| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


U.F.O phone home... II.část
Vydáno dne 09. 03. 2009 (2899 přečtení)

... co ve skutečnosti hledáme?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1998- 2009 Praha

Začněme "pěkně" od začátku, tedy suchou planetou Herabach plnou vody. Opomenu-li hru na utajování skutečností, kde strategicky významná voda ji? dnes sehrává subdominantní roli při "opravněném" plánování útoku tajných společenství na nic netu?ící národy, ?ijící si v poklidu uprostřed vodních toků, bystřin, potoků a lesních studánek, pak podobnost s rozsáhlými pou?těmi, HAARP tajícími polárními ledovci s následným nedostatkem pitné vody (v?imněme si té logické argumentace), silně připomíná vodní planetu Zemi. Do morku kostí vysu?enou, jak tvrdí tajné slu?by mocí nemocných států.

Nicméně proč by se nemohla, kdesi ve vesmíru, Zemi podobná exoplaneta skutečně pohybovat! A hned několikrát?Jedním z věrohodných příznaků (a mo?ná zcela zásadní viz. Berossos), ?e nejen mimozemské bytnosti, dodnes ovládající Zemi, si pohrávali s genetickými kódy a vytvořenými pří?erami. Uvá?íme-li, ?e stejně zvrhlé genetické in?enýrství, vyrábějící hrůzná monstra, bylo pou?ito, podle této zprávičky, i na planetě Tébelu (Tubal). Kde od těch dob ?ijí velká monstrózní zvířata. Vytvořená kří?ením praktikovaným na Tébel planetě obyvateli cizích světů. Pokud, ve své nevědomosti, nehovoříme o stejné skupině mimozemské entity, je? svými zvrhlostmi, nav?dy propojila osudy Země a planety Tébelu.
Pokud je tomu tak, nezbývá ne? su?e konstatovat, ?e nebeskými cestami a časovými průchody bystře cestují dravci, aby společně se svými vazaly "hospodařili" na cizích planetách "k obrazu svému".
Ze stejně zábavného soudku je tvrzení, ?e planeta Arga (Arqua), domovská planeta upovídaného cizince, je? se tak dobře cítí na Zemi, je plná tajných koncentračních táborů.
Podle tého? podivného a upovídaného zdroje, jsou velké skupiny obyvatelstva Argu nemilosrdně utlačovány a internovány v přísně stře?ených zajateckých táborech. Jakoby upovídaný cizinec právě opustil na?i nedalekou budoucnost. Mo?ná planetu Zemi nalézající se v jiné časoprostorové dimenzi, kam jsme beznadějně zapadli, vedeni "Humanitárními bombardéry", učenci a odborníky z prognostických ústavu moci a navíc "zemskými ?kůdci" krátce po roce 1989.
V dimenzi, stále blí? a blí? pekelné instituci tajných i zjevně drzých společenství, je? se stabilně vyvíjí opačně. Ani? by přiná?ela cokoli dobrého. V?dy jen v odpočtu od deseti k pěti.
Bohu?el si musím opět postě?ovat na předky politruků zatajovaných skutečností, ale i na v?ehoschopné cenzory biblických textů, nebo? mi dodnes není jasné, zda upovídaný astronaut je trpaslík, či obr. A kdo komu na planetě Arga vládne, či která rasa se právě nalézá v koncentračních táborech. Jediným spojujícím článkem je genetická naru?enost obyvatel planety.
Přesně tak, jako nedávno nejplodněj?í planeta okolitého vesmíru na?í sluneční soustavy, je? byla nav?tívena podobným fenoménem, je během několika krátkých desetiletí téměř neplodná a lidstvo zcela vysíleno. Bezmocně zírající na "proti pravdě impregnované" zvrhlosti, při vzrůstající deviaci domorodých deprivantů ve slu?bách sluhů, kdysi příchozích. Je? na konci věků jedná jako utr?ené z řetězu.
Jak z divokých vajec! Při ústředně řízených krizí a vnucených oslav zvráceností a pokleslostí.
Aby v poklidu drancovali, zahaleni zákrytně volebními ?vásty o správné zeleni ratolestí, svoji rodnou zemi a planetu.
A proto?e chceme mít jistotu o svém dal?ím bytí, či nebytí, budou se i následující kapitoly zabývat dávnými příchozími, jednotlivými dějinnými událostmi, kdy? základním důkazním materiálem jsou legendy, eposy, analytická logika a mnohdy rozbor skutečných historických události a hlavně? hledání východiska z prů?vihu.
Z tého? důvodu je nutné nepříli? jasné a zaml?ované - přesně pojmenovat. Kdy? válečný pokřik potrefených v?dy směřuje skrze své modifikované l?i k zásadnímu omezení svobod, inkvizičním praktikám a totalitní cenzuře.
Tím prvním, co nás nyní zajímá, je historicky ověřená fyziognomie mimozemských invazorů a z historických skutečností odvozeně určení i jejich pravděpodobné motivace při manipulacích se zásadními historickými událostmi lidstva skrze rodiny nasazených klonů a deprivantů.
Přičem? skutečností zůstává, ?e mnohé posvátné texty jsou zásadním způsobem zdevastovány přízemní rukou a cenzorskými zásahy tak, ?e připomínají spí?e deníček násilného lupiče doplněný o upravené opisy chaldejských eposů a kdy? jiné zamrzly v barokní podobě ne?kodného dogmatu určeného pro nesvéprávného a dokonale Inkvizicí vykle?těného katolíka.
Jim? Je?í? Nazaretský nemohl být.
Ani by nechtěl!
Jeho? vzácné a původní my?lenky mohou být naopak jedinečným východiskem z prů?vihu.

Hledám v?e, co úzce souvisí s vlivy dotýkajícími se doufajících dětí světa, mé rodné země, mé rodiny a mých přátel a lidu z národů, nám tak jedinečně i jazykově blízkých.

Hledám Tě? Pane! Hledám Tě v?ude, pod listím i pod kaménky, v za?lých časech i ve dnech globálního "spu?tění" v časech svého dětství, jak v časech zlých i posledních, kdy řízenými krizemi a sofistikovanými útoky moc mocí nemocných nad pochopení vzrůstá. Tehdy Tě hledám o to upřímněji?

U.F.O. phone home... I.částSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0