| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž?
Vydáno dne 02. 01. 2010 (3003 přečtení)

PF 2010Neodbytné otázky,...

© Zdeněk Patrick - 2010 Praha

Neodbytné otázky, v počátku reprospektivy minulého i vývoje následujícího roku, na které, nejen já, stále hledám odpověď.

Netajím se, že jsem mnohdy nucen uvažovat společně s vlastní nedokonalosti, možnou nepřipravenost náhodného čtenáře na konstantní syrovost některých mých písemných projevů. A tak se, v některých krajních úvahách, zda ano, či nikoli? Uchyluji k úhybným formám sci-fi, či eseji.

Ačkoliv mne i mé slabosti, či silné stránky, zná jen vybraný okruh mých přátel a ti ostatní, jen velmi okrajově, jsem ochoten, se skřípěním zubů, v mnoha věcech připustit, že hledám a mohu se tedy mýlit. Tam, kde vím přesně, co říkám, aniž je mým úmyslem mentorovat, očekávám dialog s vyšší vypovídající hodnotou.

Přičemž ohodnocení mých mentálních nekvalit, redukované k potěše komentujícího deprivanta do úrovně "máš nasráno v mozku", je pro mne informace nulové vypovídající hodnoty. Pokud neuvažuji možnost projevu prostého navýšení pracovního úsilí soudruha, vyplývající ze ztížených zaměstnaneckých podmínek. V čase co nejhlubší možné hospodářské krize.

Aniž chci být podezříván (vycházím z textu komentáře napsaného na moji obranu), že vnímám více podprahových signálů, než oficiálně povoleno.

Svatou inkvizicí a zejména téhož milého čtenáře ubezpečuji, že jsem měl jen odvahu líně proležet mnohé hodiny pod hvězdnou i denní oblohou. Hledat a srovnávat.

Jindy se pokoutně dovídám, že v mém spíše zamlženém zrcadle, jsem napsal to, či ono. Ačkoliv jsem nic z toho, z čeho si nepodepsaný chasník hodlal vytvořit své nesmrtelné dílko, nenapsal ani náhodou. S poznámkou: Přičemž buď pozorně nečetl, nebo vzhledem k své úrovni?

Nic nepochopil.

Možná hnán jen svým mohutným chtíčem nevědomosti.

Jsem si vědom i svých prohřešků, kterých jsem se dopustil v tématech souvisejících s různými proroctvími. Psal jsem asi až příliš přesvědčivě (jak poznamenal čtenář: "S přílišnými emocemi."), v oblastech, kde si nemohu být jist sám sebou. K témuž problému: Nevěřte prosím těm, kteří vytvářejí atmosféru "Konce světa", tak jako nelze věřit těm, kteří snad ze strachu, či své pracovní náplně říkají, že se nic neděje.

"Tam venku" se něco děje. To, co se navíc, asynchronně s galaktickými anomáliemi, béře k prahům Země, úzce souvisí s usilovným podvodem globalohřevistů vydělat sprostými daněmi hříšný mamon, "ulovit miliontého bobříka mlčení" i se snahami okleštit nezadatelná práva planety skrze ustavené bosse zelenostranických hord. Jsem přesvědčen, že pochopit výjimečnost události, je prvním krokem k účinné obraně.

Přičemž pozorování tohoto fenoménu není ani otázkou víry, ani výjimečnosti.

Nýbrž jen otázkou dostatku, či nedostatku času. Mnohdy sprostě ukradeného, skrze uměle vyvolané starosti a Cover Story (zákrytné příběhy). Aniž je plná pravda, v časech uměle vytvořené atmosféry Přesněji:

Profylaktickou péčí ošetřeného času patologické nedůvěry a umělé navozeného rozpadu zásadních lidských hodnot, plnohodnotně sdělitelná náhodnému chodci.

Mohu-li: Nevyhledávejte, či nesetrvávejte v místech častého výskytu. Obloukem se vyhněte těm místům. Zmizte jako duch. Nikoli hnáni strachem, ale opatrností. Četnost výskytu se totiž navýšila, přičemž se i u nás objevil nový fenomén, o němž si mohu myslet cokoliv legračního, ale i to nejhorší.

Aniž je nutné se proto trápit. Nenechme se zahnat do připravené pasti fiktivní reality. Naopak, žijme plnohodnotným životem, obklopeni radostmi i smutky, svými blízkými i dětmi, či spolehlivými přáteli. Jsme-li věřící - nikoli pasivně věřme, jsme-li ateisté - mlčme o víře svých přátel a hledejme vlastní inspiraci. žijme podle svého nejvlastnějšího vědomí a svědomí. V souladu s přírodou i lidmi téhož, nebo blízkého náhledu.

Naslouchejme vlastní intuici, nikoli virtuální realitě mediálních prostitutů a politických žoldnéřů.

Nevěřme na zázračné, ještě "za živa" praktikované, přechody do vyšších dimenzí, či záchranné andělské sbory.

Kdyby ty existovaly, dávno by nakopaly, nejen Svaté otce i Svatou Inkvizici, hned při prvním pokusu o slavnostní středověké autodafé.

Stejně by pak dopadly i hordy hlasujících spáčů, finančníků, humanitárních bombardérů i osnovatelů světových potop krve.

Jsou-li to titíž, kteří mne při zrození, bez předchozích dlužních úpisů, nezištně obdarovali všemi mými právy a svobodami?

Nebo naopak ti, kteří je, skrze vlastnoručně vystavené pověření, svévolně a plni záludností, naopak odpírají?

To vše při vědomí, že i pozemské technologie postoupily do mnohdy souměřitelné úrovně, jež může být v eticky a mravně vyspělé demokracii jedinečným požehnáním a naopak.

Prokletím, jež sestoupí na tuto planetu, v podobě nemilosrdného fašistického globalagregátu, právě tehdy, kdy se dobrovolně vzdáme svých práv a povinností.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0