Janova Apokalypsa

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 24. 07. 2006

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko

Mluvící kameny George Orwell svoji vizi nedopsal?

© dmk1994/2006Zločiny, nájemné vraždy, tajnými službami organizovaní dealeři drog, drogově závislé děti, nepravé zákony, chemikáliemi a chemickými "léky" devastované zdraví, potraviny bez životně důležitých látek, lži, tuneláře, ničení, devastace, ekologický terorizmus, uzákoněná deviace, euhtanásie, podvody, kamerizace, špehování, vybuzené nemoci a hladomory, elektronický a microwave harassment, podprahové pirátství, uměle vybuzené stresy, laboratorně vyvíjené virulentní viry, elektronicky vybuzené virtuální viry, popírání smysluplnosti mateřství, riziková těhotenství, nucená i zákeřná sterilizace, radioaktivní dudlíky, přežvýkavci krmeni chcíplými zvířaty, zadlužovací agentury, vykrádání neočipovaných bankomatů, vykrádání očipovaných průkazů totožnosti, očipovaných bankovních karet, mizení neočipovaných dětí, podkožní čipizace, nekonečné seriály virtuální reality show nabízející zhovadilost, bilboardová šílenství, prodej vzduchu k dalšímu znečistění, státem tolerovaný prodej lidských orgánů, bezuzdné drancování přírody, "zákonné" mučení, tajné i netajné koncentrační tábory, terorizmus povýšený na státní princip budou provázet jejich kroky po všechny další časy.

Miliony kamionů transportující smrt ze země do země a zpět. A zase nikam. Statisíce divných letadel vypouštějících gigantická množství olejnatých aerosoli a nebezpečných chemikálií v rámci projektu stmívání planety a ionizace ovzduší, programové navyšování elektrosmogu mikrovlnným zářením, povinnost svítit ve dne, umělá zemětřesení, vybuzené obří záplavové vlny, anténními systémy bodové ohřevy stratosféry s uměle vyvolanými uragány nepozemských rozměrů. Zákeřně vybuzené změny klimatu planety, aby vzápětí Public Relatinos potvrdil, že se vše koná "v zájmu lidstva a záchrany klimatu". Chemická ionizace vzduchu pro pokusy s nehlučnými blesky uměle sestupujícími na vybrané možná možné bandity, oslepující přízemní ozon se smrtícími účinky. umělé zastavení cirkulace a viry ptačí chřipky přenášené tažnými ptáky chodícími pěšky, zločinné omezování lidských práv a svobod pod rouškou ochrany lidských práv a osobních svobod!

Jediný lísteček, jediné stébélko, jediný kamének nenechají bez nánosu svých lži, nepravosti, cílené devastace, bezuzdných surovostí.

Svými blízkými zaplatí pokorní obyvatelé planety Chamurapiho zákoníku biologickou, chemickou, genetickou, elektronickou, psychotronickou, plasmovou, ultrasonickou genocidu.

A přesto budou sedmihláři tvrdit, skrze bulvární listy podřadné úrovně, ústy mediálních prostitutů a těžko vypínatelnou obrazovku, že nic takového neexistuje!

Výzkumem veřejného mínění skrze mrtvé duše již nyní spřádají fiktivní veřejné mínění a informačními zbraněmi potlačí pravdu k obrazu svému. Public relations uspořádá běh věcí bestiálního systému hrajícího si na Janovu apokalypsu.

Otroci Satanovy synagogy. Satanovy sběře neznající smilování!

Nebudou se při masovém vraždění štítit vyhlašovat veřejně, že se jedná pouze o humanitární vraždění. V televizních přenosech budou váleční zločinci vychloubat porušováním mezinárodního práva a elementárních lidských hodnot!

Otroci beze cti, vlasti a jazyka.

Kteří na zahynutí rovněž jíti musí.

Jejich zločinné činnosti, naučené nevědomosti a programové nečinnosti, dospějí až k podkožní čipizaci osob, majetku, financí, obchodu, úspor, věcí, zvířat, dobytka a sledování veškerého jejich pohybu v čase i prostoru.

Hovory, korespondence, druh četby, nákupy potravin a nepovolená slova každého budou sledovány, charakterizovány bodovým systémem, automaticky vyhodnocovány a zakládány do osobního registru.

Pohyb podezřelých osob bude omezen, dle počtu záporných bodů.

Povinná registrace se bude týkat každého.

V rámci ochrany osobních práv a svobod každého možného bandity, musí být potlačeny nedotknutelná osobní práva a svobody každého jednotlivce!

Vynuceným znamením, jež bude pod kůží pravé ruky, či na čele!

Tak bude označen každý obyvatel Země (nikoli však všichni).

Neboť Oni povládnou nad mnohými vodami, nikoli však všemi.

Podkožní čipy budou napájeny skrze právě budovaný hustý mikrovlnný anténní systém, jenž lze zároveň použít, jako velmi účinný zbraňový mikrovlnný systém proti civilnímu obyvatelstvu, v rámci konečného řešení a zavádění Nových světových pořádků.

Znamení šelmostroje ponese dospělý i právě narozený, stařec i teeneger, svobodný i státní zaměstnanec, podnikatel i umělec, pasák i prostitutka, podvodník i slaboch, námezdně pracující i otrok.

Nikdo nebude moci být zaměstnán, zaměstnávat, obchodovat, či kupovat, než pouze ti jejichž veškerá data budou elektronicky přepisovatelná na příslušném podkožním čipu evidovaném v ústředním registru šelmostroje.

Ten, kdo by nebyl řádně podkožně očipován nebude moci podnikat, milovat, vdávat se i ženit, mít dítě, pobírat jakokoliv sociální prebendu, pohybovat se po vytčených trasách, dokonce ani prchat.

Čipový systém bude vyvíjen tak, aby bylo v realném čase možná možného banditu (rozuměj bezúhonného občana) vyhledat a pomocí čipu "na dálku odpálit", respektive zpacifikovat jeho mysl.

Podkožní čipy n-té generace umožní vybudování soukromých věznic, neboť vše bude na prodej.

I notně zašpiněný vzduch k dalšímu znečistění.

Omezování osobních práv i svobod! Nikdo si nebude jist právem, skrze sprosté právní kličky.

Neočipování budou dokonce hluboce pod úrovní nesvéprávných občanů, neboť ti budou očipováni, vedle nadšených dobrovolníků, vězňů, ozbrojených i neozbrojených silových složek, jako jedni z prvních! Nuceně soudním rozhodnutím.

Nikdo bez čipu nebude moci volně disponovat svým účtem, neboť Satanova sběř "nebude znát" hotovostní platby.

Ztratí okamžitě nejen své zaměstnání, ale zakrátko celý svůj majetek, včetně veškerých úspor. Ty budou zmrazeny, aby "zákonnou cestou" navždy zmizely v propadlišti bank, neboť dluhy za nájemné neuvěřitelně narostly o penále. Dluhy za činži, inkaso, telefon, povinné poplatky za televizi a rozhlas a kdo ví, co ještě.

Zdá se, že jen šílenec by odmítal podřídit se.

Avšak pamatujme jediné:

Ten, kdo jede na tygru, nemůže již slézti!

Aby jej tygr nesežral.

Přichází den mluvících kamenů!


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemi