| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Britská vláda odtajnila
Vydáno dne 23. 03. 2009 (4523 přečtení)

Související odkazy na články: matrix.cz a osud.cz viz dole v přílozelegraci o velké legraci

UFO © Šmíťa - dmk 2009 Praha

V roce 2010 a 2012 naplánovali neznámí tvůrci vizi konce světa (Doomsday) a když to nevyjde a Rusko, společně s ostatními Slovany, nebude k plné spokojenosti humanitárního bombardéra konečně zničeno, pak světu hrozí v roce 2030 nedostatek potravin, vody a energie. Takový je monstrózní titulek, jež na příkaz lehce obletí zeměkouli hned několikrát. Jak hbité U.F.O.

Co si mám myslet o dalším mediálně propagovaném dílku jakéhosi anglického profesora Johna Beddingtona, jež plně souzní s fašistickou vizí nadstátního terorizmu a dávnými tézemi o Hitlerem zpackané genocidě, jež musí být provedena na vyšší vědecké úrovní stejně, ano i více tvrději.

Jak v této souvislosti mám chápat souběh hrozícího nedostatku potravin (hladomoru) a cílenou likvidaci někdejší potravinové soběstačnosti, globalizovaně podporovaný likvidační systém ničící české, moravské a pravděpodobně i slovenské zemědělce. Jak v této souvislosti rozumět systematickému ničení tisíce let zúrodňované půdy, jež škrtem pera zmizí kvůli gigantomaniacké dostavbě Hitlerových dálnic, výstavbě monstrozních skladů, připomínajících spíše betonové nedobytné koncentrační tábory, neuvěřitelných super supermarketů na zelené louce, tedy na někdejších polích našich dědů a prabáb.

Jak rozumět silně medializovaným rajčatových a pomerančovým bitvám, když děti v Africe v tentýž okamžik beznadějně umírají hlady.

Jak rozumět EU komisaři špidlovi, jenž svého času označil zahrádkářské snahy o sebezásobu geneticky neupravenou zeleninou za nezákonnou "šedou ekonomiku".

Jak v souvislosti s připravovanými hladomory rozumět globalizovaným trendům propagujícími ozářené sazenice rostlin, jež urodí jen jednu úrodu, aniž by pak její plody mohly kdy opět vzklíčit.

Ryby v řekách a potocích prý hynou zvyšováním teploty při medializovaně propagované změně klimatu.

Ach Bože, ryby v řekách přeci hynou zejména kvůli silnému chemicko ropnému znečistění, a to hromadně. A to prosím neuvažuji zatížení vod a flory obludně spadajícími chemtrails.

Říkám-li obludně, mám na mysli zejména potlačování jakékoliv informace o tomto fenoménu. Obludným se zdá i proces nasilování kamionové dopravy a šílené budování mnohaproudých dálnic s neustále vypařujícím se asfaltem. Do řek a potoků odplavovaným odpadem nejen z otěru nevzdorných pneumatik. Proč tolik nasazených prostředků k mimořádnému znečistění životního prostoru elektromagnetickým a mikrovlnným svinstvem.

A s čím vlastně souvisí mizení vzdužného obalu i vod. Přes noc a beze stopy mizejících z obřích vodních nádrší?

S právě budovanými podzemními rezervacemi? V čí obraz je vlastně naše, nedávno životem kypící planeta přeměňována!

Proč taková dokonalost při likvidací dešných pralesů? Kdysi nedávno vytvářejících přirozené klima naší, podtrhuji slovo "naší" planety.

S čím souvisí systematické znečišťování oceánů ropou až po "komín" naplněných a dobře pojištěných tankerů.

Proč zaznamenáváme i u nás, od roku 2004, nejhorší sluneční svit, způsobený masivním rozprašováním chemtrails s následným stmíváním planety.

Proč byla, suže konstatuji, že s dostatečným předstihem, uzákoněna povinnost svítit za bílého dne? V rámci drancování planety a šíleným spotřebním sloganem: "Užij si všeho dokud můžeš?!

Jakou roli vlastně sehrávají bankovní rodiny při uměle vytvářené celosvětové krizi. A co jsou vlastně zač tvůrci a propagátoři plánovaných devastací a morálního úpadku.

Kdo jsou ti, kteří tak lehce a snadno vygenerují celosvětovou krizi a velmi oblíbené, neboť výdělečně výhodné, válečné konflikty.

Kam se ztrácí statisíce mladých lidí ročně.

Kdo stojí ve skutečnosti za drogovými mafiemi. Proč naše vlády navazují diplomatické vztahy s gangsterskými organizacemi a podporuji jejich zločiny?

Proč a kdo vlastně naplánoval generální linie genocidy domorodého obyvatelstva Země, aby mediální prostituti naopak vytvářeli fiktivní neexistující svět zvrhlé zábavy, fingované reality, při zásadním tlumení jakýchkoli pravdivých informací.

Proč jsou připraveny podklady a teze pro sjednocení evropských dějin, když i ty současné jsou podvrhem. Stejným podvrhem jako interpretace starověkých a předstarověkých události na této planetě.

Proč tolik úsilí při postupné a cílené celosvětové podkožní čipizaci, kamerizaci a nasíleného šmírování. My přeci nejsme bin Ladin. Ten je, za časů volným pádem padajících výškových budov, kupodivu stále svobodný.

A jen pro nás, nikoli pro bin Ladina, jsou ve vší tichosti a za hranicemi mediálního zájmu, připravované globalizované zákony o povinné čipizaci psů, čipizaci jízdenek, čipizaci parkovacích ploch, pilotní programy čipizace pacientů, lékařů i obslužného personálu, čipizace občanských průkazů s otisky prstů, povinného sběru DNK a veškerých informací o zdravotním, finančním i rodinném stavu jednotlivce, o jakém si fašista Hitler mohl jen zdát.

Proč tolik řevu při přípravě cenzury webových stránek, když hlavní násilí, opomenu-li křižácká tažení, probíhá se vší sprostotou a deviací na programově zakrvácených televizních obrazovkách.

Proč tolik řevu Fritzl, Fritzl a stále jen Fritzl, když i nekonečný, mediálními prostituty tak oblíbený seriál, čunkiáda je tak super.

Proč tolik řevu kolem změny klimatu planety, když ještě nedávno nám titíž, co nám vyhrožují zastřelením vyhrožovali i tenkrát, při zveřejnění varovných signálů, jež by tento stav mohly zapříčinit.

Proč neustále vlastenectví označují za neonacionalizmus, když ty skutečné neonacionalisty, hajlováním oslavující Hitlera, tvrdohlavě systém dováží z blízkého Nedaleka?

A tak bychom mohli pokračovat celé hodiny i dny? Co se vlastně děje?

Bohužel musím dát za pravdu těm, kteří tvrdí, že problematika U.F.O. je vždy systémem použita k zastření skutečných problémů a odvedení pozornosti od závažných skutečností. Tak jako ostatně spolehlivě slouží i teorie o spiknutí, k potlačení pravdy o pravé podstatě spiknutí.

Vláda Velké Británie zveřejnila utajované skutečnosti o U.F.O. Je to po Spojených státech, Francii další mocnost, jež mediálně propagovanými výmysly, nic, ale zhola nic, mimo úsměvných a ubohých nesmyslů, neodtajnila.

Neboť zveřejnit byť jen nepatrnou částečku z utajovaných skutečností, by bylo pro mocenské struktury cosi jako "harakiri".

Nicméně obdivuji virtuozitu s jakou vymáčknou ze lží další lež, jež bude mezi mediálními prostituty alespoň týden, než se opět zapomene, velmi oblíbeným hitem. Když úchvatné se mi zdají, v souvislosti s negací možné pravděpodobnosti, i obraz doplňující komentáře internetové elity.

Pokud neobjeví dalšího Fritzla, či stejně úspěšnou čunkiádu.

"Nevaž se! Odvaž se! Užívej si s plným nasazením?

A hlavně utrácej! Dokud je čas a neobjevíš se v palebném kříži jakékoliv silové bandy.

Lhostejno proč?

Související články

kliknutím myškou = stop

pohyb myškou = posuvmatrix-2001.cz
Nejen Austrálie se zbláznilamatrix-2001.cz
Pouliční nepokoje? Nikoli...

osud.cz
Chemtrails, vlna, letadla


matrix-2001.cz
Nejen Austrálie se zbláznila

matrix-2001.cz
Pouliční nepokoje? Nikoli...

osud.cz
Chemtrails, vlna, letadlaNa následující fotografie se vztahuje autorské právo. Použití povoleno pouze s odkazem na smit.wz.cz. Originály uloženy v databázi Zdeňka Patricka
Na fotografie se vztahuje autorské právo. Použití povoleno pouze s odkazem na stránky smit.wz.cz. Originály uloženy v databázi Zdeňka Patricka
Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0