Apokalypsa Jana Theologa? 2. část

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 06. 04. 2008Apokalypsa Jana Theologa? 2. část

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Nejzajímavější jsou pak ty alegorické vize, jež se v průběhu času mění téměř v hmatatelnou realitu.

Nebo se zdají být realitě velmi podobné.

Což je stejně přesně tak ošidné, jako vnímat tvrdohlavě vše jen v úrovní nepříliš přesných alegorických výjevů a v závislosti na domorodé časové posloupnosti!

Shrňme si nyní některá fakta, respektive známější skutečnosti, jež tuto nešťastnou planetu do 2. dubna 2008 již postihli (jestliže zcela uvědoměle neuvažujeme mimozemskou entitu v pozadí jednotlivých projektů):

Krvavá christianizace mající jednoduchou podobu genocidy slovanských kmenů spojená s raketýringem a otrokářstvím prováděná na barbarský způsob, mající právě opačné cíle, než bylo propagované šíření "Pravdy a lásky k bližnímu".

Hony na čarodějnice, mučení a upalování lidských bytostí na podkladě fiktivního, zcela vymyšleného, útoku temných sil. Odhaduje se na 9 milionů obětí.

Křížové výpravy na vyhlazení Českého národa v rámci tzv. dlouhodobého konečného řešení české otázky.

Křížové výpravy k osvobození Bož ího hrobu, jenž byl zákrytným cílem v boji o získání světové moci.

Dokonalá genocida středoamerického a jihoamerického obyvatelstva v rámci loupeže tisíciletí.

Pobělohorská genocida Českého národa s děkovnými průpovídkami Habsburků. Když České země byly po Egyptu historicky druhým největším nalezištěm zlata. Každá druhá zlatá cihla světových zlatých rezerv pochází z naší vlasti!

Francouzská revoluce krvavě měnící dědičné feudály za vládu bankovních rodin

První světová válka

Revoluce v Rusku na objednávku světových bank

Nastup Hitlera, jenž by bez příslušných dotací dojel ke Stalingradu jen na levné koloběžce.

Druhá světová válka měnící se v totální zničení všech lidských hodnost skrze vládu chemicko-bilogického a těžkého průmyslu, jenž je plně v rukou bankovních rodin

16. 7. 1945 (1) zkužební výbuch atomové pumy

6. 8. 1945 (2) výbuch atomové pumy nad Hirošimou

9. 8. 1945 (3) výbuch jaderné pumy nad Nagasaki

Programové drancování přírody, planety a oceánských vod

Drancování deštných pralesů

Chemicko biologická transformace útočícího systému, masově pěstované drogové závislosti a postupná likvidace lidských hodnot.

Atomové pokusy drásající oceánské dno, ochrannou ozonovou vrstvu a magnetické pole země.

Řízený výbuch Hvězdy Pelyněk (Černobýl) 25. 4. 1986

Ozonová díra jako zbraň, mikrovlnné ovlivňování klimatu a téze o vodních ztrátách

Pojistnými podvody a ropou s tankerů ničený život v mořích a oceánech

Řízené nákazy a hladomory v Africe

Rozkvět mikrovlnných zbraní a mikrovlnného monitoringu.

Neuvěřitelný zločin a připravený hon na čarodějnice

Zákon o mučení a legalizace koncentračních táborů

Řízená změna klimatu, oteplování planety, tání ledovců, mizení pramenů, vypouštěné chemtrails ze vzduchu i na moři.

Proklamovaná pravda se opět mění v Lež, mediálně řízenou nenávist a humanitární bombardování, obohacená o nabídku bezplatné euthanázie výměnou za veškerý majetek těžce nemocného.

Akcelerace globalizované čipizace lidských bytostí a všech komodit lidského snažení.

Výsledkem tohoto snažení je k 2. 4. 2008:

Trvalá změna klimatu generovaná úmyslným vypouštěním chemtrails do ovzduší planety, mikrovlnnými ohřevy vrchních atmosferických vrstev, technologicky "předpotopními" spalovacími motory a neuvěřitelným hlukem úmyslně znečistěné nejhustěji obydlené regiony, odpadem tragicky znečistěné oceány, mediálně nasilované spotřebitelsko - spotřební šílenství, pitná voda nepitná (plná chloru a fluoru k omezení nežádoucích aktivit obyvatelstva), nedýchatelný vzduch bez ptactva, bez hmyzu, mrtvá voda z znečistěných pramenů, hynutí stromů, vymírání tvorů i rostlin, viry a bakterie nebývalých smrtelných nemocí, slepotu způsobující přízemní ozon, slepotu způsobující tvrdé kosmické záření.

Likvidace potravinové soběstačnosti lidstva globalizovanými příkazy, zákazy a limity zákonitě ústící do globalizované potravinové katastrofy.

Limity pro prodej znečistěného vzduchu určeného k dalšímu znečistění.

Bankovními domy elektronicky kontrolované účty a pohyb majetku i pohyb občanů. V souladu s tajnými projekty světového policejního státu.

Nestydatá příprava systému, o němž Janova vize hovoří jako o "Satanově sběři", jež skrze NATO chystá celosvětovou genocidu a totálně vyhlazovací válku o světové energetické zdroje, zejména pak v Iránu, Iráku, Evropě, Rusku, Arktidě i Antarktidě.

Suše konstatuji, že planeta a život na planetě je kupodivu likvidován čistě zločineckou rukou domorodých rodinných klanů, ovládajících překvapivě každý milimetr našich nejhorších špatností s takovou virtuozitou, že jsou z toho sami radostně šokováni!

A to je ta jediná podivnost v celém případě "planeta Země".

Protože, skrze naše a své špatnosti, prokazatelně akcelerují další a další pohromy!

Hrají si na "Janovu Apokalypsu"?

Snad v radostném očekávání, že se dílo podaří?

Rozhodně tomu nasvědčuje horlivé potírání "náboženských sekt" povětšinou vedených drogově závislým agentem.

A nyní si představme jednotlivé etapy lámání pečetí, jež stále máme vnímat jako nesouvisející alegorii.

První a druhou pečeť již máme (v tomto koutu planety) snad již téměř chválabohu z velké části již "ve zdraví" za sebou. V některých regionech dokonce mnohé dominantní části všech čtyř pečeti, když pátá pečeť je určena pouze čekajícím obětem krvavého spiknutí temných sil. Možná i část šesté pečeti, týkající se kosmických katastrof, již byla zřejmě rovněž úspěšně zlomena.

A navíc ještě jedna pozoruhodná, snad vypozorovaná zkušenost:

Průběh lámání všech pečetí probíháš a teď pozor, nikoli postupně v časové posloupnosti, jak bychom si zajisté i velmi přáli, nýbrž zdánlivě chaoticky, ale spíše s podivnou nadčasovou proměnnou, když konstantou jsou (pouze pro dobré pamatování si problému), názvy a podoby Apokalyptických jezdců.

Rovněž hlasy polnic, respektive následných pohrom s koflíky vylitého hněvu, nemají?

Pokračování příště?