| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Apokalypsa Jana Theologa? 2. část
Vydáno dne 06. 04. 2008 (3913 přečtení)Apokalypsa Jana Theologa? 2. část

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Nejzajímavější jsou pak ty alegorické vize, jež se v průběhu času mění téměř v hmatatelnou realitu.

Nebo se zdají být realitě velmi podobné.

Což je stejně přesně tak ošidné, jako vnímat tvrdohlavě vše jen v úrovní nepříliš přesných alegorických výjevů a v závislosti na domorodé časové posloupnosti!

Shrňme si nyní některá fakta, respektive známější skutečnosti, jež tuto nešťastnou planetu do 2. dubna 2008 již postihli (jestliže zcela uvědoměle neuvažujeme mimozemskou entitu v pozadí jednotlivých projektů):

Krvavá christianizace mající jednoduchou podobu genocidy slovanských kmenů spojená s raketýringem a otrokářstvím prováděná na barbarský způsob, mající právě opačné cíle, než bylo propagované šíření "Pravdy a lásky k bližnímu".

Hony na čarodějnice, mučení a upalování lidských bytostí na podkladě fiktivního, zcela vymyšleného, útoku temných sil. Odhaduje se na 9 milionů obětí.

Křížové výpravy na vyhlazení Českého národa v rámci tzv. dlouhodobého konečného řešení české otázky.

Křížové výpravy k osvobození Bož ího hrobu, jenž byl zákrytným cílem v boji o získání světové moci.

Dokonalá genocida středoamerického a jihoamerického obyvatelstva v rámci loupeže tisíciletí.

Pobělohorská genocida Českého národa s děkovnými průpovídkami Habsburků. Když České země byly po Egyptu historicky druhým největším nalezištěm zlata. Každá druhá zlatá cihla světových zlatých rezerv pochází z naší vlasti!

Francouzská revoluce krvavě měnící dědičné feudály za vládu bankovních rodin

První světová válka

Revoluce v Rusku na objednávku světových bank

Nastup Hitlera, jenž by bez příslušných dotací dojel ke Stalingradu jen na levné koloběžce.

Druhá světová válka měnící se v totální zničení všech lidských hodnost skrze vládu chemicko-bilogického a těžkého průmyslu, jenž je plně v rukou bankovních rodin

16. 7. 1945 (1) zkužební výbuch atomové pumy

6. 8. 1945 (2) výbuch atomové pumy nad Hirošimou

9. 8. 1945 (3) výbuch jaderné pumy nad Nagasaki

Programové drancování přírody, planety a oceánských vod

Drancování deštných pralesů

Chemicko biologická transformace útočícího systému, masově pěstované drogové závislosti a postupná likvidace lidských hodnot.

Atomové pokusy drásající oceánské dno, ochrannou ozonovou vrstvu a magnetické pole země.

Řízený výbuch Hvězdy Pelyněk (Černobýl) 25. 4. 1986

Ozonová díra jako zbraň, mikrovlnné ovlivňování klimatu a téze o vodních ztrátách

Pojistnými podvody a ropou s tankerů ničený život v mořích a oceánech

Řízené nákazy a hladomory v Africe

Rozkvět mikrovlnných zbraní a mikrovlnného monitoringu.

Neuvěřitelný zločin a připravený hon na čarodějnice

Zákon o mučení a legalizace koncentračních táborů

Řízená změna klimatu, oteplování planety, tání ledovců, mizení pramenů, vypouštěné chemtrails ze vzduchu i na moři.

Proklamovaná pravda se opět mění v Lež, mediálně řízenou nenávist a humanitární bombardování, obohacená o nabídku bezplatné euthanázie výměnou za veškerý majetek těžce nemocného.

Akcelerace globalizované čipizace lidských bytostí a všech komodit lidského snažení.

Výsledkem tohoto snažení je k 2. 4. 2008:

Trvalá změna klimatu generovaná úmyslným vypouštěním chemtrails do ovzduší planety, mikrovlnnými ohřevy vrchních atmosferických vrstev, technologicky "předpotopními" spalovacími motory a neuvěřitelným hlukem úmyslně znečistěné nejhustěji obydlené regiony, odpadem tragicky znečistěné oceány, mediálně nasilované spotřebitelsko - spotřební šílenství, pitná voda nepitná (plná chloru a fluoru k omezení nežádoucích aktivit obyvatelstva), nedýchatelný vzduch bez ptactva, bez hmyzu, mrtvá voda z znečistěných pramenů, hynutí stromů, vymírání tvorů i rostlin, viry a bakterie nebývalých smrtelných nemocí, slepotu způsobující přízemní ozon, slepotu způsobující tvrdé kosmické záření.

Likvidace potravinové soběstačnosti lidstva globalizovanými příkazy, zákazy a limity zákonitě ústící do globalizované potravinové katastrofy.

Limity pro prodej znečistěného vzduchu určeného k dalšímu znečistění.

Bankovními domy elektronicky kontrolované účty a pohyb majetku i pohyb občanů. V souladu s tajnými projekty světového policejního státu.

Nestydatá příprava systému, o němž Janova vize hovoří jako o "Satanově sběři", jež skrze NATO chystá celosvětovou genocidu a totálně vyhlazovací válku o světové energetické zdroje, zejména pak v Iránu, Iráku, Evropě, Rusku, Arktidě i Antarktidě.

Suše konstatuji, že planeta a život na planetě je kupodivu likvidován čistě zločineckou rukou domorodých rodinných klanů, ovládajících překvapivě každý milimetr našich nejhorších špatností s takovou virtuozitou, že jsou z toho sami radostně šokováni!

A to je ta jediná podivnost v celém případě "planeta Země".

Protože, skrze naše a své špatnosti, prokazatelně akcelerují další a další pohromy!

Hrají si na "Janovu Apokalypsu"?

Snad v radostném očekávání, že se dílo podaří?

Rozhodně tomu nasvědčuje horlivé potírání "náboženských sekt" povětšinou vedených drogově závislým agentem.

A nyní si představme jednotlivé etapy lámání pečetí, jež stále máme vnímat jako nesouvisející alegorii.

První a druhou pečeť již máme (v tomto koutu planety) snad již téměř chválabohu z velké části již "ve zdraví" za sebou. V některých regionech dokonce mnohé dominantní části všech čtyř pečeti, když pátá pečeť je určena pouze čekajícím obětem krvavého spiknutí temných sil. Možná i část šesté pečeti, týkající se kosmických katastrof, již byla zřejmě rovněž úspěšně zlomena.

A navíc ještě jedna pozoruhodná, snad vypozorovaná zkušenost:

Průběh lámání všech pečetí probíháš a teď pozor, nikoli postupně v časové posloupnosti, jak bychom si zajisté i velmi přáli, nýbrž zdánlivě chaoticky, ale spíše s podivnou nadčasovou proměnnou, když konstantou jsou (pouze pro dobré pamatování si problému), názvy a podoby Apokalyptických jezdců.

Rovněž hlasy polnic, respektive následných pohrom s koflíky vylitého hněvu, nemají?

Pokračování příště?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0