| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Starověrecké starožitnosti Slávů...
Vydáno dne 18. 08. 2009 (3712 přečtení)...Dědictví Starého světa.

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Dlouhá léta jsem váhal, nicméně zkoumáním "českých a staroslovenských (velkomoravských)" starověreckých dění a historických událostí, jež porovnáváním s východoslovanskými a světovými "X Files" jevily jednoznačné tendence navyšující se podivnosti oficiálních výkladů. A to v tak pro mne neúnosné míře, že mi při hledání odpovědí nezbývalo nic jiného, než mimořádnému kouzlu starověrecké historie Slávů podlehnout. Nikoli však kvůli výměně své víry za jinou.

Přiznávám, že s nulovou pílí jsem zneužil své minimální znalosti a svéřepý pragmatismus. Přičemž se netajím, že přesto drze považuji své poznatky, jakkoliv se jedná o kompilaci možného, pohádkového a určitého, za spolehlivější, než se jeví názory mluvčích zastupujících oficiálně povolenou idealistickou nauku o historii lidstva, Slovanů, starých (velkomoravských) Slovenů a "českých" Slávů vůbec.

Legendy, pohádky a nepřímé souvislosti usvědčují prapředky Slávů, ale i jejich potomky, že "utajili" před světem neobyčejně napínavý akční příběh s nečekanými zvraty.

Utajovaný snad i naučenou nevědomostí, mnohdy vyplývající z obav velikosti slovanského národa, jednotného slovanského jazyka a neobyčejné plodnosti a invence prapůvodního obyvatelstva. Téhož, jenž pravděpodobně stál v pozadí fantastických technologii "Starého světa", jenž tu kdysi prokazatelně býval. Před dávnými kosmickými a planetárním kataklyzmaty.

V dávných časech, kdy s pomocí božských učenců, kteří sestoupili ze Siria a souhvězdí Velké Mědvědice (nedávno ještě Velkého vozu, či souhvězdí Přemysla Oráče), využívali prapředkové Slávů kosmickou a sluneční energii ku svému prospěchu.

Aniž zanedbám božskou inspiraci utečenců z Orionu, kteří, zřejmě skrze "egyptské starožitnosti", zanechaly v historické paměti vědoucích starověreckých Slávů hlubokou stopu. Jakkoli dnes mělkou a ztrácející se.

I stalo se, že božští avatarové se mísili s pozemským životem. Potomci božských avatarů pak žili celé generace v souladu s božskými zákony. Avšak mísíce se s pozemským životem jejich božská jiskra postupně pohasínala a starý svět spěl ke svému zániku.

Když starý svět zahynul, rozešli se jejich potomci do různých koutů nově vznikajícího světa, aby později opět zasvětili svůj život a své chrámy slunečnímu kultu a Siriu.

Nový svět se však rodil velmi obtížně a zejména krvavě. Nové a nové konflikty, zejména pak daemonské války přispěly k postupnému úpadku, neboť veškerá energie a Prove (slovanské Právo) směřovalo především k přežití rodů, většinou pověřených programovým vyprávěním zachovat díl vzpomínek. Což modifikovalo všechna ostatní snažení.

Mnohá vědění se postupně stala skrytým tajemstvím několika vědoucích, aby byla rovněž, skrze tisíciletí a naposledy skrze krvavou christianizaci a drzou germanizaci, téměř zapomenuta, jiná zmizela v pohádkách a vyprávěních. Další jsou zakleta v rodném jazyku Slávů a čekají na svá objevení.

Kdo hledá nalezne?

Malověrní a profi_sebemrskači hůl na psa, jiní možné souvislosti.

Dovoluji si váženému čtenáři nabídnout některé části připravovaného díla, jež je v mnoha směrech spíše esejí s mnoha důsledně historickými fakty.

Avšak vše v souladu s neustálým hledáním vztahu příčinnosti a důsledku, analýzou a syntézou určitého, ale i méně jistého, kompilací legend a archeologií zdokumentovaných fakt, v porovnání psané i nepsané historii lidstva (této planety i naší krásné vlasti), v níž sehráli předkové Slávů pravděpodobně jednu z určujících rolí, nelze donekonečna tvrdit, že není známo a historicky podloženo, kde Slávové, či chcete-li - staří Sloveni, vzali svůj počátek.

Slávové totiž nevysublimovali, jak nám přísně kázáno idealisticky modifikovanou historií, z ničehož nic. Jen zasloužilý ignorant, či nepřejícník, by mohl ještě dnes prosazovat tak pošetile naivní myšlenku, že Slávové - nejpočetnější plemeno světa, používající donedávna jednotný jazyk, zvyky i podivuhodné legendy s jedinečnými pohádkami o někdejší vyspělé technologii starého světa, mají být tím lidem, o jehož původu se nic, ale docela nic neví, neboť není radno hovořit nahlas o podivnostech, jež se odehrály a odehrávají na této planetě. Přičemž se nehodlám vyhýbat zásadnímu prolínání dějů s vnějšími vlivy přicházejícími z hlubokého vesmíru?

Poznámka pod čarou:

Vzhledem k možnému vydání v knižní a elektronické podobě, jsou některé podrobné spojitosti, mnou vyhodnocené jako zásadní a nové pohledy, v této webové formě, ne zcela úplné a vyhrazuji si právo je doplnit, pozměnit, či propojit v jiné konstelaci, až v konečné knižní podobě. Přičemž použitý název Země Zlaté hvězdy Margity (Hvězdoslavy), se ve skutečnosti týká jen starověrecké historie Slávů v historických hranicích říše, zvané Samo děržaví.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0