| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


A zastřelíš mne služební zbraní...?
Vydáno dne 14. 03. 2009 (3871 přečtení)

Datum: 2009-03-13 23:35:18

Komentář vložil: friday13
E-mail: @
IP adresa: 85.71.89.140 - všechny komentáře z této IP
MAC adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář:

I když vím že to opět vymažete jako minulé komentáře, nezáleží na tom protože tento příspěvek je pouze pro Vás!!!

Jste největší magor kterého jsem kdy četl a myslím že jste zralej na psychyatrii či aspoň na střelu do hlavy!!!

...Jste asi fakt nemocnej!!!!!!

Dotaz:

Zastřelíš mne služební zbraní, vypůjčíš si ji od tatínka, nebo Ti ji darují soudruzi? Jakkoli i mikrovlnné díry do hlavy na likvidaci běsných psů jsou Vámi vítány!

Ale věř, že Ti rozumím. Je to Tvá doba, k obrazu Tvému. Tvá jedinečná chvíle...

S pozdravem Zdeněk Patrick...nebo si ji vypůjčíš od soudruha tatínka?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1998- 2006 Praha


Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část

Vzhledem ke skutečnosti, že polemika v minulých článcích a komentářích vyznívá tak, že vše mnou viděné a neuměle popisované může být uvažováno jen v úrovni magie, dovolují si pro upřesnění rozdělit některá svá pozorování do oddělených skupin, neboť nikoli vše, lze tímto nestabilním metrem poměřovat:

Povšimněte si prosím, že se rovněž nezabývám meteority, bolidy, balony, leonidy, či perseidy a vším tím, čím hýří novodobí abonenti Svaté inkvizice, při svých mediálních seancích. Tyto přirozené projevy jsou běžnou realitou, jež v žádném případě nepřekračují stín newtonovské fyziky. Nedovoluji si svá pozorování poměřovat ani s takovým fenoménem, jakým jsou zjevení takové autority, jakou se jeví protagonisté Nového zákona. Aniž rozumím, či chci porozumět chanelingu, jehož iniciátor je stejně nejistý, jako jistý druh negativní bytosti vyššího řádu. Jakkoliv je pragmatický satanizmus (marx leninismus), či jeho religiozní forma, nebo neumělé hraní si na správného občana satanistánu, tak rozšířený, že i taková tajná společenství, jež se prezentovala, co by nezbytný základ víry, při budování NVO, profitují ze svých satanisticko fašistických podrazů.

Hranici rozdílnosti mezi jistými nezvyklými jevy (jejichž převážný souhrn lze nalézt zde) lze kupodivu vést zcela přesně:

Pozorování jevů v hlubokém soukromí domova.

Pozorování jevů pod širým nebem.

Nikdy na pracovišti.

K jednoduché třetí skupině "Nikdy na pracovišti" jen tolik, že vlivné síly měly zřejmě na pracovišti jiné hybné páky, jak dostatečně zamávat s třídním nepřítelem.

Do první kategorie lze zařadit pár jevů, zřetelně zcela odlišné provenience.

a) Jevy vysvětlitelné pouze v úrovni dohadů o vyšších duchovních úrovních a energeticky promítajících se do našeho třírozměrného prostoru. Nepříliš četné, avšak o to více magické. Odehrávající se vždy v soukromí bytu. Nikdy venku. Podivný a související s některými životními událostmi. Zda jevy náhodné, či nikoliv - případ od případu. K vysvětlení doporučuji knihu pana Břetislava Kafky (Nové základy experimentální psychologie).

b) Výjimečné a neobyčejně nezvyklé, či nečekané jevy, které však nelze označit za magické ani náhodou.

Nyní je nutná úvaha, zda projevy, jež jsou vázány pouze k nepatrné, byť důležité části vašeho života - domovu, lze uvažovat tak, že uklidňující domácí atmosféra dokáže divy, se mi zdá do jisté míry logická, nicméně není v souladu s některými projevy, jak se domnívám, téže provenience.

Považuji za podivné, že magický projev vyšších sfér je prozaicky svázán s potřebou ekektrické energie odečítané z mého el. měřiče? Když tentýž projev končí s odpojením el. prouduž Tehdy je nutné se ptát proč, kdo, odkud, za jakým účelem, když jeho mocný vliv končí tak prostě.

Problém části pozorovaných "domácích" jevů zařazených do této skupiny, spočívá ve složitosti určení, co je mikrovlnného původu se všemi průvodními efekty právě zaváděného silového systému, a co naopak výsledkem zmíněných průmětů vyšších úrovní.

Když jedno, či dva z pozorovaných jevů stojí na samém rozhraní obého. Jak nyní přiblížit zážitek a neřící hlavní podstatu a obsah zcela výjimečné a zvláštní produkce, při které bylo pragmaticky využito stávající technické vybavení bytu.

Potud by byl obsah zmíněné produkce v pořádku, pokud by nezasahoval do oblastí, o jejichž zneužití se budovatelé nových zářných zítřků plných "psi" a šmírovacích technologii, díky Bohu, stále ještě marně snaží. jež se částečně dotýkal technologií "Looking Glass."

c) do zcela zvláštní skupiny zařazuji velmi reálné i vedlejší projevy mikrovlnných šmírovacích systému monitorujících soukromí bytu, se všemi průvodními efekty i zdravotními potížemi (A protože jsme nelenili máme dokumentaci uživatele šmírovacích přístrojů - typu "hoši doma, hoši v akci", včetně připraveného účtu za nutnou operaci zraku.). Když jeden z primitivních mikrosnímačů jsem, společně s manželkou, zcela nenáhodně a s chutí, zabetonoval při zvelebování chajdy.

Tím jsem vyčerpal "domácí produkci" a vrhnu se na venkovní pozorování:

Tak jako v předchozí skupině, jsem byl i zde neaktivní a zcela náhodná pasivní složka právě probíhajících produkcí.

Snad mimo "genia loci", kde tápu, abych z téhož důvodu ponechal jistý stupeň volnosti při společném hledání podobných zkušenosti. Jinak všechny mnou pozorované jevy probíhaly v souladu s mými představami o vyspělé technicko - fyzikální úrovni. V ojedinělých případech včetně vnějších projevů relativity.

Cca 75 procent mnou pozorovaných jevů mohu tak s lehkým svědomím zařadit mezi mimozemskou, či odvozenou technologii.

Cca 10 procent jde na účet chemtrails, mikrovlnných ataků systému podobných Gakoně, pokusů na úrovni průniků za pomoci relativity, včetně pokusů o zastavení vzdušné cirkulace. Když jevy způsobené umělou ionizaci vzdušného prostoru jsme rovněž, byť z části, zaznamenali na video, či fotky.

Zbývajících (minimálně) 15 procent, je projevem energetických proměn Sluneční soustavy, galaxie a možná i části Univerza. viz na př. matrix-2001.cz..... Znamení doby. Nárůst těchto aktivit se zdá být téměř hmatatelný. Když i tam může pronikat vyšší duchovní řád, jehož jsme nedílnou součástí.

Mám takový dojem.

Když jistý průnik jmenovaných jevů naopak připomíná "hvězdné války", aby jiný konkrétní průnik světových podrazů, politických přemetů, vnucovaných krizí a vyžadovaných občanských poslušností při devastaci tisíciletých lidských hodnot, připomínal bohužel špatné sci fi vytvořené z celého souhrnu veškeré současné produkce katastrofických holywoodských thrillerů.

NVO - Když se daří, tak se daří...

Připomínám, že mé procentuální úvahy jsou subjektivním počtem vyplývajícím z četnosti pozorování jednotlivce, když limitujícím faktorem je čas strávený přirozenými životními povinnostmi, radostmi, ale i vnucenými starostmi.

Nicméně vše, co jsem kdy spatřil, bylo v souladu nejen s mým oborem technického zaměření, ale i mojí vírou v jedinečnou Prozřetelnost a se vším, co vychází z realit vyššího, mnohdy i rozeznatelného řádu, při formování ducha.

To již není dojem, ale jistota vědoucích.

Jak jinak již říci to, co je nepřenosné a jak praxe ukazuje i nesdělitelné.

Jakkoliv je stále možnost nápravy věcí obecných, či alespoň hluboce niterných.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0