| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Byli, či nebyli uctívači Ještěrek na Měsíci?
Vydáno dne 26. 01. 2020 (1520 přečtení)

Van Allenovy radiační pásy, které byly objevené družicemi Explorer I a Explorer III., nejsou až tak snadno průchozí "Hvězdnou branou". Jedná se o velmi silně, částicemi Slunečního větru a kosmického záření (tzv korpuskulárního záření), koncetrovaně nabité radiační pásy, které jsou vytvořeny magnetickým pólem Země (Moje jednoduchá představa magnetického pole, odvozeně Van Allanových pásů, spočívá v jemných železných pilinách a magnetu.), které vlastně chrání život na této planetě, Jejich vzdálenost od Země je, odvozeně od průběhu magnetického pole, ve vzdálenosti od 400 km do 30 000 km. Vnitřní pás velmi nabitý částicemi dosahuje do vzdálenosti cca 15 000 km.

V minulosti byl znám, jako Oroboros, tedy jako ochranný had, či drak. V Egyptě hadi znázorňovali kladně nabitou elektrodu. Dnes tvoří tři vrstvy, které od sebe oddělují kladně nabité ionty a pás elektronů, které svým nábojem vychylují od povrchu země kladné, či záporně nabité záření (jen fotony ve viditelném spektru mají ve volném prostoru intenzitu až 2,4 kW/m3), Země je nabitá záporně, v souladu s Teslovou praxí...Korpuskulární záření:

Jak je patrné z následujícího přehledu nic, co by bylo životu až tak prospěšné. Odhad:

Další úspěch domorodě uskupených destruktivních sil, průletem Van Allanovými pásy, zaručen, Astronauté by se upekli do "zlatova" na hliníkové folii Apolla, během třech až pěti minut. O přístrojovém vybavení raději pomlčme. Aniž si dělám iluze o tvrdém záření v širém kosmu směrem k Měsíci a aniž se odvážím uvažovat přibližně tentýž energetický náboj vytvořený pro změnu, el. mag. polem Měsíce. A o tenoučké ochranné vrstvičce ozónu, si nechám rovněž snít. Za úvahu pak ještě stojí: Převážná část měsíčního projektu Luna, Apollo, Surveyor a Ranger, se odehrávala na nulté rovnoběžce (rovníku).

Záření α: proud části atomových jader Helia

Záření β: nevlídný proud mračna elektronů a pozitronů. Soustředěné elektromagnetické záření nevyjímaje.

Záření γ: Výše jmenované záření i vše pronikající nejtvrdší známé záření, neboť s nejkratší vlnovou délkou, ale i další, jsou vesměs smrtící (viz i následné veselé produkty jaderných výbuchů, co nedílné součástí tzv. "korpuskulárního záření".): Ultrafialové, infračervené, ionizující, tepelné, rentgenové, ale i další kosmické produkty téhož. Jakkoliv možný zdroj energie pro lety širým vesmírem bez "přídavných palivových nádrží", je v morálně zanedbaných rukách, jak dnes zřetelně patrno, neobyčejným požehnáním Satana. Důkladný bič na neposlušné státy.

Aby však nebylo mýlky: Jako domorodý lokální patriot drším všechny palce myšlence, že bylo nalezeno nějaké mocné kouzlo Abraka_dabraka", chránící lety Apollo, ale i ty ostatní dobývající "daleký" vesmír.

Jistá naděje se jeví, v dosud mnou nevyřčené domněnce, že lety Apollo byly směrovany skrze menší koncentraci částic, jež by měla být logicky nad el. mag. poly Země. Nad oběma geomagnetickými póly? Tam, odkud na nás pulzují obří ozonové díry? Tedy hurá na oběžnou dráhu a snad více než tušit, kde nám nechal Tesař dokořán otevřené okno i pro zpáteční let.

Gama záření často vzniká spolu s alfa či beta zářením při radioaktivním rozpadu jader. Když jádro vyzáří částici alfa nebo β, nové jádro může být v excitovaném stavu. Do nižšího energetického stavu může přejít vyzářením fotonu gama záření podobně jako elektron v obalu atomu vyzářením kvanta ultrafialového záření.

Příkladem může být beta rozpad kobaltu-60 60Co na nikl-60 60Ni, při kterém v prvním stupni nejprve jádro kobaltu vyšle částici β (tedy elektron e-) a elektronové antineutrino νe a přemění se na jádro niklu v excitovaném stavu:

Záření alfa je proud jader helia (částic alfa) a nese kladný elektrický náboj, záření beta nese záporný náboj elektronů.

Jak tedy létali, Anu Anunaki, Enki a Slované, či Nágové hlubokým vesmírem? Velmi nepohodlně, neboť v tuhých ochranných oblecích. Pokud neovládali ono kouzelné slůvko: Abraka_dabraka. Pokud nikoli cestami andělů a most přes ohnivou řeku Smorodino.

Zářené gama Záření gama je často definováno jako záření o energii fotonu nad 10 keV, což odpovídá frekvenci nad 2,42 EHz či vlnové délce kratší než 124 pm, přestože do tohoto spektrálního pásma zasahuje i velmi tvrdé rentgenové záření:

E= Planckova konstanta 6,66 * 10- 34 * f = 1/2mv2 +A = 6,66 * => E= h *1015 hertz.

l Přírodní zdroje.

l kosmické záření.

l sluneční záření.

l přírodní radioizotopy.

l Umělé zdroje.

Rentgenka.

Urychlovače částic - Cyklotron, Synchrotron, případně lineární urychlovače mezi něž patří i rentgenky (Rentgen, CT, mamograf) a CRT obrazovky.

Jaderné zbraně.

Jaderný reaktor.

Uměle vytvořené nestabilní chemické prvky (neptunium, plutonium, americium, kalifornium atp.).

Zařízení pro scintilační a stopovací diagnostické metody.

Terapeutická zařízení - cesiové a kobaltové gama ozařovače, Leksellův gama-nůž.

Radiofarmaka a tracery.Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1317 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4704

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0