ?ibenici skončili Jan Kutnaur, ?imon Sužický a Nathanael Vodňanský.
Toho dne 21. 6. 1621, pod taktovkou popravčí komise vedené Lichn?tejnem zvítězila habsburská závist z nenasytné pa?ravosti, zá??, nenávist a podlost.
Potomek zloděje a popravčího nástroje ze zištnosti, přijíždí vyjednat zružení dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edwarda Bene?e!

Potomek vrahů Lichn?tejn nechal oznámit svoji ?náv?těvuž Břeclavska. Zpráva o jeho příjezdu byla načasována téměř na výroční den popravy českých pánů. Potomek Lichtensteina hodlá usilovat o konečně vyřešení zruženi dekretů československého prezidenta Dr. Edwarda Bene?e. Potomek popravčí komise Licht?tejnstejnského rodu, jenž se podílel a obohatil skrze Habsburky uzákoněnými kráde?emi, při na násilném běsnění a vyvra?dění nejušlechtilejšího jádra českého národa, následné násilné rekatolizaci, a zuřivé nenávisti, nemajícího v dějinách lidstva, mimo vyvra?ďovaní Polabských Srbů, či jihoamerických Indiánů obdoby, na jehož konci byla genocida a násilná germanizace zbytku českého národa, potvrdil svůj příjezd na Břeclavsko a Mikulova, kde bude slavnostně i s chotí přijat na magistrátu.

(http://www.denik.cz/z_domova/knize-hans-adam-ii-prijede-na-breclavsko-20090616.html)VERITAS historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, o. s.
Staroměstské popravy v roce 1621
115.06.09 Autor: PhDr. Vladimír SAKAŘ, CSc.
?Komise navrhovala, aby byl vedoucím celé této akce Maximilián Bavorský. Vše s ním prokonzultovali v Mnichově hrabě Hohenzollernský a Hegenmüller. Ti ještě předtím jednali v Pasově s českými katolickými emigranty - někdejším nejvyšším purkrabím Adamem ze ?ternberka a Slavatou a Martinicem. Vévoda Maximilián Bavorský s celým plánem souhlasil, odmítl však čistku v Čechách vést. Byla tedy ustavena pra?ská exekuční komise s Lichten?tejnem v čele?.


Vážení, zkuste napsat o nějakém etniku ?ijícímu v ČR... nedej Bož e... že je paká?í. Odměnou bud možnost osmi letého pobytu ?aláře s přísnou ostrahou. Pokud se však jedná o českou národnost, zdájí se být urážky žádoucí a kupodivu zaručeně beztrestné a hned skrze propagaci, jakkoliv dávno monarchiích a habsburským chaganům již odzvonilo, jiného knížete:
POLITIKA: Co Karel Sch. naučí českou politickou paká??
http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-co-karel-sch-nauci-ceskou-politickou-pakaz-fhp-/p_politika.asp?c=A090616_102243_p_politika_wag

Zpět do (nové)Evropy?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1856 hl.)
 
Ne (1188 hl.)
 
Možná (1141 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4185

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0