| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


U.F.O. phone home... I.část
Vydáno dne 09. 03. 2009 (2963 přečtení)

TV moderátorko... hledáme skutečně "nadzemský" ?ivot?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1998- 2009 Praha

Na počest nedávno vypu?těné sondy Kepler, hledající... A nyní, zcela ?okován, cituji bezpohlavní genialitu mediální pracovnice: "Nadzemský ?ivot" v dalekém souhvězdí.Mo?ná někdy po roce 597 př. n. l.

Jsem obyvatel Arga (Arqui) odpověděl?
Planeta Arqui je planetou mimozemců údajně z dávných dob rabbína Josse (tvrdí spis připisovaný rabínovi Bar Jochai). S neznámým cizincem se setkal Jossé, kdy? společně s ostatními uprchlíky, kteří jako on pře?ili katastrofu a hledali si nová sídli?tě. Bylo to v dobách, kdy byla jejich země zničena ohněm. Snad za časů proroka Jeremiá?e, jeho? proroctví, poctivě zapsaná písařem Baruchem, vzorně plnil babylonský král Nabuchodonecar.
Mo?ná ve středověkém ?panělsku, či v Cordobě.
Mo?ná někdy jindy a jinde. Co na tom dnes sejde?

Cizinec z planety Arga (Arqui), skrývající se zjevně (či, jakoby?) po havárii svého stroje ve skalách, vystoupil ze skalní rozsedliny, aby se kolemjdoucích domorodců optal na zdraví a jméno planety. ?ivě se zajímaje, kde se právě nachází. A proto?e byl velmi zcestovalý a zároveň mnohomluvným cizincem, my dnes ji? víme, ?e vesmír je beznadějně osídlen mno?stvím lidských bytostí, a ?e z ka?dé planety souhvězdí vypadají jinak.

Zda cizinec své setkání s osudem pře?il ve zdraví nelze ji? bezpečně potvrdit: Nikdy po té se v?ak o něm ji? nikdo nezmínil, ani? by kdy byl spatřen alespoň koutkem oka.
A jak je v kraji dobrým zvykem, jeho podoba se stala, pro v?echny časy, trezorovou zále?itostí.

Na planetě Herabach (Suchý svět) jsou velké zásobárny vod.

Obyvatelé Geh (Gée) v?ude na své planetě vysazují stromy. Neznají p?enici, ani ?ádné jiné obilí. Jejich svět je stinný a ?ije v něm mno?ství velkých tvorů.
Na Tébelu přebývají naopak stra?né nestvůry, které vytvořili obyvatelé jiných světů kří?ením různých druhů. Ostatní obyvatelé Tébel, planety obíhající dál od svého Slunce pojídají v?e, co ?ije ve vodě. Jsou silněj?í, ne? v?echny ostatní bytosti. Jejich svět je rozdělen na pásy a obyvatelé jednotlivých pásů se od sebe dělí barvou i fyziognomií obličeje.
Erez je naopak ponuře temná planeta bez jediného slunečního záblesku. Nad tímto světem se neustále výhru?ně otáčel "ohnivý meč". Jeho obyvatelé jsou potomci Adama.
Na planetě Adamah byla prý naopak vyspěla a vysoce rozvinutá civilizace, av?ak její obyvatelé ji zamořovali jedy a ničili tak své ?ivotní prostředí. Jsou rovně? potomci Adama.
Na planetě Ciah je ji? velký nedostatek vody, ale jeho obyvatelé jsou prý neobyčejně krásní. Nemusí jíst vět?inu toho, co jí pozem??ané i lidé na jiných planetách. A neustále hledají prameny vod, kterých je jak ji? řečeno na planetě Ciah velký nedostatek, nebo? z jejich suché planety jsou vidě dvě Slunce.
Jejich svět je bohatý a mají mnoho krásných staveb.

A já jsem naopak obyvatel Arga (Arqui) odpověděl upovídaný cizinec, jen? se tenkrát dokonce domorodcům přiznal, ?e Země je jedna z mála planet, kde mů?e bez problému vegetovat.

Velké skupiny obyvatelstva jsou na Argu (Arqui) nemilosrdně utlačovány a internovány v přísně stře?ených zajateckých táborech.

Planeta Arga (Arqua) je toti? domovem Kainitů. Rodu, jen? je tvořen zpolovice trpaslíky a z polovice obry. Vedou velmi skromný ?ivot, nebo? potravin je velmi málo a obilí zde dozrává a? několik roků. Často dochází k mutacím a rodí se dvojhlavé bytosti.
A proto?e to byl mimozemec velmi upovídaný víme, ?e znal i jiné planety. Například planetu Nebsiah na které svítí rudé Slunce a je? byla domovem beznosých trpaslíků, kteří dýchali dvěma otvory v obličeji. Na této planetě se roz?ířila epidemie, je? měla za následek ztrátu paměti posti?ených obyvatel. A tak při práci mnohdy ani často nevědí, proč ji vlastně začali. ?iví se keři a rostlinami, které v?ak nepěstují.
A proto?e to byl zřejmě i velmi lstivý mimozemec, je? vůbec neztroskotal, zabezpečený naopak sofistikovaným týmem odborníků, je mo?né, ?e přicházel z mocné ří?e, kde ani čas ji? není pánem.
Zabývající se opanováním příslu?ných ?ivota schopných planetek skrze světelné stezky času. Je toti? mo?né, ?e cizinec, o jeho? osud jsem projevil krátkodobé obavy, stále hovoří jen o jedné jediné a té samé planetě.
Mo?ná o planetě Zemi posouvající se časem.
Přesněji? O planetě, je? byla kdysi Zemí a která nav?dy uvízla v několikanásobné paralelní pasti, kde bude bezvýchodnost lidského společenství, projevující se přijímaním převrácených hodnot a nekončícím spotřebním ?ílenstvím, společně s jednodu?e zaměnitelnými TV seriály, rázně ukončena samotným Stvořitelem tak, ?e dále bude pokračovat jen časové vákuum.
S jednoduchou mo?ností: "A města a ostrovy nebudou ji? nikdy nalezeny?"

U.F.O. phone home... II.částSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0