| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)?
Vydáno dne 01. 03. 2011 (9207 přečtení)

S odvoláním na odkaz čtenářky "Z" v komentářích minulého článku

Je pro mne překvapením, ale nikoli až tak velkým, že jeden z nejznámějších snílků na egyptském trůnu faraon Achnaton, zakladatel Slunečního kultu v podobě egyptského monoteizmu, je nositelem Celtického Y chromozomu haplo skupiny R1b.

Odvozeně mlad?í bratrská větev slovanského Y - chromozomu haplo skupiny R1a...

Poslední získaná informace:

Zále?itost se zařazením Amenhotepa III. a jeho potomků není stále jasná, neboť se objevují hlasy, jejichž utajení majitelé by Tutenchamona rádi viděli, co nositele chromozomu haplo skupin R1b1b2. Což by posunulo vznik návazností dynastií, nikoli k božským předkům, ale k mutacím vznikající v období rozlo?enému časově blíže k nám, tedy před 10 000 let. Směřujících v budoucnosti do příbuzenských vztahů se ?alamounem - skrze egyptské princezny v jeho harému. Odvozeně tedy: Od původu ?alamounových potomků musí být odvozeny dynastie egyptských faraónů...

A úplně poslední informace: Čeká se zřejmě na zprůměrování evropských a světových dějin... Prozatím byly totiž publikovány jen tří položky ze sedmnácti... Zkrátka informační exploze, kdy se vše nepotřebné dozvídáte s dostatečným předstihem. Určitě včas a přiměřeně, aby jste nebyl za hlupáka před Vaší nadanou kachničkou na koupání... Prý, abyste tolik netrpěl frustrací.

Z posledních informací sice stále zaznívá, že Tutenchamom (Amon tut Ankh) je nostitelem Y - DNK R1b, ačkoliv byly ve skutečnosti oficiálně publikovány jen tři ze 17 položek (DYS393=13, DYS458=16, Y- GATA-H4=10). Kdo chtěl, mohl prý odezírat s videa:Hodnoty, odezíráné prý podle videa: DYS 19 - 14 (nejasný), DYS 385a - 11, DYS 385b - 14, DYS 389i - 13, DYS 389ii - 30, DYS 390 - 24, DYS 391 - 11, DYS 392 - 13, DYS 393 - 13, DYS 437 - 14 (nejasný), DYS 438 - 12, DYS 439 - 10, DYS 448 - 19, DYS 456 - 15, DYS 458 - 16 DYS 635 - 23, Y- GATA-H4 - 11

Já jsem podle videa odezřel jiná čísla:

Tutenchamon 10 - 15 - 10 - 15 - 16 - 26 - 29 - 34 - 8 - 13 - 19
Otec (KV55).. 10 - 15 - 16 - 15 - 16 - 26 - 29 - 34- 11- 13 - 16

Tuten 19 - 6 - 12 - - - - 23

KV55 19 - 9 - 12 - 20 - 23

R1b (celticko - vindijská), bratrská mlad?í větev slovanského R1a...

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2010
Nezávislé dějiny, podivně závislé Evropy

Vlastně byla zkoumána Tutanchamonova mumie, jak po otcovské a tak maternální linii. A společně s ní mumie, o nichž se předpokládalo, že by mohly být v rodové linii, když tušíme, že Achnaton (1 352 - 1 336 př. n. l., mumie z hrobu KV55), jenž byl synem Amonhotepa III. (1 390 - 1 352 př. n. l.), byl Tutenchamonovým otcem. Což se skutečně výzkumem chromozomů vybraných mumií potvrdilo. A jestliže Tutanchamon (od svých devíti let faraonem 1336 - 1327 př. n. l.) je nositelem Y chromozomu R1b, musí téže haplo skupiny být i jeho otec Achnaton. A jak průzkum mitochondrické DNK prokázal, byla jeho matkou jedna z Achnatonových žen: Kyja, mitánská princezna.

Podle současného výzkumu Tutenchámonovy mumie, zemřel na malarii. Což je svým způsobem rovněž překvapující, neboť se mělo všeobecně za to, že jej nechal odstranit Haremheb.

Ačkoliv se západní vědci velmi neradi zmiňují o bratrském vztahu mezi R1a (slovanský) a R1b (Celtický), neboť by rádi konečně někam připojili neexistující "germánce", majíce zřejmě hrůzu z rozsáhlosti slovanského lidu, jednotné řeči a odvozeně výskytu původního R1a (slovanského) chromozomu DNK, rádi programově hovoříce jen o tzv. západoevropské entitě R1b. Ke které pak hbitě připojují nepříslužející příznak kelticko germánského, či dokonce tzv. "románského" etnika.

Opakuji, nic podobného jako kelticko - germánský, germánský, či latinsky a odvozeně (od Říma nazývaný) románský gen - neexistuje, jinak než v myslích politruků a eu_nácků. Ostatně... Tak jako neexistuje proto indo evropský lid, či proto indo evropský jazyk, jinak než v původní podobě slovanského jazyka a ostatních odvozených dialektů. Pokud neuvá?íme uměle sestrojenou latinu, stejně tak pozdější umělohmotnou němčinu a maďaštinu.

A pokud budeme naopak vycházet z legend a mýtů: Egypt, co někdejší spojenec Severije, později - po planetární katastrofě spojence Rama ří?e, jehož spojení lze předpokládat i skrze příbuzenské vztahy s ří?í Mitanu, pak nelze neuvažovat odvozeně napojení egyptských faraonů a vládnoucích rodů na vindické vládnoucí kasty (brahmany). Nelze nepřipomenout, že Eseta (pohádková princezna se zlatou hvězdou na čele, známá z českých podádek) se z preslovanské Severije (Altyn gorodu (Hyperboreje) po planetární katastrofě uchýlila do staroegyptského města čarodějů (vědců a myslitelů) Iuno (Heliopolis).

Obrázek autor: EU studie Eupedia : Europe Guide & Genetics Zpracováno dle podkladů: Eupedia : Europe Guide & Genetics

* K => 40 000 let severní Irán
* T => 30 000 let kolem Rudého moře
* J => 30 000 let střední východ
* R => 28 000 let centrální Asie
* R1 => Ural (jižní Rusko)
* E1b1b => 26 000 let jižní Afrika (?idovští předkové Adolfa Hitlera)
* I => 25 000 let Balkán
* R1a => 24 000 let severní a centrální Evropa, Asie, Indie, Turecko, Iran, Anatolie
* R1a1 => 21 000 let jižní Rusko
* R1b => 20 000 let Kaspické moře a centrální Aise
* G => 17 000 let mezi Indii a Kavkazem
* I2 => 17 000 let Balkán
* J2 => 15 000 let severní Meozopotámie
* I2b => 13 000 let centrální Evropa
* N1c1 => 12 000 let Sibiř
* I2a => 11 000 let Balkán
* R1b1b2 => 10 000 let severní a jižní Kavkaz
* E-V13 => 10 000 let Balkán

R1a haplo skupina (slovanská, se nalézá od Skandinávie, Veltik (Baltik), střední a jižní Evropu, Řecko, Mykény, Makedonii, Trácii, Turecko, Perzii, Rusko, Afganistan a severní Indii.

V současné době výskyt původního slovanského Y chromozomu haploskupiny R1a:
Polsko 56%,
Ukrajina 50%, Rusko 45 až 65%, Bělorusko 45%
Slovensko 40%, Litva 40%, Loty?sko 38%
Česká Rep. 34%, Estonsko 32 %, Maďarsko 32%
Chorvatsko 29 %, Norsko 28 %, Rakousko 26 %
Švédsko 24%, Sever SRN 23 %, Východ SRN 24%
Rumunsko 22%, Bulharsko 18 %
Je faktem, že v současné době se Skandinávie prezentuje skupinou I1 40 % a R1a 20% a R1b 40 %
Srbové 14 % veškeré populace, Řekové 15 % veškeré populace
Kréta 8%, Tesálie 13,5%, Řecko 12%, Island 23%, Itálie 3,5%
Skotsko 8,5%, Slovenia 34,5%, Turecko 7,5 %, ?výcarsko 5%

Haplo skupina R1b (tzv. Keltická) je po slovanské R1a Y DNK haploskupině nejrozšířenější nejen po západní Evropě. Více než 80% irské populace, ale i ve Skotsku, západním Walesku. V Brataňsku a Velkém Brataňsku při březích Atlantického oceánu. V Baskicku, Anatolii, ale i na Kavkazu, v části Ruska, v centrální a jižní Asii. Od Atlantiku po Severní moře a údolí v severním údolí centrální Itálie (a? 70%), Osetínci na severu Kavkazu 40 procent, Arménie 35%, Ba?kirové na Uralu (Rusko - 50 %) Ujgurové v západní Číně 20 %, Nepál 11 % . Další mutace R1b - V88 lze nalézt v Subsaharské Africe, 60 - 95% v severním Kamerunu.

Oficiální prameny EU studie opakovaně tvrdí, že dodnes není jasně vysvětlen obsah R1b, neboť nemohou nikam podstrčit, či nalézt (?) typický "germánský" chromozom. R1a (slovanský) a R1b (keltský) a odvozeně R1b1 a R1b1a (Nazvaný pro odli?ení M18) pochází z téže otcovské liniie R a R1. Přičemž R1a (Slovanský) je starší bratr skupiny R1b. A je patrné, že se v Evropě i jinde vyskytovatal společně s R1a již v neolitiku (v době kamenné).

R1b1 a R1b1a byl nalezen v Libanonu, Fénicii, Sardinii a Magrebu. Odvozeně R1b1b v Anotolii a Kamerunu. Prohlédněme si nyní zkrácenou verzi jednotlivých Y - chromozomů blízkých K, P, R, R1, R1a, a R1b (a jimi odvozenými).

Dříve, než nositelé R1b vykročily do světa, byl zde lid s y chromozomem typu K, NOP, P, R, R1 a následně R1a. Jednotného jazyka, jemuž v ?árlivé nedokonalosti říkají ideovědci proto_indo_evropský jazyk, proto_indo_evropského lidu.
Je však zcela jasné, že nic takového, mimo jednotný slovanský jazyk a velký slovanský a keltský národ a odvozená nářečí nositelů R1b... opakuji: Neexistovalo jinak: Ne? zbožné přání.

Odkazy:
Evropská studie dračích linií...

http://dsc.discovery.com/videos/king-tut-unwrapped-king-tuts-paternal-line.html
Viz http://www.eutimes.net/2010/06/king-tuts-dna-is-western-european/Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0