Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 01. 03. 2011

S odvoláním na odkaz čtenářky "Z" v komentářích minulého článku

Je pro mne překvapením, ale nikoli až tak velkým, že jeden z nejznámějších snílků na egyptském trůnu faraon Achnaton, zakladatel Slunečního kultu v podobě egyptského monoteizmu, je nositelem Celtického Y chromozomu haplo skupiny R1b.

Odvozeně mlad?í bratrská větev slovanského Y - chromozomu haplo skupiny R1a...

Poslední získaná informace:

Zále?itost se zařazením Amenhotepa III. a jeho potomků není stále jasná, neboť se objevují hlasy, jejichž utajení majitelé by Tutenchamona rádi viděli, co nositele chromozomu haplo skupin R1b1b2. Což by posunulo vznik návazností dynastií, nikoli k božským předkům, ale k mutacím vznikající v období rozlo?enému časově blíže k nám, tedy před 10 000 let. Směřujících v budoucnosti do příbuzenských vztahů se ?alamounem - skrze egyptské princezny v jeho harému. Odvozeně tedy: Od původu ?alamounových potomků musí být odvozeny dynastie egyptských faraónů...

A úplně poslední informace: Čeká se zřejmě na zprůměrování evropských a světových dějin... Prozatím byly totiž publikovány jen tří položky ze sedmnácti... Zkrátka informační exploze, kdy se vše nepotřebné dozvídáte s dostatečným předstihem. Určitě včas a přiměřeně, aby jste nebyl za hlupáka před Vaší nadanou kachničkou na koupání... Prý, abyste tolik netrpěl frustrací.

Z posledních informací sice stále zaznívá, že Tutenchamom (Amon tut Ankh) je nostitelem Y - DNK R1b, ačkoliv byly ve skutečnosti oficiálně publikovány jen tři ze 17 položek (DYS393=13, DYS458=16, Y- GATA-H4=10). Kdo chtěl, mohl prý odezírat s videa:Hodnoty, odezíráné prý podle videa: DYS 19 - 14 (nejasný), DYS 385a - 11, DYS 385b - 14, DYS 389i - 13, DYS 389ii - 30, DYS 390 - 24, DYS 391 - 11, DYS 392 - 13, DYS 393 - 13, DYS 437 - 14 (nejasný), DYS 438 - 12, DYS 439 - 10, DYS 448 - 19, DYS 456 - 15, DYS 458 - 16 DYS 635 - 23, Y- GATA-H4 - 11

Já jsem podle videa odezřel jiná čísla:

Tutenchamon 10 - 15 - 10 - 15 - 16 - 26 - 29 - 34 - 8 - 13 - 19
Otec (KV55).. 10 - 15 - 16 - 15 - 16 - 26 - 29 - 34- 11- 13 - 16

Tuten 19 - 6 - 12 - - - - 23

KV55 19 - 9 - 12 - 20 - 23

R1b (celticko - vindijská), bratrská mlad?í větev slovanského R1a...

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2010
Nezávislé dějiny, podivně závislé Evropy

Vlastně byla zkoumána Tutanchamonova mumie, jak po otcovské a tak maternální linii. A společně s ní mumie, o nichž se předpokládalo, že by mohly být v rodové linii, když tušíme, že Achnaton (1 352 - 1 336 př. n. l., mumie z hrobu KV55), jenž byl synem Amonhotepa III. (1 390 - 1 352 př. n. l.), byl Tutenchamonovým otcem. Což se skutečně výzkumem chromozomů vybraných mumií potvrdilo. A jestliže Tutanchamon (od svých devíti let faraonem 1336 - 1327 př. n. l.) je nositelem Y chromozomu R1b, musí téže haplo skupiny být i jeho otec Achnaton. A jak průzkum mitochondrické DNK prokázal, byla jeho matkou jedna z Achnatonových žen: Kyja, mitánská princezna.

Podle současného výzkumu Tutenchámonovy mumie, zemřel na malarii. Což je svým způsobem rovněž překvapující, neboť se mělo všeobecně za to, že jej nechal odstranit Haremheb.

Ačkoliv se západní vědci velmi neradi zmiňují o bratrském vztahu mezi R1a (slovanský) a R1b (Celtický), neboť by rádi konečně někam připojili neexistující "germánce", majíce zřejmě hrůzu z rozsáhlosti slovanského lidu, jednotné řeči a odvozeně výskytu původního R1a (slovanského) chromozomu DNK, rádi programově hovoříce jen o tzv. západoevropské entitě R1b. Ke které pak hbitě připojují nepříslužející příznak kelticko germánského, či dokonce tzv. "románského" etnika.

Opakuji, nic podobného jako kelticko - germánský, germánský, či latinsky a odvozeně (od Říma nazývaný) románský gen - neexistuje, jinak než v myslích politruků a eu_nácků. Ostatně... Tak jako neexistuje proto indo evropský lid, či proto indo evropský jazyk, jinak než v původní podobě slovanského jazyka a ostatních odvozených dialektů. Pokud neuvá?íme uměle sestrojenou latinu, stejně tak pozdější umělohmotnou němčinu a maďaštinu.

A pokud budeme naopak vycházet z legend a mýtů: Egypt, co někdejší spojenec Severije, později - po planetární katastrofě spojence Rama ří?e, jehož spojení lze předpokládat i skrze příbuzenské vztahy s ří?í Mitanu, pak nelze neuvažovat odvozeně napojení egyptských faraonů a vládnoucích rodů na vindické vládnoucí kasty (brahmany). Nelze nepřipomenout, že Eseta (pohádková princezna se zlatou hvězdou na čele, známá z českých podádek) se z preslovanské Severije (Altyn gorodu (Hyperboreje) po planetární katastrofě uchýlila do staroegyptského města čarodějů (vědců a myslitelů) Iuno (Heliopolis).

Obrázek autor: EU studie Eupedia : Europe Guide & Genetics Zpracováno dle podkladů: Eupedia : Europe Guide & Genetics

* K => 40 000 let severní Irán
* T => 30 000 let kolem Rudého moře
* J => 30 000 let střední východ
* R => 28 000 let centrální Asie
* R1 => Ural (jižní Rusko)
* E1b1b => 26 000 let jižní Afrika (?idovští předkové Adolfa Hitlera)
* I => 25 000 let Balkán
* R1a => 24 000 let severní a centrální Evropa, Asie, Indie, Turecko, Iran, Anatolie
* R1a1 => 21 000 let jižní Rusko
* R1b => 20 000 let Kaspické moře a centrální Aise
* G => 17 000 let mezi Indii a Kavkazem
* I2 => 17 000 let Balkán
* J2 => 15 000 let severní Meozopotámie
* I2b => 13 000 let centrální Evropa
* N1c1 => 12 000 let Sibiř
* I2a => 11 000 let Balkán
* R1b1b2 => 10 000 let severní a jižní Kavkaz
* E-V13 => 10 000 let Balkán

R1a haplo skupina (slovanská, se nalézá od Skandinávie, Veltik (Baltik), střední a jižní Evropu, Řecko, Mykény, Makedonii, Trácii, Turecko, Perzii, Rusko, Afganistan a severní Indii.

V současné době výskyt původního slovanského Y chromozomu haploskupiny R1a:
Polsko 56%,
Ukrajina 50%, Rusko 45 až 65%, Bělorusko 45%
Slovensko 40%, Litva 40%, Loty?sko 38%
Česká Rep. 34%, Estonsko 32 %, Maďarsko 32%
Chorvatsko 29 %, Norsko 28 %, Rakousko 26 %
Švédsko 24%, Sever SRN 23 %, Východ SRN 24%
Rumunsko 22%, Bulharsko 18 %
Je faktem, že v současné době se Skandinávie prezentuje skupinou I1 40 % a R1a 20% a R1b 40 %
Srbové 14 % veškeré populace, Řekové 15 % veškeré populace
Kréta 8%, Tesálie 13,5%, Řecko 12%, Island 23%, Itálie 3,5%
Skotsko 8,5%, Slovenia 34,5%, Turecko 7,5 %, ?výcarsko 5%

Haplo skupina R1b (tzv. Keltická) je po slovanské R1a Y DNK haploskupině nejrozšířenější nejen po západní Evropě. Více než 80% irské populace, ale i ve Skotsku, západním Walesku. V Brataňsku a Velkém Brataňsku při březích Atlantického oceánu. V Baskicku, Anatolii, ale i na Kavkazu, v části Ruska, v centrální a jižní Asii. Od Atlantiku po Severní moře a údolí v severním údolí centrální Itálie (a? 70%), Osetínci na severu Kavkazu 40 procent, Arménie 35%, Ba?kirové na Uralu (Rusko - 50 %) Ujgurové v západní Číně 20 %, Nepál 11 % . Další mutace R1b - V88 lze nalézt v Subsaharské Africe, 60 - 95% v severním Kamerunu.

Oficiální prameny EU studie opakovaně tvrdí, že dodnes není jasně vysvětlen obsah R1b, neboť nemohou nikam podstrčit, či nalézt (?) typický "germánský" chromozom. R1a (slovanský) a R1b (keltský) a odvozeně R1b1 a R1b1a (Nazvaný pro odli?ení M18) pochází z téže otcovské liniie R a R1. Přičemž R1a (Slovanský) je starší bratr skupiny R1b. A je patrné, že se v Evropě i jinde vyskytovatal společně s R1a již v neolitiku (v době kamenné).

R1b1 a R1b1a byl nalezen v Libanonu, Fénicii, Sardinii a Magrebu. Odvozeně R1b1b v Anotolii a Kamerunu. Prohlédněme si nyní zkrácenou verzi jednotlivých Y - chromozomů blízkých K, P, R, R1, R1a, a R1b (a jimi odvozenými).

Dříve, než nositelé R1b vykročily do světa, byl zde lid s y chromozomem typu K, NOP, P, R, R1 a následně R1a. Jednotného jazyka, jemuž v ?árlivé nedokonalosti říkají ideovědci proto_indo_evropský jazyk, proto_indo_evropského lidu.
Je však zcela jasné, že nic takového, mimo jednotný slovanský jazyk a velký slovanský a keltský národ a odvozená nářečí nositelů R1b... opakuji: Neexistovalo jinak: Ne? zbožné přání.

Odkazy:
Evropská studie dračích linií...

http://dsc.discovery.com/videos/king-tut-unwrapped-king-tuts-paternal-line.html
Viz http://www.eutimes.net/2010/06/king-tuts-dna-is-western-european/