| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Ten, kdo se skrývá...
Vydáno dne 11. 05. 2010 (3902 přečtení)

Sedím opět pod usilovně množícími se chemtrails, nedaleko místa, kam za mnou před několika málo roky přijuchala zelená koule, létající, jak to jen říci - s relativistickými efekty. Když v jiné dny, respektive 1 x za noc, se vyskytovala krátce i nedaleko chaty. Vždy v přesný čas. Dnes se to zdá být i mně až odtažité nepravděpodobné téma. A tak z téhož úhlu, ze kterého na mne rádi pohlíží nejen mí úhlavní přátelé, ale někdy i mí blízcí.

Lhostejno, zda věří, nevěří, vycházíme-li z přesvědčení, že mysl lidské bytosti, i ona sama, není a nemůže být... Aneb odkud vítr vlastně fouká?

vložil admin - 2010 Praha

...jen otázkou víry, nýbrž pravdivého poznání. Protože, ač předtím viděli téměř totéž, zajímavou shodou okolností mohu na vlastní oči sledovat proces samovolného pronikání naučené nevědomosti do vstřícného a zřejmě ustrašeného organizmu, aby logika a rozum byly snadno vytěsněny do blahodárného poklidu, skrze strach z nepoznaného. Přesto je nepochopitelné, jak snadno a rychle tak lze učinit. neboť i ti, co společně se mnou, dokonce několikrát, onen jev z bezprostřední vzdálenosti (sice nikoli slabých půl metru), z nějakých dvaceti metrů (ale i blíže), letící cca v osmi metrech, raději zapomenou. Spíše programově nejeví zájem.

Nehovoří o tom! Aby sami v sobě snadněji vytěsnili sama sebe?

Byť za temných nocí, a zcela podvědomě, tak jako já, omezili noční výlety kolem onoho zcela prachobyčejného místa.

Přemýšlím rovněž nad, až průmyslově vygenerovanými hlupáky, kteří za odměnu, jiní ze své pravé niterné podstaty idiotské nevzdělatelnosti útočili, aniž mimo směrnice vůbec tužili "odkud vlastně vítr fouká", aby naopak jejich soudruzi, jak na běžícím pásu vyráběli falzifikáty a marné výmysly, aby o to snaději pronikali ke skutečnostem. S cílem okamžitě je utajit a atakovat, osočovat, vyhrožovat nositelům informace. To je jediný zisk jejich ubohého počínání. Možná s cílem pobavit se svými marnostmi z hlubokosti své podivně pojaté rozkoše a nezřízené touhy, alespoň na chvilku ovládnout okolí skrze matoucí lži. Bohužel byl tak marně a zcela "profláknut" čas možné všeobecné přípravy. Nyní již bohužel nastal čas diametrálně odlišný.

Ale i to je poučné zobrazení všeobecné neúpřímnosti, včetně věrného obrazu minulého i současného stavu společnosti. A uvažuji-li internet, pak lze dokonce odvozeně od novinářských projevů snadno posoudit i úroveň 3 - 8% elity, jež si u nás internet může dovolit:

Nebo v případě, jsa nad míru vzdělaným šamanem římsko - Dagonovy Mitry, mohu spoluobčanům, objektivně slabším v historii, dokonce tvrdit (tuším, že ČT1 v programu "Paměť národa", v předvečer bezprecedentního výročí porážky německého fašizmu (či chcete-li nacizmu), ve své nanicovaté bezduchosti a zřejmě místo lásky, pln hořké nenávistí k bližnímu svému, že to byl vždy ruský militarizmus, který vždy ohrožoval Evropu. I když přiznávám, že při neznalosti souvislostí, z pohledu Adolfa Hitlera a jeho vyznavačů, při dokonalé úpravě ministerstvem Josefa Goeblese, to tak skutečně může, zpoza, či dnes i uvnitř čtvrté tisícileté veleříše skutečně vypadat.

Aby zároveň, snad v příhodném čase vstřícné genocidy (v tomtéž mrzutě xenofobním programu) naši milí sou_světoobčané, hovořili o nepřijatelnosti českého slova "cizinci", jež prý nesmí být, v souvislosti s nově příchozími obyvateli Čech a Moravy, nadále používáno, co slovo odporné, šovinistické a xenofobní! Oj, oj, snový zážitek, podobně jako tvrzení, že v komunistických hospodách byl prý k mání jen nepříliš v dobré míře čepovaný nechutný plzeňský mok, a jednotně, všude stejně chutnající guláš (za 6 Kč) a kolem dokola nekonečné fronty na nedostatkové knížky (cca 10 - 20 Kč/kus) a na banány a pomeranče (cca 4 Kč/kg). A jen mí přátelé dobře vědí, jak vřelý a upřímně míněný byl můj vztah k tomuto? Nyní v porovnání s novými poznatky, ovlivněn zejména i čerstvými zkušenostmi z časů konce radostného dovybudování gangsterského faš_kapitalizmu "s nelidskou tváří", velice vstřícnému, mírumilovnému a patrně všestranně mě oddanému břídilskému uskupení stárnoucích politických tatíků s bezzubým Krakenem v Mauzoleu (Kterým však? A to zdůrazňuji? Stále věřím každé slovo. Hlavně ta, která nevyslovili.).

A mohl bych vyprávět!

Nicméně ti, co nikoli vlastní vinou neznají, mimo propagaci legalizace marihuany, vůbec nic, ba ani skutečné dějiny Evropy, už vůbec Světa, či nedej Bože vlastního národa, byť o to snadněji kálejí do vlastního hnízda, neuvěří Pravdě ani za pytlík GM bonbonů? Snad, jen za právě z Afgánistánu čerstvý svatováclavský UCK joint ze snaživě organizovaného dovozu, jehož bezpečnost střeží jednotky NATO.

Z téhož důvodu správnější orientace předesílám, že následující angl. řádky jsou dílem převzaté, dílem, přeložené do češtiny a bude-li zájem, pak je dodatečně zveřejním v plném znění. Včetně (prý přesné) kopie zvukového záznamu: Připomínám rovněž, že se neztotožňuji nikoli s obsahem, ale v důsledku součtu mnoha rozporů i způsobu zveřejnění této zprávy i významově nesouměřitelných skutečností. To vše v časech všemožného konce utajovaných pařátů. Z téhož důvodu považuji text za velmi sporný (proto se příliš nehrnu jej vložit na své stránky).

Nikoli však nezajímavý:

K témuž, chci poznamenat, že v dřevních časech "radostného budování internacionalisticky orientovaného tábora míru", kdy TV vysílání jednoho programu bylo časově omezené a blízké zahájení slibného "bušení do hlav" signalizoval monoskop, se nejméně dvakrát objevil monoskop zcela neznámé provenience. O jednom z nich bylo rudoprávníky hovořeno, jako o monoskopu "Kapského města" (Hlavní město tehdy nepřátelské Jihoafrické republiky.). Monoskop vytěsnil domorodce v kvalitní úrovni trvající nejméně cca 10 min. To vše na UV KSČ odborníky přísně sledované jednoprogramové TV. Pro mladší čtenáře: Podotýkám, že v dostatečně střežené socialistické podvelmoci. Nad poměry a očekávání monoskop KM trčel na ČB obrazovce tedy příliš, příliš dlouho. A vysvětlení pošlo z mizerné jakosti, jak ostatně dodnes mají ve zvyku i jejich zdární synové.

V sobotu 22. listopadu 1977 v 17 : 10 bylo na cca šest minut násilně přerušeno přímé vysílání večerních zpráv britské televizní společnosti ITV. Zcela se vytratilo celkem pět vysílačů v pásmu UHF, přičemž vysílač v Haminngtonu byl považován za velmi silný. Zdroj signálu nebylo možno detekovat a jak později usoudili přivolaní odborníci, jednalo se buď o žert, nebo bludný přenos. Samotné "pirátské" vysílání, zase až tak žertovné nebylo: Bude-li z řad čtenářů zájem zveřejním plný text v anglické verzi, v českém překladu, včetně zvukové nahrávky (nenechte se prosím plést zprofanovaným slovem "Aštar"): Jakkoliv, jak jsem již několikrát potvrdil, mám k témuž své výhrady a bohužel stále nikoli sobě rovného (míním dostatečně spolehlivého) oponenta.

This is the voice of Vrillon a representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years, you have seen as lights in the skies. We speak to you now in peace and wisdom as we have done to your Brothers, and sisters all over this your planet Earth...

Toto je hlas Vrillona, zastupujícího Aštar galaktické velitelství, hovořící k vám. Po mnoho roky jste nás vídali jako světla na obloze. Nyní k vám hovoříme v míru a moudrosti, jak jsme rozhodli:

Ke všem vaším bratřím a sestrám na celé vaši planetě Zemi...

Toto je postup, kdy smíte sdílet "probuzení", neboť vaše planeta přechází do Nového věku (znamení) Vodnáře.

Hlas, který přerušil vysílání je to jediné, co se z TV vysílání kupodivu údajně dochovalo. Zařadil bych jej do skupiny elektronicky kovové hlasové modulace, získaný pomocí syntetizátoru, s nepatrným halovým efektem. Navíc místy mírně střihnutý elektronickým rozmítačem.

Tedy elektrotechnickými vymoženostmi, které byly v roce 1977 téměř běžným vybavením průměrných hudebních skupin a "pokrokově" smýšlejících nahrávacích hudebních studií.

Podezřelou větou se zdá být následující citace: "Chtějí z vás vysát všechnu vaši energii, kterou nazýváte penězi a hodlají ji vložit do zla, aby vám vrátili prázdná slova plná bezcenných slibů.

Rozhodnutí o zákazu plateb v hotovostí, šmírování soukromých účtů, padlo již a právě v roce 1977 po dohodě o postupném ukončení východního komunismu. Do téhož roku padá i tzv. Charta 77, nabízející stávajícímu systému věcí spolupráci na renovaci režimu.

S rozvojem počítačů skupina Rockefeller a Rotschild nechala vyvinout soustavu software, simulující ekonomické, sociální a politické souvztažnosti, ale i matematicko ekonomické vztahy empiricky odvozenými postuláty, které pomocí elektronických obvodů a diskrétních součástek (resistence, odpor - pracující otrok, kapacita - poptávka, indukčnost (cívka) jsou peníze v hotovosti) vytvářely modelové situace ve společnosti. Současná aktivní realita uměle vybuzené finanční a posléze i hluboké hospodářské krize je pravděpodobným výdobytkem téhož.

Široké veřejnosti byl, v časech divoké "informační imploze" zdůrazňuji: "Informační imploze (opak exploze) kupodivu obsah sdělen. A lhostejno, jakými kanály a nelze jinak, že je částečně podobný známému textu z disku v rukou šedivce (viz polní obrazce), zapsaný v americkém počítačovém kódu ANSI.

Je zde tedy obzvláště zvýšené nebezpečí, že se jedná o utajený projekt aplikovaný tajnými službami, směřující upevnění moci i skrze nasílené matení. Z téhož důvodu, i důvodu notoricky známého chorobného utajování skutečností o mimozemských objektech, vývoji v naší sluneční soustavě, či jevech pohybujících se na samé, ale i za hranici relativity, se zdá být souhrn všech usilovně vynucovaných zvráceností:

Podkožní nosiče dat, uměle vyvolané finanční a odvozené hospodářské krize, neokolonialistické vytunelování celých zemí, zákaz plateb v hotovosti, laboratorně vyvinuté smrtelné viry, příprava smrtících, či nejplodnější část lidstva sterilizujících očkovacích látek, při celosvětově vyhlášeném výjimečném stavu - Následně pak silovými složkami vynucené plošné očkování, vynucená spotřeba GM potravin, postupné omezení práv a svobod, ale i další nezákonnosti a zvrácenosti pronikající skrze parlamenty zemí, jsou zřejmě součástí téže Alternativy právě generovaného vývoje lidského společenství.

Přičemž povědomými službami, skrze internetové borce, vnucovaná vize roku 2012 bude zřejmě téhož původu.

Jak se tedy orientovat?

Opakuji: Ten, co se skrývá a obchází kolem nás a naší planety, se zřejmě musí skrývat, neboť jeho úmysly jsou nedobré. A pokud máme vůli a sebevědomí být dobrými hospodáři na svém dvorku a cítíme se svobodnými bytostmi nemají nad námi moc, pro vysokou energetickou náročnost.

Ze svých dílčích poznatků usuzuji, že víra lidské bytosti, v sama sebe i platné zákony univerza, jsou nám ku pomoci. Nevyhledávejte nic, co se příčí obecným poznatkům a úrovni lidského poznání. Bystře odcházejme z podezřelých míst. Nikoli se strachem, ale hnáni odpovědností a opatrností. Nežijme v obavách, neboť my jsme pravé děti Země i strážci duchovních hodnot předků. žijme v toleranci a veselme se z krás matky Země. A prosím, navzájem si pomáhejme a nenechme se zmást tvůrci spotřebního šílenství. Nejsou dobří a pamatujme: pracujeme o čas, jenž je nám nakloněn. Nenechme se systémově vyprovokovat k jakémukoli násilí, neboť je možné, že odpovědní konají (či spíše nekonají) jen skrze obavy a své ochromeni Strachem, jenž k nim přichází tak, jako ke každé lidské bytosti. Ochromeni strachem a v horším případě osobní pažravostí a ignoranstvím. A právě ty poslední musíme eliminovat při nejbližších volbách, které rozhodnou o našem bytí, či nebytí. Jakkoliv je dnes obtížné tvrdit, cokoliv možného...


U.F.O. nebo silové systémy? "v trajektorii letu, na západ od pozorovatele se objevil světelný bod, následně pod ním, ve vzdálenosti 200 metrů od pozorovatele, ve výšce cca jeden kilometr se objevila modrozelená koule padající k zemi."

Právě když se světelný bod proměnil v modrozelenou kouli (cca 300 metrů nad zemí), objevily se nad a kolem klesajícího fenoménu podlouhlé ohnivé kapky a cáry ohně. Jako když zapálíte hořlavinu a gigantické pavoučí sítě. Dojem odkapávající hořlaviny s následované dohořívajícími a znovu tvořícími se ohnivými cáry byl umocněn nehlučností jevu...


U.F.O. prý již dávno odlétly nedočkavě čekám na 22:20 hodinu. To je čas, kdy se s pravidelnou jistotou nehlučně objevuje nízko letící světelný objekt.

Ano i dnes letí! Velmi nízko nad sousední loukou. Jeho jasně modré světlo, rozptýlené rychle klesajícími chemitrails, dvojnásobně předčí, co do velikosti i svítivosti, hvězdy první velikosti. Problýskávající na pozadí nebeské kupole.

Světlo přilétává shora střemhlav v ladné křivce?


U.F.O.? - Nechme se překvapit! Pohlédnu tedy raději na krásný ořech. Jsem zcela uvolněn a spokojen. Pohlédnu vlevo... Zeleně neonová koule o průměru 10 cm. Pohlédnu vpravo - třešeň.

Pohlédnu vlevo... Civím do zeleně neonové koule o průměru 10 cm, jež mne v úrovni mého obličeje "bedlivě" pozoruje (Měřím, respektive za mlada jsem měřil 181 cm.)...Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0