| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno".
Vydáno dne 23. 06. 2012 (4111 přečtení)

Bretonština - brezhoneg (brezonek) patří mezi tzv. keltské jazyky, kterým v současné době ještě hovoří již jen půl milionů Bretoňců. Potkal je stejný osud jako mnohé Podunajské slovanské kmeny, kterým bylo zakázáno hovořit rodným jazykem dokonce pod trestem smrti...Tchechische und politische Gespräche verboten...

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2012

Nedávno jsem navštívil pražskou hospodu, kde visely dobové C & K Ostereich Ungarn plagáty, společně s dřevěnými úředními "poutači", které silně připomínaly tajné Bretschnajdry a obrazy mocnáře s nebezpečnými mouchami, ohrožující císaře svojí přirozenou látkovou výměnou. Nicméně až taková legrace to nebyla a není dodnes.

Neboť i blbost zkvalitnila svoji metodiku.

Při pohledu na současnou Evropu, která mohla být, ještě nedávno, snovou skutečností.

Není.

Není však naší vinou, že není a nikdy již asi ani nebude.

Neboť to hlavní - svoboda, se neslučuje s vypočítavou pažravostí parazitujících banksterů a služebné sběře, která jim slouží a tyje tolerovanými masovými krádežemi i humanitárními agresemi.

Drzé úřední zákazy a příkazy, jak správně "politicky korektně" mluvit, či nemluvit česky, jsou zde opět. V policejním hávu (úředně sledované gender čistotě), co nedílná součást celé plejády chystaných šíleností a nekalostí.

Bretonština je, jak tvrdí odborníci, jazykem velmi podobným velštině a kornštině. Jazykům, kterými se hovořilo kolem 5. století n. l. na jihozápadě Velké Britanie. A skutečně z této oblasti byly v 5. století n. l. přesídleni předkové dnešních Bretoňců, kteří nemají s původními obyvateli, slovanskými Venety, zhola nic společného. Ani nemohou, neboť Veneti byli dílem tzv. "Římany" surově i se svými dětmi zmasakrováni, vyvražděni "popravami", dílem prodáni do otroctví.

Nikdo nepřežil.

A takto, plánovanou genocidou, zde i v dalších oblastech, tedy byly postupně ustavovány nemravné faš_základy součásné Evropy.

Zákaz hovořit rodnou řečí.

Nic, co bychom neznali ze své nedávné minulosti. Nic co by nás mělo překvapit ze strany fašizoidně motivovaných, možná možných válečných zločinců z nemravně ustavené EU (Evropského sovětského svazu).

Konečně je mi jasné běsnění německých mnichů římsko katolické církve nad "prokletým" slovanským jazykem, kterým si dovolila hovořit česká kněžna Drahomíra.

Běsnění kolem křižáckých výprav směřujících k vyhlazení všech kacířských Čechů, včetně nemluvňat.

Vše s požehnáním krvavého Boha sedícího ve Vatikánu.

Konečně je mi jasné, proč byly páleny slovanské knihy a zakazována slovanská liturgie.

Konečně je mi jasné vyvražďování a vyhánění českého národa po 21.6. 1621, kterému se říká rekatolizace, konečně jsou mi jasné cíle tzv. českých dragonád. S cílem:

Terorem na usedlém obyvatelstvu si vynutit urychlené poněmčení zbytku českého národa.

Páchaný zločinnými přišelci - raketýry a dobrodruhy, s jejichž potomky o další zradě jednají současní zkorumpovaní vlastizrádci.

To vše jsou základní kameny velmi nebezpečné komunisticko hitlerovsko rompuyovské vize urychlené demontáže státnosti skrze přikázané zadlužení, drancování země a likvidace národních států. S pravidelnými útoky na náš rodný jazyk a neustálým poukazováním na nechuž Čechů se učit cizímu (rozuměj německému) jazyku, jenž je prý jazykem světovým.

Není a nikdy nebyl.

Marná snaha! Ani být nemohl. neboť umělým jazykem vlekle věčných raketýrů a okupantů.

A z tohoto ničemného počinu a více než dvou ticícileté pozice plánovaného vyvražďování autochtonního obyvatelstva Evropy, spojeného s neustálým ponižováním a zotročováním, bylo státotvornému národu, z příkazu cizích státních příslušníků, konečně a opět, dokonce v našich časech, sprostě uzmuto i právo rozhodování o své vlastní rodné zemi (že prý není naše).

Bylo i uzmuto právo statotvorného národa, jenž nemůže mít v ústavě zakotveno nedotknutelné právo Českého jazyka.

Aby na nás navíc zločinci, ve své podstatě vlastně i hnusní pravdoláskovci, importovaní vykořeněnci, překrucovači evropských dějin, zloději a škůdci země, při svém drancování a zlodějnách, beztrestně z německého tisku špatné češtiny, plivali. Pokud právě nechrápou, tak i skrze své nesrozumitelné bláboly a organizovaně řízené televizní lži.

Aby se i tlačili dokonce na posty nejvyšší. Skrze svoji šílenou proradnost a drzou nemravnost.

A co mi však není stále jasné?

1. Jak a jakými způsoby se v českých, ryze protestantských zemích, domohla římsko katolická církev majetků, kterých se skrze vlastizrádce a možné defraundanty nyní dožaduje?

Terorem Temna I. po 21. 6. 1621!

Českými dragonádami?

Levnými konfiskacemi a exekutorskými bandami?

Podvody?

2. Komu a za co vlastně pane Kalousku dluží má rodina skrze přikázané zadlužování ČR (Váši hloupě drzou peněžní poukázku jsem si pečlivě uschoval.).

Poznámky pod čarou:

Odkazy k minulému článku:

Prameny:

Slovanské starožitnosti - Josef Šafařík

Velesova kniha

Dějiny národu českého a moravského - Palacký

Děje říše Velkomoravské - František Saleš Pluskal Moravičanský

Zeměpisné zlomky o zemích Slovanů - Dr. František Přikryl

Helmonda, kněze buzovského Slovanská kronika - překlad: Karel VrátnýSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0