Nehorázná provokace

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 17. 06. 2009

Potomek šéfa popravčího komanda ze staroměstského náměstí Lichtenšteina, jenž vydělal na genocidě nejušlechtilejšího jádra českého národa, na vyhánění, genocidě a násilné rekatolizaci Čechů a Moravanů, přijíždí na Břeclavsko, kde chce s konečnou platností vyřešit Benešovy dekrety. Svůj příchod oznámil téměř v den výročí popravy českých pánů skrze protentokrátní mainstreamový tisk.

Potomek zloděje a popravčího nástroje ze zištnosti, přijíždí s cílem s konečnou platnosti vyřešit zrušení dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edwarda Beneše a za Hitlera dodatečně vyhrát druhou světovou válku?

Přijíždí navázat osobní kontakty s možnými zištnými zemskými škůdci, jež by napomohli vyhovět žádosti o navrácení majetku, který jeho předci získali bezpříkladným zločinem - pobělohorskými konfiskacemi a z odměn za páchaná příkoří. Z téhož vyplývá, že se nejen k těmto zločinům, ale i k nedávným zločinům fašistického Německa, páchané proti českému národu, s cílem vyvraždit český národ podobně jako Polabské Srby a korutanské Slovany, nyní i za bezostyšné spolupráce některých zemských škůdců, hlásí!

Nezapomeneme a uchováme si v paměti...... a útok za asistence zemských škůdců....

Velmi pobouřený© Zdeněk Patrick - Praha 2009

Lichtenštejnský Kníže Hans Adam II. přijede na Břeclavsko

Břeclavsko - Na návštěvu Břeclavska přijede kníže Hans Adam II.

Lichtenštejnský vládce se dočká přijetí na radnicích v Mikulově i Břeclavi.

Zprávu o jeho příjezdu protentokrátní vlastenci zveřejnili 21. 6. 2009, v den výročí Popravy 27 českých pánů. 21. června si připomínají protestanti a celý český národ: památeční den popravy 27 českých pánů:

Ze stavu panského a zemanského byli popraveni

Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Jan Jessenius, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Bedřich z Bílé, Jindřich Ota z Losu, Vilém Konecchlumský, Bohuslav z Michalovic, Diviš Černín z Chudenic (jediný katolík) a měšťané Valentin Kochan z Prachové, Tobiáš Štefek z Koloděj, Kryštof Kobr, Jan Šultys, Maximilián Hošťálek, Václav Jizbický, Jindřich Kozel, Ondřej Kocour, Jindřich Řečický, Michal Vitman, Šimon Vokáč, Leander Rüpel a Jiří Haunschild. Na šibenici skončili Jan Kutnaur, Šimon Sužický a Nathanael Vodňanský.

Toho dne 21. 6. 1621, pod taktovkou popravčí komise vedené Lichnštejnem zvítězila habsburská závist z nenasytné pažravosti, zášť, nenávist a podlost.

Potomek zloděje a popravčího nástroje ze zištnosti, přijíždí vyjednat zrušení dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edwarda Beneše!

Potomek vrahů Lichnštejn nechal oznámit svoji "návštěvu" Břeclavska. Zpráva o jeho příjezdu byla načasována téměř na výroční den popravy českých pánů. Potomek Lichtensteina hodlá usilovat o konečně vyřešení zrušeni dekretů československého prezidenta Dr. Edwarda Beneše.

Potomek popravčí komise Lichtštejnského rodu, jenž se podílel a obohatil skrze Habsburky uzákoněnými krádežemi, při na násilném běsnění a vyvraždění nejušlechtilejšího jádra českého národa, následné násilné rekatolizaci, a zuřivé nenávisti, nemajícího v dějinách lidstva, mimo vyvražďovaní Polabských Srbů, či jihoamerických Indiánů obdoby, na jehož konci byla genocida a násilná germanizace zbytku českého národa, potvrdil svůj příjezd na Břeclavsko a Mikulova, kde bude slavnostně i s chotí přijat na magistrátu.

(https://www.denik.cz/z_domova/knize-hans-adam-ii-prijede-na-breclavsko-20090616.html)VERITAS historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, o. s.
Staroměstské popravy v roce 1621

115.06.09 Autor: PhDr. Vladimír SAKAŘ, CSc.

"Komise navrhovala, aby byl vedoucím celé této akce Maximilián Bavorský. Vše s ním prokonzultovali v Mnichově hrabě Hohenzollernský a Hegenmüller. Ti ještě předtím jednali v Pasově s českými katolickými emigranty - někdejším nejvyšším purkrabím Adamem ze Šternberka a Slavatou a Martinicem. Vévoda Maximilián Bavorský s celým plánem souhlasil, odmítl však čistku v Čechách vést. Byla tedy ustavena pražská exekuční komise s Lichtenštejnem v čele".


Vážení, zkuste napsat o nějakém etniku žijícímu v ČR... nedej Bože... že je pakáží. Odměnou bud možnost osmi letého pobytu žaláře s přísnou ostrahou. Pokud se však jedná o českou národnost, zdájí se být urážky žádoucí a kupodivu zaručeně beztrestné a hned skrze propagaci, jakkoliv dávno monarchiích a habsburským chaganům již odzvonilo, jiného knížete:

POLITIKA: Co Karel Sch. naučí českou politickou pakáž?

https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-co-karel-sch-nauci-ceskou-politickou-pakaz-fhp-/p_politika.asp?c=A090616_102243_p_politika_wag

Zpět do (nové)Evropy?