| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Uvězněná planeta III. /prozatím dokončení
Vydáno dne 18. 01. 2008 (3776 přečtení)

Třetí oko - Lobsang Rampa

?Po sestupu do jedné z krypt v Lhase jsem spatřil tři rakve z černého kamene, ozdobené rytinami a nápisy. Nebyly zavřené. Kdy? jsem pohlédl dovnitř, zatajil se mi dech.?
?Pohleď, můj synu,? řekl mi star?í kněz. ??ili jako bohové v na?í zemi (v Tibetu) v dobách, kdy zde nebylo hor. Chodili po na?í půdě, kdy? je?tě moře omývalo na?e břehy a kdy? jiné hvězdy zářily na na?ich nebesích.
se dobře, nebo? jenom zasvěcenci je viděli.?
(Jitro kouzelníků - J. Bergier, L. Pauwels)..Uvězněná planeta III. /dokončení

Indická pevninská kra se po nárazu podsouvá pod asijský kontinent a způsobuje vrásnění himálajského masivu. Tibet je nav?dy oddělen od vod oceánu. Himaláje postupně vystupují nad povrch (d a mění se ve vysokohorské pohoří (dnes 8000 metrů vysoké) oddělující právě ty oblasti, je? nyní známe jako pou?? Gobi. Mění se nejen klima, ale i toky řek a vzápětí následuje postupně vysychání. Dlouhodobý proces přeměny úrodných ploch v nehostinnou pou?tní krajinu mů?e být, společně se změnou klimatu, jedním z důvodů vymizení ve?keré flóry a fauny.

asi 80 milionů

V uhelných vrstvách starých několik milionů let (v Německu) byl nalezen v roce 1885 (dr. C. Gurltem) kovovou krychli nesoucí znaky opracování. Váha krychle 785 gramů, v dělící rovině - kolem celé krychle se táhl několik milimetrů hluboká rýha - snad zářez. Slo?ení: ocel (slitina ?eleza a uhlíku od 0,1 a? 1,8%) s příměsí niklu a hliníku (neznámého mno?ství). Nedostatek síry signalizuje jisté přírodní nedopatření - nebo? se prý jednalo o meteoritický materiál. Ocelová kostka byl deponována v muzeu rakouského Solnohradu (vyněmčeno na Salzburk).
V roce 1910 se ji? tato zajímavost v inventáři muzea nenacházela. Zmizela beze stopy a s ní kupodivu i v?echny záznamy z období 1886 -1810.
Připomeňme si pro úplnost, ?e se se v?í pravděpodobností jedná o obří krystal, je? si mů?eme v libovolném mno?ství prohlédnout i v národním muzeu v Praze.

75 milionů let - pozdní křída

Tyranosaurus rex pouze na severoamerickém kontinentu.
Největ?í maso?řavý veleje?těr v?ech dob dorůstal délky a? 15 metrů. Jeho lebka 1,5 metrů veliká skrývala mozek velikosti mozku malého dítěte. Pilovité lehce zahnuté zuby, 20 cm dlouhé, dodnes budí úctu.
Tyranosaurus rex a býlo?ravý triceratops patřili k poslednímu druhu je?těrů, kteří náhle zmizeli, pravě tehdy, kdy? se nalézali ve svém vrcholném období.

cca 65 milionů let - pozdní křída? - Francie

Ve vrstvách je? odpovídají pozdní křídě byly nalezeny (1968 nálezci Y. Druet a H. Salfati u Saint-Jean de Livet - Francie) několika kovových tlustostěnných trubek oválného průřezu. Trubky byly sice stéjného tvaru, nicméně se li?ili od sebe svojí délkou i průřezem.

65,5 milonů let vyhynutí dinosaurů

Měsíc dopadá na Zem - pozor nepodlo?ená Höerbirgerova teorie
Pozůstatek pádu obřího kosmického objektu (cca 10 km v průměru) je pravděpodobně Chicxulubský kráter (180 km v průměru) v oblasti Yucatanu v Mexickém zálivu jeho? dvě třetiny jsou skryty vodami oceánu. Sauři vymírají náhle a s nimi 70 a? 80% ve?kerého ?ivoči?ného druhu. Nálezy koster malých savců.
Ve vrstvách, je? pocházejí z přelomu druhohor a třetihor (období triasu - křídy), byla nalezena vrstva Iridia o mocnosti a? 6 cm. Tento nález hovoří nejen o spadu vzácných kovů, je? se bě?ně na povrchu Země v takové míře nevyskytuje, ?e lze uva?ovat o mo?né vesmírné katastrofě, je? postihla tuto planetu.
Srá?ka s kosmickým tělesem?
Nelze nevzpomenout planetu, je? se dle nepodlo?ené tibetské legendy vynořila z hlubin vesmíru a dotkla se ?ikmo Země. V?e se otřásalo, vody slapovými silami byli zvedány a přelévány, elektromagnetické bouře a vichry ničily v?e, co stálo v cestě.
Země byla vymr?těna ze své původní dráhy a její otáčení kolem své osy se podstatně zpomalilo.
Nav?dy zmizely mnozí tvorové., ale i pradávné obří civilizace, po nich? nezůstane takřka ani stopy.
Mimo těch, je? budou mnohem později nalezeny, jen a jen proto, aby mátly pracující lid.
Taková katastrofa by zcela jistě načas poru?ila i ochranné vrstvy a tvrdé záření by zasáhlo v?e svými smrtícími účinky.
Dinosauří vejce skutečně vykazují záporné mutace, je? ve svém důsledků způsobily vyhynutí plazů a saurů. Vejce mají dvojí, ale i vícenásobnou skořápku.
Mutace byly zřejmě způsobeny naru?enou ochranou vrstvou a zvý?enou intenzitou dopadajícího kosmického záření. K takovému rezumé se konečně dopracovali, na podkladě svých posledních vědeckých výzkumů, i vědečtí experti. ¨

Ozónová díra předpotopních rozměrů? Kosmický útok? Slibně se rozvíjející se civilizace prezentující svoji úroveň na v Marcahuasí a kamenech z Icy, nemilosrdně zničena? Byly zničeny i následnická společenství, jejich? stopy budou jednou nalezeny, společně s následky válečných operací - i na Měsíci.?

65 mil. let Yukatánský poloostrov Mexiko

Při vyhodnocování snímku NASA (1991) z oblasti Yukatánského poloostrova bylo patrné, ?e obrovský meteorit spadl do těchto míst. Podle ?těrkových usazeni a roztavené horniny ve vrstvách terciéru a křídy byl určen čas dopadu i dvouset kilometrový prstenec okrajů nárazové zóny.
Objevují se men?í ?ivočichové.

61,5 milionů let - třetihory

Věk nejstar?ích savců

50 milionů let

V kameni nalezená "automobilová svíčka". Známý rentgenový snímek velmi tvrdého materiálu pocházející z období 10 - 50 milionů let vykazuje strukturu podobnou automobilové svíčce.

30 milionů let - (oligocén 30 - 25 mil. let) Do tohoto období kladou romantičtí archeologové nalezený meteorit, jen?prý prokazatelně nese stopy opracování (místo nálezu Australie). Bohu?el opět musím připomenout sbírky Národního Muzea v Praze, kde jsou obří krystaly, jakoby je zpracovala strojní hoblovačka. Nicméně pravidelné "rýhy" vznikly krystalizací. Tedy přirozeného původu.

25 milion; let (miocén 25 -13 mil. let)

tropické klima
Severní moře zaplavuje část "Anglie, Belgie, Holandska, Německa", Atlantik západní části "Francie".
Středozemní moře sahá a? do Čech

Třetí oko - Lobsang Rampa

?Po sestupu do jedné z krypt v Lhase jsem spatřil tři rakve z černého kamene, ozdobené rytinami a nápisy. Nebyly zavřené. Kdy? jsem pohlédl dovnitř, zatajil se mi dech.?
?Pohleď, můj synu,? řekl mi star?í kněz. ??ili jako bohové v na?í zemi (v Tibetu) v dobách, kdy zde nebylo hor. Chodili po na?í půdě, kdy? je?tě moře omývalo na?e břehy a kdy? jiné hvězdy zářily na na?ich nebesích.
se dobře, nebo? jenom zasvěcenci je viděli.?
Uposlechl jsem a byl zároveň fascinován i zdě?en. Tři nahá těla pokrytá zlatem le?ela před mýma očima. Ka?dý z jejich rysů byl ve zlatě přesně vyznačen. Byli ale obrov?tí. ?ena měřila přes tři metry a největ?í z mu?ů ne méně ne pět metrů. Měli velké hlavy, lehce ku?elovité na temeni, úzkou čelist, malá ústa a tenké rty. Nos měli dlouhý a jemný, oči rovné a hluboko polo?ené...
Prozkoumal jsem víko jedné z rakví. Byla v něm vyryta mapa nebes s podivnými hvězdami.
Kdysi dávno, před tisíci a tisíci lety, byly dny krat?í a teplej?í. Vytvořily se velkolepé civilizace a lidé byli moudřej?í ne? dnes.
Z vněj?ího prostoru se vynořila planeta, je? se ?ikmo dotkla Země. Vichry rozbouřily moře, je? se pod různými gravitačními nápory vylila na Zemi. Voda pokryla svět otřásaný zemětřesením a Tibet přestal být teplou zemí, sídlem uprostřed moře.?
(Jitro kouzelníků - J. Bergier, L. Pauwels)..Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0