U.F.O. phone home... I.část

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 09. 03. 2009

TV moderátorko... hledáme skutečně "nadzemský" život?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1998- 2009 Praha

Na počest nedávno vypužtěné sondy Kepler, hledající... A nyní, zcela ?okován, cituji bezpohlavní genialitu mediální pracovnice: "Nadzemský život" v dalekém souhvězdí.Možná někdy po roce 597 př. n. l.

Jsem obyvatel Arga (Arqui) odpověděl?
Planeta Arqui je planetou mimozemců údajně z dávných dob rabbína Josse (tvrdí spis připisovaný rabínovi Bar Jochai). S neznámým cizincem se setkal Jossé, když společně s ostatními uprchlíky, kteří jako on přežili katastrofu a hledali si nová sídli?tě. Bylo to v dobách, kdy byla jejich země zničena ohněm. Snad za časů proroka Jeremiá?e, jehož proroctví, poctivě zapsaná písařem Baruchem, vzorně plnil babylonský král Nabuchodonecar.
Možná ve středověkém Španělsku, či v Cordobě.
Možná někdy jindy a jinde. Co na tom dnes sejde?

Cizinec z planety Arga (Arqui), skrývající se zjevně (či, jakoby?) po havárii svého stroje ve skalách, vystoupil ze skalní rozsedliny, aby se kolemjdoucích domorodců optal na zdraví a jméno planety. živě se zajímaje, kde se právě nachází. A protože byl velmi zcestovalý a zároveň mnohomluvným cizincem, my dnes již víme, že vesmír je beznadějně osídlen množstvím lidských bytostí, a že z každé planety souhvězdí vypadají jinak.

Zda cizinec své setkání s osudem přežil ve zdraví nelze již bezpečně potvrdit: Nikdy po té se však o něm již nikdo nezmínil, aniž by kdy byl spatřen alespoň koutkem oka.
A jak je v kraji dobrým zvykem, jeho podoba se stala, pro všechny časy, trezorovou záležitostí.

Na planetě Herabach (Suchý svět) jsou velké zásobárny vod.

Obyvatelé Geh (Gée) v?ude na své planetě vysazují stromy. Neznají pšenici, ani žádné jiné obilí. Jejich svět je stinný a ?ije v něm množství velkých tvorů.
Na Tébelu přebývají naopak strašné nestvůry, které vytvořili obyvatelé jiných světů křížením různých druhů. Ostatní obyvatelé Tébel, planety obíhající dál od svého Slunce pojídají vše, co ?ije ve vodě. Jsou silnější, než všechny ostatní bytosti. Jejich svět je rozdělen na pásy a obyvatelé jednotlivých pásů se od sebe dělí barvou i fyziognomií obličeje.
Erez je naopak ponuře temná planeta bez jediného slunečního záblesku. Nad tímto světem se neustále výhružně otáčel "ohnivý meč". Jeho obyvatelé jsou potomci Adama.
Na planetě Adamah byla prý naopak vyspěla a vysoce rozvinutá civilizace, avšak její obyvatelé ji zamořovali jedy a ničili tak své životní prostředí. Jsou rovněž potomci Adama.
Na planetě Ciah je již velký nedostatek vody, ale jeho obyvatelé jsou prý neobyčejně krásní. Nemusí jíst většinu toho, co jí pozem??ané i lidé na jiných planetách. A neustále hledají prameny vod, kterých je jak již řečeno na planetě Ciah velký nedostatek, neboť z jejich suché planety jsou vidě dvě Slunce.
Jejich svět je bohatý a mají mnoho krásných staveb.

A já jsem naopak obyvatel Arga (Arqui) odpověděl upovídaný cizinec, jenž se tenkrát dokonce domorodcům přiznal, že Země je jedna z mála planet, kde může bez problému vegetovat.

Velké skupiny obyvatelstva jsou na Argu (Arqui) nemilosrdně utlačovány a internovány v přísně střešených zajateckých táborech.

Planeta Arga (Arqua) je totiž domovem Kainitů. Rodu, jenž je tvořen zpolovice trpaslíky a z polovice obry. Vedou velmi skromný život, neboť potravin je velmi málo a obilí zde dozrává až několik roků. Často dochází k mutacím a rodí se dvojhlavé bytosti.
A protože to byl mimozemec velmi upovídaný víme, že znal i jiné planety. Například planetu Nebsiah na které svítí rudé Slunce a jež byla domovem beznosých trpaslíků, kteří dýchali dvěma otvory v obličeji. Na této planetě se roz?ířila epidemie, jež měla za následek ztrátu paměti postižených obyvatel. A tak při práci mnohdy ani často nevědí, proč ji vlastně začali. živí se keři a rostlinami, které však nepěstují.
A protože to byl zřejmě i velmi lstivý mimozemec, jež vůbec neztroskotal, zabezpečený naopak sofistikovaným týmem odborníků, je možné, že přicházel z mocné ří?e, kde ani čas již není pánem.
Zabývající se opanováním příslušných života schopných planetek skrze světelné stezky času. Je totiž možné, že cizinec, o jehož osud jsem projevil krátkodobé obavy, stále hovoří jen o jedné jediné a té samé planetě.
Možná o planetě Zemi posouvající se časem.
Přesnějiž O planetě, jež byla kdysi Zemí a která navždy uvízla v několikanásobné paralelní pasti, kde bude bezvýchodnost lidského společenství, projevující se přijímaním převrácených hodnot a nekončícím spotřebním šílenstvím, společně s jednoduše zaměnitelnými TV seriály, rázně ukončena samotným Stvořitelem tak, že dále bude pokračovat jen časové vákuum.
S jednoduchou možností: "A města a ostrovy nebudou již nikdy nalezeny?"

U.F.O. phone home... II.část