U.F.O phone home... II.část

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 09. 03. 2009

... co ve skutečnosti hledáme?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1998- 2009 Praha

Začněme "pěkně" od začátku, tedy suchou planetou Herabach plnou vody. Opomenu-li hru na utajování skutečností, kde strategicky významná voda již dnes sehrává subdominantní roli při "opravněném" plánování útoku tajných společenství na nic netušící národy, žijící si v poklidu uprostřed vodních toků, bystřin, potoků a lesních studánek, pak podobnost s rozsáhlými pouštěmi, HAARP tajícími polárními ledovci s následným nedostatkem pitné vody (všimněme si té logické argumentace), silně připomíná vodní planetu Zemi. Do morku kostí vysuženou, jak tvrdí tajné služby mocí nemocných států.

Nicméně proč by se nemohla, kdesi ve vesmíru, Zemi podobná exoplaneta skutečně pohybovat! A hned několikrát?Jedním z věrohodných příznaků (a možná zcela zásadní viz. Berossos), že nejen mimozemské bytnosti, dodnes ovládající Zemi, si pohrávali s genetickými kódy a vytvořenými pří?erami. Uvážíme-li, že stejně zvrhlé genetické in?enýrství, vyrábějící hrůzná monstra, bylo použito, podle této zprávičky, i na planetě Tébelu (Tubal). Kde od těch dob ?ijí velká monstrózní zvířata. Vytvořená křížením praktikovaným na Tébel planetě obyvateli cizích světů. Pokud, ve své nevědomosti, nehovoříme o stejné skupině mimozemské entity, jež svými zvrhlostmi, navždy propojila osudy Země a planety Tébelu.
Pokud je tomu tak, nezbývá než suže konstatovat, že nebeskými cestami a časovými průchody bystře cestují dravci, aby společně se svými vazaly "hospodařili" na cizích planetách "k obrazu svému".
Ze stejně zábavného soudku je tvrzení, že planeta Arga (Arqua), domovská planeta upovídaného cizince, jež se tak dobře cítí na Zemi, je plná tajných koncentračních táborů.
Podle téhož podivného a upovídaného zdroje, jsou velké skupiny obyvatelstva Argu nemilosrdně utlačovány a internovány v přísně střešených zajateckých táborech. Jakoby upovídaný cizinec právě opustil naši nedalekou budoucnost. Možná planetu Zemi nalézající se v jiné časoprostorové dimenzi, kam jsme beznadějně zapadli, vedeni "Humanitárními bombardéry", učenci a odborníky z prognostických ústavu moci a navíc "zemskými škůdci" krátce po roce 1989.
V dimenzi, stále blíž a blíž pekelné instituci tajných i zjevně drzých společenství, jež se stabilně vyvíjí opačně. Aniž by přinášela cokoli dobrého. Vždy jen v odpočtu od deseti k pěti.
Bohužel si musím opět postě?ovat na předky politruků zatajovaných skutečností, ale i na všehoschopné cenzory biblických textů, neboť mi dodnes není jasné, zda upovídaný astronaut je trpaslík, či obr. A kdo komu na planetě Arga vládne, či která rasa se právě nalézá v koncentračních táborech. Jediným spojujícím článkem je genetická naruženost obyvatel planety.
Přesně tak, jako nedávno nejplodnější planeta okolitého vesmíru naší sluneční soustavy, jež byla navštívena podobným fenoménem, je během několika krátkých desetiletí téměř neplodná a lidstvo zcela vysíleno. Bezmocně zírající na "proti pravdě impregnované" zvrhlosti, při vzrůstající deviaci domorodých deprivantů ve službách sluhů, kdysi příchozích. jež na konci věků jedná jako utr?ené z řetězu.
Jak z divokých vajec! Při ústředně řízených krizí a vnucených oslav zvráceností a pokleslostí.
Aby v poklidu drancovali, zahaleni zákrytně volebními ?vásty o správné zeleni ratolestí, svoji rodnou zemi a planetu.
A protože chceme mít jistotu o svém dalším bytí, či nebytí, budou se i následující kapitoly zabývat dávnými příchozími, jednotlivými dějinnými událostmi, když základním důkazním materiálem jsou legendy, eposy, analytická logika a mnohdy rozbor skutečných historických události a hlavně? hledání východiska z průšvihu.
Z téhož důvodu je nutné nepříliš jasné a zaml?ované - přesně pojmenovat. Když válečný pokřik potrefených vždy směřuje skrze své modifikované l?i k zásadnímu omezení svobod, inkvizičním praktikám a totalitní cenzuře.
Tím prvním, co nás nyní zajímá, je historicky ověřená fyziognomie mimozemských invazorů a z historických skutečností odvozeně určení i jejich pravděpodobné motivace při manipulacích se zásadními historickými událostmi lidstva skrze rodiny nasazených klonů a deprivantů.
Přičemž skutečností zůstává, že mnohé posvátné texty jsou zásadním způsobem zdevastovány přízemní rukou a cenzorskými zásahy tak, že připomínají spíše deníček násilného lupiče doplněný o upravené opisy chaldejských eposů a když jiné zamrzly v barokní podobě neškodného dogmatu určeného pro nesvéprávného a dokonale Inkvizicí vykle?těného katolíka.
Jim? Ježíš Nazaretský nemohl být.
Ani by nechtěl!
Jeho? vzácné a původní myšlenky mohou být naopak jedinečným východiskem z průšvihu.

Hledám vše, co úzce souvisí s vlivy dotýkajícími se doufajících dětí světa, mé rodné země, mé rodiny a mých přátel a lidu z národů, nám tak jedinečně i jazykově blízkých.

Hledám Tě? Pane! Hledám Tě v?ude, pod listím i pod kaménky, v za?lých časech i ve dnech globálního "spužtění" v časech svého dětství, jak v časech zlých i posledních, kdy řízenými krizemi a sofistikovanými útoky moc mocí nemocných nad pochopení vzrůstá. Tehdy Tě hledám o to upřímnějiž

U.F.O. phone home... I.část