| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://youtu.be/7y7dOBAH6TI


Janova Apokalypsa
Vydáno dne 24. 07. 2006 (13445 přečtení)

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko

Mluvící kameny George Orwell svoji vizi nedopsal?
© dmk1994/2006

Zločiny, nájemné vraždy, tajnými službami organizovaní dealaři drog, drogově závislé děti, nepravé zákony, chemikáliemi a chemickými "léky" devastované zdraví, potraviny bez životně důležitých látek, lži, tuneláře, ničení, devastace, ekologický terorizmus, uzákoněná deviace, eutanásie, podvody, kamerizace, špehování, vybuzené nemoci a hladomory, elektronický a microwave harassment, podprahové pirátství, uměle vybuzené stresy, laboratorně vyvíjené virulentní viry, elektronicky vybuzené virtuální viry, popírání smysluplnosti mateřství, riziková těhotenství, nucená i zákeřná sterilizace, radioaktivní dudlíky, přežvýkavci krmeni chcíplými zvířaty, zadlužovací agentury, vykrádání neočipovaných bankomatů, vykrádání očipovaných průkazů totožnosti, očipovaných bankovních karet, mizení neočipovaných dětí, podkožní čipizace, nekonečné seriály virtuální reality show nabízející zhovadilost, bilboardová šílenství, prodej vzduchu k dalšímu znečistění, státem tolerovaný prodej lidských orgánů, bezuzdné drancování přírody, "zákonné" mučení, tajné i netajné koncentrační tábory, terorizmus povýšený na státní princip budou provázet jejich kroky po všechny další časy.

Miliony kamionů transportující smrt ze země do země a zpět. A zase nikam. Statisíce divných letadel vypouštějících gigantická množství olejnatých aerosoli a nebezpečných chemikálií v rámci projektu stmívání planety a ionizace ovzduší, programové navyšování elektrosmogu mikrovlnným zářením, povinnost svítit ve dne, umělá zemětřesení, vybuzené obří záplavové vlny, antenními systémy bodové ohřevy stratosféry s uměle vyvolanými uragány nepozemských rozměrů. Zákeřně vybuzené změny klimatu planety, aby vzápětí Public Relatinos potvrdil, že se vše koná "v zájmu lidstva a záchrany klimatu". Chemická ionizace vzduchu pro pokusy s nehlučnými blesky uměle sestupujícími na vybrané možná možné bandity, oslepující přízemní ozon se smrtícími účinky. umělé zastavení cirkulace a viry ptačí chřipky přenášené tažnými ptáky chodícími pěšky, zločinné omezování lidských práv a svobod pod roužkou ochrany lidských práv a osobních svobod!

Jediný lísteček, jediné stébélko, jediný kamének nenechají bez nánosu svých lži, nepravosti, cílené devastace, bezuzdných surovostí.

Svými blízkými zaplatí pokorní obyvatelé planety Chamurapiho zákoníku biologickou, chemickou, genetickou, elektronickou, psychotronickou, plasmovou, ultrasonickou genocidu.
A přesto budou sedmihláři tvrdit, skrze bulvární listy podřadné úrovně, ústy mediálních prostitutů a těžko vypínatelnou obrazovku, že nic takového neexistuje!
Výzkumem veřejného mínění skrze mrtvé duše již nyní spřádají fiktivní veřejné mínění a informačními zbraněmi potlačí pravdu k obrazu svému. Public relations uspořádá běh věcí bestiálního systému hrajícího si na Janovu apokalypsu.
Otroci Satanovy synagogy. Satanovy sběře neznající smilování!

Nebudou se při masovém vraždění štítit vyhlašovat veřejně, že se jedná pouze o humanitární vraždění. V televizních přenosech budou váleční zločinci vychloubat porušováním mezinárodního práva a elementárních lidských hodnot!

Otroci beze cti, vlasti a jazyka.
Kteří na zahynutí rovněž jíti musí.
Jejich zločinné činnosti, naučené nevědomosti a programové nečinnosti, dospějí až k podkožní čipizaci osob, majetku, financí, obchodu, úspor, věcí, zvířat, dobytka a sledování veškerého jejich pohybu v čase i prostoru.
Hovory, korespondence, druh četby, nákupy potravin a nepovolená slova každého budou sledovány, charakterizovány bodovým systémem, automaticky vyhodnocovány a zakládány do osobního registru.
Pohyb podezřelých osob bude omezen, dle počtu záporných bodů.
Povinná registrace se bude týkat každého.
V rámci ochrany osobních práv a svobod každého možného bandity, musí být potlačeny nedotknutelná osobní práva a svobody každého jednotlivce!
Vynuceným znamením, jež bude pod kůží pravé ruky, či na čele!

Tak bude označen každý obyvatel Země (nikoli však všichni).

Neboť Oni povládnou nad mnohými vodami, nikoli však všemi.
Podkožní čipy budou napájeny skrze právě budovaný hustý mikrovlnný anténní systém, jenž lze zároveň použít, jako velmi účinný zbraňový mikrovlnný systém proti civilnímu obyvatelstvu, v rámci konečného řešení a zavádění Nových světových pořádků.
Znamení šelmostroje ponese dospělý i právě narozený, stařec i teeneger, svobodný i státní zaměstnanec, podnikatel i umělec, pasák i prostitutka, podvodník i slaboch, námezdně pracující i otrok.
Nikdo nebude moci být zaměstnán, zaměstnávat, obchodovat, či kupovat, než pouze ti jejichž veškerá data budou elektronicky přepisovatelná na příslušném podkožním čipu evidovaném v ústředním registru šelmostroje.
Ten, kdo by nebyl řádně podkožně očipován nebude moci podnikat, milovat, vdávat se i ženit, mít dítě, pobírat jakokoliv sociální prebendu, pohybovat se po vytčených trasách, dokonce ani prchat.
Čipový systém bude vyvíjen tak, aby bylo v realném čase možná možného banditu (rozuměj bezúhonného občana) vyhledat a pomocí čipu "na dálku odpálit", respektive zpacifikovat jeho mysl.
Podkožní čipy n-té generace umožní vybudování soukromých věznic, neboť vše bude na prodej.
I notně zašpiněný vzduch k dalšímu znečistění.
Omezování osobních práv i svobod! Nikdo si nebude jist právem, skrze sprosté právní kličky.
Neočipování budou dokonce hluboce pod úrovní nesvéprávných občanů, neboť ti budou očipováni, vedle nadšených dobrovolníků, vězňů, ozbrojených i neozbrojených silových složek, jako jedni z prvních! Nuceně soudním rozhodnutím.
Nikdo bez čipu nebude moci volně disponovat svým účtem, neboť Satanova sběř "nebude znát" hotovostní platby.
Ztratí okamžitě nejen své zaměstnání, ale zakrátko celý svůj majetek, včetně veškerých úspor. Ty budou zmrazeny, aby "zákonnou cestou" navždy zmizely v propadlišti bank, neboť dluhy za nájemné neuvěřitelně narostly o penále. Dluhy za činži, inkaso, telefon, povinné poplatky za televizi a rozhlas a kdo ví, co ještě.
Zdá se, že jen šílenec by odmítal podřídit se.
Avšak pamatujme jediné: Ten, kdo jede na tygru, nemůže již slézti! ¨
Aby jej tygr nesešral.
Přichází den mluvících kamenů!


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemiSouvisející články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1946 hl.)
 
Ne (1266 hl.)
 
Možná (1215 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4427

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0