| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


bin Satan
Vydáno dne 03. 01. 2008 (5975 přečtení)

Jsem u vytržení, jak jednoduše lze, vytržením slov z kontextu, jindy za asistence možného strachu " a přirozené línosti, modifikovaného teroru a pilné práce politruků - motivovat, ještě nedávno svobodně hýřící optimismem spoluvytvářet jakoukoliv virtuální realitu, jež je zcela pohltí a promění v nevidící a neslyšící dav nad nímž údajně vyšuměla naděje do ztracena.

Nevadí mi, že se pravděpodobně dívám z jiných oken, respektive jiných kopců. A dýchám dozajista i jiné svinstvo. Milý neadresný příteli, Velký bratře, nechť Ti je dopřáno všeho, čeho si jen tvůj nezkrotný duch a tvá těla žádají. Mne však zcela ze své hry na čipizaci zcela vynech.

V této souvislosti mi vrtá mi hlavou, jak dalece se společnost 20 a v počátku 21 století liží od temného středověku?

Jako vždy se mohu mýlit a tak lstivě používám pouze příměru.Kladivo na teroristy

© dmk - 2007 Praha

Bylo nebylo. Za dob pilných úředníků Svaté Inkvizice tzv. Drtiče kostí dostoupila globalizace " známých území natolik, že církevní moc bylo možno praktikovat téměř po celém území tehdy známého i nově objeveného světa. A tu pojednou, považte jen... Všude tam, kam skrze deprivované náčelníky dosahovala moc Svaté církve římské, se "zničeho" nic" objevily temné pekelné síly terorizující bohabojné obyvatelstvo. Vzhledem k tomuto těžko přehlednutému faktu, jenž byl deklarován zpoza posvěcených míst, bylo nutné prostému lidu dodat důkazní materiál. Aby v pekelnou doktrínu Svaté Inkvizice snáze uvěřil.

Zatímco síly pekelné, neomylně řízené bin Satanem, úzce spolupracovaly s Církevními otci, chystaný pogrom na obyvatelstvo se jich vůbec netýkal (neboť existovaly pouze v jisté fiktivní realitě), měla Svatá Inkvizice připravený hodnotný scénař, jenž byl vzápětí i použit. Proti příliš vyskakujícím rebelům a buřičůn (neonacionalisté a krajní extrémisté tenkrát ještě nebyli v módě )?

Z téhož důvodu, jak patrné z neomylnosti a bezohledného postupu Svaté církve římské, potažmo Svaté Inkvizice,temné pekelné síly , ač pragmaticky neexistující, bystře bonzovaly kupodivu, skrze právě mučené oběti, vždy jen na své podřízené služebníky. A co je nejpodivnější: Informovaly Svatou Inkvizici o všech svých nepřátelských aktivitách a s dostatečným předstihem dodávaly seznamy všech možných nepřátel římsko katolické církve.

Protože výpovědi temných pekelných sil, v zájmu utajení, nebylo možno prozatím použít jako důkazního materiálu, byly vybrané oběti zatýkány bez konkrétního obvinění a drženy v žaláři (jasně že na své útraty s jednoznačnou ztrátou majetku a posléze i hrdla.). Výslechy útrpným právem, tedy krutým nelidským mučením s ďábelsky sofistikovanou propracovaností (v souladu s dočasně schváleným zákonem o legálnosti mučení - od odmítání spánků, mučení vodním přívalem skrze trychtýře, kapání vody na hlavu, vrážení jehel pod nehty, strhávání nehtů, drcení kostí železnými svěráky, vaření končetin a smažení na rozpáleném oleji, vše nasíleno cílenými psychickými a stresovými ataky), konečně přinesly první důkazové materiály o teroristické skupině bin Satan a spol.

Mučené oběti prozradily nejen na svého chlebodárce, ale i další vyhlédnuté možná možné spoluzločince, téměř vše, co velkému Inkvizitorovi viděli na očích.

Mnohdy, skrze řev a nesnesitelné bolesti i mnohem, mnohem více.

Po tuhém mučení, byla vyhlédnutá oběť konečně obviněna s organizovaného spolčení s temnými pekelnými silami a obcování se samotným Satanem, a vzápětí předána stejně kruté světské spravedlnosti. široká veřejnost měla pak přístup k vnějším faktům, jež vyvrcholily odstrašujícími slavnostními autodafé. S vidinou, že kdokoliv z přihlížejících mohl kdykoliv stanout na hořící hranici jako hlavní protagonista scénáře "Dostali jsme tě rovněž".

A Svatí otcové měli přesný přehled, nejen o příštích úmyslech bin Satana, ale i o pohybu svých oveček. Jakkoliv ještě nebylo kamerizace a informace Božímu oku obstarávali církevní zaměstnanci v přítmí zpovědnic, ale i místní dobrovolní pracovníci. Jak je patrné, čipů, či očních skanů, ba ani občanských průkazů nebylo tehdy třeba. Bez svolení vrchnosti se totiž ani jeden z poddanných nesměl ani upšouknout. Natož pomýšlet na krátkodobou migraci do vedlejšího regionu. Když i bezhotovostní platby se děly v naturáliích za přísného dohledu bdělého drábova oka. Nebylo třeba zmrazit jakýkoliv účet, neboť příslušní inkviziční i světští pracovníci, ale i dobrovolní udavači, již ze svých obětí vyždímaly vše potřebné.

Ropní magnáti, eletroenergetičtí mágové a sytemově z uzdy vypužtění exekutoři na volné noze tenkrát ještě nebyli v kurzu a tak směr zabaveného majetku směřoval na úhradu žalářování, nákladů na mučení, zasloužených odměn kata a jeho pacholků, k uhrazení nákladů církve a kaloricky hodnotných polen na upálení. Kupodivu vždy v hodnotě převyšující celkový majetek rodiny oběti. Když bylo postaráno i o nutné výdaje pro dobrovolné udavače.

Podobu bin Satana již církevní otcové z mozaiky výslechů přesně znali a tak ji mohly průběžně pružně obměňovat. I stávalo se, že ač nebyla televize, všichni bohabojní poddaní přesně věděli, jak bin Satan skutečně vypadá a hlavně, že vždy promlouvá jen skrze právě mučené čarodějnice.

Ústa obětí tenkrát Svatí Inkviziční otcové ještě nemuseli zažívat a tvrdit, že to udělal sám Satan, Stačil letmý pohled na mistra kata a jeho asistenty, aby bin Satanovi přisluhovači vyzradili cokoliv si Velký Inkvizitor umanul. Zatímco pekelné síly. a mnohdy i jejich temný vůdce bin Satan, pobaveně přihlížely, vyslýchané oběti nahrávaly Svatému Oficiu a Svaté Inkvizici, slavnému Drtiči kostí, na další tvrdý smeč. Teroru bin Satana a spolupracující Svaté Inkvizici podlehlo na devět milionů čarodějnic a černokněžníků. Nezvěstných, utopených, umučených, či upálených.

Nicméně, dnes se opět dovíme, že se jedná o podlou lež hlavního protagonisty pekelných mocností. Ve skutečnosti prý bylo po právu potrestáno jen pár stovek, či tisíců lidských bytostí. Když mnohé z nich, samy od sebe, podivně mizely v ohnivém jícnu samotných pekel.

A velcí Inkvizitoři?

Ti se většinou těžili posvátné úctě a v plném zdraví, blahobytu dosahovali dlouhověkosti. Aniž by se jakýkoliv kacíř, buřič a rebel odvážil prohlásit je za masové vrahy a zločince.

Kacířů, rebelů a buřičů byl pak na dlouhý čas neobyčejně velký nedostatek. Zvláště po krvavých celosvětových žertvách uspořádaných k radostné oslavě megazisků fundamentálních bankovních rodů.

A až jednou vypučí 21. století. Velký drtič kostí si vymyslí jiné.

Možná právě ty, co jsou připraveni k roku, k měsíci, hodině a minutě!

Tehdy systém uzákoní své další zvrhlosti, vymyslí několikanásobné ohroženi planety dalšími vědecky zdůvodněnými neurčitými nebezpečími.

A nebude-li jaké, vymyslí si cokoliv!

Ale i zde jednou zazvoní zvonec.


Satan udiveně zírá (část 1.)Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0