Uvězněná planeta III. /prozatím dokončení

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 18. 01. 2008

Třetí oko - Lobsang Rampa

?Po sestupu do jedné z krypt v Lhase jsem spatřil tři rakve z černého kamene, ozdobené rytinami a nápisy. Nebyly zavřené. Když jsem pohlédl dovnitř, zatajil se mi dech.?
?Pohleď, můj synu,? řekl mi starší kněz. ?žili jako bohové v naší zemi (v Tibetu) v dobách, kdy zde nebylo hor. Chodili po naší půdě, když ještě moře omývalo naše břehy a když jiné hvězdy zářily na našich nebesích.
se dobře, neboť jenom zasvěcenci je viděli.?
(Jitro kouzelníků - J. Bergier, L. Pauwels)..Uvězněná planeta III. /dokončení

Indická pevninská kra se po nárazu podsouvá pod asijský kontinent a způsobuje vrásnění himálajského masivu. Tibet je navždy oddělen od vod oceánu. Himaláje postupně vystupují nad povrch (d a mění se ve vysokohorské pohoří (dnes 8000 metrů vysoké) oddělující právě ty oblasti, jež nyní známe jako poušť Gobi. Mění se nejen klima, ale i toky řek a vzápětí následuje postupně vysychání. Dlouhodobý proces přeměny úrodných ploch v nehostinnou pouštní krajinu může být, společně se změnou klimatu, jedním z důvodů vymizení veškeré flóry a fauny.

asi 80 milionů

V uhelných vrstvách starých několik milionů let (v Německu) byl nalezen v roce 1885 (dr. C. Gurltem) kovovou krychli nesoucí znaky opracování. Váha krychle 785 gramů, v dělící rovině - kolem celé krychle se táhl několik milimetrů hluboká rýha - snad zářez. Slo?ení: ocel (slitina železa a uhlíku od 0,1 až 1,8%) s příměsí niklu a hliníku (neznámého množství). Nedostatek síry signalizuje jisté přírodní nedopatření - neboť se prý jednalo o meteoritický materiál. Ocelová kostka byl deponována v muzeu rakouského Solnohradu (vyněmčeno na Salzburk).
V roce 1910 se již tato zajímavost v inventáři muzea nenacházela. Zmizela beze stopy a s ní kupodivu i všechny záznamy z období 1886 -1810.
Připomeňme si pro úplnost, že se se vší pravděpodobností jedná o obří krystal, jež si můžeme v libovolném množství prohlédnout i v národním muzeu v Praze.

75 milionů let - pozdní křída

Tyranosaurus rex pouze na severoamerickém kontinentu.
Největší maso?řavý veleje?těr všech dob dorůstal délky až 15 metrů. Jeho lebka 1,5 metrů veliká skrývala mozek velikosti mozku malého dítěte. Pilovité lehce zahnuté zuby, 20 cm dlouhé, dodnes budí úctu.
Tyranosaurus rex a býlo?ravý triceratops patřili k poslednímu druhu ještěrů, kteří náhle zmizeli, pravě tehdy, když se nalézali ve svém vrcholném období.

cca 65 milionů let - pozdní křída? - Francie

Ve vrstvách jež odpovídají pozdní křídě byly nalezeny (1968 nálezci Y. Druet a H. Salfati u Saint-Jean de Livet - Francie) několika kovových tlustostěnných trubek oválného průřezu. Trubky byly sice stéjného tvaru, nicméně se ližili od sebe svojí délkou i průřezem.

65,5 milonů let vyhynutí dinosaurů

Měsíc dopadá na Zem - pozor nepodlo?ená Höerbirgerova teorie
Pozůstatek pádu obřího kosmického objektu (cca 10 km v průměru) je pravděpodobně Chicxulubský kráter (180 km v průměru) v oblasti Yucatanu v Mexickém zálivu jehož dvě třetiny jsou skryty vodami oceánu. Sauři vymírají náhle a s nimi 70 až 80% veškerého živoči?ného druhu. Nálezy koster malých savců.
Ve vrstvách, jež pocházejí z přelomu druhohor a třetihor (období triasu - křídy), byla nalezena vrstva Iridia o mocnosti až 6 cm. Tento nález hovoří nejen o spadu vzácných kovů, jež se běžně na povrchu Země v takové míře nevyskytuje, že lze uvažovat o možné vesmírné katastrofě, jež postihla tuto planetu.
Srá?ka s kosmickým tělesem?
Nelze nevzpomenout planetu, jež se dle nepodlo?ené tibetské legendy vynořila z hlubin vesmíru a dotkla se šikmo Země. Vše se otřásalo, vody slapovými silami byli zvedány a přelévány, elektromagnetické bouře a vichry ničily vše, co stálo v cestě.
Země byla vymr?těna ze své původní dráhy a její otáčení kolem své osy se podstatně zpomalilo.
Navždy zmizely mnozí tvorové., ale i pradávné obří civilizace, po nichž nezůstane takřka ani stopy.
Mimo těch, jež budou mnohem později nalezeny, jen a jen proto, aby mátly pracující lid.
Taková katastrofa by zcela jistě načas poružila i ochranné vrstvy a tvrdé záření by zasáhlo vše svými smrtícími účinky.
Dinosauří vejce skutečně vykazují záporné mutace, jež ve svém důsledků způsobily vyhynutí plazů a saurů. Vejce mají dvojí, ale i vícenásobnou skořápku.
Mutace byly zřejmě způsobeny naruženou ochranou vrstvou a zvýšenou intenzitou dopadajícího kosmického záření. K takovému rezumé se konečně dopracovali, na podkladě svých posledních vědeckých výzkumů, i vědečtí experti. ¨

Ozónová díra předpotopních rozměrů? Kosmický útok? Slibně se rozvíjející se civilizace prezentující svoji úroveň na v Marcahuasí a kamenech z Icy, nemilosrdně zničena? Byly zničeny i následnická společenství, jejichž stopy budou jednou nalezeny, společně s následky válečných operací - i na Měsíci.?

65 mil. let Yukatánský poloostrov Mexiko

Při vyhodnocování snímku NASA (1991) z oblasti Yukatánského poloostrova bylo patrné, že obrovský meteorit spadl do těchto míst. Podle ?těrkových usazeni a roztavené horniny ve vrstvách terciéru a křídy byl určen čas dopadu i dvouset kilometrový prstenec okrajů nárazové zóny.
Objevují se menší živočichové.

61,5 milionů let - třetihory

Věk nejstarších savců

50 milionů let

V kameni nalezená "automobilová svíčka". Známý rentgenový snímek velmi tvrdého materiálu pocházející z období 10 - 50 milionů let vykazuje strukturu podobnou automobilové svíčce.

30 milionů let - (oligocén 30 - 25 mil. let) Do tohoto období kladou romantičtí archeologové nalezený meteorit, jen?prý prokazatelně nese stopy opracování (místo nálezu Australie). Bohužel opět musím připomenout sbírky Národního Muzea v Praze, kde jsou obří krystaly, jakoby je zpracovala strojní hoblovačka. Nicméně pravidelné "rýhy" vznikly krystalizací. Tedy přirozeného původu.

25 milion; let (miocén 25 -13 mil. let)

tropické klima
Severní moře zaplavuje část "Anglie, Belgie, Holandska, Německa", Atlantik západní části "Francie".
Středozemní moře sahá až do Čech

Třetí oko - Lobsang Rampa

?Po sestupu do jedné z krypt v Lhase jsem spatřil tři rakve z černého kamene, ozdobené rytinami a nápisy. Nebyly zavřené. Když jsem pohlédl dovnitř, zatajil se mi dech.?
?Pohleď, můj synu,? řekl mi starší kněz. ?žili jako bohové v naší zemi (v Tibetu) v dobách, kdy zde nebylo hor. Chodili po naší půdě, když ještě moře omývalo naše břehy a když jiné hvězdy zářily na našich nebesích.
se dobře, neboť jenom zasvěcenci je viděli.?
Uposlechl jsem a byl zároveň fascinován i zdě?en. Tři nahá těla pokrytá zlatem ležela před mýma očima. Každý z jejich rysů byl ve zlatě přesně vyznačen. Byli ale obrovští. žena měřila přes tři metry a největší z mužů ne méně ne pět metrů. Měli velké hlavy, lehce kuželovité na temeni, úzkou čelist, malá ústa a tenké rty. Nos měli dlouhý a jemný, oči rovné a hluboko položené...
Prozkoumal jsem víko jedné z rakví. Byla v něm vyryta mapa nebes s podivnými hvězdami.
Kdysi dávno, před tisíci a tisíci lety, byly dny kratší a teplejší. Vytvořily se velkolepé civilizace a lidé byli moudřejší než dnes.
Z vnějšího prostoru se vynořila planeta, jež se šikmo dotkla Země. Vichry rozbouřily moře, jež se pod různými gravitačními nápory vylila na Zemi. Voda pokryla svět otřásaný zemětřesením a Tibet přestal být teplou zemí, sídlem uprostřed moře.?
(Jitro kouzelníků - J. Bergier, L. Pauwels)..