| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část
Vydáno dne 06. 02. 2007 (3266 přečtení)

?..osm mu?ův ?lo, velkých stra?livých, nebo? v?ickni a jeden ka?dý z nich byl bez hlavy, majíce na nohou boty tě?ké a ostruhy a ti svou chůzí vět?í třeskot činili ne?li celé předcházející vojsko jízdné...?Akce "Dobytčí trh" 3. část

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Nicméně ná? příběh je?tě zdaleka nekončí. Za kavalerií seřazenou ?v pěkném pořádku? a pravděpodobně samohybným obrněncem

?..osm mu?ův ?lo, velkých stra?livých, nebo? v?ickni a jeden ka?dý z nich byl bez hlavy, majíce na nohou boty tě?ké a ostruhy a ti svou chůzí vět?í třeskot činili ne?li celé předcházející vojsko jízdné...?

Sny generálů typu Sodoma Gomora o geneticky vy?lechtěné profesionální techno armádě kyborgů, (biorobotů, kdy? základním materiálem je lidský fenomén), jakoby se cvičně zhmotnili právě ve středověké Praze.

Právě zde je mo?ná jedna z mo?ných dominant příběhu. Snad i proto, ?e má svoji nezávislou paralelu i v jiných historických dobách. Přičem? lze s úspěchem pochybovat o dodatečné úpravě zainteresovanými desinformačními agenturami, je? ?s nikým nekamarádí?.

Praha 30. června 2003 ČTK

Armáda USA se netají vizemi o propojení lidského mozku s řídícími systémy bojových strojů, například letadla. Alan Rudolph je koordinátorem dvouletého výzkumného projektu Brain Machine Interface (rozhraní mozek-stroj).
DARPA na něj loni vyčlenila 24 milionů dolarů, téměř 10 procent svého rozpočtu. "Mů?e přijít den, kdy spolu budou na dálku komunikovat dva lidské mozky," cituje Rudolpha presti?ní vědecký časopis Nature.

Výzkumné laboratoře vyvíjí rozhraní člověk_člověk, člověk _stroj, stroj_člověk umo?ňující přenos obrazu, povelů, zvuků a signálů. Filmový terminátor kří?ený s robo_copem a cvičeným potkanem. S pamě?ovým čipem v mozku, umělým hypokampem, jemu? lze snadno obměnit ve?kerý databázový systém příkazovými elektrodami pevně zabudovanými v lebce, respektive v mozku.

Co záva?ného se přihodilo, ?e vedoucí projektu DARPA Alan Rudolph, pod?éf a mluvčí hlavní výzkumné a vývojové organizace amerického ministerstva obrany, se ji? nikterak netají odpornými vizemi padouchů?
Nebo snad provádí pouze rekognizaci terénu pro je?tě zrůdněj?í systémové zhovadilosti?
Humornou argumentaci o etických zábranách mů?eme ji? dávno zcela zanedbat.
Nic takového, mimo zarytého mlčení, ji? neexistuje.

?Roku 1559 v zemi markraběte brandenburského v čas ?ní, kdy? oves od dělníkův ji? sekán býti měl, prve ne? na pole do?li, spatřili patnácte mu?ův neobyčejné a hrozné velikosti, bez hlav v?ichni, jako by kosíce obilí. Jeden přes druhého sekajíc, hřmot a skřípění kos do daleka sly?án byl, av?ak ani jedno stéblo ovsa pora?eno nebylo.

Zdaleka, ze zámku i města se seběhlo mno?ství lidí a ti smělej?í se těch zázračných sekáčů vyptávali, ale ti neodpovídajíc své dílo konali.
Ano, jsouce některými odvá?livci rukama chytáni, vytrhujíc se, dále oves jakoby sekali...?
Marek Byd?ovský z Florentína
Svět za tří českých králů

Jakkoliv mezi oběma příběhy le?í dvanáct let a dostatečně velký lán země, je zřejmé, ?e protagonisté obou příběhů mají společného jmenovatele - bezhlavé bytosti neobyčejné a hrozné velikosti.

Podobné bytosti se v minulosti objevily i na mnoha jiných místech i dobách. Jedním z takových míst je deta?ované pracovi?tě Blanických rytířů v hoře zvané Čistá u Svitav.
Jedná se očividně o bezproblémovou samostatnou jednotku bezhlavých rytířů ohromné velikosti, kteří přispěchají na pomoc Svatováclavskému vojsku, je? bude v kritických dobách ?Počátku konce časů? ji? operovat v Praze. Společně s dal?ími horskými slovansko-keltskými útvary. Kdy? zázračná zbraň svatého Prokopa ? jeho svatá berla, vymete poslední zbytky nepřátel a německých hord, skrývajících se v sázavských skalách, mimo ná? reálný čas.

Kdy? celý rynk pře?li, velký oheň v prostřed toho rynku před kostelem Bo?ího těla v jednom okam?ení povstal. Z jedné strany toho ohně velká hromada truhel a z druhé strany mnoho sudův, v jakých obyčejně do le?ení prach ručniční se vozí stálo i le?elo.

Nic není děláno tajně - ve skrytu temnot.

Naopak. Domorodci musí sakra vidět, ?e protagonisté časového průniku mají v?e spolehlivě pod kontrolou! Celý prostor, zejména Kaple Bo?ího těla, je ozářen dostatečně jasným a velkým světlem v podobě ohně. Neznámí vetřelci ?obezřetně? neporu?ili ?ádný ?vládní výnos o povinném osvětlení vozidel?. První takový, je? se zabývá touto tematikou, ve?el ve v?eobecnou známost ji? ve 12. stoletím.
V nočním čase musel toti? v Českých zemích před ka?dým povozem kráčet sluha s dostatečně planoucí, nicméně bezpečnou, jiskry neprskající pochodní (Po roce 1613 Rudolf II. vydal závazný pokyn pro povinné noční osvětlení ve v?ech městech.).

K tomu ohni nenadále přijel velký vůz, do něho? byly ty truhly i sudy naházeny a ten ale nebyl vozen za tím vojskem jízdním, ale zpátkem se obrátil k novopra?skému domu radnímu do ?iroké ulice.

Zatímco vojsko jízdné neurčitého počtu směřovalo překvapivě směrem ke klá?teru na Slovanech (simultánně směrem na Slupi a městskou bránou dále na Nov sьelo - Nové sídlo - zkrátka do Nuslí, či přes Vy?ehrad na Pankrác), ji? dříve avizovaný velký obrněný vůz byl u Kaple Bo?ího těla spě?ně nalo?en materiálem, je? středověkým pozorovatelům připomínal truhly a sudy, aby se okam?itě otočil a uháněl zpět směrem k Novoměstské radnici. Respektive, aby zmizel kdesi ?v ?iroké ulici? (?iroké ulici?). Snad někde v místech, kde v budoucnosti bude Národní třída.

Dal?í osudy jízdného vojska, bezhlavých rytířů a ?něčím? ta?eného obrněnce není zřejmě z pohledu radních pánů, radno více vzpomínat. A tak nebýt pana Slavaty, odnesli by si mnohé utajované skutečnosti páni radní do hrobu.
Někteří výtečníci mo?ná i do pekel.
Rozhodně se mnoho ze zásadních informací stejně vytratilo beze stopy do ?ádoucího ztracena, nebo? svědectví ?méně? hodnotných svědků nebyla brána v potaz.
Včetně nejdůle?itěj?ích svědectví bezprostředně očitých svědků ? druhých a zejména třetích nočních hlídek.
Ponocným i strá?cům u nedalekých městských bran bych naopak bez váhání polo?il mno?ství dotěrných otázek. A pátral bych dále. Nebo? z přítmí zpovědnic by...


Pokračování pří?tě


Akce "Dobytčí trh" 2. část
Akce "Dobytčí trh" 1. část


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0